Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України 
 Про деякі заходи щодо з'ясування стану додержання виборчого законодавства в окремих одномандатних виборчих округах під час проведення чергових виборів до Вер... 
 Про календарний план проведення дев'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про всеукраїнський та місцеві референдуми 
 Про підготовку та відзначення 70-річчя стаханівського руху 
 Про відзначення 120-річчя з дня народження відомого державного діяча, командира уславленого партизанського з'єднання, двічі Героя Радянського Союзу Сидора Ар... 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про приватизацію державного майна 
 Про джерела збільшення власних оборотних коштів підприємств і організацій 
 Про відзначення 20-ї річниці Конституції України 
 Про призначення позачергових виборів Котюжинецького сільського голови (Котюжинецька сільська рада Калинівського району Вінницької області) 
 Про відзначення 600-річчя заснування міста Кіцмань Чернівецької області 
 Про взяття політичної відповідальності за ситуацію в Україні 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про звіт про виконання Закону України Про Державний бюджет України на 2004 рік 
 Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про Методичні рекомендації щодо порядку збирання підписів виборців на підтримку кандидата на пост Президента України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення окремих виплат органами соціального захисту населення 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Маломужа Миколи Григоровича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про антидопінговий контроль у спорті 
 Про перейменування селища міського типу Станично-Луганське Станично-Луганського району Луганської області 
 Про Голодомор 1932-1933 років в Україні 
 Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України 
 Про сільськогосподарський перепис 
 Про призначення позачергових виборів Кіровського сільського голови (Кіровська сільська рада Новгород-Сіверського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про призначення позачергових виборів Чапліївського сільського голови (Чапліївська сільська рада Шосткинського району Сумської області) 
 Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави 
 Про відзначення 120-річчя з дня народження Патріарха Йосипа Сліпого 
 Про призначення М. Азарова Першим віце-прем'єр-міністром України, Міністром фінансів України 
 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань реєстрації актів громадянського стану 
 Про внесення змін до Закону України Про аудиторську діяльність 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окр... 
 Про зміну і встановлення меж міста Комсомольськ Полтавської області 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб щодо доповнення переліку... 
 Про внесення змін до Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною щодо працюючих пенсіонерів 
 Про приєднання України до Спільного протоколу про застосування Віденської конвенції та Паризької конвенції 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 
 Про залізничний транспорт 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
 Про призначення позачергових виборів Острівецького сільського голови (Острівецька сільська рада Уманського району Черкаської області) 
 Про внесення зміни до статті 46 Закону України Про виконавче провадження 
 Про призначення позачергових виборів Довжицького сільського голови (Довжицька сільська рада Чернігівського району Чернігівської області) 
 Про спеціальну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Денісової Л.Л. 
 Про вирішення питання щодо заборгованості суб'єктів господарської діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності, у зв'язку з... 
 Про внесення змін до Закону України Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 
 Про внесення змін до Закону України Про фермерське господарство 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Костусєва О.О. 
 Про призначення позачергових виборів Стримбівського сільського голови (Стримбівська сільська рада Надвірнянського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про реконструкцію та експлуатацію на платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червоноз... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про торговельне судноплавство 
 Про внесення змін до Закону України Про державну службу 
 Про ситуацію в Союзній Республіці Югославія 
 Про фінансове забезпечення підготовки сільськогосподарської техніки до проведення весняно-польових робіт у 1998 році 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (ко... 
 Про призначення позачергових виборів Шолоховського сільського голови (Шолоховська сільська рада Нікопольського району Дніпропетровської області) 
 Про приєднання України до Конвенції про майбутнє багатостороннє співробітництво в галузі рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану 1978 року 
 Про призначення позачергових виборів Виспянського сільського голови (Виспянська сільська рада Рогатинського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо операцій з металобрухтом) 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності 
 Офіційне оголошення головуючого на пленарному засіданні про утворення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання 
 Про банки і банківську діяльність 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією про співробітництво в галузі воєнної розвідки 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо запобігання тероризму 
 Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2018 року № 140 
 Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Кривоноса Сергія Григоровича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про сприяння та захист інвестицій 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Гриценка Анатолія Степановича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Митний кодекс України 
 Про першочергові заходи з розвитку місцевого самоврядування в Україні на 2017 рік 
 Про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України 
 Про внесення змін до розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України щодо реалізації проекту будівництва інфраструктурних об'єктів Київського ре... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України Про соціальний діалог в Україні 
 Про заходи щодо подолання наслідків аварії на шахті Україна Державної холдингової компанії Селидіввугілля 
 Про відновлення селу Міжгір'я Перемишлянського району Львівської області колишнього найменування 
 Про призначення Зайця А.П. членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
 Про призначення позачергових виборів Війницького сільського голови (Війницька сільська рада Млинівського району Рівненської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав дитини, над якою встановлено опіку чи піклування 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Порошенка Петра Олексійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Стосовно підготовки матеріалів щодо обрання суддів безстроково 
 Про призначення позачергових виборів Кустинського сільського голови (Кустинська сільська рада Рівненського району Рівненської області) 
 Про передачу Університету Києво-Могилянська Академія майна, що перебуває у загальнодержавній власності 
 Про внесення змін до Повітряного кодексу України 
 Про відзначення 290-річчя з дня народження Григорія Сковороди 
 Про внесення зміни до статті 19 Закону України Про міліцію щодо збереження грошового та інших видів забезпечення працівникам міліції, захопленим у полон аб... 
 Про внесення зміни до статті 186-1 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури погодження проекту землеустрою 
 Про внесення зміни до статті 17 Закону України Про Вищу раду юстиції щодо процедури складення присяги 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради ... 
 Про 90-річчя трагедії у концтаборі Талергоф 
 Про призначення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська област... 
 Про ситуацію в агропромисловому комплексі України 
 Про приєднання України до Віденської угоди про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків 
 Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну програму з розробки стандартів у галузі безпеки та... 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект модернізації державних фінансів) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про перейменування міста Мукачеве Закарпатської області 
 Про внесення зміни до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалася в сільському господарстві України внаслідок посухи у квітні - червні 2007 року 
 Про утворення, у винятковому випадку, спеціальної виборчої дільниці та відповідної дільничної виборчої комісії з виборів Президента України 31 жовтня 2004 ро... 
 Про внесення змін до деяких законів України з метою забезпечення врахування екологічних вимог у процесі приватизації 
 Про внесення зміни до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито щодо установчих документів 
 Про призначення позачергових виборів Новокам'янського сільського голови (Новокам'янська сільська рада Жовківського району Львівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Соснівського міського голови (місто Соснівка Червоноградської міської ради Львівської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про лікарські засоби щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) по... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної (вільної) економічної зони Порто-франко н... 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з прикордонних питань 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про фермерське господарство щодо уточнення родинних стосунків, що дають право бути членами господарства 
 Про призначення позачергових виборів Коржівського сільського голови (Коржівська сільська рада Роменського району Сумської області) 
 Про внесення змін до статті 9 Закону України Про лікарські засоби щодо спрощення державної реєстрації лікарських засобів 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Литвиненко Юлії Леонідівни на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових в... 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України від 1 лютого 2000 року Про обрання голів комітетів Верховної Ради України чотирнадцятого скликання та... 
 Про призначення позачергових виборів Косенівського сільського голови (Косенівська сільська рада Новоград-Волинського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій 
 Про ратифікацію Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат 
 Про внесення змін до Закону України Про судовий збір щодо звільнення від сплати судового збору учасників антитерористичних операцій та членів сімей загиблих 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Клименка Олександра Івановича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, сп... 
 Про внесення змін до статті 37 Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Литвиненко Юлії Леонідівни на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про порядок введення в дію Закону України Про адвокатуру 
 Про призначення позачергових виборів Ясеновецького сільського голови (Ясеновецька сільська рада Золочівського району Львівської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Узбекистан про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання 
 Про заходи щодо збереження пам'ятки культурної спадщини - замку Паланок (м. Мукачеве Закарпатської області) 
 Про схвалення рішення Президента України про направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії Організації Об'єднаних Націй в Сьєрра-Леоне 
 Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 114 (Луганська область) 
 Про внесення змін до Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про проведення Дня Уряду України з питання Інформація Кабінету Міністрів України про виконання Закону України Про статус і соціальний захист громадян, як... 
 Про внесення змін до Земельного кодексу України 
 Про внесення зміни до статті 18 Закону України Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями ... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на р... 
 Про призначення позачергових виборів Миколаївського міського голови (місто Миколаїв Миколаївської області) 
 Про призначення позачергових виборів Веселівського сільського голови (Веселівська сільська рада Бобринецького району Кіровоградської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України 
 Про внесення зміни до пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 15 вересня 1995 року Про порядок введення в дію Закону України Про акцизний збір на алк... 
 Про внесення змін до Закону України Про автомобільні дороги 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про призначення В. Гайдука Віце-прем'єр-міністром України 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту резервістів, які постраждали внаслідок участі в антитерористичній операції, та членів їх... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry