Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення позачергових виборів Панасівського сільського голови (Панасівська сільська рада Зборівського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави 
 Про перейменування села Межиріччя Млинівського району Рівненської області 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про заохочення і захист інвестицій 
 Про призначення позачергових виборів Вищесолоненського сільського голови (Борівський район Харківської області) 
 Про розроблення соціальної програми забезпечення населення, яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильсь... 
 Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії 
 Про ратифікацію Договору про забезпечення польотів авіації збройних сил держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав аеронавігаційною інформацією 
 Про День Уряду України у листопаді 2002 року 
 Про включення до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України (... 
 Про призначення Гайдаєва Ю.О. на посаду Міністра охорони здоров'я України 
 Про призначення позачергових виборів Андріївського сільського голови (Андріївська сільська рада Машівського району Полтавської області) 
 Про гербовий збір 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про реабілітацію інвалідів в Україні щодо забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими з... 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Гнапа Дмитра Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення у 2013 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
 Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань 
 Про призначення позачергових виборів Воютицького сільського голови (Воютицька сільська рада Самбірського району Львівської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про Рахункову палату 
 Про Радника Президента України 
 Про звільнення Рибака В.В. з посади Віце-прем'єр-міністра України, Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 
 Про забезпечення права громадян України на інформацію 
 Про призначення позачергових виборів Свеського селищного голови (Свеська селищна рада Ямпільського району Сумської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та і... 
 Про План заходів щодо реалізації положень Висновку № 190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи та Резолюції ... 
 Про перенесення парламентських слухань Про здійснення судово-правової реформи в Україні 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі 
 Про внесення змін до статті 45 Закону Української РСР Про державний нотаріат 
 Про призначення позачергових виборів Ярославського сільського голови (Ярославська сільська рада Бобровицького району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги 
 Про призначення позачергових виборів Коновського сільського голови (Коновська сільська рада Кельменецького району Чернівецької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про Державний бюджет України на 1995 рік 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист 
 Про призначення позачергових виборів Любарецького сільського голови (Любарецька сільська рада Бориспільського району Київської області) 
 Про внесення змін до законів України Про державну виконавчу службу та Про виконавче провадження 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Яроша Дмитра Анатолійовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про внесення зміни до статті 72 Закону України Про судоустрій України 
 Про призначення позачергових виборів Веренчанського сільського голови (Веренчанська сільська рада Заставнівського району Чернівецької області) 
 Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України 
 Про призначення позачергових виборів Тарасівського сільського голови (Тарасівська сільська рада Троїцького району Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Георгіївського селищного голови (Георгіївська селищна рада Лутугинського району Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Зарубинецького сільського голови (Зарубинецька сільська рада Монастирищенського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємну охорону та принципи обміну секретною інформацією 
 Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 
 Про внесення змін до статті 9 Закону України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю щодо слідчих підрозділів 
 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до статті 11 Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні 
 Про внесення доповнень до статті 14 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Уг... 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про призначення позачергових виборів Якимівського сільського голови (Якимівська сільська рада Нижньогірського району Автономної Республіки Крим) 
 Про відзначення 125-річчя з дня заснування дендрологічного парку Асканія-Нова 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 17 Кучеру М.І. 
 Про призначення у 2015 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
 Про призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про внесення зміни до статті 46 Закону України Про прокуратуру щодо умов для залучення фахівців 
 Про внесення змін до Закону України Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 
 Про призначення позачергових виборів Яришівського сільського голови (Яришівська сільська рада Могилів-Подільського району Вінницької області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень ст... 
 Про звільнення Яреми В.Г. з посади Першого віце-прем'єр-міністра України 
 Про приєднання України до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 року 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з крадіжками автотранспортних засобів і забезпеченні ї... 
 Про внесення змін до Закону України Про фізичну культуру і спорт 
 Про призначення позачергових виборів Старотроянівського сільського голови (Старотроянівська сільська рада Кілійського району Одеської області) 
 Про Положення про порядок проведення Національною телекомпанією України передвиборних теледебатів між кандидатами на пост Президента України в 2004 році 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з контролю і перевірки фінансово-господарської та організаційної діяльності колишнього Голови... 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Основ законодавства України про культуру 
 Про правовий режим воєнного стану 
 Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України 
 Про Заяву Верховної Ради України з приводу річниці трагічних подій 11 вересня 2001 року у США 
 Про призначення позачергових виборів Деревинського сільського голови (Деревинська сільська рада Городнянського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Плесецької сільської ради та Плесецького сільського голови (Плесецька сільська рада Васильківського району Киї... 
 Про включення до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України 
 Про державний нагляд за безпечним веденням робіт на підприємствах, в установах, організаціях і у військових частинах військових формувань та органів внутрішн... 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Італійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу та попередження податк... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів 
 Про призначення позачергових виборів Михальчівського сільського голови (Михальчівська сільська рада Городенківського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства 
 Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я 
 Про внесення змін до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Дмитрівського селищного голови (Дмитрівська селищна рада Бахмацького району Чернігівської області) 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддів 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про науково-технічне співробітництво 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за незаконні дії стосовно отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів 
 Про призначення позачергових виборів Кам'янопотоківського сільського голови (Кам'янопотоківська сільська рада Кременчуцького району Полтавської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Білорусь про економічне співробітництво на 1999-2008 роки 
 Про призначення позачергових виборів Старобросковецького сільського голови (Старобросковецька сільська рада Сторожинецького району Чернівецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Смотрицького селищного голови 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Саламатіна Д.А. 
 Про забезпечення перебування в Україні офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на виборах 1994 року 
 Про призначення позачергових виборів Шевченківського сільського голови Васильківського району Київської області 
 Про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: Ціннісні орієнтації сучасної української молоді 
 Про зупинення спаду сільськогосподарського виробництва та продовольче забезпечення країни у 1997-1998 роках 
 Про внесення змін до статті 19 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо особливостей державної реєстрації ... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян 
 Про звіт Президії Верховної Ради України 
 Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці ... 
 Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних папер... 
 Про призначення позачергових виборів Боднарівського сільського голови (Боднарівська сільська рада Ярмолинецького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік 
 Про призначення позачергових виборів Середньоберезівського сільського голови (Середньоберезівська сільська рада Косівського району Івано-Франківської області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об'єкт Укриття та перспективи розвитку зони відчуження 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про морське торговельне судноплавство 
 Про відзначення 110-річчя з дня народження Катерини Білокур 
 Про призначення позачергових виборів Поповецького сільського голови Волочиського району Хмельницької області 
 Про порядок складення у Верховній Раді України присяги суддею Конституційного Суду України 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про порядок введення в дію Основ законодавства України про культуру 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток 
 Про внесення змін до законів України Про освіту та Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо гарантій для студентів, аспірантів, педагогічних, нау... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Громадянського блоку ПОРА-ПРП 
 Про зняття з розгляду деяких законопроектів 
 Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
 Про внесення змін до Закону України Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку 
 Про призначення позачергових виборів Петрівського Другого сільського голови (Петрівська Друга сільська рада Олександрівського району Донецької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік щодо видатків Центральної виборчої комісії 
 Про призначення позачергових виборів Михайлівського сільського голови (Михайлівська сільська рада Дунаєвецького району Хмельницької області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку політичних партій Опозиційний блок НЕ ТАК! 
 Про присвоєння Б. Олійнику звання Герой України 
 Про приєднання України до Страсбурзької угоди про Міжнародну патентну класифікацію 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про структуру і динаміку державного боргу України 
 Про відзначення 75-річчя від часу заснування Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка Національної академії наук України 
 Про схвалення висновків і пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту Закону України про Державний бюджет України на 1998 рік 
 Про внесення змін до статей 361 і 362 Цивільного процесуального кодексу України щодо підстав перегляду рішення чи ухвали суду 
 Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я 
 Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про призначення позачергових виборів Степанівського сільського голови (Степанівська сільська рада Лугинського району Житомирської області) 
 Про приєднання до Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат 
 Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Італійською Республікою 
 Про внесення змін до Указів Президента України від 27 серпня 2014 року № 692 та № 693 
 Про призначення позачергових виборів Войнівського сільського голови (Войнівська сільська рада Олександрійського району Кіровоградської області) 
 Про внесення змін до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України 
 Про приєднання України до Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року 
 Про призначення позачергових виборів Новогригорівського сільського голови (Новогригорівська сільська рада Вознесенського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Супрун Людмилу Павлівну 
 Про внесення доповнення до статті 22 Закону України Про зайнятість населення 
 Про призначення позачергових виборів Ровеньківського міського голови (Ровеньківська міська рада Луганської області) 
 Про внесення змін до календарного плану проведення п'ятої сесії Верховної Ради України сьомого скликання 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry