Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Толстоухова А.В. 
 Про призначення позачергових виборів Тур'янського сільського голови (Тур'янська сільська рада Щорського району Чернігівської області) 
 Про дитячу безпритульність в Україні та шляхи подолання цього явища 
 Про підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ і організацій 
 Про перейменування села Українське Білогірського району Автономної Республіки Крим 
 Про призначення позачергових виборів Почапівського сільського голови (Почапівська сільська рада Любомльського району Волинської області) 
 Про державну статистику 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні об'єкти до місцевих бюджетів 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддею безстроково 
 Про продовження строку проведення грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 
 Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії Укррудпром 
 Заява Верховної Ради України у зв'язку із Зверненням Центральної виборчої комісії від 21 травня 1999 року 
 Про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (щодо осіб, які визнаються учасниками бойових дій та учасни... 
 Про призначення позачергових виборів Чапаєвського сільського голови (Чапаєвська сільська рада Великомихайлівського району Одеської області) 
 Про звільнення Стецюка П.Б. з посади судді Конституційного Суду України 
 Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов'язаних із встановленням і зміною меж сіл, ... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку Блоку Юлії Тимошенко 
 Про зміни у складі Ради Національного банку України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій трудових прав осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування, у зв'... 
 Про заяву кандидата у Президенти України Олійника В.М. про зняття своєї кандидатури з балотування 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Дерев'янка Юрія Богдановича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця 
 Про зміну частини першої статті 112 Конституції ( Основного Закону ) України 
 Про обрання суддів Верховного Суду України 
 Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про внесення змін до статті 2 Закону України Про здійснення державних закупівель щодо закупівель товарів та послуг у сфері природних монополій та суміжних ... 
 Про внесення змін до Закону України Про врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб - вкладників та інших кредиторів Акціонерного комерційного агр... 
 Про призначення позачергових виборів Богданського сільського голови (Богданська сільська рада Рахівського району Закарпатської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Капліна Сергія Миколайовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Червоненського сільського голови (Червоненська сільська рада Сумського району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Новокраснівського сільського голови (Новокраснівська сільська рада Володарського району Донецької області) 
 Про екологічну мережу України 
 Про призначення позачергових виборів Сказинецького сільського голови (Сказинецька сільська рада Могилів-Подільського району Вінницької області) 
 Про проект Закону України про Державний бюджет України на 2006 рік, підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції 
 Про введення в дію Закону України Про захист від недобросовісної конкуренції 
 Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами 
 Про внесення зміни до підрозділу 2 розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Королівством Таїланд про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік щодо збільшення видатків на технічне переоснащення та охорону праці на вугледо... 
 Про санкції 
 Про призначення позачергових виборів Нараївського сільського голови (Нараївська сільська рада Галицького району Івано-Франківської області) 
 Про призначення А. Француза головою Волинської обласної державної адміністрації 
 Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки 
 Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України 
 Про зміну меж міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Сан-Марино про торгівлю та економічне співробітництво 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Бродського Михайла Юрійовича 
 Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з посиленням в... 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про вибори Президента України та народних депутатів України 
 Про внесення змін до Закону України Про публічні закупівлі та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення 
 Про забезпечення виконання конституційної процедури набрання чинності Законом України Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2... 
 Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про пріоритетність соціального розвитку села та агропроми... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів 
 Про проведення міжнародної конференції Роль вищих органів фінансового контролю у боротьбі з корупцією та шахрайством у вересні 2006 року в м. Києві 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Васильєва Г.А. 
 Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про ... 
 Про зміну і встановлення меж міста Суми і Сумського району Сумської області 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування інциденту за участю Міністра внутрішніх справ України Луценка Ю.В., як... 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про призначення позачергових виборів Пересічанського селищного голови (Пересічанська селищна рада Дергачівського району Харківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України про промислово-фінансові групи в Україні 
 Про внесення зміни до статті 25 Закону України Про місцеві державні адміністрації 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональному навчанні 
 Про внесення змін до Закону України Про фермерське господарство 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами I групи 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про режим іноземного інвестування 
 Про внесення зміни до статті 36 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закла... 
 Про підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2006 року та заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення д... 
 Про обрання Першого заступника Голови Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Переліку державних підприємств та організацій агропромислового комплексу, приватизація майна яких здійснюється за погодженням з Кабінето... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності посадових осіб 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства 
 Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Валківського сільського голови (Валківська сільська рада Прилуцького району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Адамівського сільського голови (Адамівська сільська рада Врадіївського району Миколаївської області) 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження двічі Героя Радянського Союзу, генерала армії Черняховського І.Д. 
 Про призначення позачергових виборів Скосарівського сільського голови (Миколаївський район Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Мельничного сільського голови (Мельнична сільська рада Білогірського району Автономної Республіки Крим) 
 Про забезпечення фінансової стабілізації в Україні в рамках виконання програми Міжнародного валютного фонду Механізм розширеного фінансування 
 Про приєднання України до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року 
 Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) 
 Про призначення позачергових виборів Буглівського сільського голови (Буглівська сільська рада Лановецького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Конституції України 
 Про проведення парламентських слухань на тему: 75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність 
 Про призначення позачергових виборів Першотравенського сільського голови (Магдалинівський район Дніпропетровської області) 
 Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та п... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій 
 Про внесення зміни до статті 20 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний к... 
 Про текст повідомлення про результати голосування у день виборів Президента України 31 жовтня 2004 року 
 Про визнання Пака В.П., Бірюка Л.В., Давимуки С.А., Ратушного М.Я., Жижка С.А., Ульянченко В.І., Шевченка В.Ф., Сидоренка М.Я., Криворучка Ю.З., Мухіна В.В.,... 
 Про призначення позачергових виборів Костогризівського сільського голови (Костогризівська сільська рада Цюрупинського району Херсонської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про виноград та виноградне вино 
 Про Прикордонні війська України 
 Про призначення позачергових виборів Дружбівського селищного голови (Дружбівська селищна рада Олевського району Житомирської області) 
 Про День Уряду України у червні 2004 року 
 Про призначення позачергових виборів Пасіки-Зубрицького сільського голови (Пасіки-Зубрицька сільська рада Пустомитівського району Львівської області) 
 Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про торговельне судноплавство 
 Про зміни у складі Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства і врегулювання окремих... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про Заяву Верховної Ради України Про небезпеку узурпації влади Президентом України Ющенком В.А. 
 Про призначення позачергових виборів Міньківського сільського голови (Міньківська сільська рада Артемівського району Донецької області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг 
 Про призначення позачергових виборів Перервинцівського сільського голови (Перервинцівська сільська рада Драбівського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів та д... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Бабаєва О.М. 
 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про надання кредитів для фінансування експорту товарів та послуг із Че... 
 Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку встановлення і використання спец... 
 Про порядок висвітлення роботи шостої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про тлумачення Закону України Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні 
 Про відзначення 110-річчя з дня народження матері-героїні Олександри Деревської 
 Про ситуацію, що склалася у зв'язку із застосуванням правоохоронними органами сили до народних депутатів України у м. Ужгороді 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Єханурова Ю.І. 
 Про проведення парламентських слухань Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та дитинства 
 Про увіковічення пам'яті Героїв України, які віддали своє життя за свободу і незалежність України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про внесення змін до Закону України Про проведення експеримент... 
 Про внесення змін до Митного кодексу України 
 Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ Укрзалізниця ) між Україною та Європейським інв... 
 Про мисливське господарство та полювання 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у с... 
 Про внесення змін до Закону України Про оренду землі 
 Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо строків укладення контрактів з керівниками державних, комунальних закла... 
 Про призначення позачергових виборів Старовороб'ївського сільського голови (Старовороб'ївська сільська рада Малинського району Житомирської області) 
 Про застосування векселів в господарському обороті України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про межу малозабезпеченості 
 Про призначення позачергових виборів Потіївського сільського голови (Потіївська сільська рада Радомишльського району Житомирської області) 
 Про ратифікацію Угоди про надання гранту в розмірі 48 млн. шведських крон між Урядом Швеції, представленим Шведським Агентством Міжнародного Розвитку, та Уря... 
 Про порядок формування місцевих бюджетів на 1997 рік 
 Про ратифікацію Угоди про надання медичної допомоги громадянам держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та Протоколу про механізм реалізації Угоди п... 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан підготовки до збирання врожаю у 2002 році 
 Про введення в дію Закону України Про трубопровідний транспорт 
 Про призначення позачергових виборів Голованівського селищного голови (Голованівська селищна рада Голованівського району Кіровоградської області) 
 Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта Укриття на екологічно безпечну систему 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2001 рік 
 Про внесення змін до статті 9 Закону України Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засоба... 
 Про Рекомендації парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді 
 Про реєстрацію кандидата у Президенти України Кармазіна Ю.А. 
 Про призначення позачергових виборів Новоукраїнського сільського голови (Новоукраїнська сільська рада Роздільнянського району Одеської області) 
 Про споживчу кооперацію 
 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів та інших актів Верховної Ради України у зв'язку з прийняттям Закону України Про с... 
 Про проведення парламентських слухань з питань реалізації державної політики інтеграції до Європейського Союзу 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry