Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про День Уряду України у вересні 2005 року 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Козака Р.М. 
 Про нагородження працівників музейної справи 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів 
 Про призначення позачергових виборів Васильківського міського голови (місто Васильків Київської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Узбекистан про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства 
 Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну 
 Про призначення позачергових виборів Малорожинського сільського голови (Малорожинська сільська рада Косівського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до Закону України Про Національний архівний фонд та архівні установи 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження захисних споруд цивільної оборони 
 Про призначення позачергових виборів Горьківського сільського голови (Горьківська сільська рада Якимівського району Запорізької області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Української політи... 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 436 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та наслідків діяльності на українському ринку нафтопродуктів ... 
 Про відзначення 125-річчя Кіровоградського обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького 
 Про внесення зміни до статті 120 Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства 
 Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Епідемія туберкульозу в Україні та шляхи її подолання 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками при відведенні їх для суспільних потреб 
 Про внесення зміни до Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб 
 Про внесений Кабінетом Міністрів України проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 15 вересн... 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Швеції про уникнення подвійного оподаткування доходів та попередження податкових ухилень 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії патріотичних сил України 
 Про День Уряду України у травні 2001 року 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо рекомендаційних переліків структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 
 Про призначення Наливайка О.І. Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України 
 Про призначення позачергових виборів Херсонського міського голови (місто Херсон Херсонської області) 
 Про звернення до Конституційного Суду України стосовно розгляду конституційного подання щодо перевірки конституційності Указу Президента України від 2 квітня... 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про Звернення Верховної Ради України до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації та Президента Російської Федерації щодо звільнення української... 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин використання бюджетних коштів керівництвом Державного комітету Україн... 
 Про внесення зміни до статті 50 Закону України Про землеустрій щодо спрощення процедури виготовлення проектів землеустрою для відведення земельних ділянок 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення 
 Про ратифікацію Конвенції між Україною і Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про уникнення подвійного оподаткування та запобіган... 
 Про призначення позачергових виборів Топорівського сільського голови (Топорівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області) 
 Про схвалення рішення Президента України про направлення миротворчого контингенту і миротворчого персоналу для участі України в Місії Організації Об'єднаних ... 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії в Одеській області - будівництво лінії електропередачі 330 кВ Аджалик -... 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: Ціннісні орієнтації сучасної української молоді 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої) 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про перелік національних науково-технічних програм 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про обрання Першого заступника Голови Верховної Ради України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них 
 Список обраних народних депутатів України 
 Про внесення зміни до статті 39 Закону України Про здійснення державних закупівель 
 Про ратифікацію Конвенції про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення 
 Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про погашення заборгованості Державного бюджету України і місцевих бюджетів за 1995 рік по заробітній платі, пенсіях, стипендіях, інших грошових виплатах нас... 
 Про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і взяття під варту судді Краснодонського міського суду Луганської області Целуйка В.П. 
 Про введення в дію Закону України Про природно-заповідний фонд України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через митний кордон України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань 
 Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання у зв'язку з проведенням урочистого засідання, присвя... 
 Про внесення змін до статті 75 Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про приєднання України до Конвенції про розробку Європейської фармакопеї із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї 
 Про Державну програму боротьби із злочинністю 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Обороноздатність України у XXI столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання 
 Про хід виконання заходів, передбачених постановами ВР Про Концепцію проживання населення на територіях України з підвищеними рівнями радіоактивного забрудн... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення діяльності Державного акціонерного товариства Чорноморнафтогаз 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства при проведенні комплексу весняно-польових робіт та зах... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Аргентинської Республіки про працевлаштування членів сімей співробітників дипломатичних представництв та пр... 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Грузії про повітряне сполучення 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку притягнення до кримінальної відповідальності 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо молодіжних та дитячих громадських організацій 
 Про Звернення Верховної Ради України у зв'язку з проведенням Міжнародного дня та Міжнародного року людей похилого віку 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про вільну торгівлю 
 З приводу загрози війни проти Іраку 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів 
 Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо розгляду судами позовів про примусове видворення або щодо затримання з метою ідентифі... 
 Про курорти 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Демішкана В.Ф. 
 Про відхилення звіту Кабінету Міністрів України та визнання діяльності Кабінету Міністрів України незадовільною 
 Про приєднання України до Конвенції про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод 
 Про визначення дати проведення парламентських слухань на тему: Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проблеми і дієві механізми їх вирі... 
 Про нагородження В. Анастасієва орденом князя Ярослава Мудрого 
 Деякі питання Національної ради реформ 
 Про внесення змін до розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухт... 
 Про внесення змін до Закону України Про наукову і науково-технічну експертизу 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кириленка В.А. 
 Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. N 4180) 
 Про внесення змін до Кодексу законів про працю України 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення п... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Тихонова В.М. 
 Про відставку Віце-прем'єр-міністра України Вощевського В.М. 
 Про віднесення міста Біляївка Біляївського району Одеської області до категорії міст обласного значення 
 Про призначення позачергових виборів Катеринівського сільського голови (Катеринівська сільська рада Великолепетиського району Херсонської області) 
 Про призначення позачергових виборів Колодистенського сільського голови (Колодистенська сільська рада Тальнівського району Черкаської області) 
 Про припинення повноважень членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про внесення змін до Закону України Про державний матеріальний резерв 
 Про відзначення 75-річчя з дня народження Героя України Вячеслава Чорновола 
 Про зміну меж міста Котовськ Одеської області 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Закупненського селищного голови (Закупненська селищна рада Чемеровецького району Хмельницької області) 
 Про перерахування одноденного заробітку народних депутатів України сім'ям тих, хто загинув і постраждав у результаті аварії військового літака під час авіашо... 
 Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року) 
 Про призначення позачергових виборів Подільського сільського голови (Подільська сільська рада Кам'янець-Подільського району Хмельницької області) 
 Про ратифікацію Угоди про забезпечення населення лікарськими засобами, вакцинами та іншими імунобіологічними препаратами, виробами медичного призначення і ме... 
 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 
 Про внесення змін до додатка N 7 до Закону України Про Державний бюджет України на 2006 рік 
 Про недовіру Кабінетові Міністрів України 
 Про визнання обраними народними депутатами України Поляченка Ю.В., Заца О.В., Благодира Ю.А. 
 Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення 
 Про ратифікацію Угоди про дружбу та співробітництво між Україною та Португальською Республікою 
 Про тимчасове припинення розгляду питань, пов'язаних із змінами в адміністративно-територіальному устрої України, у зв'язку з підготовкою та проведенням Всеу... 
 Про призначення позачергових виборів Веринського сільського голови (Веринська сільська рада Миколаївського району Львівської області) 
 Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України і Урядом Республіки Корея 
 Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (бюджетна резолюція) 
 Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у с... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями виконуючого обов'язки Президента України, Голови Верховної Ради України та Уповнов... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Стеця Ю.Я. 
 Про визначення переліку іноземних держав, де проживає значна кількість виборців 
 Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про Державний бюджет України на 2010 рік 
 Про порядок надання пільг реабілітованим особам, які були репресовані за межами республіки і проживають на території України 
 Про віднесення міста Обухів Обухівського району Київської області до категорії міст обласного значення 
 Про призначення позачергових виборів Хижківського сільського голови (Хижківська сільська рада Конотопського району Сумської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій і... 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про здійснення оплачуваних видів діяльності члена... 
 Про внесення доповнень до Закону України Про підприємництво 
 Про погодження відчуження основних фондів публічного акціонерного товариства Укргазвидобування 
 Про внесення зміни до пункту 1 розділу II Прикінцеві положення Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи держа... 
 Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Закону України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,... 
 Про внесення змін до Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік та деяких інших законів України 
 Про призначення позачергових виборів Кісточківського сільського голови (Кісточківська сільська рада Нижньогірського району Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Ювілейного селищного голови (Ювілейна селищна рада Артемівської районної у місті Луганську ради Луганської області) 
 Про проведення Шістнадцятої щорічної сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
 Про призначення позачергових виборів Селезнівського селищного голови (Селезнівська селищна рада Перевальського району Луганської області) 
 Про включення до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроекту про внесення змін до статті 41 Конституції України що... 
 Про внесення змін до Сімейного кодексу України 
 Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин незаконного затримання 6 квітня 2005 року Головним слідч... 
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рам... 
 Про внесення змін до Закону України Про альтернативну (невійськову) службу 
 Про визнання Стельмаха В.С. таким, який відмовився від депутатського мандата, та визнання обраним народним депутатом України Гримчака Ю.М. 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry