Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Шкарлата Ю.Г. у зв'язку з ротацією частини складу Національної ради Укр... 
 Про внесення змін до Закону України Про захист інформації в автоматизованих системах 
 Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Ленінського сільського голови (Ленінська сільська рада Красногвардійського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік 
 Про День партизанської слави 
 Про призначення позачергових виборів Криницького сільського голови (Криницька сільська рада Монастириського району Тернопільської області) 
 Про ратифікацію Протоколу про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень посадових осіб Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 
 Про внесення змін до Закону України Про племінне тваринництво 
 Про припинення діяльності деяких військово-цивільних адміністрацій 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень стосовно податків на дох... 
 Про призначення позачергових виборів Врубловецького сільського голови (Врубловецька сільська рада Кам'янець-Подільського району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Андріївського сільського голови (Андріївська сільська рада Диканського району Полтавської області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про нагородження відзнакою Президента України Орден князя Ярослава Мудрого 
 Про призначення Герасим'юк О.В. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про відзначення на державному рівні 360-річчя з часу битви під Берестечком 
 Про внесення змін до статті 18 Закону України Про статус народного депутата України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Бурбака М.Ю. 
 Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій захисту фінансових інтересів держави 
 Про внесення змін до Закону України Про ветеринарну медицину 
 Про ратифікацію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про скорочення і обмеження стратегічних наступальних оз... 
 Про внесення зміни до пункту 7 Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про аудиторську діяльність 
 Про внесення змін до Закону України Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб щодо забезпечення права на отримання комунальних послуг 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про акцизний збір 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2000 рік 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 жовтня 2009 року N 159 Про утворення територіальних виборчих округів для проведення вибор... 
 Про призначення позачергових виборів Слобідського селищного голови (Слобідська селищна рада Кодимського району Одеської області) 
 Про приєднання Верховної Ради України до Угоди про Міжпарламентську Асамблею держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про банки і банківську діяльність 
 Про внесення змін до законів України Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність та Про землеустрій 
 Про призначення позачергових виборів Старогороженського сільського голови (Старогороженська сільська рада Баштанського району Миколаївської області) 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про підприємства в Українській РСР 
 Концепція державної житлової політики 
 Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Ромашківського сільського голови (Ромашківська сільська рада Середино-Будського району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Банюнинського сільського голови (Банюнинська сільська рада Кам'янка-Бузького району Львівської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про забезпечення гарантій ліквідності Державних товарних облігацій національних ресурсів України 
 Про призначення позачергових виборів Бузівського сільського голови (Бузівська сільська рада Жашківського району Черкаської області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Перспективи запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України 
 Про внесення змін до статті 2 Закону України Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності 
 Про внесення змін до Закону України Про Представника Президента України 
 Про звільнення В. Ющенка з посади Прем'єр-міністра України 
 Про дію міжнародних договорів на території України 
 Про створення робочої групи з підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 ... 
 Про День соборності України 
 Про прийняття Рекомендації Ради Митного Співробітництва стосовно внесення змін до Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про становлення нових організаційно-правових формувань агропромислового комплексу в ринкових умовах 
 Про призначення позачергових виборів Романівського сільського голови (Романівська сільська рада Луцького району Волинської області) 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
 Про застосування статті 37 Закону України Про Державний бюджет України на 1995 рік (у редакції Закону України від 15 грудня 1995 року Про внесення змін і ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку надання органами опіки та піклування дозволів на вчинення правочинів щодо н... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання 
 Про внесення змін до розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухт... 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Демократичною Соціалістичною Республікою Шри-Ланка про видачу правопорушників 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо забезпечення рівності прав війсь... 
 Про призначення позачергових виборів Маринівського сільського голови (Березівський район Одеської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік 
 Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації П... 
 Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області 
 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про державні нагороди Ук... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних ос... 
 Про Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік 
 Про зупинення дії Закону України Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства Укртелеком 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік щодо збільшення видатків на забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх ш... 
 Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії 
 Про призначення позачергових виборів Кримненського сільського голови (Кримненська сільська рада Старовижівського району Волинської області) 
 Про призначення позачергових виборів Підліссянського сільського голови (Підліссянська сільська рада Жовківського району Львівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Червоноукраїнського сільського голови (Червоноукраїнська сільська рада Березанського району Миколаївської області) 
 Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про дорожній рух 
 Про призначення позачергових виборів Фурманівського сільського голови (Фурманівська сільська рада Кілійського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України 
 Про День Уряду України у жовтні 2003 року 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування контрактної форми трудового договору 
 Про внесення змін до статті 8 Закону України Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз 
 Про призначення позачергових виборів Ізюмського міського голови (місто Ізюм Харківської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про громадянство 
 Про призначення позачергових виборів Світлогірського сільського голови (Світлогірська сільська рада Кобеляцького району Полтавської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про органи суддівського самоврядування 
 Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України Про внесе... 
 Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів 
 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів У... 
 Про утворення військово-цивільних адміністрацій 
 Про виконання Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Ма... 
 Про внесення зміни до Закону України Про схвалення Указу Президента України Про направлення миротворчого контингенту для участі України у міжнародній мирот... 
 Про внесення змін до Закону України Про приватизацію майна державних підприємств 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин 
 Про звільнення Єханурова Ю.І. з посади Міністра оборони України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про нотаріат 
 Про проект Закону України про розрахунки за електричну енергію 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам про правову допомогу і правові відносини в цивільних і кримінальних справах 
 Про внесення змін до статті 5 Закону України Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про призначення позачергових виборів Побузького селищного голови (Побузька селищна рада Голованівського району Кіровоградської області) 
 Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Коростеня у зв'язку з 1300-річчям його заснування 
 Про відставку Міністра фінансів України Пинзеника В.М. 
 Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Наливайченка В.О. 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці 
 Про часткову зміну Закону України Про Державний бюджет України на 1997 рік 
 Про проведення повторного голосування з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року 
 Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) 
 Про внесення змін до Закону України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні 
 Про порядок введення в дію Закону України Про приватизацію державного житлового фонду 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведен... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про біженців 
 Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ... 
 Про внесення змін до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян 
 Про скорочення граничної чисельності працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 
 Про призначення позачергових виборів Миколаївського селищного голови Миколаївського району Одеської області 
 Про призначення позачергових виборів Бердянського міського голови (місто Бердянськ Запорізької області) 
 Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2002 році 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про взаємний захист секретної інформації 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників 
 Про внесення змін до статті 15 Закону України Про об'єднання громадян 
 Про проект Закону України про оподаткування незавершеного будівництва 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України Про плату за землю 
 Про визначення територіальних виборчих комісій, які здійснюватимуть організаційне та фінансове забезпечення проведення кандидатами на пост Президента України... 
 Про парламентські слухання Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу ... 
 Про прийняття Поправок до Статей Угоди Міжнародного валютного фонду 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про арешт і конфіскацію доходів та знарядь, ... 
 Про Указ Президента України від 13 серпня 1993 року Про створення акціонерного судноплавного концерну Бласко - Чорноморське морське пароплавство 
 Про Республіканський бюджет Української РСР на 1991 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус народного депутата України 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до статті 31 Закону України Про телебачення і радіомовлення щодо зменшення впливу світової економічної кризи на діяльність електронних за... 
 Про призначення позачергових виборів Пилипівського сільського голови Деражнянського району Хмельницької області 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про прокуратуру 
 Про відзначення 125-річчя з дня народження Остапа Вишні 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про порядок розгляду питання про обрання на посаду судді безстроково 
 Про призначення позачергових виборів Білоусівського сільського голови (Білоусівська сільська рада Великоолександрівського району Херсонської області) 
 Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Македонія 
 Про призначення позачергових виборів Томашпільського селищного голови (Томашпільська селищна рада Томашпільського району Вінницької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про засади функціонування ринку природного газу 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України 
 Про призначення Понеділка В.І. членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про внесення зміни до Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми щодо виплати допомоги при народженні дитини 
 Про призначення позачергових виборів Куманівського сільського голови Козятинського району Вінницької області 
 Про призначення позачергових виборів Луганського селищного голови (Луганська селищна рада Артемівського району Донецької області) 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про плату за землю 
 Про присудження у 2005 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry