Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до статті 32 Закону України Про дорожній рух 
 Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії 
 Про призначення позачергових виборів Требухівського сільського голови (Требухівська сільська рада Броварського району Київської області) 
 Про ратифікацію Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 
 Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР 
 Про Звернення Верховної Ради України до Голови Ради Міжпарламентської асамблеї держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав 
 Про державні лотереї в Україні 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2018 року строку дії Угоди між Україною та ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про безоплатну правову допомогу 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських господарств 
 Про призначення позачергових виборів Максимо-Горьківського сільського голови (Максимо-Горьківська сільська рада Бериславського району Херсонської області) 
 Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (к... 
 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області 
 Про призначення позачергових виборів Підгаєцького сільського голови (Підгаєцька сільська рада Млинівського району Рівненської області) 
 Про початок виборчого процесу чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи 
 Про заходи щодо забезпечення теплом жилих будинків, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших об'єктів соціальної сфери, що опалюються від централ... 
 Про призначення позачергових виборів Букачівського селищного голови (Букачівська селищна рада Рогатинського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Торканівського сільського голови (Торканівська сільська рада Тростянецького району Вінницької області) 
 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України 
 Про оголошення попередження кандидату в народні депутати України Вітренко Н.М., зареєстрованої в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі та вклю... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Герман Г.М. 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Турецькою Республікою про взаємне сприяння та захист інвестицій 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових у... 
 Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2018 року № 140 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності 
 Про призначення позачергових виборів Олізарівського сільського голови (Олізарівська сільська рада Іванківського району Київської області) 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Лісіна М.П. 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік 
 Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Китайською Народною Республікою 
 Про призначення позачергових виборів Грунського сільського голови (Грунська сільська рада Охтирського району Сумської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої) 
 Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України 
 Про внесення зміни до Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії щодо... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про терміни видачі та використання майнових приватизаційних сертифікатів і компенсаційних сертифікатів 
 Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії 
 Про призначення позачергових виборів Вінницько-Іванівського сільського голови (Вінницько-Іванівська сільська рада Богодухівського району Харківської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідст... 
 Про внесення зміни до Закону України Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України Про освіту педагогічним, науково... 
 Про реєстрацію народного депутата України Ярославського О.В. 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні щодо порядку видачі дублікатів та копій ліцензій 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про плату за землю 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Верховним головнокомандуванням Об'єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансф... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Опозиційний блок , у загальнодержавному багатомандатно... 
 Про транспорт 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Білківського сільського голови (Білківська сільська рада Березнівського району Рівненської області) 
 Про внесення змін до пункту 1 Постанови Верховної Ради України Про введення в дію Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності 
 Про списання податкової заборгованості підприємств водного транспорту, що виникла у зв'язку з обмеженням судноплавства по Дунаю 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про співпрацю у сфері праці та працевлаштування 
 Про невідповідність Указу Президента України від 31 травня 1995 року N 413/95 Про проведення опитування громадської думки з питань довіри громадян України П... 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон 
 Про призначення позачергових виборів Пиратинського сільського голови (Пиратинська сільська рада Радехівського району Львівської області) 
 Про внесення доповнення до статті 1 Указу Президента України від 22 липня 1998 року N 810 
 Про внесення змін до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стан... 
 Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення пенсійни... 
 Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії 
 Про Рекомендації парламентських слухань Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення 
 Про призначення позачергових виборів Бродецького селищного голови (Бродецька селищна рада Козятинського району Вінницької області) 
 Про День Уряду України у січні 2007 року 
 Про призначення позачергових виборів Сушківського сільського голови (Сушківська сільська рада Уманського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Перехрестівського сільського голови (Перехрестівська сільська рада Фрунзівського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо спрощення механізму державної реєстрації при... 
 Про призначення Полторака С.Т. Міністром оборони України 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної в... 
 Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року 
 Про призначення позачергових виборів Барвінківського міського голови (Барвінківська міська рада Барвінківського району Харківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення у сфері захисту рослин 
 Про внесення змін до Закону України Про питну воду та питне водопостачання 
 Про Заяву Верховної Ради України Про шістдесяту річницю Організації Об'єднаних Націй 
 Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 
 Про призначення позачергових виборів Сиволозького сільського голови (Сиволозька сільська рада Борзнянського району Чернігівської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки 
 Про внесення змін до статті 18-3 Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми 
 Про призначення Селіванова А.О. постійним представником Верховної Ради України у Конституційному Суді України 
 Про процедуру продовження розгляду проекту Конституції України у другому читанні 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Республікою Узбекистан 
 Про нагородження працівників галузі охорони здоров'я Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 
 Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні 
 Про призначення С.Єрмілова Міністром палива та енергетики України 
 Про призначення позачергових виборів Залиманського сільського голови (Залиманська сільська рада Балаклійського району Харківської області) 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 23 лютого 2002 року N 173 
 Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об'єднання Масандра 
 Про порядок введення в дію Закону України Про Прикордонні війська України 
 Про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з розсл... 
 Про порядок висвітлення роботи восьмої сесії Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Зікрачівського сільського голови (Зікрачівська сільська рада Кагарлицького району Київської області) 
 Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою 
 Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості 
 Про заходи щодо поліпшення соціального захисту інвалідів 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 вересня 2... 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради ... 
 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності 
 Про внесення зміни до Розпорядження Голови Верховної Ради України від 27 липня 2007 року N 1036 Про скликання позачергової сесії Верховної Ради України п'ят... 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про відходи 
 Про призначення позачергових виборів Якимівського сільського голови (Якимівська сільська рада Великобагачанського району Полтавської області) 
 Про Державний бюджет України на 2017 рік 
 Про енергозбереження 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про внесення змін до Закону України Про правовий режим майна у Збройних Силах України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо граничного віку перебування на державній, дипломатичній службі та службі в органах місцевого самоврядування 
 Про звільнення з лав Прикордонних військ України військовослужбовців - громадян України, які повернулися в Україну після проходження військової служби на тер... 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про призначення у 2012 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про концесії 
 Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Південно-Африканської Республіки 
 Про Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2003 рік 
 Про Рекомендації парламентських слухань Про підсумки проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю щодо забезпечення соціальних, економічних, п... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України,... 
 Про внесення змін до Закону України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Республікою Молдова 
 Про призначення позачергових виборів Угринівського сільського голови (Угринівська сільська рада Підгаєцького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Закону України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності 
 Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 18 листопада 1994 року Про постанову Кабінету Міністрів України N 733 від 21 жовтня 1994 року Про ці... 
 Про економічне та соціальне становище в Україні 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань приватизації відкритого акціонерного товариства Миколаївський глиноземний завод 
 Питання продовження строку обміну українських карбованців на гривні 
 Про призначення Симоненка В.К. Головою Рахункової палати 
 Про призначення позачергових виборів Сухоставського сільського голови (Сухоставська сільська рада Гусятинського району Тернопільської області) 
 Про ратифікацію Генеральної Угоди між Україною та Демократичною Республікою Конго про торговельно-економічне, науково-технічне та соціально-культурне співроб... 
 Про призначення позачергових виборів Куземинського сільського голови (Куземинська сільська рада Охтирського району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Житньогірського сільського голови (Житньогірська сільська рада Рокитнянського району Київської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про виконавче провадження та деяких інших законодавчих актів щодо виконання судових рішень 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Укр... 
 Про призначення позачергових виборів Мар'янівського сільського голови (Мар'янівська сільська рада Хмільницького району Вінницької області) 
 Про призначення Маркарової О.С. на посаду Міністра фінансів України 
 Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки ситуації із забезпеченням природним газом українських споживачів, роз... 
 Про призначення позачергових виборів Євсузького сільського голови (Євсузька сільська рада Біловодського району Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Станіславського сільського голови (Станіславська сільська рада Котовського району Одеської області) 
 Про реєстрацію обраного народним депутатом України 29 березня 1998 року Лавриновича О.В. в одномандатному виборчому окрузі N 121 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційнос... 
 Про призначення позачергових виборів Яблуницького сільського голови (Путильський район Чернівецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Орлівського сільського голови (Орлівська сільська рада Високопільського району Херсонської області) 
 Про перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір 
 Про призначення позачергових виборів Онішківського сільського голови (Онішківська сільська рада Оржицького району Полтавської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Сімейна політика України - цілі та завдання 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Табачника Д.В. 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry