Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини 
 Про внесення змін до Кодексу України про надра 
 Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат 
 Про внесення змін до Закону України Про зерно та ринок зерна в Україні щодо оптимізації формування зернових ресурсів України 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Указів Президента України 
 Про оподаткування доходів підприємств і організацій 
 Про величину вартості межі малозабезпеченості 
 Про відновлення селу Іванівка Коломийського району Івано-Франківської області колишнього найменування 
 Про призначення позачергових виборів Зугреського міського голови (Зугреська міська рада Харцизької міської ради Донецької області) 
 Про затвердження Указу Президента України Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черка... 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіях, стипендіях на підприємствах, в установах та організаціях... 
 До Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Міжпарламентсько... 
 Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про систему оподаткування 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про призначення позачергових виборів Дубенківського сільського голови (Дубенківська сільська рада Монастириського району Тернопільської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно под... 
 Про перейменування окремих населених пунктів та районів 
 Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво 
 Про кошторис Національного банку України на 1995 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Узбекистан про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та ... 
 Про ратифікацію Протоколу між Україною та Чеською Республікою про внесення змін до Договору між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивіль... 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про телебачення і радіомовлення 
 Про ратифікацію Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу 
 Про призначення позачергових виборів Олізарівського сільського голови (Олізарівська сільська рада Іванківського району Київської області) 
 Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України Про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Укра... 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори Президента України щодо організації роботи виборчих комісій 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування 
 Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення 
 Про порядок введення в дію статей 10, 33, 34 Закону України Про оплату праці та встановлення мінімального розміру пенсії за віком 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів 
 Про призначення позачергових виборів Пійлівського сільського голови (Пійлівська сільська рада Калуського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності 
 Про внесення змін та доповнень до Постанови Верховної Ради України Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, ... 
 Зведений звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Черниша Григорія Семеновича 
 Про призначення позачергових виборів Ізобільненського сільського голови (Ізобільненська сільська рада Алуштинської міської ради Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про Міністра Кабінету Міністрів України 
 Про затвердження результатів жеребкувань щодо черговості надання політичним партіям ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного б... 
 Про внесення зміни до статті 34 Закону України Про дорожній рух 
 Про призначення позачергових виборів Шипівецького сільського голови (Заліщицький район Тернопільської області) 
 Про День Українського козацтва 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на в... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про наукове і технологічне співробітництво 
 Звернення Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Європейського Парламенту, Парламентської Асамб... 
 Про утворення, у винятковому випадку, спеціальної виборчої дільниці та відповідної дільничної виборчої комісії з виборів Президента України 31 жовтня 2004 ро... 
 Про внесення зміни до Закону України Про телебачення і радіомовлення 
 Про первинну кредитну емісію Національного банку України на III та IV квартали 1994 року 
 Про внесення змін до Закону України Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу щодо порядку ... 
 Про внесення змін до статті 48 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про призначення позачергових виборів Товстолузького сільського голови (Товстолузька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність 
 Про призначення позачергових виборів Сальненського сільського голови (Сальненська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області) 
 Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічн... 
 Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Алжирської Народно-Демократичної Республіки 
 Про внесення змін до пункту 1 Постанови Верховної Ради Української РСР від 26 червня 1991 року Про введення в дію Закону Української РСР Про охорону навкол... 
 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України 
 Про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого 
 Про внесення змін до Лісового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 
 Про внесення змін до Закону України Про музеї та музейну справу 
 Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Таджикистан про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республі... 
 Про введення в дію Закону України Про Службу безпеки України 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 вересня 2... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції У... 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддею безстроково 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту національного товаровиробника від субсидованого, демпінгового та зростаючого імпорту 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Туркменістаном про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання 
 Про ратифікацію Протоколу N 2 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про виконання статті 62 Закону України Про Державний бюджет України на 2001 рік щодо використання бюджетних кошті... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії ВІДРОДЖЕННЯ , у загальнодержавному багатомандатному виборчому окр... 
 Про рекомендації учасників парламентських слухань стосовно закриття Чорнобильської АЕС 
 Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної ене... 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні 
 Про Указ Президента України від 5 жовтня 1995 року Про випуск облігацій державної зовнішньої позики України 1995 року 
 Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Партія екологічного порятунку ЕКО+25% 
 Про призначення позачергових виборів Покровського селищного голови (Покровська селищна рада Покровського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін і доповнень до статті 7 Закону України Про міліцію 
 Про призначення позачергових виборів Випасненського сільського голови (Випасненська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області) 
 Про заходи щодо подолання кризового стану в гірничо-металургійному комплексі України 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції 
 Про призначення позачергових виборів Оленівського сільського голови (Оленівська сільська рада Балтського району Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Полянського сільського голови (Полянська сільська рада Славутського району Хмельницької області) 
 Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Чмиря Ю.П. 
 Про внесення зміни до статті 47 Регламенту Верховної Ради України 
 Щодо обрання суддями Верховного Суду України безстроково 
 Про призначення позачергових виборів Осійського сільського голови Іршавського району Закарпатської області 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів 
 Про ратифікацію Рішення про пайові внески держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на фінансування капітального ремонту і реставрацію Меморіального ... 
 Про внесення зміни до статті 16 Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність 
 Про Голову Верховної Ради України 
 Про надання згоди на призначення Махніцького О.І. виконуючим обов'язки Генерального прокурора України 
 Про призначення позачергових виборів Іванівського сільського голови (Іванівська сільська рада Чаплинського району Херсонської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про трудову діяльність і соціальний захист громадян України, які т... 
 Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів загибелі громадян у містах Одесі, Маріуполі, а також в ін... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус народного депутата України 
 Про внесення зміни до Кримінально-процесуального кодексу України щодо уточнення підслідності 
 Про призначення чергових виборів Президента України 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про статус народного депутата України 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про альтернативну (невійськову) службу 
 Про призначення позачергових виборів Бондурівського сільського голови (Бондурівська сільська рада Чечельницького району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Красненського сільського голови (Красненська сільська рада Красноармійського району Донецької області) 
 Про внесення зміни до статті 81 Цивільного процесуального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Меджибізького селищного голови (Меджибізька селищна рада Летичівського району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про висловлення недовіри Генеральному прокурору України Пшонці В.П. 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами п... 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника 
 Про схвалення висновків і пропозицій Комісії Верховної Ради України з питань бюджету до проектів Закону України про Державний бюджет України на 1997 рік 
 Про звільнення Радченка В.І. з посади Віце-прем'єр-міністра України 
 Про ратифікацію Кредитної угоди (Другий проект Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп ) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 
 Про визнання Зайця В.В. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про Рекомендації парламентських слухань Підтоплення земель в Україні: проблема та шляхи подолання 
 Про впровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про призначення позачергових виборів Рудського сільського голови (Рудська сільська рада Кам'янець-Подільського району Хмельницької області) 
 Про ратифікацію Заяви про членство України в Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі EUREKA 
 Про Декларацію Верховної Ради України щодо неконституційного втручання Президента України в діяльність Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про внесення зміни до статті 156-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Марокко про морське торговельне судноплавство 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 11 січня 2006 року N 139 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до ... 
 Про внесення змін до Закону України Про електроенергетику 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про міжнародні автотранспортні перевезення 
 Про внесення зміни до статті 50 Закону України Про прокуратуру щодо складових грошового утримання у разі загибелі прокурора або слідчого прокуратури 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань акцизного збору 
 Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за послуги зв'язку 
 Про заяву кандидата у Президенти України Ткаченка О.М. про зняття своєї кандидатури з балотування 
 Про Секретаря Ради національної безпеки при Президентові України 
 Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України шостого скликання 
 Про Рекомендації парламентських слухань Свобода совісті й ідентифікація особи 
 Про призначення членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Шевченка Віталія Федоровича 
 Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення захисту прав працівників паливно-енергетичного комплексу 
 Про внесення змін до Закону України Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення боротьби із захворюванням на туберкульоз 
 Про внесення змін до статті 12 Закону України Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні 
 Про призначення В. Льошенка головою Черкаської обласної державної адміністрації 
 Про призначення позачергових виборів Гюнівського сільського голови (Гюнівська сільська рада Приморського району Запорізької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про електроенергетику 
 Про внесення зміни до Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry