Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про скликання позачергової сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про проведення парламентських слухань на тему: Стан підготовки вступу України до Світової організації... 
 Про утворення, у виняткових випадках, спеціальних виборчих дільниць та відповідних дільничних виборчих комісій з виборів Президента України 31 жовтня 2004 ро... 
 Щодо подолання негативних наслідків небезпечної екологічної ситуації, яка склалася у зв'язку з руйнуванням Чорноморської берегової смуги на території смт Лаз... 
 Про призначення позачергових виборів Білоусівського сільського голови (Білоусівська сільська рада Вознесенського району Миколаївської області) 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про відновлення дії Угоди між Урядом України та Урядом С... 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік щодо державної підтримки державних вугледобувних підприємств 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільног... 
 Про призначення Є. Марчука Міністром оборони України 
 Про призначення позачергових виборів Воле-Висоцького сільського голови (Воле-Висоцька сільська рада Жовківського району Львівської області) 
 Про звільнення В. Яцуби з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації 
 Про затвердження Указу Президента України Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір'я, Чаусове, Чаусове Друге Первома... 
 Про призначення позачергових виборів Федорівського сільського голови (Федорівська сільська рада Гощанського району Рівненської області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів країн Великої сімки , країн - донорів Чорнобильського фонду Укриття та Європейського парламенту 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Вірменія про економічне співробітництво на 2001-2010 роки 
 Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках 
 Про призначення Слаути В.А. на посаду Віце-прем'єр-міністра України 
 Про призначення позачергових виборів Сіверського міського голови (місто Сіверськ Артемівського району Донецької області) 
 Про внесення зміни до Митного кодексу України 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про проведення парламентських слухань на тему: Етнонаціональна політика України: здобутки та перспек... 
 Про прийняття поправки до статті 1 Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдаю... 
 Про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України, що діє через Національне агентство України з реконструкції та розвитку, та Експортно-імпортним б... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства Чорноморнафтогаз у зв'язку з тимчасо... 
 Про Заяву Верховної Ради України 
 Про прийняття у другому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про прогноз Республіканського бюджету України на I квартал 1992 року 
 Про врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб - вкладників Комерційного акціонерного банку Слов'янський 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження) 
 Про вдосконалення роботи Верховної Ради України 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Сучасний стан, шляхи і перспективи реформи у сфері охорони здоров'я України 
 Про призначення позачергових виборів Михнівського сільського голови (Михнівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області) 
 Питання надання інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 
 Про призначення позачергових виборів Надеждівського сільського голови (Надеждівська сільська рада Чаплинського району Херсонської області) 
 Про прийняття Протоколу про внесення змін та доповнень до Додаткового протоколу до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації ... 
 Про включення до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо страте... 
 Про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання законопроекту про внесення змін до статті 98 Конституції України і про... 
 Про внесення змін до Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності щодо порядку видачі копії ліцензії 
 Про призначення позачергових виборів Дрогомишльського сільського голови (Дрогомишльська сільська рада Яворівського району Львівської області) 
 Про Національний організаційний комітет з відзначення 50-річчя від дня заснування ООН 
 Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення 30 травня 2004 року проміжних виборів народного депутата України в одномандат... 
 Про відзначення 135-річчя з дня народження Гната Хоткевича 
 Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ, організацій міста Балаклави 
 Про включення до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України шостого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення... 
 Про регулювання фондів оплати праці 
 Про призначення О. Махніцького виконуючим обов'язки Генерального прокурора України 
 Про призначення позачергових виборів Богодухівського міського голови (Богодухівська міська рада Богодухівського району Харківської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про відзначення в Україні 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану 
 Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК Нафтогаз України та В... 
 Про призначення позачергових виборів Киселівського сільського голови (Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її с... 
 Про проведення у 2006 році парламентських слухань про становище молоді в Україні (щодо підтримки молодої сім'ї, посилення соціального захисту дітей та молоді... 
 Про приєднання України до Європейської конвенції про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками, 1964 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень) між Україною та Міжнародним... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, ... 
 Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне страхування 
 Про призначення позачергових виборів Косарського сільського голови (Косарська сільська рада Кам'янського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 вересня 2... 
 Про вшанування пам'яті жертв Корюківської трагедії під час Другої світової війни 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Медведчука В.В. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Македонії про торгівлю та економічне співробітництво 
 Про призначення позачергових виборів Кодемського сільського голови (Кодемська сільська рада Артемівського району Донецької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетину українсько-білоруського державного кордону жителями Р... 
 Про внесення зміни до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки ситуації із забезпеченням природним газом українських споживачів, розрахун... 
 Про надання згоди на звільнення Президентом України з посади Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Савенка О.М. 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про призначення позачергових виборів Комсомольського міського голови (місто Комсомольськ Полтавської області) 
 Угода про створення Коаліції Національного розвитку, стабільності та порядку 
 Про організацію роботи з підготовки законопроектів про внесення змін до Конституції України та виборчих законів 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради ... 
 Про призначення позачергових виборів Староковрайського сільського голови (Чорнобаївський район Черкаської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби 
 Про внесення зміни до статті 10 Закону України Про державні нагороди України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницьк... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про міжнародні автомобільні перевезення 
 Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації 
 Про проведення парламентських слухань з нагоди Міжнародного дня проти насильства щодо жінок 
 Про внесення змін до Закону України Про основи містобудування 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток 
 Про стан виконання деяких законодавчих актів з питань висвітлення діяльності Верховної Ради України 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2016 року строку дії Угоди між Україною та ... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Скоцика Віталія Євстафійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до Закону України Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України 
 Про внесення зміни до статті 32 Закону України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства 
 Про призначення Денісової Л.Л. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 
 Про внесення змін до Закону України Про джерела фінансування дорожнього господарства України 
 Про утворення закордонних виборчих дільниць на постійній основі 
 Про відзначення 70-річчя визволення міста Нікополя Дніпропетровської області від німецько-фашистських загарбників, здобутого в результаті проведення наступал... 
 Про призначення позачергових виборів Армянського міського голови (Автономна Республіка Крим) 
 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України 
 Про проект Закону України про ріелторську діяльність 
 Про звіт про виконання Державного бюджету України за 1995 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про Товариство Червоного Хреста України 
 Про присвоєння найменування новоутвореному населеному пункту Запорізького району Запорізької області 
 Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
 Про внесення змін до Закону України Про державну таємницю 
 Про призначення у 2008 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
 Про призначення позачергових виборів Новолатівського сільського голови (Новолатівська сільська рада Широківського району Дніпропетровської області) 
 Про призначення позачергових виборів Обертинського селищного голови (Обертинська селищна рада Тлумацького району Івано-Франківської області) 
 Про відзначення 140-річчя з дня народження Богдана Лепкого 
 Про призначення В. Шкідченка Міністром оборони України 
 Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 
 Про Положення про порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації під час виборів Президента України у 1999 році 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з розвитку фізичної культури і спорту 
 Про призначення позачергових виборів Берегівського міського голови (Берегівська міська рада Закарпатської області) 
 Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільсь... 
 Про призначення позачергових виборів Боднарівського сільського голови (Боднарівська сільська рада Ярмолинецького району Хмельницької області) 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про податок з доходів фізичних осіб (щодо оподаткування доходів особистих селянських господарств) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фактів корупційних ... 
 Про призначення позачергових виборів Будеївського сільського голови (Кодимський район Одеської області) 
 Про внесення змін до статті 22 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про реадмісію осіб 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменистану про взаємну охорону секретної інформації 
 Про внесення зміни до статті 33 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про внесення змін до Закону України Про плату за землю 
 Про внесення змін до статті 14 Закону України Про вибори Президента України 
 Про призначення позачергових виборів Степанівського сільського голови (Степанівська сільська рада Устинівського району Кіровоградської області) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки ситуації із забезпе... 
 Про рекомендації парламентських слухань Стратегія розвитку телерадіоінформаційного простору України від 10 грудня 2003 року 
 Про ратифікацію Договору між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою 
 Про внесення зміни до статті 6-2 Закону України Про жертви нацистських переслідувань 
 Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція 
 Про призначення позачергових виборів Носачівського сільського голови (Носачівська сільська рада Смілянського району Черкаської області) 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про підприємства в Україні 
 Про внесення змін і доповнень до Митного тарифу України 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про морське торговельне судноплавство та Протоколу між Кабінетом Міністрів України та ... 
 Про призначення позачергових виборів Герцаївського міського голови (місто Герца Герцаївського району Чернівецької області) 
 Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України 
 Про призначення позачергових виборів Тростинсько-Новоселицького сільського голови (Тростинсько-Новоселицька сільська рада Васильківського району Київської об... 
 Про призначення позачергових виборів Сокиринецького сільського голови (Сокиринецька сільська рада Чемеровецького району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Люлинецького сільського голови (Калинівський район Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Ушкальського сільського голови (Ушкальська сільська рада Верхньорогачицького району Херсонської області) 
 Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про ратифікацію Протоколу про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення вна... 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про війська внутрішньої та конвойної охорони 
 Про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів 
 Про заяву Кременя В.Г., обраного народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Курдіновича О.В. на посаду Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності підприємств зв'язку 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry