Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про відзначення 100-річчя з дня народження Віктора Івченка 
 Про введення в дію Закону України Про війська внутрішньої та конвойної охорони 
 Про призначення позачергових виборів Єлизаветівського сільського голови (Єлизаветівська сільська рада Приморського району Запорізької області) 
 Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про відзначення державними нагородами України медичних працівників міста Львова 
 Про призначення позачергових виборів Макишинського сільського голови (Макишинська сільська рада Городнянського району Чернігівської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно под... 
 Про надання згоди на затримання та обрання стосовно народного депутата України Царьова О.А. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
 Про внесення змін до Закону України Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності 
 Про призначення позачергових виборів Кимличанського сільського голови (Кимличанська сільська рада Липоводолинського району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Кіровського сільського голови (Кіровська сільська рада Комінтернівського району Одеської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Білорусь про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин 
 Про призначення позачергових виборів Мануйлівського сільського голови (Мануйлівська сільська рада Козельщинського району Полтавської області) 
 Про ратифікацію Конвенції про охорону персоналу Організації Об'єднаних Націй та зв'язаного з нею персоналу 
 Про призначення позачергових виборів Розсошівського сільського голови (Розсошівська сільська рада Великописарівського району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Фастовецького сільського голови (Фастовецька сільська рада Бахмацького району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Соснівського сільського голови (Соснівська сільська рада Ярмолинецького району Хмельницької області) 
 Про адвокатуру 
 Про вибори Президента України та народних депутатів України 
 Про внесення змін до Закону України Про статус суддів 
 Щодо відносин України і Організації Північно-Атлантичного Договору (НАТО) 
 Про призначення позачергових виборів Цвітівського сільського голови 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про призначення позачергових виборів Любомльського міського голови (місто Любомль Любомльського району Волинської області) 
 Про додаткові заходи у зв'язку з відзначенням в Україні 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 
 Про порядок введення в дію Закону України Про свободу совісті та релігійні організації 
 Про призначення позачергових виборів Грінченківського сільського голови (Грінченківська сільська рада Охтирського району Сумської області) 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про призначення позачергових виборів Високобайрацького сільського голови (Високобайрацька сільська рада Кіровоградського району Кіровоградської області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків 
 Про порядок введення в дію Закону України Про Автономну Республіку Крим 
 Про утворення військово-цивільних адміністрацій 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про призначення позачергових виборів Новопетрівського сільського голови (Новопетрівська сільська рада Нижньосірогозького району Херсонської області) 
 Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг 
 Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили в... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про виробничу кооперацію 
 Про найменування новоутвореного населеного пункту Тернопільського району Тернопільської області 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної Партії 5.10 у загальнодержавному багатомандатному виборчому ... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Вірменія про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій і ліквіда... 
 Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України Про засади державної регуляторної політики у сфері господа... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі захисту від природних та інших катастроф 
 Про внесення зміни до Закону України Про виконавче провадження 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України у ... 
 Про порядок роботи Верховної Ради України п'ятого скликання у липні 2006 року 
 Про призначення позачергових виборів Юрківцівського сільського голови (Юрківцівська сільська рада Талалаївського району Чернігівської області) 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України 
 Про відзначення 120-річчя з дня народження Степана Йосиповича Тудора 
 Про внесення зміни до Закону України Про індексацію грошових доходів населення 
 Про призначення позачергових виборів Піщанського сільського голови (Піщанська сільська рада Красноградського району Харківської області) 
 Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті 
 Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі 
 Про внесення змін до Закону України Про міліцію щодо умов застосування сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї у районі проведення антитерористичної... 
 Про призначення позачергових виборів Кримськорозівського сільського голови (Кримськорозівська сільська рада Білогірського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін і доповнень до статті 23 Закону України Про захист прав споживачів 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік щодо збільшення обсягу видатків, передбачених для розвитку культури і управлін... 
 Про Звернення до інституцій та держав - членів Європейського Союзу стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України 
 Про внесення змін до статті 29 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу 
 Про призначення позачергових виборів Холоневичівського сільського голови Ківерцівського району Волинської області 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених 
 Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Албанія про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради Української РСР Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про свободу совісті та релігійні організації 
 Про проект Закону України про внесення доповнення до статті 5 Закону України Про банкрутство 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про День Уряду України у грудні 2006 року (з порядком денним Про захист прав онкологічних хворих в ... 
 Про перевезення небезпечних вантажів 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Діяка Івана Васильовича та конституційним поданням 49 народних депутат... 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо органів державного геологічного контролю 
 Про внесення змін до Закону України Про боротьбу з корупцією 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Естонською Республікою про вільну торгівлю 
 Про органи самоорганізації населення 
 Про Центральну виборчу комісію 
 Про найменування населеного пункту Дубенського району Рівненської області 
 Про календарний план проведення першої сесії Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про відзначення 200-річчя з дня народження Євгена Гребінки 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України від 15 грудня 1992 року Про порядок введення в дію Закону України Про статус суддів 
 Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України 
 Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про відставку Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Павленка Ю.О. 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вирішення питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження об'єктів, призн... 
 Про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про підвищення престижності шахтарської праці щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень 
 Про порядок введення в дію Закону України Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про центральні органи виконавчої влади щодо приведення його у відповідність із Конституцією України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення умов поставок 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій 
 Про обрання суддів Верховного Суду України 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди від 28 листопада 2007 року між Україною (Гарант) та Європейським банком реконструкції та розвитку (Банк) 
 Щодо позиції Прем'єр-міністра України на засіданні Комісії Україна - НАТО 
 Про утворення Національного антикорупційного бюро України 
 Про призначення позачергових виборів Пекарівського сільського голови (Пекарівська сільська рада Сосницького району Чернігівської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних сп... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Екваторіальна Гвінея про взаємну охорону секретної інформації 
 Про призначення позачергових виборів Лісниківського сільського голови (Лісниківська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області) 
 Про Генеральну схему планування території України 
 Про погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям 
 Про внесення змін до Закону України Про прокуратуру щодо оптимізації чисельності працівників органів прокуратури 
 Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Маріуполь, Волноваського, Новоазовського та Тельманівськ... 
 Про внесення змін до статті 37 Закону України Про державну службу 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням 
 Про призначення В. Коцемира головою Хмельницької обласної державної адміністрації 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії 
 Про іноземні інвестиції 
 Про стан забезпечення в Україні встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту ве... 
 Про призначення позачергових виборів Новобериславського сільського голови (Новобериславська сільська рада Бериславського району Херсонської області) 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2005 році для участі у багатонаціональних ві... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів 
 Про призначення позачергових виборів Кремінського міського голови (місто Кремінна Кремінського району Луганської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина , у загальнодержа... 
 Про порядок розгляду питання про обрання на посаду судді безстроково 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для аналізу стану справ у Збройних Силах України, ходу їх реформування, узагальнення проб... 
 Про призначення позачергових виборів Семенівського сільського голови (Семенівська сільська рада Глухівського району Сумської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Вперед, Україно! 
 Про призначення позачергових виборів Девладівського сільського голови (Девладівська сільська рада Софіївського району Дніпропетровської області) 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень 
 Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA) 
 Про внесення зміни до статті 123 Сімейного кодексу України щодо визначення батьків дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних тех... 
 Про внесення доповнення до статті 4 Закону України Про підприємництво 
 Про призначення позачергових виборів Зоринського міського голови (місто Зоринськ Перевальського району Луганської області) 
 Про інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування обставин здійснення замаху на життя народного депутата України, кандидата ... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізаційних викликів: проблеми та шляхи збереження 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлант... 
 Про внесення змін до статті 45 Закону України Про Державний бюджет України на 2000 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів і Протоколу до Угоди між Україн... 
 Про призначення позачергових виборів Зоркінського сільського голови (Зоркінська сільська рада Нижньогірського району Автономної Республіки Крим) 
 Про ратифікацію Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про селянське (фермерське) господарство 
 Про внесення доповнення до статті 4 Закону України Про підприємництво 
 Про фінансово-кредитне забезпечення формування продовольчих і фуражних ресурсів України 
 Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних папер... 
 Про нагородження С. Ніколаєнка орденом За заслуги 
 Про присвоєння найменування населеному пункту Золотоніського району Черкаської області 
 Про продовження дії пункту 6 Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року Про земельну реформу 
 Про призначення позачергових виборів Луковицького сільського голови (Глибоцький район Чернівецької області) 
 Про утворення закордонних виборчих дільниць з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року 
 Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення зміни до статті 34 Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про зміну і встановлення меж міста Барвінкове Барвінківського району Харківської області 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі 
 Про внесення змін до Закону України Про статус гірських населених пунктів в Україні 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry