Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до Закону України Про Збройні Сили України 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області 
 Про внесення змін до Закону України Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення 
 Про розроблення програми забезпечення населення, яке проживає на забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС територіях, якісною питною водою 
 Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження 
 Про інформацію Тимчасової слідчої комісії для перевірки діяльності Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики України та його підрозділів по забезпе... 
 Про призначення позачергових виборів Курилівського селищного голови (Курилівська селищна рада Петриківського району Дніпропетровської області) 
 Про призначення позачергових виборів Комишуватського сільського голови (Комишуватська сільська рада Першотравневого району Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Денисівського сільського голови (Денисівська сільська рада Оржицького району Полтавської області) 
 Про Державну програму приватизації майна державних підприємств 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Зелених України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку трудової зайнятості засуджених 
 Про внесення змін до законів України Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні та Про фізичну культуру і спорт 
 Про визнання Фікса Є.З. обраним народним депутатом України в багатомандатному виборчому окрузі 
 Про звільнення судді 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль ... 
 Про призначення позачергових виборів Снігурівського міського голови Снігурівського району Миколаївської області 
 Про призначення позачергових виборів Роїщенського сільського голови (Роїщенська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області) 
 Про День Уряду України у жовтні 2002 року 
 Про внесення змін до Закону України Про оперативно-розшукову діяльність щодо міжнародного співробітництва 
 Про внесення змін до Закону України Про електроенергетику 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Княжолуцької сільської ради та Княжолуцького сільського голови (Княжолуцька сільська рада Долинського району І... 
 Про відзначення 600-річчя села Космач Косівського району Івано-Франківської області 
 Про внесення змін до Закону України Про нотаріат 
 Про результати роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування причин утворення заборгованості за кредитами, залученими державою або ... 
 Про призначення Лотюк О.С. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Індія про видачу правопорушників 
 Про приєднання України до Конвенції про тимчасове ввезення 
 Про внесення змін до Закону України Про військовий обов'язок і військову службу 
 Про Указ Президента України Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою 
 Про Дні Уряду України у грудні 2005 року та січні 2006 року 
 Про призначення позачергових виборів Маломокрянського сільського голови (Маломокрянська сільська рада Мостиського району Львівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Яворівського сільського голови (Яворівська сільська рада Косівського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 21 ... 
 Про утворення, як виняток, спеціальних виборчих дільниць з виборів Президента України 31 жовтня 2004 року на територіях військових частин 
 Про внесення змін і доповнень до закону України Про Національну гвардію України 
 Про приєднання України до Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна 
 Про внесення змін до статті 7 Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям 
 Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво 
 Про призначення позачергових виборів Кирданівського сільського голови (Кирданівська сільська рада Овруцького району Житомирської області) 
 Про визнання повноважень народних депутатів України Лупакова Є.О. та Пєхоти В.Ю. 
 Про врегулювання правового режиму житла, що надається народним депутатам України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Денісової Л.Л. 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 вересня 2... 
 Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини 
 Про визнання Бондаренко О.Ф. обраною народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Пенсіонерів України, у загальнодержавному багатомандатному виборчо... 
 Про внесення змін до статті 7 Закону України Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні щодо встановлення групи інвалідності 
 Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України Про відпустки 
 Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про внесення змін до статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх пор... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відпо... 
 Про призначення позачергових виборів Великописарівського селищного голови (Великописарівська селищна рада Великописарівського району Сумської області) 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про заходи щодо захисту внутрішнього ринку від імпорту нафтопродуктів 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Мороза Олександра Олександровича 
 Про внесення зміни до статті 187 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до Закону України Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні та інших законодавчих а... 
 Про перейменування селища Ушиця Коростенського району Житомирської області 
 Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України Про засудження комуністичного та націонал-соціаліст... 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Садового Андрія Івановича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про ратифікацію Конвенції між Кабінетом Міністрів України і Урядом Південно-Африканської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження по... 
 Про призначення Бернацької Н.І. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про призначення позачергових виборів Клюсівського сільського голови (Клюсівська сільська рада Щорського району Чернігівської області) 
 Про встановлення стипендій Верховної Ради України курсантам і слухачам вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові... 
 Про призначення позачергових виборів Бабинського сільського голови (Бабинська сільська рада Старосинявського району Хмельницької області) 
 Про відзначення 900-річчя з часу заснування селища міського типу Клевань Рівненської області 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данії про міжнародні автомобільні перевезення 
 Про ратифікацію Угоди про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії 
 Про спеціальну економічну зону Яворів 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про зміну і встановлення меж Артемівського району Донецької області 
 Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо визначення органів опіки та піклування і уточнення категорії осіб, над якими встановлюється опіка та пік... 
 Про внесення зміни до статті 62 Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про хімічні джерела струму 
 Про обмеження виїзду з території України деяких громадян України 
 Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук 
 Про Заяву Верховної Ради України Про відступ України від окремих зобов'язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією... 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Республікою Македонія 
 Про інформацію Тимчасової спеціальної слідчої комісії Верховної Ради України щодо стану розслідування кримінальних справ відносно зникнення журналіста Г. Гон... 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про управління об'єктами державної власності 
 Про вибори народних депутатів України 
 Про заступника Голови Верховної Ради України 
 Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України 
 Про призначення позачергових виборів Петрівського сільського голови (Петрівська сільська рада Шевченківського району Харківської області) 
 Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (21-ші роковини Чорнобильської катастрофи) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про День Уряду України у квітні 2005 року 
 Про проект Закону України про організацію гастрольної діяльності в Україні 
 Про результати Всеукраїнського конкурсу на краще висвітлення засобами масової інформації підготовки та проведення виборів народних депутатів України 31 берез... 
 Про внесення доповнення до Конституції (Основного Закону) України 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Всеукраїнське об'єднання Громада , у загальнодержавном... 
 Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2002 рік 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого в... 
 Про призначення позачергових виборів Забуянського сільського голови (Забуянська сільська рада Макарівського району Київської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів Української РСР, Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушен... 
 Про додаткові грошові виплати населенню у зв'язку з підвищенням роздрібних цін 
 Про призначення позачергових виборів Олексіївського сільського голови (Олексіївська сільська рада Первомайського району Харківської області) 
 Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою 
 Про порядок введення в дію і застосування Закону України Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу ... 
 Про призначення позачергових виборів Бородаївського сільського голови (Бородаївська сільська рада Верхньодніпровського району Дніпропетровської області) 
 Про відзначення 225-річчя від дня народження І.П. Котляревського 
 Про застосування статті 28 Закону України Про Державний бюджет України на 1994 рік 
 Про перейменування села Мусорівка Заставнівського району Чернівецької області 
 Про списання та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосп... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Громадянський рух України у загальнодержавному багатома... 
 Про внесення змін до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 
 Про внесення змін до статті 7 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про невідкладні заходи щодо державної підтримки Міжнародного дитячого центру Артек та відзначення 80-ї річниці від дня його заснування 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Гамбія про торговельно-економічне співробітництво 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 3 березня 2016 року № 78 
 Про відзначення у 2015 році пам'ятних дат вищих навчальних закладів України 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням закритого акціонерного товариства Оболонь та громадянина Винника Віктора Володим... 
 Про призначення позачергових виборів Вовчицького сільського голови (Вовчицька сільська рада Лубенського району Полтавської області) 
 Про направлення депутатського запиту Президенту України 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Куба про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно пода... 
 Про порядок висвітлення роботи сьомої сесії Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Рудницького селищного голови (Рудницька селищна рада Піщанського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Рохманівського сільського голови (Рохманівська сільська рада Шумського району Тернопільської області) 
 Про врегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання... 
 Про утворення у виняткових випадках закордонних виборчих дільниць, дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць з виборів народних депутатів Укр... 
 Про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: Участь молоді в суспільному житті: економічна активність 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід реформування Збройних Сил України 
 Про призначення позачергових виборів Киданівського сільського голови (Киданівська сільська рада Богуславського району Київської області) 
 Про використання службових приміщень у будинку по вул. Банковій, 5-7 у м.Києві 
 Про присвоєння найменування новоутвореному населеному пункту Сімферопольського району Автономної Республіки Крим 
 Про обрання Голови Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Нижбірківського сільського голови (Нижбірківська сільська рада Гусятинського району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів Самійлівського сільського голови Верхньорогачицького району Херсонської області 
 Про призначення позачергових виборів Роксоланівського сільського голови (Роксоланівська сільська рада Овідіопольського району Одеської області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про безоплатну правову допомогу щодо відтермінування набрання чинності положеннями пункту 6 розділу VI Прикінцеві та ... 
 Про призначення позачергових виборів Пересадівського сільського голови (Пересадівська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області) 
 Про звільнення В. Стрельникова з посади Головнокомандувача Військово-Повітряних Сил Збройних Сил України 
 Про призначення позачергових виборів Микільського сільського голови (Микільська сільська рада Солонянського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність 
 Про включення законопроектів до порядку денного першої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Острожанського сільського голови (Острожанська сільська рада Жашківського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів 
 Про психіатричну допомогу 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 вересня 2... 
 Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України 
 Про призначення Маркуш М.А. суддею Конституційного Суду України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про органи реєстрації актів громадянського стану 
 Про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Соловйова Олександра Миколайовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення доповнення до статті 4 Закону України Про підприємництво 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry