Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про відзначення на державному рівні 200-ої річниці Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Гвінейської Республіки про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом 
 Про відзначення 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича 
 Про призначення позачергових виборів Лісівщинського сільського голови (Лісівщинська сільська рада Коростенського району Житомирської області) 
 Про внесення зміни до статті 40 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині 
 Про внесення зміни до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення ... 
 Про визнання такими, що втратили чинність, Указів Президента України від 1 березня 2004 року N 259 і від 5 березня 2004 року N 281 
 Про призначення позачергових виборів Новоборовицького сільського голови (Новоборовицька сільська рада Щорського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Кривобалківського сільського голови (Кривобалківська сільська рада Миколаївського району Миколаївської області) 
 Про відновлення селу Луківці Вижницького району Чернівецької області колишнього найменування 
 Про призначення позачергових виборів Миколаївського селищного голови (Миколаївська селищна рада Сімферопольського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до Закону України Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування 
 Про визнання таким, що втратив чинність, абзацу третього пункту 5 Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про страхування 
 Про визнання обраними народними депутатами України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі по виборах народних депутатів України 31 березня 20... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва 
 Про призначення позачергових виборів Верхньоводянського сільського голови (Верхньоводянська сільська рада Рахівського району Закарпатської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг 
 Про ситуацію, що склалася у зв'язку з агресивними діями НАТО проти Союзної Республіки Югославії 
 Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка 
 Про призначення позачергових виборів Великолучківського сільського голови (Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області) 
 Про призначення Попова О.П. на посаду Міністра з питань житлово-комунального господарства України 
 Про порядок висвітлення роботи дев'ятої сесії Верховної Ради України третього скликання 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Корейською Народно-Демократичною Республікою про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про реадмісію 
 Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Латвійською Республікою про вільну торгівлю 
 Про внесення зміни до статті 41 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про оренду майна державних підприємств та організацій 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки 
 Про внесення змін до Закону України Про внесення змін до Закону України Про заставу 
 Про внесення зміни до статті 25 Закону України Про селянське (фермерське) господарство 
 Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 
 Про призначення позачергових виборів Маліївського сільського голови (Маліївська сільська рада Березнегуватського району Миколаївської області) 
 Про заходи щодо залучення додаткових коштів на житлове будівництво та створення ринку житла 
 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вилучення окремих товарів з режиму вільної торгівлі до Угоди мі... 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо кредитних зобов'язань 
 Про деякі заходи щодо забезпечення реалізації положень пункту 6 частини другої статті 81 Конституції України 
 Про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді апеляційного суду міста Києва Чернушенка А.В. 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Петрова Б.Ф. 
 Про призначення позачергових виборів Чорнянського сільського голови (Чорнянська сільська рада Каховського району Херсонської області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до інституцій Європейського Союзу щодо поглиблення співробітництва між Україною та Європейським Союзом 
 Про внесення зміни до розділу VIII Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціа... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Гнапа Дмитра Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про Національне антикорупційне бюро України 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік 
 Про призначення Ю. Єханурова Прем'єр-міністром України 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про свободу совісті та релігійні організації щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до с... 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти 
 Про затвердження результатів жеребкування щодо надання Національною радіокомпанією України ефірного часу політичним партіям, виборчим блокам політичних парті... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку Державного міжнародно... 
 Про порядок висвітлення роботи восьмої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Великошишівського сільського голови (Великошишівська сільська рада Шахтарського району Донецької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про столицю України - місто-герой Київ щодо порядку утворення районних рад 
 Про порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо оподаткування 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Лісовицького сільського голови (Лісовицька сільська рада Таращанського району Київської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів та перспективи транско... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України про валютне регулювання 
 Про присудження Державних премій України імені Тараса Шевченка 1999 року 
 Про внесення змін до Закону України Про металобрухт 
 Про внесення змін до Цивільного кодексу Української РСР 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Януковича В.Ф. 
 Про звільнення Симоненка В.К. з посади Голови Рахункової палати 
 Про ратифікацію Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року 
 Про призначення Колоса М.І. суддею Конституційного Суду України 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Сан-Марино про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ковальчука В.А. 
 Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною та Аргентинською Республікою 
 Про засади запобігання та протидії корупції 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України Про оплату праці 
 Про внесення змін до Закону України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про внесення змін до Закону України Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформува... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вощевського В.М. 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про Державний бюджет України на 1995 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про державну статистику 
 Про заходи щодо вдосконалення системи державного управління у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
 Про внесення зміни до Закону України Про розвиток літакобудівної промисловості щодо державної підтримки збуту авіаційної техніки вітчизняного виробництва 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Європейська столиця 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 
 Про призначення позачергових виборів Русавського сільського голови (Русавська сільська рада Ямпільського району Вінницької області) 
 Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Чернівці у зв'язку з відзначенням 600-річчя його заснування 
 Про призначення позачергових виборів Стодольського сільського голови (Стодольська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області) 
 Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні 
 Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році 
 Про ратифікацію Конвенції між Україною і Португальською Республікою про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податк... 
 Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів господарювання, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження 
 Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
 Про Звернення Верховної Ради України до Міжнародної Федерації Журналістів, Європейської Федерації Журналістів, Асоціації Європейських Журналістів, міжнародно... 
 Про Державну програму приватизації 
 Про призначення позачергових виборів Карабанівського сільського голови (Карабанівська сільська рада Фрунзівського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Митний тариф України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового заб... 
 Про внесення змін до Закону України Про державну підтримку сільського господарства України 
 Про призначення позачергових виборів Великотелковицького сільського голови (Великотелковицька сільська рада Володимирецького району Рівненської області) 
 Про призначення позачергових виборів Маниковецького сільського голови (Маниковецька сільська рада Деражнянського району Хмельницької області) 
 Про скасування Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 15 грудня 1994 року Про хід виконання Постанови Верховної Ради Криму від 20 травня 19... 
 Про заходи щодо збереження території гори Климентієва (Узун-Сирт) в Автономній Республіці Крим 
 Про призначення позачергових виборів Анадольського сільського голови (Анадольська сільська рада Хотинського району Чернівецької області) 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР 
 Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України Про Воєнну доктрину України 
 Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про внесення змін до статті 9 Закону України Про громадянство України щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та о... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій 
 Про перейменування села Лідава Здолбунівського району Рівненської області 
 Про призначення позачергових виборів Наконечнянського сільського голови (Наконечнянська сільська рада Яворівського району Львівської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року Про Єдиний митний тариф України 
 Про призначення В.Кременя Міністром освіти і науки України 
 Про внесення зміни до статті 265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних матеріалів 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Пакистан про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленн... 
 Про введення в дію Закону України Про охорону прав на сорти рослин 
 Про невідповідність окремих положень Постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року N 1324 Про передплату періодичних друкованих видань на 200... 
 Про призначення позачергових виборів Яблунівського сільського голови (Яблунівська сільська рада Прилуцького району Чернігівської області) 
 Про Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання Верховної Ради України 14 травня 2003 року щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 193... 
 Про визначення представника Верховної Ради України до складу комісії зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного ... 
 Про стан виконання законодавства України щодо соціального, медичного та пенсійного забезпечення ветеранів війни і відзначення 60-річчя Перемоги у Великій Віт... 
 Про внесення змін до Закону України Про охорону атмосферного повітря 
 Про проект Закону України про іпотеку 
 Про заслуховування інформації Кабінету Міністрів України про стан виконання державного та місцевих бюджетів за 2005 рік та вплив поточної економічної ситуаці... 
 Про призначення позачергових виборів Бринського сільського голови (Бринська сільська рада Галицького району Івано-Франківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Лісничівського сільського голови (Лісничівська сільська рада Балтського району Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Раківського сільського голови (Томашпільський район Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського голови (Миколаївська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області) 
 Про призначення позачергових виборів Грозівського сільського голови (Грозівська сільська рада Старосамбірського району Львівської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: 30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи 
 Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кутового Т.В. 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Шкіряка Зоряна Несторовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо досудового врегулювання спорів 
 Про присвоєння звання Герой України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Куйбіди В.С. 
 Про Державний бюджет України на 1994 рік 
 Про призначення позачергових виборів Нетеребського сільського голови (Нетеребська сільська рада Корсунь-Шевченківського району Черкаської області) 
 Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав 
 Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення 7 березня 2004 року проміжних виборів народного депутата України в одномандат... 
 Про призначення позачергових виборів Новопарафіївського сільського голови (Новопарафіївська сільська рада Кегичівського району Харківської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про охорону атмосферного повітря 
 Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні Молодь за здоровий спосіб життя 
 Про внесення змін до Закону України Про інвестиційну діяльність 
 Про призначення позачергових виборів Грядівського сільського голови (Грядівська сільська рада Жовківського району Львівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Чайчинецького сільського голови (Чайчинецька сільська рада Лановецького району Тернопільської області) 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію статей 10, 33, 34 Закону України Пр... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry