Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення позачергових виборів Рожичнянського сільського голови (Рожичнянська сільська рада Оратівського району Вінницької області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про колективне сільськогосподарське підприємство 
 Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань виготовлення і реалізації вибухових речовин 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про призначення позачергових виборів Черніївського сільського голови (Черніївська сільська рада Тисменицького району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни 
 Про призначення позачергових виборів Видертського сільського голови (Видертська сільська рада Камінь-Каширського району Волинської області) 
 Про Голову Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Кам'янського міського голови (Кам'янська міська рада Кам'янського району Черкаської області) 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222 Андрієвському Д.Й. 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження видатного вченого-селекціонера, автора всесвітньо відомих сортів озимої пшениці, академіка Ремесла Василя Миколайо... 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі 
 Про введення в дію Закону України Про джерела фінансування шляхового господарства України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності 
 Щодо спроб незаконної реєстрації об'єднань громадян 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про повітряне перевезення 
 Про надання згоди на затримання судді Малиновського районного суду міста Одеси Бурана О.М. 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційнос... 
 Про внесення змін до Закону України Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів 
 Про призначення позачергових виборів Жоравського сільського голови (Жоравська сільська рада Яготинського району Київської області) 
 Про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації, щодо зловживань у Державному концерні Укроборонпром та причетності до цьог... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Правове забезпечення реформи освіти в Україні 
 Про зміни і доповнення Конституції (Основного закону) Української РСР у зв'язку з вдосконаленням системи державного управління 
 Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про Національну поліцію щодо приведення у відповідність із статтею 21 Закону України Про центральні органи ... 
 Про призначення позачергових виборів Новоскоморохівського сільського голови (Новоскоморохівська сільська рада Галицького району Івано-Франківської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти 
 Про призначення Терентьєва Ю.О. на посаду Голови Антимонопольного комітету України 
 Про визнання обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному ... 
 Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про внесення зміни до статті 50 Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про призначення позачергових виборів Шкільненського селищного голови (Шкільненська селищна рада Сімферопольського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права засуджених і осіб, які тримаються під вартою, на листування з питань, пов'язан... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки використання коштів, перерахованих громадянами України на підтримку Збройн... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Порошенка Петра Олексійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування 
 Про формування складу Кабінету Міністрів України 
 Про звільнення Дацюка В.В. з посади Генерального прокурора України 
 Про внесення зміни до статті 36 Закону України Про статус народного депутата України 
 Про відзначення 120-річчя з дня народження Юрія Корпанюка - заслуженого майстра народної творчості 
 Про призначення позачергових виборів Ліщанського сільського голови 
 Про внесення змін до Закону України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих орг... 
 Про заборону продажу колекції образотворчого мистецтва АТ Градобанк 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Таджикистан про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання 
 Про наукову і науково-технічну діяльність 
 Про призначення позачергових виборів Різуненківського сільського голови 
 Про призначення позачергових виборів Камінського сільського голови (Камінська сільська рада Романівського району Житомирської області) 
 Про відзначення 70-річчя прориву радянськими військами німецької лінії оборони Вотан та визволення міста Мелітополя 
 Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 
 Про призначення позачергових виборів Загірцівського сільського голови (Загірцівська сільська рада Лановецького району Тернопільської області) 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Македонія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно... 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону України Про надзвичайний стан 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про умови розміщення дипломатичних представництв України в Естонській Р... 
 Про призначення позачергових виборів Черепашинецького сільського голови (Черепашинецька сільська рада Калинівського району Вінницької області) 
 Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про судоустрій Української РСР , Кримінально-процесуально... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України 
 Про призначення членів Ради Національного банку України 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (щодо виключення радгоспу Більковецький ... 
 Про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001) 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною 
 Про внесення змін до Положення про Контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Фінляндія про міжнародні автомобільні перевезення 
 Про призначення позачергових виборів Чумаківського сільського голови (Дніпропетровський район Дніпропетровської області) 
 Про відзначення 200-річчя з дня народження Семена Гулака-Артемовського 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання перейменування місцевих державних адміністрацій 
 Про внесення доповнень до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекон... 
 Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, пі... 
 Про погашення заборгованості з виплати заробітної плати 
 Про Основні напрями бюджетної політики на 2002 рік (Бюджетна резолюція) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2006 і 2007 року... 
 Про морські порти України 
 Про внесення змін до статті 260 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ємця О.І. 
 Про призначення позачергових виборів Хижинського сільського голови (Хижинська сільська рада Лисянського району Черкаської області) 
 Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 16 червня 1999 року Про порушення Кабінетом Міністрів України законодавства в ході проведення індекса... 
 Про внесення змін до Закону України Про цінні папери і фондову біржу 
 Про внесення змін до Закону України Про Митний тариф України 
 Про внесення змін до Закону України Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профес... 
 Про призначення позачергових виборів Кіровського сільського голови (Кіровська сільська рада Великомихайлівського району Одеської області) 
 Про ратифікацію Додаткового протоколу до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначе... 
 Про ратифікацію Шостого протоколу до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи 
 Про звільнення Дріжчаного І.В. з посади Голови Служби безпеки України 
 Про відзначення у 2019 році Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України 
 Про призначення позачергових виборів Майського сільського голови (Майська сільська рада Синельниківського району Дніпропетровської області) 
 Про введення в дію Закону України Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення 
 Про природні монополії 
 Про внесення зміни до Закону України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про створення Служби національної безпеки України 
 Про кандидатуру на призначення на посаду Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України 
 Про тимчасову заборону приватизації пам'яток культурної спадщини 
 Про продовження процедури ліквідації Акціонерного комерційного агропромислового банку Україна 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про призначення позачергових виборів Стахановського міського голови (місто Стаханов Луганської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість 
 Про проект Закону України про внесення змін до статті 7 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Всеукраїнської партії Нова сила 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів 
 Про порядок введення в дію Закону України Про рекламу 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль з питань мореплавства і морських перевезень 
 Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Хорватія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно пода... 
 Про внесення змін до Закону України Про державну таємницю 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Габера Миколи Олександровича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Гонтарівського сільського голови (Гонтарівська сільська рада Вовчанського району Харківської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України, на позачергових виборах народних депутатів ... 
 Про звільнення Курдіновича О.В. з посади Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України 
 Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони 
 Про внесення змін до Закону України Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки про передачу і приймання осіб 
 Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Реформування органів системи Міністерства внутрішніх справ України і впровадження європейських стандартів 
 Про грубі порушення законодавства Представником Президента України у Полтавському районі Полтавської області 
 Про найменування новоутвореного населеного пункту Олександрівського району Кіровоградської області 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус автономної Республіки Крим 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю 
 Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про повітряне сполучення 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про взаємне працевлаштування членів сімей працівник... 
 Про призначення позачергових виборів Гончарівського сільського голови (Гончарівська сільська рада Монастириського району Тернопільської області) 
 Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України Про присвоєння найменування Україна ракетному крейсеру (проект 1164, заводський... 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про створення Державного музею-архіву народної культури українського Полісся 
 Про призначення позачергових виборів Талівського сільського голови (Станично-Луганський район Луганської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю Укра... 
 Про призначення Коваля М.В. виконуючим обов'язки Міністра оборони України 
 Про внесення змін до Митного тарифу України 
 Про внесення змін до Закону України Про безпечність та якість харчових продуктів щодо реалізації на агропродовольчих ринках продукції домашнього виробництв... 
 Про введення в дію Кодексу України про надра 
 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області 
 Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого 100-річчю проведення першого Курултаю кримськотатарського народу 
 Про звільнення Арбузова С.Г. з посади Голови Національного банку України 
 Про внесення змін до статті 2 Закону України Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України... 
 Про призначення позачергових виборів Кияницького сільського голови (Сумський район Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Поповецького сільського голови (Поповецька сільська рада Волочиського району Хмельницької області) 
 Про звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань реформування Служби безпеки України та його законодавчого забезпечення 
 Про призначення позачергових виборів Предтечинського сільського голови (Предтечинська сільська рада Костянтинівського району Донецької області) 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про призначення позачергових виборів Олександрівського сільського голови (Олександрівська сільська рада Золочівського району Харківської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Киргизької Республіки про співробітництво в галузі цивільної оборони, попередження надзвичайних ситуацій та... 
 Про деякі питання оподаткування 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Закону України Про оперативно-розшукову діяльність 
 Про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, на баланс Міністерства внутрішніх справ України 
 Про внесення змін до статті 29 Закону України Про фізичну культуру і спорт 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry