Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення Державного міністра з питань аграрної політики і продовольства Української РСР - Міністра сільського господарства Української РСР 
 Про звіт Міністра палива та енергетики України Єрмілова С.Ф. щодо соціально-економічних наслідків запроваджуваної Міністерством палива та енергетики України ... 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про заслуховування інформації Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, виконуючого обов'язки Голови Служби безпеки України стосовно... 
 Про ратифікацію Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єдна... 
 Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в Туркменистані 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Куйбіди Василя Степановича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про внесення змін до статті 3 Закону України Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру щодо ліцензування оптової торгівлі цукром 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Єдина Країна , у загальнодержавному багатомандатному в... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення законодавства України при здійсненні державних закупі... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми 
 Про Науково-технічну раду при Центральній виборчій комісії 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2017 рік 
 Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати 
 Про Концепцію державної житлової політики 
 Про внесення зміни до статті 41 Закону України Про дорожній рух щодо пріоритетності транспортних засобів, які рухаються по колу 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про ліквідацію і порядок повернення авіаційної техніки, що знаходиться на... 
 Про виплату одноразової грошової компенсації сім'ям осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули у період проходження служби ... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект модернізації після завершення будівництва Енергоблока N 2 Хмельницької атомної електростанції та Енергоблока N 4 Рі... 
 Про внесення змін до Закону України Про оренду державного та комунального майна щодо захисту прав власників 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Зеленівського сільського голови (Верхньорогачицький район Херсонської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 
 Про призначення позачергових виборів Корсунь-Шевченківського міського голови (місто Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільного приєднання територіальних громад 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького и рядового складу органів внутрішніх сп... 
 Про проведення повторного голосування по виборах Президента України 
 Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи органів виконавчої влади з іноземними інвесторами 
 Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 183 (Херсонська область) 
 Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління 
 Про призначення позачергових виборів Ленінівського сільського голови (Ленінівська сільська рада Менського району Чернігівської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Всеукраїнського об'єднання Свобода , на позачергових виборах народних де... 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу, утворених постановою Центральної виборчо... 
 Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про надзвичайний стан 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад 
 Про міжнародні договори України 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по опрацюванню проектів законів України про внесення змін до Конституції України 
 Про призначення повторного голосування з виборів Президента України 26 грудня 2004 року 
 Про призначення позачергових виборів Байрацького сільського голови (Байрацька сільська рада Диканського району Полтавської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації та сектору безпеки України 
 Про внесення змін до Закону України Про концесії щодо особливостей застосування концесійних угод для об'єктів права державної чи комунальної власності, що ... 
 Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин звільнень і призначень суддів окремих судів загальної юрисдик... 
 Про призначення позачергових виборів Деньгівського сільського голови (Деньгівська сільська рада Золотоніського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Черновського сільського голови (Черновська сільська рада Первомайського району Автономної Республіки Крим) 
 Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 31 жовтня 2004 року 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (стосовно формування бюджету) 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників 
 Про внесення змін до Закону України Про мисливське господарство та полювання 
 Про Звернення Голови Верховної Ради України до Президента України 
 Про політичну ситуацію в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про застосування амністії в Україні щодо приведення норм закону у відповідність з чинним кримінальним законодавством 
 Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року та сільськогоспо... 
 Про виконання Закону України Про Державний бюджет України на 2001 рік 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Головченка І.Б. 
 Про призначення позачергових виборів Степівського сільського голови (Степівська сільська рада Слов'яносербського району Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Безруківського сільського голови (Безруківська сільська рада Дергачівського району Харківської області) 
 Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді 
 Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні 
 Про обрання Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Монголією про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах 
 Про деякі заходи щодо забезпечення роботи Верховної Ради України 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про промислово-фінансові групи в Україні та внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення В. Януковича Прем'єр-міністром України 
 Про внесення змін до Закону України Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про внесення змін до статті 65 Закону України Про Державний бюджет України на 2007 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво 
 Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2012 року 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення 
 Про внесення зміни до статті 85 Господарського процесуального кодексу України 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф. 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів 
 Про внесення змін до Закону України Про трубопровідний транспорт щодо реформування нафтогазового комплексу 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про відзначення 100-річчя Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського 
 Про призначення позачергових виборів Містечківського сільського голови (Містечківська сільська рада Брусилівського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про зміну меж міста Нетішин Хмельницької області 
 Про призначення позачергових виборів Кацмазівського сільського голови (Кацмазівська сільська рада Жмеринського району Вінницької області) 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи ви... 
 Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 
 Про підтвердження Гарантії, наданої Україною на користь Корпорації розвитку експорту Канади 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про боротьбу з тероризмом 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Індія про торговельне судноплавство 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 3 березня 2016 року № 78 
 Про надання інженерно-мостового підрозділу до Місії ООН в Анголі 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість (щодо операцій з продажу сільськогосподарської продукції) 
 Про систему іномовлення України 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Малайзії про двостороннє співробітництво в оборонній галузі 
 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін і доповнень до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах 
 Про призначення позачергових виборів Надеждівського сільського голови (Надеждівська сільська рада Чаплинського району Херсонської області) 
 Про День Уряду України 10 червня 2003 року 
 Про розмір вартісної величини межі малозабезпеченості 
 Про Звернення Верховної Ради України до держав - членів Європейського Союзу, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій... 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект з енергоефективності) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Морозова О.В. 
 Про присвоєння найменування населеному пункту Свердловського району Луганської області 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей 
 Про призначення позачергових виборів Хотинського сільського голови (Хотинська сільська рада Радивилівського району Рівненської області) 
 Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів 
 Про звільнення Соркіна І.В. з посади Голови Національного банку України 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Ісламською Республікою Іран про передачу засуджених осіб 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо факторингу 
 Про внесення доповнень і змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про початок виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року 
 Звернення Голови Верховної Ради України Володимира Литвина до Президента України, Прем'єр-міністра України, лідерів парламентських фракцій у Верховній Раді У... 
 Про внесення змін до Закону України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні 
 Про призначення Коваля В.С. Керівником апарату Верховної Ради України 
 Про відмову в дачі згоди на звільнення Піскуна С.М. з посади Генерального прокурора України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження цивільної дієздатності осіб, які зловживають азартними іграми 
 Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання угод про розподіл продукції 
 Про внесення зміни до статті 67 Кодексу законів про працю України 
 Про внесення змін до Митного тарифу України 
 Про призначення позачергових виборів Тернівського сільського голови (Тернівська сільська рада Смілянського району Черкаської області) 
 Про віднесення міста Бурштин Галицького району Івано-Франківської області до категорії міст обласного значення 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків... 
 Про відкликання Шевченка А.В. з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації 
 Про внесення доповнень до статті 4 Закону України Про підприємництво 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження дитячих позашкільних навчальних закладів 
 Про внесення змін до статей 155 та 156 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за розбещення неповнолітніх 
 Про призначення позачергових виборів Маньковецького сільського голови Барського району Вінницької області 
 Про внесення змін до Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про введення в дію Закону України Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей щодо удосконалення правового статусу слу... 
 Про призначення Шевчука С.В. суддею Конституційного Суду України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про заохочення та взаємний захист інвестицій 
 Про скликання позачергової сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарн... 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони щодо Десантно-штурмових військ 
 Про призначення позачергових виборів Куманівського сільського голови (Куманівська сільська рада Козятинського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Яланецького сільського голови (Яланецька сільська рада Томашпільського району Вінницької області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері ... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про морське торговельне судноплавство 
 Про зміну меж Вінницького і Жмеринського районів Вінницької області 
 Про виділення додаткових кредитних ресурсів 
 Про перейменування села Прибілля Жидачівського району Львівської області 
 Про Роз'яснення щодо окремих питань організації підготовки та проведення повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента України 
 Про затвердження складу Контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації 
 Про призначення позачергових виборів Малокрушлинецького сільського голови (Малокрушлинецька сільська рада Вінницького району Вінницької області) 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об'єднаних територіальних громад 
 Про ратифікацію Кредитної угоди (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ (пан'європейські коридори) між Укр... 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Гнапа Дмитра Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (ОНПП) 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry