Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про День Уряду України у січні 2007 року (з порядком денним Стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні ) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік 
 Про День Гідності та Свободи 
 Про Конституційний Суд України 
 Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Сомівського сільського голови (Сомівська сільська рада Зачепилівського району Харківської області) 
 Про 85-ту річницю ВЛКСМ та державну підтримку молодіжного руху 
 Про поширення на підприємства установ по виконанню покарань і лікувально-трудових профілакторіїв Державного департаменту України з питань виконання покарань ... 
 Про призначення позачергових виборів Гереженівського сільського голови (Гереженівська сільська рада Уманського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про лікарські засоби щодо обігу лікарських засобів та державного контролю якості ввезених на митну територію України лі... 
 Про призначення позачергових виборів Хотіївського сільського голови (Хотіївська сільська рада Корюківського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Юр'ївського сільського голови (Добровеличківський район Кіровоградської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Трудова Україна 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2001 рік 
 Про призначення позачергових виборів Канавського сільського голови 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Узбекистан про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах 
 Про призначення позачергових виборів Новонаталівського сільського голови (Новонаталівська сільська рада Чаплинського району Херсонської області) 
 Про парламентські слухання Перспективи створення громадського телерадіомовлення в Україні 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Городницької сільської ради та Городницького сільського голови (Городницька сільська рада Городенківського рай... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Мураєва Євгенія Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до статті 9 Закону України Про спеціальну економічну зону Славутич 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції 
 Про посилення кримінальної відповідальності за деякі злочини проти держави 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції 
 Про призначення позачергових виборів Новоселицького сільського голови (Ульяновський район Кіровоградської області) 
 Про призначення Горьового Л.Є. Керівником апарату Верховної Ради України 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквід... 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2004 року N 509 Про утворення закордонних виборчих дільниць з виборів Президента ... 
 Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи 
 Про внесення змін до Митного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Чорнолізького сільського голови (Чорнолізька сільська рада Тисменицького району Івано-Франківської області) 
 Про призначення А. Кінаха Прем'єр-міністром України 
 Про День Уряду України у жовтні 2001 року 
 Про внесення змін до статті 22 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про проект Закону України про заходи щодо фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності 
 Про призначення позачергових виборів Сурсько-Михайлівського сільського голови (Сурсько-Михайлівська сільська рада Солонянського району Дніпропетровської обла... 
 Про призначення позачергових виборів Новоборівського сільського голови (Новоборівська сільська рада Старобільського району Луганської області) 
 Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у вересні - листопаді 2000 року 
 Про внесення змін до Закону України Про дорожній рух щодо переобладнання транспортних засобів 
 Про призначення позачергових виборів Степового сільського голови (Роздільнянський район Одеської області) 
 Про подання Генерального прокурора України для одержання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і взяття під варту депутата Севастопольської м... 
 Про внесення змін до розділу ІІ Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодав... 
 Про звільнення від оподаткування акцизним збором оборотів з реалізації цукру вітчизняного виробництва 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства з питань насінництва 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо поховання учасників бойових дій і соціального захисту членів їх сімей 
 Про призначення позачергових виборів Гатянського сільського голови (Гатянська сільська рада Берегівського району Закарпатської області) 
 Про невідкладні заходи щодо боротьби з туберкульозом 
 Про внесення змін до законів України Про державну виконавчу службу та Про виконавче провадження 
 Про внесення змін до статті 17 Закону України Про відпустки 
 Про День Уряду України у вересні 2002 року 
 Про призначення позачергових виборів Сімейкинського селищного голови (Краснодонський район Луганської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі експлуатаційних дозволів 
 Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямів реалізації та вдосконалення екологічної політики 
 Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком 
 Про внесення змін до статті 5 Закону України Про охорону дитинства 
 Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року 
 Про амністію 
 Про призначення позачергових виборів Киріївського сільського голови (Киріївська сільська рада Сосницького району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Просянського селищного голови (Покровський район Дніпропетровської області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування причин, що призвели до кризового фінансового стану Акціонерного комерційного а... 
 Про чинність Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Української партії Зелена планета , у загальнодержавному багатомандатном... 
 Про призначення позачергових виборів Корнинського селищного голови (Корнинська селищна рада Попільнянського району Житомирської області) 
 Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - підприємств тракторобудування та комбайнобудування 
 Концепція Національної програми ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту громадян на 1994-1995 роки та період до 2000 року 
 Про призначення позачергових виборів Рокитнянського селищного голови (Рокитнянська селищна рада Рокитнянського району Київської області) 
 Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям 
 Про призначення В.Хорошковського Міністром економіки та з питань європейської інтеграції України 
 Про застосування вето щодо Указу Президента України від 21 серпня 1995 року Про Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрац... 
 Про розпорядження Президента Республіки Крим від 15 березня 1994 року N 330 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії НАРОДНИЙ ФРОНТ , у загальнодержавному багатомандатному... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту майнових прав дітей 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріву А.Б. 
 Про благодійництво та благодійні організації 
 Про внесення зміни до статті 297 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам'ятників, споруджених в пам'ять тих, хт... 
 Про внесення зміни до Цивільного кодексу Української РСР 
 Про ратифікацію Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між Урядом України та Урядом Держави Катар 
 Про відзначення 150-річчя з дня написання Державного Гімну України 
 Про підсумки парламентських слухань Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України 
 Про призначення позачергових виборів Малонехворощанського сільського голови (Малонехворощанська сільська рада Машівського району Полтавської області) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження 
 Про склад групи народних депутатів України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Чилі 
 Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання 
 Про порядок введення в дію Закону України Про страхування 
 Про основні напрями бюджетної політики на 1996 рік (Бюджетна резолюція) 
 Про звіт про виконання Державного бюджету України за 1999 рік 
 Про утворення Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Європейського Союзу 
 Про День Уряду України у квітні 2007 року 
 Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України Про охорону праці 
 Про День працівників суду 
 Про відзначення 175-річчя з дня народження Павла Чубинського 
 Про затвердження кандидатури на посаду Міністра юстиції України 
 Про внесення зміни до Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів щодо протидії ворожій проп... 
 Про призначення позачергових виборів Новоборисівського сільського голови (Новоборисівська сільська рада Великомихайлівського району Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Міжводненського сільського голови (Міжводненська сільська рада Чорноморського району Автономної Республіки Крим) 
 Про вжиття заходів для посилення рівня захисту державного кордону України 
 Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд 
 Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього неза... 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про призначення позачергових виборів Балківського сільського голови (Балківська сільська рада Василівського району Запорізької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років щодо порядку офіційного використання копій Прапора П... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Ващенка Олександра Михайловича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про підвищення з 1 жовтня 1995 р. заробітної плати працівників бюджетних установ і організацій 
 Про внесення зміни до статті 209 Земельного кодексу України 
 Про визнання Дзоня В.М. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з опрацювання проектів законів України про внесення змін до Конституції України 
 Про Першого заступника Голови Верховної Ради України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу ... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування діяльності з проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання виробництва, обігу та оподаткування спирту етилового 
 Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з нагоди 25-х роковин Чорнобильської катастрофи 
 Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України Про внесення змін до Конституції України 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про відзначення 60-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації Молода гвардія 
 Про Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік 
 Про призначення позачергових виборів Дмитрівського сільського голови (Дмитрівська сільська рада Вознесенського району Миколаївської області) 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про податок на додану вартість (щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури) 
 Про Єдиний митний тариф 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо Державної спеціальної служби транспорту 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Казахстан про економічне співробітництво на 1999-2009 роки 
 Про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Бакуліна Є.М. запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Атрошенка В.А. 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування міжнародних автомобільних перевезень 
 Про призначення позачергових виборів Самійличівського сільського голови (Самійличівська сільська рада Шацького району Волинської області) 
 Про призначення Г. Панченка виконуючим обов'язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації 
 Про призначення позачергових виборів Вирішальненського сільського голови (Вирішальненська сільська рада Лохвицького району Полтавської області) 
 Про відзначення 50-річчя присвоєння селищу Щастя Луганської області статусу міста 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення змін до статті 188 Кодексу законів про працю України 
 Про внесення змін до Закону України Про Суспільне телебачення і радіомовлення України щодо порядку приєднання державного підприємства Українська студія те... 
 Про призначення позачергових виборів Ревівського сільського голови (Ревівська сільська рада Кам'янського району Черкаської області) 
 Про відзначення 860-річчя з дня народження новгород-сіверського князя Ігоря Святославича, головного героя давньоруської поеми Слово о полку Ігоревім 
 Про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про порядок введення в дію Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про затвердження Положення про порядок надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними 
 Про призначення позачергових виборів Михайлівського сільського голови (Михайлівська сільська рада Богуславського району Київської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про авторське право і суміжні права 
 Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 23 (Волинська область) 
 Про призначення позачергових виборів Павлівського сільського голови (Павлівська сільська рада Арцизького району Одеської області) 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про введення в дію Закону України Про внесення доповнення до Закону України Про бюджетну систему України 
 Про ратифікацію Додаткового протоколу до Антидопінгової конвенції 
 Про встановлення меж міста Звенигородка Звенигородського району Черкаської області 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry