Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про пропозиції щодо святкових і неробочих днів в Українській РСР 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Української партії Зелена планета 
 Про призначення Грищенка К.І. Міністром закордонних справ України 
 Про покладення на Голову Верховної Ради України виконання обов'язків Президента України згідно із статтею 112 Конституції України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань 
 Про забезпечення належного медичного обслуговування осіб, які отримали ушкодження здоров'я під час участі у Революції Гідності 
 Про призначення позачергових виборів Коростівського сільського голови (Сколівський район Львівської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для перевірки ситуації, що склалася на ринку зерна і хліба в Україні 
 Про відзначення 125-річчя з дня народження Генріха Нейгауза 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Сташевського С.Т. 
 Про визначення дня початку роботи Верховного Суду 
 Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю 
 Про призначення позачергових виборів Приворотського сільського голови (Приворотська сільська рада Кам'янець-Подільського району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про забезпечення комерційного обліку природного газу щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу 
 Про внесення змін до статті 177 Сімейного кодексу України і статті 32 Цивільного кодексу України 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про державні нагороди України 
 Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку політичних партій Християнський блок : Соціально-Христия... 
 Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
 Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму 
 Про стимулювання розвитку регіонів 
 Про внесення зміни до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку Виборчий блок Людмили Супрун - Український регіональний ... 
 Про внесення змін до Закону України Про кінематографію та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку енергоринку України) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 
 Про склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про призначення позачергових виборів Наддніпрянського селищного голови (Наддніпрянська селищна рада Дніпровського району міста Херсона Херсонської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування 
 Про присвоєння найменування населеному пункту Мелітопольського району Запорізької області 
 Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 л... 
 Про проект Закону України про Фонд захисту громадян-інвесторів на фондовому ринку 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України, у загальнодержавному багатомандатному вибор... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2000 рік 
 Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про державну службу 
 Про призначення позачергових виборів Горохолинського сільського голови (Горохолинська сільська рада Богородчанського району Івано-Франківської області) 
 Про відзначення 150-річчя з дня народження Ольги Кобилянської 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи 
 Про призначення позачергових виборів Потуторівського сільського голови (Потуторівська сільська рада Шумського району Тернопільської області) 
 Про продовження строку проведення взаєморозрахунків та розрахунків, передбачених Указом Президента України від 11 травня 1999 року N 492 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Терьохіна С.А. 
 Про позбавлення народного депутата України Ратушного М.Я. права брати участь у п'яти пленарних засіданнях Верховної Ради України 
 Про заходи щодо стабілізації ситуації на ринку нафти і нафтопродуктів 
 Про відзначення 70-річчя партизанського руху в Україні 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Вищим Народним Комітетом Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії про співроб... 
 Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування органів і установ виконання покарань 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку державних аварійно-рятувальних служб і здійснення заходів у сфері запобігання надзвичайним ситуація... 
 Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку Блок Безпартійних Сонце - Всеукраїнського політичного ... 
 Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Добкіна М.М. 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Мураєва Євгенія Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради 
 Про Звернення Верховної Ради України до держав-гарантів відповідно до Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозп... 
 Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій 
 Про зміни у складі Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по опрацюванню проектів законів України про внесення змін до Конституції України 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законів України (щодо порядку сплати акцизного збору) 
 Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг) 
 Про чисельність Збройних Сил України 
 Про призначення у 2014 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України 
 Про відновлення дії окремих положень Конституції України 
 Про внесення змін до Закону України Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань 
 Про внесення зміни до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я 
 Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 83 (Івано-Франківська область) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування законності прийняття рішень Національною радою України з питань телебачення... 
 Про призначення позачергових виборів Веселівського сільського голови (Веселівська сільська рада Судацької міської ради Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб 
 Про рекомендації учасників парламентських слухань щодо реалізації в Україні Конвенції ООН Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по факту смерті народного депутата України Олексенка Олега Івановича 
 Про Рекомендації парламентських слухань Про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації 
 Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні 
 Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік щодо видатків Пенсійного фонду України 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України 
 Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: Участь молоді в суспільному житті: економічна активність 
 Про чисельність Збройних Сил України на 2007 рік 
 Про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Табачника Д.В. 
 Про призначення позачергових виборів Степанівського сільського голови (Степанівська сільська рада Березівського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження 
 Про введення в дію Закону України Про Державний бюджет України на 1995 рік 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що стано... 
 Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект Рівний доступ до якісної освіти в Україні ) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно п... 
 Про відзначення 200-річчя з дня заснування Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва 
 Про внесення змін до Закону України Про внесення змін до Закону України Про страхування 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із закриттям Чорнобильської атомної електростанції 
 Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки 
 Про призначення позачергових виборів Абрикосівського сільського голови (Абрикосівська сільська рада Кіровського району Автономної Республіки Крим) 
 Про відзначення 320-річчя з дня народження Калнишевського Петра Івановича - політичного і військового діяча, останнього кошового отамана Запорізької Січі 
 Про призначення позачергових виборів Телязького сільського голови (Телязька сільська рада Сокальського району Львівської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про автомобільний транспорт 
 Про внесення змін до статті 39 Закону України Про статус народного депутата України 
 Про звіт про роботу Національного банку України, баланс його діяльності і зведений баланс банківської системи та розподіл прибутку Національного банку Україн... 
 Про призначення позачергових виборів Кашперо-Миколаївського сільського голови (Кашперо-Миколаївська сільська рада Баштанського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 4 листопада 1998 року Про надання дозволу Кабінету Міністрів України на використання кредиту, нада... 
 Про звільнення Лутковської В.В. з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
 Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента Україн... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення зміни до розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Черні... 
 Про призначення позачергових виборів Охрамієвицького сільського голови (Охрамієвицька сільська рада Корюківського району Чернігівської області) 
 Про відзначення 170-річчя від дня народження Іллі Рєпіна 
 Про ратифікацію Конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав 
 Про збільшення бюджетних асигнувань Інституту нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України за рахунок Стабілізаційного фонду ... 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Республіки Корея про реалізацію проекту створення телемедичної мережі м. Києва 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні 
 Про відзначення 150-річчя з дня народження Михайла Коцюбинського 
 Про порядок введення в дію Закону України Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) 
 Про внесення змін до Закону України Про надзвичайний стан 
 Про нагородження А. Яхієва орденом За заслуги 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питання перешкоджання професійній діяльності журналістів телеканалу СТБ з боку народного депутат... 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні 
 Про межу малозабезпеченості 
 Про внесення змін до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці N 51 закордонного виборчого округу, утвореної відповідно до постанови Ц... 
 Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин смерті народного депутата України IV скликання І. Плужникова ... 
 Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних... 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 
 Про внесення зміни до статті 41 Господарського процесуального кодексу України щодо призначення судових експертиз 
 Про внесення змін до Закону України Про Національний архівний фонд і архівні установи 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ у вітчизняній системі охорони здоров'я 
 Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект розвитку ринку електроенергетики) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про призначення позачергових виборів Атманайського сільського голови (Атманайська сільська рада Якимівського району Запорізької області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 
 Про призначення позачергових виборів Єрмолівського сільського голови (Єрмолівська сільська рада Баштанського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин 
 Про молодіжні та дитячі громадські організації 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Французької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосов... 
 Про призначення позачергових виборів Піддністрянського сільського голови (Піддністрянська сільська рада Жидачівського району Львівської області) 
 Про ратифікацію Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витрат... 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб 
 Про Методичні рекомендації щодо порядку дострокового припинення повноважень територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України або окр... 
 Про призначення позачергових виборів Дніпровського сільського голови (Дніпровська сільська рада Білозерського району Херсонської області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу указів Президента України щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради Україн... 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 23 вересня 2014 року № 1093 
 Про приєднання України до Метричної конвенції 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Перспективи запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України 
 Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, це... 
 Про затвердження результатів жеребкування щодо черговості надання друкованих площ кандидатам на пост Президента України Ющенку В.А. та Януковичу В.Ф. в газет... 
 Про внесення змін до статті 5 Закону України Про приватизацію державного майна 
 Про відзначення 125-річчя з дня народження Євгена Коновальця 
 Про внесення зміни до статті 32 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry