Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про концесії 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків... 
 Про призначення позачергових виборів Демешківського сільського голови (Демешківська сільська рада Галицького району Івано-Франківської області) 
 Про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про підвищення престижності шахтарської праці 
 Про призначення позачергових виборів Підгайчиківського сільського голови (Підгайчиківська сільська рада Золочівського району Львівської області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України 
 Про призначення позачергових виборів Гринцівського сільського голови (Гринцівська сільська рада Лебединського району Сумської області) 
 Про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності колишнього депутата Созонівської сільської Ради народних депутатів Кіровоградського району Кіровогр... 
 Про призначення позачергових виборів Світанківського сільського голови (Світанківська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності, Прото... 
 Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про поховання та похоронну справу щодо безоплатного поховання інвалідів війни 
 Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу Північний потік-2 та встановлення монополі... 
 Про реєстрацію народного депутата України, обраного 29 березня 1998 року в одномандатному виборчому окрузі 
 Про аварійно-рятувальні служби 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про арбітражний суд 
 Про звільнення Стельмаха В.С. з посади Голови Національного банку України 
 Про звіт Кабінету Міністрів України про роботу в 1994 році 
 Про звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань Автономної Республіки Крим 
 Про призначення позачергових виборів Серпневського селищного голови (Серпневська селищна рада Тарутинського району Одеської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Почапівського сільського голови (Почапівська сільська рада Золочівського району Львівської області) 
 Про День Уряду України у квітні 2007 року 
 Про призначення позачергових виборів Садівського сільського голови (Садівська сільська рада Білозерського району Херсонської області) 
 Про призначення позачергових виборів Малокопанського сільського голови (Малокопанська сільська рада Виноградівського району Закарпатської області) 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внасл... 
 Про призначення Березюк К.Г. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про призначення позачергових виборів Жмеринського міського голови (місто Жмеринка Вінницької області) 
 Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України з питань митного регулювання 
 Про призначення позачергових виборів Баландинського сільського голови (Баландинська сільська рада Кам'янського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Горбовецького сільського голови (Горбовецька сільська рада Літинського району Вінницької області) 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охоро... 
 Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів 
 Про рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2002 році для участі в багатонаціональних військових н... 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про цінні папери і фондову біржу 
 Про призначення позачергових виборів Більче-Золотецького сільського голови (Більче-Золотецька сільська рада Борщівського району Тернопільської області) 
 Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову сл... 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про призначення позачергових виборів Челядінівського сільського голови (Челядінівська сільська рада Ленінського району Автономної Республіки Крим) 
 Про персональний склад Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування звинувачень у підкупі народних депутатів України 
 Про скасування Конституції і деяких законів Автономної Республіки Крим 
 Про призначення позачергових виборів Вікторівського сільського голови (Вікторівська сільська рада Березівського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо окремих питань захисту прав громадян у сфері охорони здоров'я 
 Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Герасимчука М.І. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Ліванської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про утворення одномандатних виборчих округів на постійній основі у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя 
 Про призначення позачергових виборів Попівського сільського голови (Попівська сільська рада Конотопського району Сумської області) 
 Про погодження місця розташування об'єктів 
 Про внесення змін до Закону України Про енергозбереження 
 Про внесення змін до Сімейного кодексу України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати 
 Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України Про податок на добавлену вартість 
 Про внесення змін до Закону України Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку 
 Про призначення головного контролера Рахункової палати 
 Про проголошення 2010 року в Україні Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років 
 Про відставку голови Чернігівської обласної державної адміністрації М. Каскевича 
 Про призначення позачергових виборів Заміського сільського голови Валківського району Харківської області 
 Про призначення позачергових виборів Чоповицького селищного голови (Чоповицька селищна рада Малинського району Житомирської області) 
 Про скасування постанови Центральної виборчої комісії від 5 лютого 2002 року N 235 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному з... 
 Про внесення змін до статті 38 Закону України Про ветеринарну медицину 
 Про внесення зміни до статті 56 Конституції (Основного Закону) України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2005 року) 
 Про виконання пункту 4 Постанови Верховної Ради України від 10 січня 2002 року N 2956-III щодо оприлюднення списку найбільших боржників Акціонерного комерцій... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2006 рік 
 Про призначення позачергових виборів Попівського сільського голови (Попівська сільська рада Миргородського району Полтавської області) 
 Про призначення позачергових виборів Заайдарівського сільського голови (Заайдарівська сільська рада Новопсковського району Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Чигиринського міського голови (Чигиринський район Черкаської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної... 
 Про внесення зміни до статті 20 Закону України Про оренду землі 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про збір на обов'язкове соціальне страхування 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з організацією та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вілкула О.Ю. 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні 
 Про звіт про роботу Національного банку України, баланс його діяльності і зведений баланс банківської системи та розподіл прибутку Національного банку Україн... 
 Про внесення доповнення до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про аудиторську діяльність 
 Про призначення позачергових виборів Зборівського міського голови (місто Зборів Зборівського району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів Володарського сільського голови (Володарська сільська рада Поліського району Київської області) 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Центральної спілки споживчих товариств України про офіційне тлумачення положень пу... 
 Питання Національної служби посередництва і примирення 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні 
 Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній 
 Про призначення позачергових виборів Підвербцівського сільського голови Тлумацького району Івано-Франківської області 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість щодо застосування норм спеціального режиму оподаткування для сільгосптоваровиробників пр... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про проведення парламентських слухань про виконання законодавства щодо розвитку загальної середньої освіти в Україні 
 Про затвердження результатів жеребкування щодо черговості надання ефірного часу на державних загальнонаціональних телерадіоканалах кандидатам на пост Президе... 
 Про внесення зміни до Земельного кодексу України 
 Про внесення змін до Закону України Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину 
 Про внесення змін до Закону України Про податок з доходів фізичних осіб (щодо податкових соціальних пільг) 
 Про внесення зміни до Указу Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 13-93 Про тимчасовий порядок визначення переліку підприємств,що займають моно... 
 Гірничий закон України 
 Про внесення змін до Закону України Про Митний тариф України 
 Про призначення позачергових виборів Зернівського сільського голови (Зернівська сільська рада Сакського району Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів В'язівського сільського голови (Охтирський район Сумської області) 
 Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Львова у зв'язку з 750-річчям заснування 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
 Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі 
 Про введення в дію Закону України Про постійні комісії Верховної Ради України 
 Про ратифікацію Кредитної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про позику на розвиток підприємств 
 Про грошові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг у зв'язку з підвищенням тарифів на них 
 Про внесення змін до статті 325 Кримінального кодексу України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Грецької Республіки про торговельне судноплавство 
 Про внесення змін до статті 15 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про повітряне сполучення 
 Про відзначення 150-річчя з дня народження Євгена Петрушевича 
 Про призначення члена Вищої ради юстиції 
 Про порядок роботи Верховної Ради України п'ятого скликання у серпні 2006 року 
 Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані н... 
 Про відзначення 85-річчя з дня народження уславленого льотчика, тричі Героя Радянського Союзу Івана Микитовича Кожедуба 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік щодо компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю) 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про систему оподаткування 
 Про призначення членів Рахункової палати 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Соціалістичної партії України, на позачергових виборах народних депутатів... 
 Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні Сільська молодь: стан, проблеми та шляхи їх вирішення 
 Про призначення позачергових виборів Білоусівського сільського голови (Білоусівська сільська рада Чорнухинського району Полтавської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про міжнародне автомобільне сполучення 
 Про оголошення дня трауру 
 Про призначення позачергових виборів Райгородоцького сільського голови (Райгородоцька сільська рада Бердичівського району Житомирської області) 
 Про введення в дію Закону України Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про здійснення оплачуваної трудової діяльності... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Соціально-екологічної партії Союз. Чорнобиль. Україна. 
 Про призначення позачергових виборів Юрівського сільського голови (Юрівська сільська рада Козятинського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Орлянського сільського голови (Орлянська сільська рада Василівського району Запорізької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України, Урядом Туркменистану та Урядом Ісламської Республіки Іран про основні принципи торгово-економічного співробітництва 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про повітряне сполучення 
 Про внесення доповнення до Закону України Про бюджетну систему України 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про заходи щодо посилення контролю за розробленням, виготовленням і реалізацією технічних засобів негласного отримання інформації 
 Про призначення позачергових виборів Ямпільського селищного голови (Ямпільська селищна рада Краснолиманського району Донецької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Селянської партії України 
 Про призначення позачергових виборів Тоболівського сільського голови (Тоболівська сільська рада Камінь-Каширського району Волинської області) 
 Про заходи щодо запобігання недобросовісній рекламі та її припинення 
 Про призначення Гвоздя В.І. Уповноваженим по контролю за діяльністю розвідок в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Доброводівського сільського голови (Доброводівська сільська рада Уманського району Черкаської області) 
 Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення місцевого самоврядування 
 Про Рекомендації парламентських слухань Законодавче забезпечення сучасної економічної політики в умовах конституційної реформи 
 Про призначення позачергових виборів Великочернігівського сільського голови (Великочернігівська сільська рада Станично-Луганського району Луганської області) 
 Про перейменування села Лукнове Коропського району Чернігівської області 
 Про введення в дію Закону України Про інформацію 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry