Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Пинзеника В.М. 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про правовий режим майна у Збройних Силах України 
 Про оголошення природних територій міста Скадовська Херсонської області курортом державного значення 
 Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР Про свободу совісті та релігійні організації 
 Про приєднання України до Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів 
 Про призначення позачергових виборів Степанівського сільського голови (Степанівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, затвердженого по... 
 Про відкликання Соболєва Є.В. з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії 
 Про призначення позачергових виборів Хлистунівського сільського голови (Хлистунівська сільська рада Городищенського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів та до деяких постанов Кабінету Міністрів України 
 Про призначення позачергових виборів Змітнівського сільського голови (Змітнівська сільська рада Сосницького району Чернігівської області) 
 Про перейменування села Кимличка Липоводолинського району Сумської області 
 Про порядок денний пленарного засідання Верховної Ради України 14 лютого 2006 року 
 Про звернення Верховної Ради України до Генерального прокурора України 
 Про внесення змін до Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про внесення змін до Митного тарифу України 
 Про призначення Ющенка В.А. виконуючим обов'язки Голови Національного банку України 
 Про порядок ввезення в Україну окремих видів олії у 1999 році 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про норматив обігу платіжних документів в Україні 
 Про зупинення дії Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року № 1702-6/14 Про проведення загальнокримського референдуму 
 Про затвердження результатів жеребкувань щодо надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок і ... 
 Про внесення змін до Закону України Про правовий режим воєнного стану 
 Про віднесення міста Балта Балтського району Одеської області до категорії міст обласного значення 
 Про призначення позачергових виборів Згароцького сільського голови Деражнянського району Хмельницької області 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Всеукраїнської партії Народної Довіри, на позачергових виборах народних д... 
 Про внесення змін до Закону України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про затвердження Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні 
 Про ратифікацію Договору про принципи відносин і співробітництво між Україною і Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії 
 Про порядок введення в дію Закону України Про ветеринарну медицину 
 Про проект Закону України про Державний бюджет України на 1998 рік 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про тимчасове ввезення 
 Про призначення позачергових виборів Ксаверівського сільського голови (Ксаверівська сільська рада Вінницького району Вінницької області) 
 Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав перегляду судових рішень 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про приймання та передачу осіб через українсько-молдовський державний кордон 
 Про внесення змін до законів України Про здійснення державних закупівель та Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з ... 
 Про Звернення Верховної Ради України до Сенату Французької Республіки 
 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва щодо ... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизац... 
 Про Центральну виборчу комісію 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров'я, що проживають у сільс... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Словенія про торговельно-економічне співробітництво 
 Про відзначення 350-річчя з дня проголошення міста Гадяча гетьманською столицею 
 Про призначення позачергових виборів Саївського сільського голови П'ятихатського району Дніпропетровської області 
 Про внесення зміни до календарного плану проведення п'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про правовий режим надзвичайного стану 
 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 
 Про внесення зміни до Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо сплати страхових внесків гірничими підприємствами 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування операцій, пов'язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систе... 
 Про внесення зміни до статті 10 Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про Державний бюджет України на 2016 рік 
 Про призначення позачергових виборів Брусилівського селищного голови (Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів щодо ставок податку 
 Про результати голосування у день виборів Президента України 17 січня 2010 року та про прийняте Центральною виборчою комісією рішення за цими результатами 
 Про внесення змін до Закону України Про індексацію грошових доходів населення 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Квіта С.М. 
 Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності 
 Про відзначення 810-річчя з дня народження першого короля Русі-України Данила Галицького 
 Про призначення позачергових виборів Софіївського сільського голови (Софіївська сільська рада Черкаського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про донорство крові та її компонентів 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Семиноженка В.П. 
 Про внесення зміни до статті 288 Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати 
 Про призначення позачергових виборів Рогачівського сільського голови (Рогачівська сільська рада Баранівського району Житомирської області) 
 Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв) 
 Про внесення зміни до статті 56 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку надсилання копії позовної заяви 
 Про проект Закону України про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності 
 Про призначення чергових виборів Президента України 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення б... 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про ратифікацію Угоди про грант Всесвітнього екологічного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) між Україною та Міжнародним банком... 
 Про внесення доповнення до Постанови Верховної Ради України Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. N 4105) 
 Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про оплату праці 
 Про заяву Лавриновича О.В., обраного народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних 
 Про призначення позачергових виборів Томашгородського сільського голови (Томашгородська сільська рада Рокитнівського району Рівненської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Аверченка С.М. 
 Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про реадмісію осіб та Імплементаційного протоколу про порядок її реалізації 
 Про призначення позачергових виборів Липківського сільського голови (Липківська сільська рада Гощанського району Рівненської області) 
 Щодо усунення невідповідностей та неточностей у Державному реєстрі виборців 
 Про внесення змін до Лісового кодексу України 
 Про теплопостачання 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік щодо зменшення обсягу збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на е... 
 Про призначення позачергових виборів Гаврилівського сільського голови (Гаврилівська сільська рада Надвірнянського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення змін до Закону України Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії 
 Про схвалення українсько-польської парламентської заяви у зв'язку з 60-ю річницею волинської трагедії 
 Про внесення змін до Закону України Про боротьбу з тероризмом щодо превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних ... 
 Про День студента 
 Про День Уряду України у січні 2002 року 
 Про визнання обраним народним депутатом України Шкіри І.Р. 
 Про призначення позачергових виборів Широківського сільського голови (Широківська сільська рада Скадовського району Херсонської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України 
 Про призначення Осадчука О.К. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про призначення А. Близнюка головою Донецької обласної державної адміністрації 
 Про порядок введення в дію Закону України Про державну статистику 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку політичних партій: Блок партії пенсіонерів України Парт... 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про видачу правопорушників 
 Про прийняття за основу проекту Закону України про віднесення деяких населених пунктів Волинської та Рівненської областей до зони гарантованого добровільного... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про стан правосуддя в Україні 
 Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав 
 Про відзначення державними нагородами України працівників акціонерного товариства Турбоатом , м. Харків 
 Про внесення змін до Закону України Про оренду державного майна 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін до статті 7 Закону України Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним ... 
 Про внесення змін до Закону України Про державну таємницю 
 Про перейменування села Галаєвець Липоводолинського району Сумської області 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування обставин вчинення неправомірних дій працівниками податкової служби, що призвел... 
 Про відзначення 85-ї річниці утворення Української Центральної Ради 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області 
 Про ратифікацію Угоди про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного Договору 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Литовською Республікою 
 Про державну підтримку космічної діяльності 
 Про призначення позачергових виборів Бугаківського сільського голови (Бугаківська сільська рада Немирівського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Осинівського сільського голови (Осинівська сільська рада Новопсковського району Луганської області) 
 Про заходи щодо впорядкування діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Закону України Про підприємництво 
 Про скаргу кандидата в народні депутати України Мартинюка А.І., включеного до виборчого списку Комуністичної партії України, зареєстровану в Центральній вибо... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 ... 
 Про проголошення незалежності України 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження державного діяча, видатного організатора суднобудівного виробництва України Анатолія Борисовича Ганькевича 
 Про схвалення рішення Президента України щодо участі миротворчого контингенту України в забезпеченні безпеки Спеціального суду по Республіці Сьєрра-Леоне 
 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про торговельне та економічне співробітництво 
 Про проведення парламентських слухань у зв'язку з чотирнадцятою річницею Чорнобильської катастрофи 
 Про призначення позачергових виборів Ладижинського міського голови (Ладижинська міська рада Вінницької області) 
 Про приєднання України до Угоди про привілеї та імунітети Міжнародного кримінального суду 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 25 березня 2000 року N 533 
 Про призначення Фартушного М.В. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про запровадження в Україні особливої церемонії - проведення 22 червня кожного року Хвилини пам'яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменистану про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України, що діє через Національне агентство України з реконструкції та розвитку, та Міністерством міжнаро... 
 Про призначення позачергових виборів Смолявського сільського голови (Смолявська сільська рада Горохівського району Волинської області) 
 Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади 
 Про віднесення міста Гадяч Гадяцького району Полтавської області до категорії міст обласного значення 
 Про призначення позачергових виборів Макіївського сільського голови 
 Про внесення зміни до Земельного кодексу України щодо удосконалення механізму передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб чи з мотивів суспі... 
 Про внесення змін до Закону України Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Демократичною Соціалістичною Республікою Шри-Ланка про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 
 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про підприємництво 
 Про призначення позачергових виборів Капустинського сільського голови (Капустинська сільська рада Володарського району Київської області) 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Яреми В.Г. на посаду Генерального прокурора України 
 Про призначення позачергових виборів Кошманівського сільського голови (Машівський район Полтавської області) 
 Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну ... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про захист прав споживачів 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry