Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення зміни до статті 67 Господарського процесуального кодексу України щодо забезпечення позову 
 Про внесення змін до Закону України Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності 
 Про призначення позачергових виборів Ладинського сільського голови (Ладинська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області) 
 Про внесення зміни до статті 243 Митного кодексу України 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про проведення парламентських слухань на тему: Свобода совісті й ідентифікація особи 
 Про внесення зміни до розділу XX Податкового кодексу України щодо застосування нульової ставки з податку на додану вартість 
 Про біженців 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про підприємництво 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік 
 Про затвердження Державної програми розвитку інноваційних напрямів індустрії моди до 2010 року 
 Про призначення позачергових виборів Чорноморівського сільського голови (Каховський район Херсонської області) 
 Щодо лікування дітей з гематоонкологічними захворюваннями в Україні 
 Про порядок фінансування централізованих капітальних вкладень у I кварталі 1996 року до затвердження Державного бюджету України на 1996 рік 
 Про ліцензування певних видів господарської діяльності 
 Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) пр... 
 Про внесення зміни до статті 21-4 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової грошової... 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом 
 Про ратифікацію Угоди про виконання положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження тран... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів 
 Про відзначення 70-річчя звільнення України Червоною Армією від фашистських загарбників 
 Про порядок введення в дію Закону України Про міжнародні договори України 
 Про призначення позачергових виборів Яровського сільського голови (Яровська сільська рада Кролевецького району Сумської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Семерака О.М. 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про заходи державної підтримки двічі Героя Радянського Союзу Петрова В.С. 
 Про внесення змін до Закону України Про захист персональних даних 
 Про встановлення строків переробки деяких товарів за межами митної території України 
 Про призначення Єлманової О.М. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік 
 Про введення в дію Основ законодавства України про охорону здоров'я 
 Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх ... 
 Про День Уряду України в грудні 2006 року 
 Про призначення позачергових виборів Ростанського сільського голови (Ростанська сільська рада Шацького району Волинської області) 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про здійснення політики державного регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення 
 Про призначення позачергових виборів Чорнянського сільського голови (Чорнянська сільська рада Каховського району Херсонської області) 
 Про обрання Голови постійної Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики 
 Про особливості застосування Закону України Про вибори Президента України при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 29 січня 2002 року N 139 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандат... 
 Стосовно порушень основних принципів виборчого процесу 
 Про призначення позачергових виборів Маркеєвського сільського голови (Маркеєвська сільська рада Чаплинського району Херсонської області) 
 Про призначення позачергових виборів Трикратівського сільського голови (Трикратівська сільська рада Вознесенського району Миколаївської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Казахстан про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання 
 Про організацію дитячих новорічних та різдвяних свят 
 Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості 
 Про зайнятість населення 
 Про внесення змін до Закону України Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами 
 Про порядок висвітлення роботи шостої сесії Верховної Ради України третього скликання 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про призначення позачергових виборів Вікнинського сільського голови (Вікнинська сільська рада Білогірського району Хмельницької області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання Україні Реабілітаційної позики 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини третьої статт... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Пацкана В.В. 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окуповані... 
 Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних з умовами відбування покарання засудженими 
 Про внесення зміни до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про повітряне сполучення 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме... 
 Про звіт Голови Служби безпеки України щодо стану функціонування та кадрового забезпечення Служби безпеки України і управління майном, що забезпечує її діяль... 
 Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Харкова у зв'язку з 350-річчям його заснування 
 Про порядок введення в дію Закону України Про бібліотеки і бібліотечну справу 
 Про затвердження персонального складу Координаційно-наглядової ради державно-правового експерименту розвитку місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні 
 Про визнання повноважень народних депутатів України, обраних на повторних виборах 10 грудня та при повторному голосуванні 17 і 24 грудня 1995 року 
 Про внесення змін до Закону Української РСР Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР 
 Про внесення змін до статті 19 Закону України Про Єдиний митний тариф 
 Про призначення позачергових виборів Мазанського сільського голови (Мазанська сільська рада Сімферопольського району Автономної Республіки Крим) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Зелені , у загальнодержавному багатомандатному виборчо... 
 Про призначення позачергових виборів Приморського сільського голови (Приморська сільська рада Татарбунарського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про внесення доповнень до Постанови Верховної Ради України від 19 грудня 1995 року Про порядок введення в дію Закону України Про державне регулювання вироб... 
 Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку 
 Про призначення позачергових виборів Матіясівського сільського голови (Матіясівська сільська рада Березанського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік 
 Про використання кредиту Експортно-імпортного Банку Японії 
 Про внесення змін до статей 149 і 150 Конституції (Основного Закону) України 
 Про внесення змін до Закону України Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців та Протоколу про доповнення пункту 2 статті 4 Угоди між Ур... 
 Про призначення позачергових виборів Срібненського сільського голови (Срібненська сільська рада Красноармійського району Донецької області) 
 Про зміну меж міста Ладижин та Тульчинського району Вінницької області 
 Про відзначення державними нагородами України військовослужбовців Збройних Сил України 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо скасування відповідальності за порушення правил навчання карате 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо служби у військовому резерві 
 Про внесення змін до Закону України Про Державну програму приватизації 
 Про грошову реформу в Україні 
 Про охорону дитинства 
 Про призначення позачергових виборів Верхньобистрянського сільського голови (Верхньобистрянська сільська рада Міжгірського району Закарпатської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель 
 Про відзначення 80-річчя з дня народження першого українського космонавта, двічі Героя Радянського Союзу Поповича П.Р. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про внесення змін до Угоди між Урядом Литовсь... 
 Про внесення змін до Закону України Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про звіт про виконання Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про призначення позачергових виборів Бондарівського сільського голови (Бондарівська сільська рада Марківського району Луганської області) 
 Про відзначення 90-річчя з дня народження видатного українського письменника Олександра Сизоненка 
 Про призначення позачергових виборів Литвинівського сільського голови (Литвинівська сільська рада Підгаєцького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на ... 
 Про призначення позачергових виборів Новомихайлівського сільського голови (Новомихайлівська сільська рада Мар'їнського району Донецької області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення 
 Про призначення позачергових виборів Новодністровського міського голови (місто Новодністровськ Чернівецької області) 
 Про призначення Білоуса І.О. на посаду Голови Фонду державного майна України 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті 
 Про внесення змін до Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про Звернення Верховної Ради України до Європейського Парламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій Європейського Союзу для товарів, що п... 
 Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування 
 Про ратифікацію Угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах - учасницях СНД 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями... 
 Про звільнення судді 
 Про звільнення Шевченка І.А. з посади Міністра екології та природних ресурсів України 
 Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії 
 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області 
 Про внесення змін до додатків 16 та 19 до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій терито... 
 Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Нац... 
 Про призначення Кузьмишина В.М. членом Вищої ради юстиції 
 Про внесення змін до статті 12 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до Ко... 
 Про призначення позачергових виборів Моївського сільського голови (Моївська сільська рада Чернівецького району Вінницької області) 
 Про відзначення 925-річчя заснування міста Луцька Волинської області 
 Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про заставу 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Сімейного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Великопузирківського сільського голови (Великопузирківська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області) 
 Про інформацію Уряду про заходи щодо компенсації громадянам України витрат, пов'язаних з підвищенням плати за житлово-комунальні послуги, електроенергію та і... 
 Про ратифікацію Кредитної угоди (Кредит на закупівлю палива на зимовий період 2000/2001) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 
 Про призначення позачергових виборів Колодрубівського сільського голови (Колодрубівська сільська рада Миколаївського району Львівської області) 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Рябоконя Олега Васильовича 
 Про призначення позачергових виборів Білашівського сільського голови (Білашівська сільська рада Ковельського району Волинської області) 
 Про призначення позачергових виборів Красноколядинського сільського голови (Красноколядинська сільська рада Талалаївського району Чернігівської області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про військово-медичну доктрину України 
 Про інформаційні агентства 
 Про обрання Голови Верховної Ради України 
 Про надання згоди на звільнення Президентом України Плаксюка Ю.О. з посади Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ... 
 Про призначення позачергових виборів Хоптинецького сільського голови (Хоптинецька сільська рада Городоцького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України 
 Про парламентські слухання Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова та цензура в Україні 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністром України Пустовойтенка В.П. 
 Про призначення позачергових виборів Новоолександрівського сільського голови (Новоолександрівська сільська рада Запорізького району Запорізької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2006 року) 
 Про Звернення Верховної Ради України до держав - гарантів безпеки України 
 Про призначення позачергових виборів Лучинського сільського голови (Лучинська сільська рада Попільнянського району Житомирської області) 
 Про призначення Кустової С.М. на посаду члена Центральної виборчої комісії 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry