Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про звернення Верховної Ради України щодо Указу Президента України Про призначення З. Кулика президентом Національної телекомпанії України 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про основні цілі та норми соціальної політики № 117 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Петренка П.Д. 
 Про надання згоди на затримання народного депутата України Клюєва С.П. 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Комісаренка С.В. 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань перевірки фактів порушень під час проведення повторного голосування на виборах К... 
 Про ратифікацію Конвенції між Україною і Ліванською Республікою про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків н... 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про ратифікацію Протоколу про привілеї та імунітети Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва 
 Про приєднання України до Угоди про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про торгівлю та економічне співробітництво 
 Про призначення позачергових виборів Пастушівського сільського голови (Пастушівська сільська рада Чортківського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень адміністративного судочинства 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво та взаємну допомогу в галузі попередження катастроф, сти... 
 Про внесення змін до Закону України Про виконавче провадження 
 Про проведення повторного голосування з виборів Президента України 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до статті 7 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Швеція про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про призначення позачергових виборів Яснопільського сільського голови (Яснопільська сільська рада Березівського району Одеської області) 
 Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 
 Про звернення до Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина у зв'язку з Резолюцією учасників засідання круглого столу з проблеми Виплати всім категоріям... 
 Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття Закону України Про порядок звернення до Конституційного Суду України з питань надання висновку щ... 
 Про внесення зміни до статті 247 Кримінального процесуального кодексу України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонн... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО , у загальнодержавному багатоманда... 
 Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу, утворених постановою Центральної виборчо... 
 Про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: Молодь за здоровий спосіб життя 
 Про визнання Чечеля М.Й. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про внесення змін до Закону України Про страхування 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо участі народних засідателів 
 Про заходи щодо недопущення подальшого розвитку фінансової кризи та згортання грошових розрахунків між підприємствами та Державним бюджетом України 
 Про внесення змін до статті 14 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування 
 Про впорядкування управління заповідниками та національними природними парками 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю 
 Про внесення зміни до Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних... 
 Про внесення зміни до статті 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Луценка Ю.В. 
 Про призначення позачергових виборів Красноторського селищного голови (Красноторська селищна рада Краматорської міської ради Донецької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про дорожній рух 
 Про внесення зміни до статті 24 Закону України Про підприємства в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з ... 
 Про звіт Тимчасової депутатської слідчої комісії по перевірці фактів фальсифікації окремих положень Декрету Кабінету Міністрів України Про довірчі товариств... 
 Про Основні напрями бюджетної політики на 2007 рік 
 Про внесення зміни до статті 21 Закону України Про рекламу 
 Про проведення жеребкування щодо графіка проведення Національною телекомпанією України передвиборних теледебатів між кандидатами на пост Президента України 
 Про проект Закону України про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів щодо з... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про принципи співробітництва в нафтовій галузі 
 Про внесення змін до Закону України Про статус депутатів місцевих рад 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Зелених України, у загальнодержавному багатомандатному виборчому о... 
 Про перейменування села Вариводки Білогірського району Хмельницької області 
 Про стан дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні діяльності, пов'язаної з надрокористуванням в Україні 
 Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні 
 Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про лікарські засоби 
 Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в... 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 вересня 2... 
 Про призначення позачергових виборів Соколівського сільського голови (Соколівська сільська рада Васильківського району Київської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про виключну (морську) економічну зону України 
 Про внесення зміни до статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України щодо обов'язків слідчого 
 Про призначення Наливайченка В.О. на посаду Голови Служби безпеки України 
 Про відзначення 110-річчя з дня народження військового діяча, двічі Героя Радянського Союзу Москаленка Кирила Семеновича 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких декретів Кабінету Міністрів України 
 Про інформацію Прем'єр-міністра України П.Лазаренка від 5 червня 1996 року щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 20 лютого 1996 року 
 Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Грузії про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю в... 
 Про День підприємця 
 Про відзначення 100-річчя з дня виходу першого україномовного часопису Центральної та Лівобережної України Хлібороб 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оподаткування товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію ... 
 Про призначення позачергових виборів Расавського сільського голови (Расавська сільська рада Кагарлицького району Київської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про економічне, промислове, наукове та технічне співробітництво 
 Угода про утворення та основні засади діяльності постійно діючої парламентської більшості у Верховній Раді України четвертого скликання 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Рабіновича Вадима Зіновійовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям щодо уточнення окремих положень 
 Про прийняття за основу проекту Постанови Верховної Ради України про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Екваторіальна Гвінея про торговельно-економічне співробітництво 
 Про дострокове припинення повноважень члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Манжосова Володимира Анатолійовича 
 Про призначення позачергових виборів Трихатського сільського голови (Трихатська сільська рада Миколаївського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності 
 Про призначення позачергових виборів Євгенівського сільського голови Тарутинського району Одеської області 
 Про призначення позачергових виборів Жубровицького сільського голови (Жубровицька сільська рада Олевського району Житомирської області) 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Крутобалківської сільської ради та Крутобалківського сільського голови (Крутобалківська сільська рада Новосанж... 
 Про внесення змін до статті 338 Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за наругу над державними символами України 
 Про внесення зміни до розділу V Прикінцеві положення Закону України Про державні нагороди України щодо присвоєння звання Герой України 
 Про присудження у 2016 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 
 Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року) 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів держав - членів Міжпарламентського Союзу щодо бойкоту ініційованої російськими парламентаріями 137-ї Асам... 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям 
 Про призначення Цушка В.П. на посаду Міністра внутрішніх справ України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея про захист секретної інформації військового характеру 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами 
 Про відзначення 25-річчя заснування Державної установи Науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України 
 Про призначення позачергових виборів Кулиничівського селищного голови (Кулиничівська селищна рада Харківського району Харківської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларації про відповідність 
 Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок 
 Про відзначення 140-річчя з дня народження видатної української поетеси, громадського діяча Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки) 
 Резолюція 61/295, прийнята Генеральною Асамблеєю 13 вересня 2007. Декларація Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів 
 Про ратифікацію Угоди про морське торгове судноплавство між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран 
 Про внесення змін до розділу VIII Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціал... 
 Про внесення змін до Закону України Про молодіжні та дитячі громадські організації 
 Про внесення змін до Закону України Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні 
 Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій соціального захисту дітей-інвалідів 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про Звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей щодо зві... 
 Про внесення зміни до статті 54 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шлемка Д.В. 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування ... 
 Про внесення змін до Закону України Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав 
 Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу 
 Про порядок введення в дію Закону України Про відпустки 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про обрання Першого заступника Голови Верховної Ради України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню н... 
 Про призначення позачергових виборів Федорівського сільського голови (Федорівська сільська рада Великобурлуцького району Харківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Цивільну оборону України 
 Про проект Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні 
 Про деякі питання організації роботи Фонду державного майна України 
 Про відповідальність Кабінету Міністрів України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про співробітництво і взаємодопомогу з питань додержання податкового законодавства 
 Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого 10-й річниці Незалежності України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення доповнення до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України Про податок на добавлену вартість 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін до статей 235, 236 та глави 31-А Цивільного процесуального кодексу України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2001 рік 
 Про звільнення судді 
 Про дотримання вимог Закону України Про вибори народних депутатів України щодо ведення передвиборної агітації під час виборів народних депутатів України 31... 
 Про впорядкування оплати комерційним банкам за здійснення платежів 
 Про призначення позачергових виборів Мовчанського сільського голови (Мовчанська сільська рада Жмеринського району Вінницької області) 
 Про ратифікацію Протоколу про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення 
 Про звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії 
 Про ратифікацію Торговельної угоди між Україною та Боснією і Герцеговиною 
 Про призначення позачергових виборів Феодосійського міського голови (місто Феодосія Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Новодар'ївського селищного голови (Новодар'ївська селищна рада Ровеньківської міської ради Луганської області) 
 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про оренду державного та комунального майна 
 Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 
 Про Постанову Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1995 року Про затвердження Порядку визначення сум, які вносяться до бюджету у зв'язку з перевищенням... 
 Про призначення позачергових виборів Павлопільського сільського голови (Павлопільська сільська рада Нікопольського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про нотаріат 
 Про проведення 24 травня 2017 року парламентських слухань на тему: Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні 
 Про затвердження результатів жеребкувань щодо надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок і ... 
 Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2018 року № 140 
 Про контроль за виконанням рішень Верховної Ради України засобами масової інформації 
 Про призначення позачергових виборів Новочернещинського сільського голови (Новочернещинська сільська рада Сахновщинського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Василівського сільського голови (Онуфріївський район Кіровоградської області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про страхування 
 Про внесення зміни до Прикінцевих положень Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборного списку Комуністичної парт... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry