Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про затвердження звіту про виконання Державного бюджету Української РСР за 1989 рік 
 Про призначення Карпачової Н.І. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 
 Про призначення позачергових виборів Яблунецького селищного голови (Яблунецька селищна рада Ємільчинського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо обов'язку осіб, позбавлених батьківських прав, утримувати дитину 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Яценюка А.П. 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду в галузі зв'язку 
 Про призначення позачергових виборів Пиріжківського сільського голови (Пиріжківська сільська рада Малинського району Житомирської області) 
 Про День Уряду України 14 жовтня 2003 року 
 Про призначення позачергових виборів Бачманівського сільського голови (Бачманівська сільська рада Славутського району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Бранепільського сільського голови (Бранепільська сільська рада Богуславського району Київської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про судоустрій України 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення 
 Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття Закону України Про управління об'єктами державної власності 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Саса С.В. 
 Про відзначення 125-річчя заснування Державної установи Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про взаємну охорону секретної інформації 
 Про призначення позачергових виборів Щорського міського голови (Щорська міська рада Щорського району Чернігівської області) 
 Про склад Антимонопольного комітету України 
 Про підвищення соціальних гарантій для трудящих 
 Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Таджикистан 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Носенка Сергія Михайловича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Преображенського сільського голови (Преображенська сільська рада Чаплинського району Херсонської області) 
 Про внесення зміни до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я 
 Про внесення змін до Закону України Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про обрання Бойка В.Ф. Головою Верховного Суду України 
 Про внесення змін до законів України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Дзвинячанського сільського голови (Дзвинячанська сільська рада Збаразького району Тернопільської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства Укртелеком 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за забруднення лісів 
 Про призначення позачергових виборів Кам'янського міського голови (Кам'янська міська рада Кам'янського району Черкаської області) 
 Про проведення парламентських слухань з питань здійснення судово-правової реформи в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Нестеровецького сільського голови (Нестеровецька сільська рада Дунаєвецького району Хмельницької області) 
 Про хід виконання Кабінетом Міністрів України Постанови Верховної Ради України Про погашення заборгованості Державного бюджету України і місцевих бюджетів з... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік 
 Про призначення позачергових виборів Бабайківського сільського голови (Бабайківська сільська рада Царичанського району Дніпропетровської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Тігіпка Сергія Леонідовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про професійних творчих працівників та творчі спілки 
 Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України 
 Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ... 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з розкраданнями культурних цінностей і забезпеченні їх... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Присяжнюка М.В. 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності суддів 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб 
 Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції Океанський Щит та в операції Європейського... 
 Про внесення змін до Закону України Про правові засади цивільного захисту 
 Про стандартизацію 
 Про затвердження результатів жеребкувань щодо надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок і ... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК Нафтогаз України та ВАТ Газпром... 
 Про звільнення з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лебедєвої Тетяни Яківни 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх насл... 
 Про внесення змін до Закону України Про підприємства в Україні 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво в оборонній сфері 
 Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році 
 Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект Вища освіта України ) між Україною та Європейським інвестиційним банком 
 Про Звернення Верховної Ради України до Генерального прокурора України щодо притягнення до відповідальності депутатів Автономної Республіки Крим і Севастопол... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2000 рік 
 Про проведення парламентських слухань Зовнішня політика України як інструмент забезпечення національних інтересів держави: здобутки, реалії та перспективи 
 Про призначення позачергових виборів Кам'янського сільського голови (Городоцький район Хмельницької області) 
 Про обрання голів і перших заступників голів комітетів Верховної Ради України четвертого скликання, створення Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради ... 
 Про Заяву Верховної Ради України з приводу спроби присвоєння Радою суддів України владних повноважень щодо призначення суддів на адміністративні посади та зв... 
 Про призначення Генерального прокурора України 
 Про внесення змін до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України щодо предметної підсудності адміністративних справ місцевим загальним судам як а... 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні 
 Про призначення Нечипоренка О.Л. членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
 Про питання утворення Державного комітету України у справах ветеранів 
 Про ратифікацію Протоколу, що консолідує Міжнародну конвенцію щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації Євроконтроль з усіма змінами, укладену 13... 
 Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки 
 Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення 
 Про призначення позачергових виборів Вороновицького сільського голови Кельменецького району Чернівецької області 
 Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони Сиваш 
 Про призначення позачергових виборів Демидівського сільського голови (Демидівська сільська рада Тростянецького району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Кам'янець-Подільського міського голови (Кам'янець-Подільська міська рада Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про сільськогосподарську кооперацію 
 Про призначення позачергових виборів Григорівського сільського голови (Григорівська сільська рада Монастириського району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів Перепельницького сільського голови (Перепельницька сільська рада Зборівського району Тернопільської області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до Українського народу 
 Про кінематографію 
 Про Рекомендації парламентських слухань Про державну політику в галузі повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян. Стан відновленн... 
 Про внесення змін до статті 13 Закону України Про державну підтримку сільського господарства України 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сі... 
 Про призначення позачергових виборів Глушковецького сільського голови (Глушковецька сільська рада Ярмолинецького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до розділу I додатка до Постанови Верховної Ради України Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2016 році 
 Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на період з 01 січня 2018 року 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо уповноваженої особи господарського товариства в процедурах банкрутства 
 Про внесення зміни до Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність 
 Про ратифікацію Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дн... 
 Про парламентські слухання Про заходи щодо захисту від терористичних актів та інших злочинних посягань на суддів і суди в Україні 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення 
 Про призначення у 2011 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
 Про призначення позачергових виборів Родинського міського голови (місто Родинське Красноармійської міської ради Донецької області) 
 Про колективне сільськогосподарське підприємство 
 Про денонсацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємну охорону секретної інформації 
 Про віднесення міста Чортків Чортківського району Тернопільської області до категорії міст обласного значення 
 Про призначення позачергових виборів Мартинівського сільського голови (Мартинівська сільська рада Червоноармійського району Житомирської області) 
 Про внесення зміни до статті 43 Закону України Про господарські товариства 
 Про додаткові заходи щодо дальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу 
 Про призначення позачергових виборів Костинецького сільського голови (Костинецька сільська рада Сторожинецького району Чернівецької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту 
 Про призначення позачергових виборів Головецького сільського голови (Головецька сільська рада Сколівського району Львівської області) 
 Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Онищенка О.Р. 
 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення працівників сільськогосподарських підприємств - платників фіксованого сільського... 
 Про призначення позачергових виборів Волосовецького сільського голови (Волосовецька сільська рада Летичівського району Хмельницької області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про норматив обігу платіжних документів в Україні 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань орендних відносин 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про вшанування пам'яті великого українського вченого-математика М.В. Остроградського 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окр... 
 Про призначення позачергових виборів Мар'янівського сільського голови (Мар'янівська сільська рада Бобринецького району Кіровоградської області) 
 Про внесення змін до Додатка 2 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України 
 Про встановлення меж міста Саки Автономної Республіки Крим 
 Про внесення зміни до статті 20 Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну Укроборонпром та забезпечення їх стабільного р... 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної компанії Нафт... 
 Про призначення позачергових виборів Яремчанського міського голови (Яремчанська міська рада Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 
 Про призначення позачергових виборів Іванівського сільського голови (Іванівська сільська рада Житомирського району Житомирської області) 
 Звернення Верховної Ради України до Ради Європи, Організації по безпеці та співробітництву в Європі, міжнародних парламентських організацій, парламентів і ур... 
 Про внесення змін до Основ законодавства України про культуру 
 Про внесення змін до Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності 
 Про призначення позачергових виборів Січинецького сільського голови (Січинецька сільська рада Дунаєвецького району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Чугинського сільського голови (Чугинська сільська рада Станично-Луганського району Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Анисівського сільського голови (Анисівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області) 
 Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні 
 Про внесення зміни до Закону України Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах, 1972 рік 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення зміни до пункту 3 розділу II Прикінцеві положення Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поширення дії ц... 
 Про внесення змін до Закону України Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо помічників-консультантів депутата місцевої ради 
 Про перейменування села Падалки Полтавського району Полтавської області 
 Про підсумки роботи спеціальної депутатської слідчої комісії Верховної Ради України по перевірці діяльності Генеральної прокуратури України 
 Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Курикіна С.І. 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про поводження з радіоактивними відходами щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивни... 
 Про внесення змін до Закону України Про міліцію 
 Про внесення змін до статті 2 Закону України Про списання заборгованості відкритого акціонерного товариства АвтоЗАЗ 
 Про призначення позачергових виборів Павлівського сільського голови 
 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередженн... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry