Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про календарний план проведення п'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про надання згоди на затримання народного депутата України Добкіна М.М. 
 Про призначення позачергових виборів Заривинецького сільського голови (Заривинецька сільська рада Бучацького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про приєднання України до Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків 
 Про призначення позачергових виборів Шипівецького сільського голови (Шипівецька сільська рада Заліщицького району Тернопільської області) 
 Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення д... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, д... 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про порядок висвітлення роботи четвертої сесії Верховної Ради України від 5 вересня 1995 року 
 Про прийняття Протоколу про вибухонебезпечні предмети - наслідки війни 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 1 жовтня 2003 року N 1132 
 Про призначення позачергових виборів Перелітського сільського голови (Перелітська сільська рада Балтського району Одеської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень... 
 Про внесення змін до Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про фінансову допомогу для проекту реабілітації гідроенергетики та системного ко... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства 
 Про проведення парламентських слухань Фінанси і банківська діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку 
 Про призначення позачергових виборів Старомайорського сільського голови (Старомайорська сільська рада Великоновосілківського району Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Баламутівського сільського голови (Баламутівська сільська рада Заставнівського району Чернівецької області) 
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 серпня 2014 року Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення правових норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які підлягають загал... 
 Про біженців 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 184 2001 року про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо організації проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Климпуш-Цинцадзе І.О. 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми 
 Про призначення позачергових виборів Малинського міського голови (місто Малин Житомирської області) 
 Про прийняття до розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2008 рік 
 Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення сторін колективних переговорів 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами 
 Про введення в дію Закону України Про державний матеріальний резерв 
 Про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 
 Про прибутковий податок з доходів громадян, що перевищують 60000 купонів 
 Про інформацію Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дотримання органами державної влади і місцевого самоврядування та їх посадовими... 
 Про внесення змін до Закону України Про трубопровідний транспорт щодо підприємств магістрального трубопровідного транспорту 
 Про черговість надання кандидатам на пост Президента України Зеленському В.О. та Порошенку П.О. ефірного часу для проведення передвиборної агітації під час п... 
 Про призначення позачергових виборів Оситнязького сільського голови (Оситнязька сільська рада Кіровоградського району Кіровоградської області) 
 Про скаргу кандидата у народі депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 37 Литвиненка С.М., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 21 жовтня... 
 Про ратифікацію Кредитної угоди (Відновлення автомагістралі М06 та реформа фінансування сектору автодоріг) між Україною та Європейським банком реконструкції ... 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів та органів виконавчої влади держав - членів Європейського Союзу стосовно посилення співпраці у галузі ене... 
 Про проект Закону України про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 
 Про призначення позачергових виборів Родинського міського голови (місто Родинське Красноармійської міської ради Донецької області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Верхосульського сільського голови (Верхосульська сільська рада Білопільського району Сумської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку Наталії Вітренко Народна опозиція Прогресивної соціалістичної пар... 
 Про скасування результатів голосування за Постанову Верховної Ради України від 21 листопада 2002 року Про прийняття у другому читанні проекту Закону України... 
 Про призначення позачергових виборів Купищенського сільського голови (Купищенська сільська рада Коростенського району Житомирської області) 
 Про заходи у Верховній Раді України з відзначення 20-ї річниці проголошення незалежності України 
 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу... 
 Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу 
 Про виконання постанов Верховної Ради України Про зупинення дії Закону Республіки Крим Про відновлення конституційних основ державності Республіки Крим , ... 
 Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних... 
 Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів Артек і Молода гвардія 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Авакова А.Б. 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністром України Азарова М.Я. 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2007 рік 
 Про використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України у 1997 році 
 Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу 
 Про ратифікацію Конвенції між Україною та Угорською Республікою про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень 
 Про призначення позачергових виборів Агафіївського сільського голови (Агафіївська сільська рада Любашівського району Одеської області) 
 Про внесення змін до статті 16 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
 Про внесення змін до Закону України Про енергозбереження щодо оплати державної експертизи з енергозбереження 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму 
 Про затвердження Указу Президента України Про часткову мобілізацію 
 Про призначення позачергових виборів Березівського сільського голови (Березівська сільська рада Новоушицького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до статті 3.2.1 Регламенту Верховної Ради України 
 Про внесення зміни до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України Про податок на добавлену вартість 
 Про затвердження результатів жеребкування щодо черговості надання друкованих площ в газетах Голос України та Урядовий кур'єр кандидатам на пост Президент... 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Мураєва Євгенія Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колесніченка В.В. 
 Про призначення позачергових виборів Городищенського сільського голови (Городищенська сільська рада Біловодського району Луганської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про Кабінет Міністрів України 
 Про призначення позачергових виборів Покотилівського селищного голови (Покотилівська селищна рада Харківського району Харківської області) 
 Про внесення зміни до статті 75 Цивільного кодексу України 
 Про День Уряду України у вересні 2003 року 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань додержання вимог законодавства України під час розслідування Головним управлінням МВ... 
 Про статус автономної Республіки Крим. Про розмежування повноважень між органами державної влади України і Республіки Крим 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по опрацюванню проектів законів Ук... 
 Про призначення позачергових виборів Лісконогівського сільського голови Новгород-Сіверського району Чернігівської області 
 Про внесення змін до Закону України Про Національну програму інформатизації 
 Про призначення позачергових виборів Рухотинського сільського голови (Рухотинська сільська рада Хотинського району Чернівецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Білоскелюватського сільського голови (Білоскелюватська сільська рада Краснодонського району Луганської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Боярчука О.В. 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2007 році для участі у багатонаціональних ві... 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Молдова про державний кордон та Додаткового протоколу до Договору між Україною і Республікою Молдова про ... 
 Про Звернення Верховної Ради України до урядів і парламентів Великобританії, Канади, Кіпру, ФРН, США, Швейцарії 
 Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про внесення зміни до Кодексу адміністративного судочинства України щодо початку діяльності апеляційних адміністративних судів 
 Про присвоєння спеціальних звань 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні 
 Про внесення зміни до статті 36 Закону України Про місцеві державні адміністрації 
 Про призначення позачергових виборів Верхньотерсянського сільського голови (Верхньотерсянська сільська рада Гуляйпільського району Запорізької області) 
 Про внесення зміни до статті 59 Закону України Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку щодо пропуску через митний кордон України та митного ... 
 Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України 
 Про відзначення 80-річчя з дня народження Михайла Ткача 
 Про внесення зміни до статті 6.10.2 Регламенту Верховної Ради України 
 Про призначення Клімкіна П.А. Міністром закордонних справ України 
 Про відзначення 800-річчя міста Тлумача Івано-Франківської області 
 Про внесення змін до окремих положень Регламенту Верховної Ради України (щодо прийняття рішень) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Партія Пенсіонерів України 
 Про призначення Лавриновича О.В. членом Вищої ради юстиції 
 Про призначення позачергових виборів Старобільського міського голови Старобільського району Луганської області 
 Про призначення позачергових виборів Терпилівського сільського голови (Терпилівська сільська рада Підволочиського району Тернопільської області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань реалізації виборчих прав громадян України під час проведення виборів народних депута... 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
 Про призначення позачергових виборів Волиця-Польового сільського голови (Волиця-Польова сільська рада Теофіпольського району Хмельницької області) 
 Про врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб - вкладників та інших кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку Україна 
 Про Голову Верховної Ради України 
 Про внесення зміни до пункту 2 Закону України Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів 
 Про ратифікацію Протоколу прикордонного знака ТУР , який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини 
 Про День Уряду України у жовтні 2003 року 
 Про внесення змін до Закону України Про колективне сільськогосподарське підприємство 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про віднесення селища Новий Калинів Самбірського району Львівської області до категорії міст районного значення 
 Про прийняття за основу проекту Постанови Верховної Ради України про погодження місця розташування об'єктів та зміну цільового призначення земельної ділянки 
 Про насіння 
 Про звільнення Якименка О.Г. з посади Голови Служби безпеки України 
 Про призначення позачергових виборів Седнівського селищного голови (Седнівська селищна рада Чернігівського району Чернігівської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо усиновлення 
 Про ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 
 Про вихід Верховної Ради України із засновників редакції журналу Верховної Ради України Віче 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 19 вересня 2000 року N 1074 
 Про внесення зміни до статті 239 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про обрання судді Верховного Суду України 
 Про призначення позачергових виборів Кислянського сільського голови (Кислянська сільська рада Синельниківського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про цінні папери та фондовий ринок щодо емісії облігацій міжнародних фінансових організацій 
 Про утворення у виняткових випадках спеціальних виборчих дільниць та відповідних дільничних виборчих комісій з виборів Президента України 31 жовтня 2004 року... 
 Про внесення зміни до Закону України Про Державний бюджет України на 1998 рік 
 Про зміну і встановлення меж міста Конотоп і Конотопського району Сумської області 
 Зведений звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Бойка Богдана Федоровича 
 Про порядок введення в дію Закону України Про космічну діяльність 
 Про присвоєння І. Марчуку почесного звання Народний художник України 
 Про Заяву Верховної Ради України у зв'язку із зупиненням дії рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року про проведення 16 бере... 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Симоненка Петра Миколайовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про призначення позачергових виборів Коробчинського сільського голови (Коробчинська сільська рада Новомиргородського району Кіровоградської області) 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про здійснення оплачуваних видів діяльності чл... 
 Про призначення позачергових виборів Охоченського сільського голови (Охоченська сільська рада Нововодолазького району Харківської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ларіна С.М. 
 Про призначення Смолія Я.В. на посаду Голови Національного банку України 
 Про внесення зміни до статті 10 Закону України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry