Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення позачергових виборів Лубнянського сільського голови (Лубнянська сільська рада Великоберезнянського району Закарпатської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік 
 Про внесення зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення підслідності Національного антикорупційного бюро України 
 Про інформацію голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки фактів підкупу виборців та фальсифікації протоколів дільничних виборчих к... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про Державний бюджет України на 1994 рік 
 Про призначення позачергових виборів Сербківського сільського голови (Комінтернівський район Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Кукшинського сільського голови (Кукшинська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Богданівського сільського голови (Богданівська сільська рада Павлоградського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми щодо розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 
 Про призначення Міністра у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва Української РСР 
 Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України 
 Про незадовільне виконання Кабінетом Міністрів України та Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України Закону України Про державні гарантії ... 
 Про призначення позачергових виборів Семиріцького сільського голови (Семиріцька сільська рада Гайсинського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Софіївського сільського голови (Софіївська сільська рада Первомайського району Миколаївської області) 
 Про призначення позачергових виборів Багачанського сільського голови (Багачанська сільська рада Троїцького району Луганської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР 
 Про доручення Генеральній прокуратурі України щодо забезпечення виконання постанов Верховної Ради України від 21 березня, 18 і 28 квітня 1995 року та про дор... 
 Про порядок введення в дію Повітряного кодексу України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій 
 Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ... 
 Про внесення зміни до статті 28 Закону України Про землеустрій щодо скорочення строку складання документації із землеустрою 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення 
 Про відзначення на державному рівні 925-річчя заснування міста Цюрупинська (Олешок) Херсонської області 
 Про внесення змін до статті 20-2 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища 
 Про сформування та реєстрацію в апараті Верховної Ради України коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України п'ятого скликання 
 Про внесення зміни до пункту 3 Постанови Верховної Ради України Про деякі заходи щодо забезпечення реалізації положень пункту 6 частини другої статті 81 Кон... 
 Про Голову Верховної Ради України 
 Про проведення парламентських слухань Про підсумки проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю щодо забезпечення соціальних, економічних, пра... 
 Про призначення Наливайченка В.О. на посаду Голови Служби безпеки України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність із Цивільним кодексом України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сп... 
 Про спроби маніпулювання Печерським районним судом м. Києва у впливі на діяльність Центральної виборчої комісії 
 Про внесення змін до частини дев'ятої статті 23 та частини четвертої статті 36 Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України та її виконання 
 Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уточнення деяких положень 
 Про порядок введення в дію Закону України Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад 
 Про визнання таким, що втратив чинність, абзацу третього пункту 10 Постанови Верховної Ради України від 24 травня 1996 року Про хід виконання Кабінетом Міні... 
 Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів 
 Про внесення змін до Закону України Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків Напівпровідникові технології і мате... 
 Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами 
 Про вибори депутатів і голів місцевих Рад народних депутатів в Автономній Республіці Крим 
 Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину 
 Про зупинення дії деяких положень статті 12 Закону Української РСР Про зовнішньоекономічну діяльність 
 Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що з... 
 Про видавничу справу 
 Про звільнення Тимошенко Ю.В. з посади Прем'єр-міністра України 
 Про направлення національного контингенту для участі України в Операції ООН у Кот-д'Івуарі та транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім'ї 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Грецької Республіки про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів 
 Про призначення позачергових виборів Локнистенського сільського голови (Локнистенська сільська рада Менського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення соціальних гарантій прийомним батькам 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне працевлаштування членів сімей співробітників зако... 
 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку тимчасового вилучення майна та проведення обшуку 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грецької Республіки про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, стихійних л... 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори народних депутатів України щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про повітряне сполучення 
 Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами 
 Про призначення позачергових виборів Щорсівського сільського голови (Щорсівська сільська рада Генічеського району Херсонської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік 
 Про застосування контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Сафіулліна Р.С. 
 Про призначення позачергових виборів Берегівського сільського голови (Берегівська сільська рада Дубенського району Рівненської області) 
 Про підсумки парламентських слухань Про виконання законодавства щодо розвитку загальної середньої освіти в Україні 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2013 році для участі у багатонаціональних ві... 
 Про призначення позачергових виборів Шубиноставського сільського голови (Лисянський район Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Олександрівського сільського голови (Олександрівська сільська рада Приазовського району Запорізької області) 
 Про призначення позачергових виборів Лютарського сільського голови (Лютарська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області) 
 Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 1-1 статті 40 Кодексу законів про працю України 
 Про призначення на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин щодо порушення Конституції України та законодавства України Сева... 
 Про призначення позачергових виборів Кіровського сільського голови (Кіровська сільська рада Токмацького району Запорізької області) 
 Про внесення зміни до статті 81 Цивільного процесуального кодексу України 
 Про внесення змін до Закону України Про арбітражний суд у зв'язку з утворенням арбітражного суду міста Севастополя 
 Про внесення змін до Закону України Про державне оборонне замовлення 
 Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського В.В. 
 Про призначення позачергових виборів Вівсянського сільського голови (Вівсянська сільська рада Козівського району Тернопільської області) 
 Про Концепцію державного регулювання безпеки та управління ядерною галуззю в Україні 
 Про відзначення ювілеїв закарпатських письменників Івана Чендея та Петра Скунця 
 Про призначення позачергових виборів Сухолуцького сільського голови (Сухолуцька сільська рада Вишгородського району Київської області) 
 Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною та Чеською Республікою 
 Про проведення в 2013 році парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді 
 Про Заяву Верховної Ради України до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру 
 Про призначення позачергових виборів Привільненського сільського голови (Привільненська сільська рада Баштанського району Миколаївської області) 
 Про внесення зміни до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу 
 Про створення спеціальної депутатської слідчої комісії для розслідування фактів, викладених у зверненні до Верховної Ради України першого заступника начальни... 
 Про День Уряду України у вересні 2004 року 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень ст... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги 
 Про збільшення мінімального розміру пенсії за віком та суми першочергових платежів на потреби підприємств 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про Рахункову палату 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ткачука В.А. 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Махніцького О.І. 
 Про відповідальність за виготовлення з метою збуту та збут підроблених купонів багаторазового використання 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про призначення позачергових виборів Сергіївського сільського голови (Сергіївська сільська рада Слов'янського району Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Пултівецького сільського голови (Пултівецька сільська рада Вінницького району Вінницької області) 
 Про перерахування одноденного заробітку народних депутатів України сім'ям загиблих у результаті дорожньо-транспортної події 17 грудня 2003 року на автошляху ... 
 Про призначення позачергових виборів Студеноцького сільського голови (Студеноцька сільська рада Глухівського району Сумської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку політичних партій Блок Литвина (Народна Партія, Трудова... 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про гарантії транзиту російського природного газу територією України 
 Про призначення позачергових виборів Зимогір'ївського міського голови (місто Зимогір'я Слов'яносербського району Луганської області) 
 Про присвоєння Д. Гнатюку почесного звання Народний артист України 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 21 ... 
 Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовуют... 
 Про стан виконання законодавства України щодо соціального, правового і морального захисту ветеранів війни 
 Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо врегулювання порядку внесення змін і доповнень до апеляційної чи касаційної скарги та... 
 Про призначення позачергових виборів Михальчино-Слобідського сільського голови (Михальчино-Слобідська сільська рада Новгород-Сіверського району Чернігівської... 
 Про внесення змін до Закону України Про вищу освіту щодо працевлаштування випускників 
 Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про торговельно-економічне співробітництво 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України 
 Про невідкладні заходи щодо державної підтримки державних підприємств Міжнародний дитячий центр Артек та Український державний центр Молода гвардія 
 Про призначення Кінаха А.К. на посаду Міністра економіки України 
 Про внесення змін до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про заходи Уряду України щодо підвищення ефективності управління державною власністю у статутних фондах господарськ... 
 Про призначення позачергових виборів Оленівського сільського голови (Оленівська сільська рада Борзнянського району Чернігівської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Фесенка Л.І. 
 Про призначення позачергових виборів Кріпенського селищного голови (Кріпенська селищна рада Антрацитівської міської ради Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Саратського селищного голови (Саратська селищна рада Саратського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумов... 
 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Р... 
 Про призначення позачергових виборів Нестеровецького сільського голови (Нестеровецька сільська рада Дунаєвецького району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Михайлівського сільського голови (Михайлівська сільська рада Лебединського району Сумської області) 
 Про День Уряду України у червні 2003 року 
 Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період 
 Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу в березні - червні 2000 року 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Республіки Корея про внесення змін до Торговельної угоди між Урядом України і Уря... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тю... 
 Про призначення С.Рижука Міністром аграрної політики України 
 Про проект Закону України про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік щодо фінансування дорожнього господарства 
 Про внесення зміни до Гірничого закону України 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про Державну прикордонну службу України 
 Про внесення змін до Закону України Про об'єднання громадян 
 Резолюція 1549 (2007) Парламентської Асамблеї Ради Європи Функціонування демократичних інституцій в Україні 
 Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2001 року 
 Про тимчасовий порядок митного оформлення вантажів з гуманітарною допомогою, що надходять на митну територію України від іноземних юридичних і фізичних осіб 
 Про призначення Котенко К.С. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів 
 Про списання та реструктуризацію заборгованості сільськогосподарських товаровиробників і заготівельних підприємств за отриманими бюджетними позичками 
 Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття Закону України Про проведення передвиборних теледебатів під час виборчих кампаній по виборах Пре... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Сівковича В.Л. 
 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при йог... 
 Про призначення позачергових виборів Полянського сільського голови (Полянська сільська рада Свалявського району Закарпатської області) 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry