Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про визнання Філіндаша Є.В. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про кількісний склад комітетів Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Вирівського сільського голови (Вирівська сільська рада Конотопського району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Криничківського сільського голови (Криничківська сільська рада Гощанського району Рівненської області) 
 Про введення в дію Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг 
 Про ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок 
 Про ратифікацію Договору про основи міждержавних відносин, дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Узбекистан 
 Про призначення позачергових виборів Голозубинецького сільського голови (Голозубинецька сільська рада Дунаєвецького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Індія про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект Фонд соціальних інвестицій ) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік 
 Про внесення змін до статті 28 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу 
 Про холдингові компанії в Україні 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів загибелі громадян у містах Одесі, Маріуполі, а також в інших мі... 
 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ... 
 Про внесення змін до розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування під час реструктуризації державного і гаран... 
 Про призначення позачергових виборів Чкаловського сільського голови (Чкаловська сільська рада Веселівського району Запорізької області) 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини 
 Про призначення позачергових виборів Клеванського селищного голови (Клеванська селищна рада Рівненського району Рівненської області) 
 Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим 
 Про призначення позачергових виборів Виноградарського сільського голови (Виноградарська сільська рада Роздільнянського району Одеської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кононенка Ю.С. 
 Про реєстрацію кандидата в народні депутати України, включеного до виборчого списку Партії Зелених України 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування діяльності голови Сумської обласної державної адміністрації Щерб... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про систему оподаткування 
 Про включення до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії ... 
 Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання концесійної діяльності 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України і Цивільного процесуального кодексу України 
 Про внесення зміни до статті 17 Закону України Про міліцію щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції 
 Про призначення позачергових виборів Чорнянського сільського голови (Чорнянська сільська рада Чемеровецького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно військової інспекції безпеки дорожнього руху 
 Про призначення позачергових виборів Заайдарівського сільського голови (Заайдарівська сільська рада Новопсковського району Луганської області) 
 Про відзначення 120-річчя з дня народження Михайла Кравчука 
 Про внесення змін до Кодексу законів про працю України 
 Про органи реєстрації актів громадянського стану 
 Про Звернення Верховної Ради Автономної Республіки Крим з приводу політико-правової ситуації, що склалася в Автономній Республіці Крим в зв'язку з виданням У... 
 Про амністію 
 Про призначення Мамонтової І.Ю. членом Вищої ради юстиції 
 Про визнання виборів народних депутатів України по Суворовському виборчому округу N 300, Одеська область, та Радянському виборчому округу N 376, Харківська о... 
 Про призначення Карпачової Н.І. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 
 Про Заяву Верховної Ради України Про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у візовій сфері 
 Про призначення позачергових виборів Гориглядівського сільського голови (Гориглядівська сільська рада Монастириського району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів Нововасилівського сільського голови (Нововасилівська сільська рада Іванівського району Херсонської області) 
 Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. N 4105) 
 Про призначення позачергових виборів Недрянського сільського голови (Недрянська сільська рада Баришівського району Київської області) 
 Про призначення позачергових виборів Старогутянського сільського голови (Дунаєвецький район Хмельницької області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань Стан підготовки вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ), проблеми та перспективи 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про цінні папери і фондову біржу 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин 
 Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад п'ятого скликання та сільських, селищних, міських голів у 2006 році 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про освіту 
 Про призначення позачергових виборів Жовтоводського міського голови (Жовтоводська міська рада Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до Положення про порядок комплектування, військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення Національної гвардії України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2018 рік 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про ціни і ціноутворення 
 Про призначення позачергових виборів Цукуринського селищного голови (Цукуринська селищна рада Селидівської міської ради Донецької області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Литвиненко Юлії Леонідівни на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Сухомаячківського сільського голови (Сухомаячківська сільська рада Новосанжарського району Полтавської області) 
 Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про протимінну діяльність в Україні щодо удосконалення механізмів залучення коштів для фінансування заходів п... 
 Про призначення позачергових виборів Переяслівського сільського голови (Переяслівська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області) 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан і формування цін та тарифів у житлово-комунальній сфері 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Садового Андрія Івановича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
 Про призначення позачергових виборів Жолоб'янського сільського голови (Жолоб'янська сільська рада Томашпільського району Вінницької області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Української Консервативної партії 
 Про призначення позачергових виборів Березинського селищного голови (Березинська селищна рада Тарутинського району Одеської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Пшонки В.П. на посаду Генерального прокурора України 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході до ринкової економіки 
 Про заслуховування інформації Кабінету Міністрів України про хід переговорів між Україною та Російською Федерацією стосовно підготовки міждержавних угод, під... 
 Про внесення змін до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Угорщини про міжнародні комбіновані перевезення 
 Про призначення позачергових виборів Дружбівського сільського голови (Дружбівська сільська рада Іванівського району Херсонської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про оренду майна державних підприємств та організацій 
 Про призначення позачергових виборів Лиманського сільського голови (Лиманська сільська рада Татарбунарського району Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Білоріченського селищного голови (Білоріченська селищна рада Лутугинського району Луганської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 
 Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України 
 Про процедуру ротації членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з частини її складу, призначеної Верховною Радою України 
 Про призначення позачергових виборів Ірпінського міського голови (місто Ірпінь Київської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кличка В.В. 
 Про оприлюднення результатів повторного голосування 26 грудня 2004 року з виборів Президента України 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування обставин, пов'язаних із закриттям газети Правда Украины 
 Про внесення зміни до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито щодо державного мита за видачу свідоцтва про право на спадщину 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про джерела фінансування шляхового господарства України 
 Про плату за землю 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Зварича Р.М. 
 Про призначення позачергових виборів Великотур'янського сільського голови (Великотур'янська сільська рада Долинського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до статті 5 Закону України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2006 рік 
 Про призначення позачергових виборів Орджонікідзевського селищного голови (Орджонікідзевська селищна рада Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до статті 181 Сімейного кодексу України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Деркача А.Л. 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди (Друга кредитна лінія для розвитку малих і середніх підприємств) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 
 Про призначення позачергових виборів Сасинівського сільського голови (Сасинівська сільська рада Пирятинського району Полтавської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік щодо фінансування заходів по боротьбі з епідемією грипу 
 Про визнання обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному ... 
 Про виділення коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-24 червня 2002 року в Житомирській... 
 Про рекомендації парламентських слухань щодо невідкладних заходів по виконанню законодавства з питань соціального захисту пенсіонерів, ветеранів та інвалідів... 
 Про приєднання України до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28 квітня 1977 року та ... 
 Про порядок виконання окремих положень Закону України Про статус народного депутата України 
 Про внесення змін до Закону України Про іпотечні облігації щодо випуску та обігу іпотечних облігацій 
 Про внесення змін до Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 
 Про внесення доповнень і змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про введення в дію Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів... 
 Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України 
 Про призначення позачергових виборів Яхновецького сільського голови (Яхновецька сільська рада Волочиського району Хмельницької області) 
 Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі N 61 (Донецька область) і оголошення початку виборчого процесу 
 Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Слов'янськ та Слов'янського району Донецької області 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання використанню фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів 
 Про призначення позачергових виборів Опішнянського селищного голови (Опішнянська селищна рада Зіньківського району Полтавської області) 
 Про надання згоди на арешт (взяття під варту) судді Дніпровського районного суду міста Києва Чауса М.О. 
 Про ратифікацію Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між Урядом України та Організацією Північноатлантичного Договору 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Ліберальної партії України 
 Про призначення Державного міністра з питань оборонного комплексу і конверсії Української РСР 
 Про ратифікацію Протоколу про внесення доповнень до Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми 
 Про відзначення 100-річчя від дня заснування смт Качі Нахімовського району м. Севастополя 
 Про призначення позачергових виборів Кириківського селищного голови (Кириківська селищна рада Великописарівського району Сумської області) 
 Про позбавлення В. Януковича звання Президента України 
 Про обрання судді Верховного Суду України 
 Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади 
 Про режим валютних рахунків громадян в уповноважених банках України 
 Про призначення позачергових виборів Іванівського сільського голови (Іванівська сільська рада Арбузинського району Миколаївської області) 
 Про призначення позачергових виборів Смолінського селищного голови (Смолінська селищна рада Маловисківського району Кіровоградської області) 
 Про заборону ввезення і реалізації на території України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину 
 Про внесення змін до статті 39 Конституції (Основного Закону) України 
 Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на представленні Спеціальної доповіді Стан дотримання Україною європейських стандартів з прав і с... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про призначення позачергових виборів Клекотинського сільського голови (Клекотинська сільська рада Шаргородського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Сніжнянського міського голови (Сніжнянська міська рада Донецької області) 
 Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін до статті 54 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобил... 
 Про призначення Онопрієнка М.В. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про селянське (фермерське) господарство 
 Про призначення позачергових виборів Заліського сільського голови (Заліська сільська рада Ратнівського району Волинської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Порошенка П.О. 
 Про приєднання України до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень 
 Про призначення позачергових виборів Токарівського сільського голови (Токарівська сільська рада Сумського району Сумської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Слаути В.А. 
 Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про реформу охорони здоров'я в Україні 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії стосовно співробітництва у сфері військових перевезень 
 Про приєднання України до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry