Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Радикальної Партії Олега Ляшка, у загальнодержавному багатомандатному виб... 
 Про відзначення 110-ї річниці з дня народження Героя Радянського Союзу Ватутіна Миколи Федоровича 
 Про звільнення від виконання обов'язків Міністра внутрішніх справ України Захарченка В.Ю. 
 Про внесення зміни до Закону України Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання 
 Про приєднання України до Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік 
 Про призначення позачергових виборів Комаргородського сільського голови (Комаргородська сільська рада Томашпільського району Вінницької області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та парламентів іноземних держав щодо засудження і невизнання заборони Російською Федерацією М... 
 Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про акціонерні товариства 
 Про зміну меж міста Герца Герцаївського району Чернівецької області 
 Про звільнення Тенюха І.Й. від виконання обов'язків Міністра оборони України 
 Про забезпечення виплати заробітної плати працівникам установ та організацій, що фінансуються з бюджету, та соціальних виплат населенню 
 Про призначення Богуцького Ю.П. на посаду Міністра культури і туризму України 
 Про внесення зміни до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про забезпечення діяльності народних депутатів України 
 Про внесення змін до Закону України Про вищу освіту щодо граничного віку кандидатів на посади керівника вищого навчального закладу та керівника факультету 
 Про призначення позачергових виборів Сергіївського сільського голови (Сергіївська сільська рада Березнегуватського району Миколаївської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборного списку політичної партії ... 
 Про призначення позачергових виборів Червонокостянтинівського сільського голови (Червонокостянтинівська сільська рада Петрівського району Кіровоградської обл... 
 Про внесення зміни до статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну програму щодо створення та застосування міждержавн... 
 Про призначення позачергових виборів Привільненського сільського голови (Привільненська сільська рада Вільнянського району Запорізької області) 
 Про призначення позачергових виборів Борівського селищного голови (Борівська селищна рада Фастівського району Київської області) 
 Про внесення зміни до статті 20 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку ПАРТІЇ БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА , у загальнодержавному багатомандатному вибо... 
 Про внесення зміни до статті 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації 
 Про призначення позачергових виборів Порицького сільського голови (Порицька сільська рада Хмільницького району Вінницької області) 
 Про призначення С. Станік суддею Конституційного Суду України 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітніст... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах 
 Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо порядку відчуження державного майна 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віт... 
 Про призначення позачергових виборів Новопетрівського сільського голови (Новопетрівська сільська рада Вишгородського району Київської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Бондарчука С.В. 
 Про призначення позачергових виборів Колодязненського сільського голови (Колодязненська сільська рада Дворічанського району Харківської області) 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу, утворених відповідно до постанови Центра... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеції про співробітництво в галузі ядерної безпеки 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків 
 Про звіт Уряду про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України Реформи заради добробуту в 2000 році 
 Про інформацію Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо діяльності правоохоронних органів у зв'язку з поширенням останні... 
 Про призначення позачергових виборів Чайкинського сільського голови (Чайкинська сільська рада Джанкойського району Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Печірнянського сільського голови (Печірнянська сільська рада Лановецького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Національний банк України 
 Про затвердження Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України 
 Про призначення позачергових виборів Каланчацького селищного голови (Каланчацька селищна рада Каланчацького району Херсонської області) 
 Про відзначення на державному рівні 555-річчя заснування міста Борщева Тернопільської області 
 Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо посилення соціального захисту членів сімей ... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про вільну торгівлю 
 Про щорічне Послання Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших товарів 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Вільних Демократів, на позачергових виборах народних депутатів Укр... 
 Про перейменування села Буцин Старовижівського району Волинської області 
 Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Анатолівського сільського голови (Анатолівська сільська рада Березівського району Одеської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Лавриновича О.В. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про взаємне сприяння та захист інвестицій 
 Про внесення зміни до статті 333 Кримінального кодексу України 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу 
 Про внесення змін до Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про внесення змін до статті 98 Конституції України 
 Про внесення змін до статті 26 Закону України Про реабілітацію інвалідів в Україні щодо забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, ... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік 
 Про внесення змін до статті 23 Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про Збройні Сили України 
 Про ратифікацію Конвенції між Україною і Канадою про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно доходів і майна 
 Про джерела фінансування дорожнього господарства України 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо оскарження постанови про порушення кримінальної справи 
 Про внесення змін до Закону України Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів 
 Про призначення позачергових виборів Амвросіївського міського голови (місто Амвросіївка Амвросіївського району Донецької області) 
 Про внесення змін до статті 12 Закону України Про телебачення і радіомовлення 
 Про призначення Саса С.В. суддею Конституційного Суду України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності у вигляді штрафу 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Немирі Г.М. 
 Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації 
 Про фінансову реструктуризацію 
 Про Меморандум порозуміння й миру 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про призначення позачергових виборів Крюківщинського сільського голови (Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області) 
 Про Воєнну доктрину України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про музеї та музейну справу 
 Про надання згоди на арешт народного депутата України Онищенка О.Р. 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Економічні реформи: реальність та очікування українського бізнесу 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв'язання 
 Про імплантацію електрокардіостимуляторів 
 Про призначення Шуфрича Н.І. на посаду Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
 Про внесення змін до Закону України Про планування і забудову територій 
 Про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови (Зайцівська сільська рада Синельниківського району Дніпропетровської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми спів... 
 Про затвердження кандидатури на посаду Міністра внутрішніх справ України 
 Про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей 
 Про внесення змін до статті 7 Закону України Про пестициди і агрохімікати щодо упорядкування надання адміністративних послуг 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення 
 Про внесення змін до законів України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та Про військовий обов'язок і військову службу щодо освітніх гарантій дл... 
 Про призначення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
 Про призначення позачергових виборів Володарського сільського голови (Володарська сільська рада Поліського району Київської області) 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Королевської Наталії Юріївни на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про призначення позачергових виборів Чернилівського сільського голови (Чернилівська сільська рада Підволочиського району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів Паланського сільського голови (Паланська сільська рада Томашпільського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Годунівського сільського голови (Годунівська сільська рада Яготинського району Київської області) 
 Про календарний план проведення п'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Індонезія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно под... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про виробничу кооперацію 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про транзит вантажів 
 Про внесення зміни до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо оприлюднення інформації стосовно зон радіоактивного забруднення 
 Про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації оздоровлення дітей влітку 2005 року та розвитку Міжнародного дитячого центру Артек 
 Про відзначення 65-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації Молода гвардія 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін та доповнень до Закону України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті 
 Про зміну меж міста Бар Барського району Вінницької області 
 Про призначення позачергових виборів Нагольно-Тарасівського селищного голови (Нагольно-Тарасівська селищна рада Ровеньківської міської ради Луганської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменистану про реадмісію осіб 
 Про порядок введення в дію Закону України Про лікарські засоби 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку Наша Україна 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 101 Діденку О.В. 
 Про внесення змін до Закону України Про бібліотеки і бібліотечну справу 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ніколаєнка С.М. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Грузії про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності 
 Про внесення змін до Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про встановлення меж міста Охтирка і Охтирського району Сумської області 
 Про газ (метан) вугільних родовищ 
 Про введення в дію Закону України Про охорону прав на промислові зразки 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Туркменистаном 
 Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про оплату праці 
 Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність транспорту 
 Про ратифікацію Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС) про приєднан... 
 Про внесення змін до Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про підприємництво 
 Про Рахункову палату 
 Про призначення позачергових виборів Пахарівського сільського голови (Пахарівська сільська рада Джанкойського району Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Вишнівського сільського голови (Вишнівська сільська рада Красноперекопського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Демківського сільського голови (Демківська сільська рада Драбівського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 
 Про загальну чисельність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 
 Заява Голови Верховної Ради України щодо відповідальності народних депутатів України перед народом України щодо збереження політичної стабільності 
 Про призначення позачергових виборів Ганьківського сільського голови (Ганьківська сільська рада Снятинського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного законодавства 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Центральної виборчої комісії 
 Про внесення змін до статті 12 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2003-2004 років об'єктів теплопостачання та експлуатації теп... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Гурвіца Е.Й. 
 Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо гуманізації порядку та умов виконання покарань 
 Про внесення змін до статті 20 Закону України Про статус народного депутата України 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry