Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад 
 Про відзначення 1115-річчя заснування міста Галича Івано-Франківської області 
 Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим 
 Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії 
 Про порядок введення в дію Закону України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні 
 Про надання згоди на арешт (взяття під варту) судді Малиновського районного суду міста Одеси Бурана О.М. 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень з питань судоустрою 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати одноразової відпустки у зв'язку з усиновленням дитини 
 Про призначення позачергових виборів Іршанського селищного голови (Володарсько-Волинський район Житомирської області) 
 Про призначення позачергових виборів Майдан-Чернелівецького сільського голови (Майдан-Чернелівецька сільська рада Деражнянського району Хмельницької області) 
 Про призначення чергових виборів Президента України 
 Про Державну прикордонну службу України 
 Про призначення позачергових виборів Снітківського сільського голови (Снітківська сільська рада Мурованокуриловецького району Вінницької області) 
 Про підсумки парламентських слухань Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні 
 Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації роз... 
 Про доповнення Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення 
 Про призначення позачергових виборів Антонівського сільського голови (Антонівська сільська рада Варвинського району Чернігівської області) 
 Про затвердження результатів жеребкування 
 Про інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Мойсика В.Р. стосовно подій, що мали місц... 
 Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України Про зміну порядку обчислення часу на території України 
 Про амністію 
 Про призначення позачергових виборів Новогродівського міського голови (Новогродівська міська рада Донецької області) 
 Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого листа на примусове виконання р... 
 Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів 
 Про призначення позачергових виборів Прилуцького міського голови (місто Прилуки Чернігівської області) 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Декрету Кабінету Міністрів України Про тимчасове припинення індексації грошових доходів населення 
 Про війська Цивільної оборони України 
 Про визнання Ружицького А.М. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку із змінами в Законі Української РСР Про судоустрій Української РСР 
 Про перейменування села Бистриця Дрогобицького району Львівської області 
 Про призначення позачергових виборів Ленінського сільського голови (Ленінська сільська рада Красногвардійського району Автономної Республіки Крим) 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Республікою Болгарія 
 Про обрання голів комітетів Верховної Ради України чотирнадцятого скликання та голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань привати... 
 Про внесення змін до Закону України Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії Київміськбуд 
 Про надання додаткових повноважень Голові Верховної Ради України 
 Про право власності на окремі види майна 
 Про Звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій, парламентів держав - членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Організації ... 
 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про податок з доходів фізичних осіб 
 Про відзначення 175-річчя з часу заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
 Про створення територіальних представництв Рахункової палати 
 Про призначення позачергових виборів Нижньоворітського сільського голови (Нижньоворітська сільська рада Воловецького району Закарпатської області) 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Костусєва О.О. на посаду Голови Антимонопольного комітету України 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про призначення позачергових виборів Миколаївського селищного голови (Миколаївська селищна рада Миколаївського району Одеської області) 
 Про Національну гвардію України 
 Про питання соціально-економічного і політичного становища в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Гореницького сільського голови (Гореницька сільська рада Києво-Святошинського району Київської області) 
 Про екологічний аудит 
 Про ратифікацію Протоколу N 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
 Про 80-річчя комсомолу України та посилення уваги до проблем молоді 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин розкрадання державних коштів під час надання послуг зі збиран... 
 Про часткове зупинення дії статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року Про Єдиний митний тариф України 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво 
 Про 60-річчя Ялтинської конференції глав - держав антигітлерівської коаліції 
 Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України у транскордонних операціях у рамках міжмісійного співро... 
 Про призначення позачергових виборів Оросіївського сільського голови (Оросіївська сільська рада Берегівського району Закарпатської області) 
 Про призначення позачергових виборів Кобелячківського сільського голови (Кобелячківська сільська рада Кременчуцького району Полтавської області) 
 Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених 
 Про проведення парламентських слухань про дотримання вимог природоохоронного законодавства України 25 грудня 2002 року 
 Про погодження матеріалів місця розташування об'єкта 
 Про призначення позачергових виборів Володимирівського сільського голови (Володимирівська сільська рада Томаківського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про державну податкову службу в Україні 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Бразилія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухил... 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо фінансових векселів 
 Про проект Закону України про Державний бюджет України на 1999 рік 
 Про рекомендації учасників парламентських слухань Свобода слова в Україні: стан, проблеми, перспективи 
 Про призначення позачергових виборів Старосільського сільського голови (Старосільська сільська рада Лугинського району Житомирської області) 
 Про призначення Зубця Г.І. членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для перевірки фактів порушення прав українських акціонерів відкритого акціонерного товариства... 
 Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України 
 Про внесення змін до Закону України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Української партії Зелена планета 
 Про увічнення пам'яті першого космонавта України, Героя України Леоніда Каденюка 
 Про форму та текст виборчого бюлетеня по виборах Президента України 31 жовтня 1999 року 
 Про внесення змін до Закону України Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності 
 Про призначення позачергових виборів Бузького сільського голови (Новоодеський район Миколаївської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про пестициди і агрохімікати 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо підсудності кримінальних справ 
 Про визнання геноциду кримськотатарського народу 
 Про перейменування окремих населених пунктів та районів 
 Про проведення парламентських слухань з порядком денним 17 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання 
 Про призначення позачергових виборів Грушківського сільського голови (Грушківська сільська рада Тлумацького району Івано-Франківської області) 
 Про визнання Константинова Є.С., Усаченко Л.М., Мордовця Л.М. обраними народними депутатами України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про призначення позачергових виборів Клепинінського сільського голови (Клепинінська сільська рада Красногвардійського району Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Дмитрушківського сільського голови (Дмитрушківська сільська рада Уманського району Черкаської області) 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно п... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг 
 Про внесення змін до Закону України Про плату за землю 
 Про призначення позачергових виборів Мариничівського сільського голови (Мариничівська сільська рада Путильського району Чернівецької області) 
 Про недійсні виборчі бюлетені 
 Про заяву Кірпи Г.М., обраного народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про призначення позачергових виборів Безуглівського сільського голови (Безуглівська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Ларинського селищного голови (Ларинська селищна рада Донецької міської ради Донецької області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 
 Про застосування нормативно-правових актів з питань оподаткування в Україні 
 Про ратифікацію Договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою Білорусь 
 Про заходи щодо стабілізації ситуації на споживчому ринку та розвитку тваринництва у 2001 - 2002 роках 
 Про призначення позачергових виборів Деснянського селищного голови (Деснянська селищна рада Козелецького району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів 
 Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України 
 Про внесення змін до Переліку майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація яких не ... 
 Про внесення змін до Закону України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про призначення позачергових виборів Погребняківського сільського голови (Погребняківська сільська рада Семенівського району Полтавської області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в сім'ї 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Соціал-демократичн... 
 Про звільнення Стельмаха В.С. з посади Голови Національного банку України 
 Про відзначення 70-річчя визволення міста Слов'янська та Слов'янського району Донецької області від німецько-фашистських загарбників 
 Про порядок проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України 
 Про відзначення 850-річчя заснування міста Жидачева Львівської області 
 Про звільнення Табачника Д.В. від виконання обов'язків Міністра освіти і науки України 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України 
 Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад) 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про внутрішній та зовнішній борг України 
 Про призначення позачергових виборів Триліського сільського голови (Олександрівський район Кіровоградської області) 
 Про приєднання України до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї... 
 Про внесення змін до Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність 
 Про внесення змін до Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми 
 Про податок на добавлену вартість 
 Про внесення змін до статей 46 та 50 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Текучанського сільського голови (Текучанська сільська рада Уманського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про Національну поліцію 
 Про Указ Президента України від 25 травня 2007 року Про приведення системи управління внутрішніми військами у відповідність із Конституцією України і розпо... 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему Ук... 
 Про внесення змін до Положення про Державну службу України з лікарських засобів 
 Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування звинувачень у підкупі народних депутатів України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Федеральною радою Швейцарії про здійснення оплачуваної діяльності особами, супроводжуючими співробіт... 
 Про призначення Прем'єр-міністра Української РСР 
 Про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Яценка С.С. 
 Рішення Конституційного Суду Україну у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень частини другої статті 90, пункту... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Волги В.О. 
 Про відзначення 100-річчя з дня заснування Карадазької біологічної станції - Карадазького природного заповідника Національної академії наук України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення та інформаційного простору від негативного впливу 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про концесії 
 Про внесення зміни до Кримінально-процесуального кодексу України щодо вручення копії постанови про порушення кримінальної справи 
 Про Фонд енергоефективності 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень с... 
 Про внесення змін до пункту 9 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про депозитарну систему України щодо казначейських зобов'язань ... 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік 
 Про призначення позачергових виборів Кобзівського сільського голови (Кобзівська сільська рада Красноградського району Харківської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування грального бізнесу 
 Про порядок введення в дію Закону України Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування 
 Про призначення позачергових виборів Крив'янського сільського голови (Крив'янська сільська рада Таращанського району Київської області) 
 Про призначення позачергових виборів Михалківського сільського голови (Михалківська сільська рада Сокирянського району Чернівецької області) 
 Про призначення С. Піскуна Генеральним прокурором України 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про гуманітарну допомогу 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry