Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про ефективність використання іноземних кредитів в Україні 
 Про прийняття Поправок до Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку 
 Про внесення змін до Закону України Про захист від недобросовісної конкуренції 
 Про призначення на посади суддів Конституційного Суду України 
 Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Угорською Республікою про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України 
 Про призначення членів Рахункової палати 
 Про призначення позачергових виборів Свердловського сільського голови (Свердловська сільська рада Коропського району Чернігівської області) 
 Про інформацію Генерального прокурора України щодо стану розслідування кримінальної справи стосовно зникнення журналіста Г. Гонгадзе 
 Про дострокове припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії 
 Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України 
 Про перейменування села Данине Ніжинського району Чернігівської області 
 Про внесення змін до Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України та побитт... 
 Про призначення позачергових виборів Дмитрівського сільського голови (Дмитрівська сільська рада Нікопольського району Дніпропетровської області) 
 Про Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2010 рік 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Закону України Про гуманітарну допомогу щодо оперативності прийняття рішень 
 Про визнання обраними народними депутатами України Бобильова О.Ф., Царькова Є.І. 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Софіївсько-Борщагівської сільської ради та Софіївсько-Борщагівського сільського голови (Софіївсько-Борщагівськ... 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України 
 Про амністію осіб, які брали участь у масових акціях протесту проти несвоєчасних виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
 Про призначення позачергових виборів Вугледарського міського голови (місто Вугледар Донецької області) 
 Про делегування повноважень державної виконавчої влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних і міських Рад 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур 
 Про призначення позачергових виборів Іллічівського сільського голови (Іллічівська сільська рада Першотравневого району Донецької області) 
 Про віднесення міста Кременець Кременецького району Тернопільської області до категорії міст обласного значення 
 Про внесення зміни до Закону України Про Регламент Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Катеринівського сільського голови (Катеринівська сільська рада Костянтинівського району Донецької області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Народно-трудовий союз України , у загальнодержавному б... 
 Про внесення зміни до статті 52 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про призначення позачергових виборів Червоноукраїнського сільського голови (Червоноукраїнська сільська рада Березанського району Миколаївської області) 
 Декларація Про боротьбу за звільнення України 
 Про внесення доповнення до статті 4 Закону України Про підприємництво 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про відзначення 140-річчя з дня народження видатної української поетеси, громадського діяча Лесі Украї... 
 Про призначення позачергових виборів Крутеньківського сільського голови (Крутеньківська сільська рада Хотинського району Чернівецької області) 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про ситуацію в сільському господарстві та невідкладні заходи щодо державної підтримки агропромислового комплексу 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Японії про співробітництво у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомни... 
 Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Соціально-Християнської партії 
 Про ратифікацію Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранта... 
 Про призначення позачергових виборів Краснопільського селищного голови (Краснопільська селищна рада Краснопільського району Сумської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про перевезення військових вантажів та персоналу через територію Украї... 
 Про проведення парламентських слухань щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років 
 Про внесення змін до Закону України Про житлово-комунальні послуги щодо належного соціально-економічного захисту учасників антитерористичної операції та чл... 
 Про призначення позачергових виборів Новоселівського сільського голови (Пологівський район Запорізької області) 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 
 Про внесення зміни до статті 20 Закону України Про Кабінет Міністрів України 
 Про внесення змін до Закону України Про планування і забудову територій 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства, полювання та рибальства, охорони, використання і відтворення твари... 
 Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України 
 Про призначення позачергових виборів Червоноярського сільського голови (Червоноярська сільська рада Кілійського району Одеської області) 
 Про внесення змін і доповнень, що випливають з Закону України Про колективні договори і угоди , до Кодексу законів про працю України та Декрету Кабінету Мін... 
 Про призначення позачергових виборів Коктебельського селищного голови (Коктебельська селищна рада Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Багачівського сільського голови (Кривоозерський район Миколаївської області) 
 Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України 
 Про визнання виборів недійсними у виборчому окрузі N 222 та призначення повторних виборів народного депутата України в цьому окрузі 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного п... 
 Про призначення позачергових виборів Кадомського сільського голови (Кадомська сільська рада Кагарлицького району Київської області) 
 Про призначення позачергових виборів Білогірського селищного голови (Білогірська селищна рада Білогірського району Хмельницької області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання батькам-вихователям додаткових соціальних гарантій 
 Про внесення змін до Закону України Про військовий обов'язок і військову службу щодо служби у військовому резерві в особливий період 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Громадянської партії ПОРА , на позачергових виборах народних депутатів У... 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріву А.Б. 
 Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких... 
 Про проведення парламентських слухань Онкологічні захворювання в Україні. Проблема та шляхи подолання 
 Про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за станом правопорядку в держ... 
 Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо вдосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються донорства крові та її компонентів 
 Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відповідальності за незаконне поводження із спеціальними технічними засобами неглас... 
 Про призначення позачергових виборів Нечволодівського сільського голови (Нечволодівська сільська рада Куп'янського району Харківської області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворюванн... 
 Про призначення позачергових виборів Прилиманського сільського голови (Прилиманська сільська рада Овідіопольського району Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Забуянського сільського голови (Забуянська сільська рада Макарівського району Київської області) 
 Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між урядами держав - учасниць Чорноморського Економічного Співробітництва (ЧЕС) про співробітництво у наданні ... 
 Про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації, щодо зловживань у Державному концерні Укроборонпром та причетності до цьог... 
 Про внесення зміни до розділу IX Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про публічні закупівлі щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідн... 
 Про внесення зміни до статті 40 Закону України Про страхування 
 Про недопущення закриття та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і с... 
 Про призначення позачергових виборів Новоселицького сільського голови (Новоселицька сільська рада Виноградівського району Закарпатської області) 
 Про призначення позачергових виборів Добропільського сільського голови (Добропільська сільська рада Добропільського району Донецької області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про племінне тваринництво 
 Про звільнення С. Кулика з посади начальника Управління державної охорони України 
 Про направлення депутатського запиту Президенту України 
 Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин трагічних подій, що призвели до загибелі та захоплення в поло... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Руський блок , у загальнодержавному багатомандатному виборчому ок... 
 Про внесення змін до статті 5 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про призначення позачергових виборів Борівського сільського голови (Борівська сільська рада Зарічненського району Рівненської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про архітектурну діяльність 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік 
 Про ратифікацію Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів 
 Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону 
 Про призначення позачергових виборів Головківського сільського голови Малинського району Житомирської області 
 Про внесення змін до Закону України Про застосування амністії в Україні та інших законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про порядок висвітлення роботи п'ятої сесії Верховної Ради України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про принципи стягнення непрямих податків при експорті та імпорті товарів (робіт, послуг) 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про призначення позачергових виборів Завидовицького сільського голови (Завидовицька сільська рада Городоцького району Львівської області) 
 Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства та полювання, охорони, використання і відтворення тваринного світу 
 Про ратифікацію Основної Угоди про співробітництво між Дитячим фондом ООН та Урядом України 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Коновалюка Валерія Ілліча на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про створення Державного музею-архіву народної культури українського Полісся 
 Про призначення позачергових виборів Русівського сільського голови (Русівська сільська рада Снятинського району Івано-Франківської області) 
 Про заходи щодо легалізації фізичними особами доходів, з яких не сплачено податки 
 Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про автомобільні дороги щодо уточнення деяких повноважень органу державного управління автомобільними дорога... 
 Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Охоченського сільського голови (Охоченська сільська рада Нововодолазького району Харківської області) 
 Про деякі питання діяльності Фонду державного майна України 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства 
 Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 
 Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Пиратинського сільського голови (Радехівський район Львівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Бабинського сільського голови (Бабинська сільська рада Кельменецького району Чернівецької області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних, селищних і сільських рад з нагоди п... 
 Про призначення позачергових виборів Тарнавського сільського голови (Тарнавська сільська рада Монастирищенського району Черкаської області) 
 Про Суспільне телебачення і радіомовлення України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Філіпчука Г.Г. 
 Про наукову і науково-технічну експертизу 
 Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України щодо підрозділів судової міліції 
 Про День Уряду України у січні 2001 року 
 Про проведення парламентських слухань Державний бюджет України: реальні джерела наповнення та розширення відтворення фінансових ресурсів держави 
 Про внесення змін до статті 16 Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Хашимітського Королівства Йорданія про торговельно-економічне співробітництво 
 Про призначення позачергових виборів Висиповецького сільського голови (Висиповецька сільська рада Зборівського району Тернопільської області) 
 Про інформування громадськості з питань, що стосуються довкілля 
 Про внесення змін до Закону України Про банки і банківську діяльність щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Яценюка А.П. 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Шляхи реформування охорони здоров'я та медичне страхування в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про звільнення Макухи В.О. з посади Міністра економіки України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності садівницьких товариств та дачних кооперативів 
 Про призначення Г. Калетніка головою Вінницької обласної державної адміністрації 
 Про внесення змін до статті 5 Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям щодо соціального захисту дітей 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону України Про приватизацію майна державних підприємств 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку Лазаренка 
 Про призначення позачергових виборів Хлібодарівського сільського голови (Хлібодарівська сільська рада Волноваського району Донецької області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до журналістів, керівників засобів масової інформації, громадських об'єднань та організацій, органів державної влади та ... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry