Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про відзначення 100-річчя з часу заснування Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької 
 Про внесення змін до Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання... 
 Про призначення члена Центральної виборчої комісії 
 Про внесення змін до статті 22-1 Закону України Про залізничний транспорт 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Азарова М.Я. 
 Про внесення зміни до Закону України Про соціальний захист дітей війни щодо права на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни 
 Про внесення змін до Закону України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 
 Про відзначення 70-річчя героїчної оборони Керчі та Севастополя від німецько-фашистських загарбників у 1942 році 
 Про ратифікацію Торговельної Угоди між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран 
 Про заяву Кінаха А.К., обраного народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України Про цінні папери і фондову біржу 
 Про доповнення статті 4 Закону України Про підприємництво 
 Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої 
 Про призначення члена Центральної виборчої комісії 
 Про внесення змін до Закону України Про зерно та ринок зерна в Україні 
 Про внесення доповнення до Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб... 
 Про призначення позачергових виборів Котузівського сільського голови (Котузівська сільська рада Теребовлянського району Тернопільської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Гайана про торговельно-економічне співробітництво 
 Про ратифікацію Угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами - учасницями Співдружності ... 
 Про призначення позачергових виборів Данилово-Балківського сільського голови (Данилово-Балківська сільська рада Ульяновського району Кіровоградської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про банкрутство 
 Про порядок введення в дію Закону України Про енергозбереження 
 Про призначення позачергових виборів Новозар'ївського сільського голови (Новозар'ївська сільська рада Старобешівського району Донецької області) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про пенсій... 
 Про внесення змін до Закону України Про військовий обов'язок і військову службу 
 Про стан підготовки та створення сприятливих економічних умов для проведення весняно-польових робіт у 1995 році 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору 
 Про внесення змін до Закону України Про телекомунікації щодо збільшення переліку послуг 
 Про внесення зміни до статті 22 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування 
 Про відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки та проведення Всеукраїнської естаф... 
 Про призначення позачергових виборів Пироговецького сільського голови (Пироговецька сільська рада Хмельницького району Хмельницької області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин поставки до Грузії української військової техніки з метою встано... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 5 березня 1992 року Про порядок введення в дію Закону України Про Представника Президента України 
 Про формування складу Кабінету Міністрів України 
 Про призначення позачергових виборів Серебрянського сільського голови (Серебрянська сільська рада Роздольненського району Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Лиманівського сільського голови (Лиманівська сільська рада Березанського району Миколаївської області) 
 Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи, пов'язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи 
 Про призначення позачергових виборів Хряцьківського сільського голови (Хряцьківська сільська рада Герцаївського району Чернівецької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про електроенергетику щодо особливостей регулювання відносин у сфері електроенергетики на території проведення антитеро... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Туркменистану про вільну торгівлю 
 Про офіційне оприлюднення результатів проміжних виборів народного депутата України 20 червня 2004 року в одномандатному виборчому окрузі N 151 (Полтавська об... 
 Про внесення змін до Закону України Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку 
 Про внесення змін до Закону України Про захист прав споживачів 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Балашова Геннадія Вікторовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради ... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Прогресивної соціалістичної партії України, на позачергових виборах народ... 
 Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії 
 Про ратифікацію Протоколів № 15 та № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо примусового проникнення до житла, виїмки та вилучення документів виконавчого провадження 
 Про поштовий зв'язок 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про стан та перспективи видобутку вуглеводнів в Україні та запровадження державної монополії на цю діяльність 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку партії Віче 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін до статті 23 Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про взаємний захист таємної інформації 
 Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Правила митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів, що містять... 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольн... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні 
 Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України 
 Про національні меншини в Україні 
 Про продовження терміну видачі громадянам України приватизаційних майнових сертифікатів та сертифікатів, що видаються на суму індексації грошових заощаджень ... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України і законів України при проведенн... 
 Про затвердження Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю 
 Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру 
 Про персональний склад Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань приватизації відкритого акціонерного товариства Миколаївський глиноземний ... 
 Про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді господарського суду Одеської області Меденцева П.А. 
 Про визнання Коржа В.Т. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження політичних репресій Р... 
 Про затвердження коефіцієнта конверсії приватизаційних майнових сертифікатів і житлових чеків 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації 
 Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2014 року 
 Про приєднання України до Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та за... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Соловйова Олександра Миколайовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до Закону України Про карантин рослин 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Тягнибока Олега Ярославовича 
 Про внесення змін до Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємний захист секретної інформації 
 Про деякі питання проведення виборів народних депутатів України 10 грудня 1995 року 
 Про призначення позачергових виборів Малосамбірського сільського голови (Малосамбірська сільська рада Конотопського району Сумської області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів тиску на народних депутатів України з боку державних органів 
 Про позбавлення громадянина Російської Федерації Лисенка М.М. права в'їзду на територію України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року Про Єдиний митний тариф України 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про стан науки та її роль в економічному розвитку України 
 Про призначення позачергових виборів Шкільненського селищного голови (Шкільненська селищна рада Сімферопольського району Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Майданського сільського голови (Майданська сільська рада Міжгірського району Закарпатської області) 
 Про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді господарського суду Київської області Скутельника П.Ф. 
 Про ратифікацію Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, надан... 
 Про віднесення селища міського типу Батурин Бахмацького району Чернігівської області до категорії міст районного значення 
 Про внесення змін до Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності 
 Про внесення змін до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо забезпечення санаторн... 
 Про призначення позачергових виборів Червономаяцького сільського голови (Червономаяцька сільська рада Бериславського району Херсонської області) 
 Про призначення позачергових виборів Левківського сільського голови (Левківська сільська рада Тульчинського району Вінницької області) 
 Про внесення змін до статті 17 Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про внесення змін до додатка до постанови Центральної виборчої комісії від 30 грудня 2001 року N 69 Про орієнтовну кількість виборців в одномандатних виборч... 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 21 ... 
 Про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Перегонівського сільського голови (Перегонівська сільська рада Обухівського району Київської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2000 році в рамках військового співробітництва для уча... 
 Про нагородження орденом За заслуги 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру 
 Про заходи Кабінету Міністрів України щодо виконання законодавства України про мінімізацію збитків від руйнівної дії паводків і повеней, захист населених пун... 
 Про призначення позачергових виборів Носелівського сільського голови (Носелівська сільська рада Борзнянського району Чернігівської області) 
 Про антидопінговий контроль у спорті 
 Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Пабата Олександра Вікторовича 
 Про затвердження результатів жеребкувань щодо надання ефірного часу кандидатам на пост Президента України для проведення передвиборної агітації за рахунок і ... 
 Про тлумачення статті 44 та пункту 19 статті 17 Закону України Про державну владу і місцеве самоврядування в Україні (схваленого Верховною Радою України 18... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Олексенка О.І. 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною щодо призначення пенсії батькам, які виховали п'ятеро і більше ... 
 Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 15 травня 2003 року Про інформацію Кабінету Міністрів України про дотримання органами виконавчої влад... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Федеральною Радою Швейцарської Конфедерації про обмін стажистами 
 Про призначення Шевченка В.Ф. членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо військового збору 
 Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичаль... 
 Про ратифікацію Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми (Протоколу III) 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддею безстроково 
 Про відзначення 60-річчя Перемоги та звільнення України від фашистських загарбників 
 Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполі 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
 Про ратифікацію Кредитної угоди між Україною і Світовим банком щодо Експериментального проекту в галузі вугільної промисловості 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Цушка Василя Петровича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік та деяких інших законів України 
 Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків, та операцій з продажу ди... 
 Про внесення зміни до статті 143 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Душина І.Л. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про взаємне працевлаштування громадян 
 Про усунення порушень чинного законодавства України з питань приватизації в нафтовій, газовій, нафтопереробній промисловості і нафтопродуктозабезпеченні 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких положень Декрету Кабінету Міністрів України Про оплату праці 
 Про створення та оснащення в Україні Центру кардіохірургії немовлят 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Ющенка Віктора Андрійовича 
 Про призначення позачергових виборів Любинського сільського голови (Любинська сільська рада Яворівського району Львівської області) 
 Про призначення членів наглядових рад Відкритого акціонерного товариства Державний ощадний банк України та Державного експортно-імпортного банку України У... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про взаємну охорону секретної інфор... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування обставин трагічної загибелі депутата Тернопільської обласної ради, голови ф... 
 Про внесення зміни до статті 39 Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про державну службу 
 Про затвердження прожиткового мінімуму на 2002 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry