Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Сила Людей , у загальнодержавному багатомандатному виб... 
 Про призначення позачергових виборів Луганського сільського голови (Луганська сільська рада Мар'їнського району Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Голубівського сільського голови (Голубівська сільська рада Калинівського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Яреськівського сільського голови (Яреськівська сільська рада Шишацького району Полтавської області) 
 Про призначення позачергових виборів Привільського сільського голови (Привільська сільська рада Глухівського району Сумської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України 
 Про призначення позачергових виборів Бушинського сільського голови (Бушинська сільська рада Тиврівського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Ванчиковецького сільського голови (Ванчиковецька сільська рада Новоселицького району Чернівецької області) 
 Про амністію з нагоди першої річниці Конституції України 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації 
 Про відзначення 80-річчя з дня народження Анатолія Солов'яненка 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарськ... 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно под... 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про призначення А. Зленка Міністром закордонних справ України 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення права громадян на свободу совісті 
 Про призначення позачергових виборів Максимівського сільського голови (Максимівська сільська рада Збаразького району Тернопільської області) 
 Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1999 рік 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про державний внутрішній борг України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з ... 
 Про призначення Євграфова П.Б. суддею Конституційного Суду України 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних товарів (продукції) 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього 
 Про призначення позачергових виборів Острівецького сільського голови (Теребовлянський район Тернопільської області) 
 Про відзначення 150-річчя з дня народження вченого-кристалофізика Георгія Вульфа 
 Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій 
 Про призначення позачергових виборів Павлинського сільського голови (Павлинська сільська рада Іванівського району Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Великознам'янського сільського голови (Великознам'янська сільська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області) 
 Про визнання Шандри В.М. таким, який відмовився від депутатського мандата, та визнання обраним народним депутатом України Парубія А.В. 
 Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Дмитрівського сільського голови (Дмитрівська сільська рада Великописарівського району Сумської області) 
 Про Голову постійної Комісії Верховної Ради України з питань бюджету 
 Про насіння і садивний матеріал 
 Про звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії 
 Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття п... 
 Про внесення змін до Закону України Про рекламу 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Тимошенко Ю.В. 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради ... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Гнапа Дмитра Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Бондаренка В.Д. 
 Про призначення позачергових виборів Брагинцівського сільського голови (Брагинцівська сільська рада Варвинського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін і доповнень до декретів Кабінету Міністрів України про податок на добавлену вартість 
 Про обрання Першого заступника Голови Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Батуринського міського голови (місто Батурин Бахмацького району Чернігівської області) 
 Про наукові парки 
 Про внесення змін до Закону України Про державну податкову службу в Україні 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей виконання проектів міжнародної технічної допомоги на Чорнобильській АЕС 
 Про ратифікацію Додаткового протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хор... 
 Про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік 
 Про призначення позачергових виборів Голятинського сільського голови (Голятинська сільська рада Міжгірського району Закарпатської області) 
 Про Голову Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Козлиничівського сільського голови (Козлиничівська сільська рада Ковельського району Волинської області) 
 Про призначення позачергових виборів Добренського сільського голови (Добренська сільська рада Камінь-Каширського району Волинської області) 
 Про порядок ратифікації Угоди між Україною та Російською Федерацією про врегулювання питань правонаступництва щодо зовнішнього державного боргу та активів ко... 
 Про День Уряду України у листопаді 2006 року 
 Про рекомендації (роз'яснення) щодо порядку збирання підписів виборців на підтримку претендента на кандидата у Президенти України та передачі підписних листі... 
 Про звільнення членів Ради Національного банку України 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про внесення змін до пункту 6-2 розділу V Прикінцеві положення Закону України Про регулювання містобудівної діяльності щодо спорудження меморіально-музей... 
 Про внесення змін до статті 189 Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів 
 Про нагородження Т. Строкань орденом За заслуги 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення 
 Про призначення І. Кириленка Віце-прем'єр-міністром України 
 Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України 
 Зведений звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Базилюка Олександра Філімоновича 
 Про внесення зміни до статті 35 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ... 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про участь України в міжнародних миротворчих операціях 
 Про внесення зміни до статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх по... 
 Про введення в дію Закону України Про ратифікацію Угоди про поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб держав - учасниць Спів... 
 Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю Української РСР 
 Про затвердження результатів жеребкування щодо надання ефірного часу на державних загальнонаціональних телерадіоканалах кандидатам на пост Президента України... 
 Про приєднання України до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном 
 Про скликання пленарного засідання Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про послання Президента України Верховній Раді України щодо перенесення строків виборів Президента України, депутатів та голів місцевих Рад, призначених на 2... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій 
 Про внесення змін до Митного кодексу України 
 Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з п... 
 Про внесення зміни до розділу V Прикінцеві положення Закону України Про регулювання містобудівної діяльності щодо заходів із забезпечення вшанування подв... 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 3 березня 2016 року № 78 
 Про відзначення 120-річчя з дня народження засновників закарпатської школи живопису Адальберта Михайловича Ерделі та Йосипа Йосиповича Бокшая 
 Про призначення позачергових виборів Несвоянського сільського голови (Несвоянська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області) 
 Про внесення змін до статті 28 Закону України Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 
 Про призначення у 2017 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
 Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія Циклон-4 на пус... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації харчування особового складу Збройних Сил України 
 Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько... 
 Про призначення позачергових виборів Залузького сільського голови (Залузька сільська рада Білогірського району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про призначення позачергових виборів Сватківського сільського голови (Сватківська сільська рада Гадяцького району Полтавської області) 
 Про призначення позачергових виборів Малоянисольського сільського голови (Малоянисольська сільська рада Володарського району Донецької області) 
 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства 
 Про призначення позачергових виборів Талалаївського сільського голови (Талалаївська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг 
 Про ратифікацію Угоди про зустрічні гарантії між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про призначення позачергових виборів Колядівського сільського голови (Колядівська сільська рада Новоайдарського району Луганської області) 
 Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України) 
 Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект Надзвичайна кредитна програма для відновлення України ) 
 Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією про співробітництво в галузі воєнної розвідки 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 153 Хахльову О.В. 
 Про ратифікацію Угоди про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК 
 Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо порядку використання кандидатами у народні депутати України, зареєстрованими в одномандатних виборчих округ... 
 Про призначення позачергових виборів Козівського сільського голови (Козівська сільська рада Сколівського району Львівської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Шевченка Олександра Леонідовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Голосківського сільського голови (Голосківська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про охорону секретної інформації у сфері оборони 
 Про призначення позачергових виборів Заводівського сільського голови (Заводівська сільська рада Березівського району Одеської області) 
 Про відзначення 90-річчя з дня народження двічі Героя Радянського Союзу Султана Амет-Хана 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Сінгапур про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо клінічних випробувань лікарських засобів 
 Про призначення позачергових виборів Кубряцького сільського голови (Веселинівський район Миколаївської області) 
 Про припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України 
 Про будівельні норми 
 Про внесення зміни до Закону України Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її ... 
 Про строк введення в дію підпункту б пункту 1 статті 26 Закону України Про зайнятість населення 
 Про призначення позачергових виборів Кіровського селищного голови (Кіровська селищна рада Кіровського району Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Азовського сільського голови (Азовська сільська рада Розівського району Запорізької області) 
 Про створення телерадіоорганізації Суспільного мовлення України 
 Про Державний бюджет України на 1995 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною 
 Про ратифікацію Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про внесення зміни до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при викона... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про функціонування української мови в Україні 
 Про утворення виборчих дільниць при представництвах України за кордоном по виборах Президента України 31 жовтня 1999 року 
 Про призначення позачергових виборів Малосолтанівського сільського голови (Малосолтанівська сільська рада Васильківського району Київської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Кармазіна Юрія Анатолійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування корупційних дій посадових осіб, які перешкоджають поверненню 16-ти вертольо... 
 Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України 
 Про призначення позачергових виборів Прудівського сільського голови (Прудівська сільська рада Совєтського району Автономної Республіки Крим) 
 Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них 
 Про заходи із збереження історичної забудови міста Одеси, його всесвітньо відомих пам'яток архітектури та містобудування в період економічної кризи 
 Про призначення позачергових виборів Міжгірського сільського голови 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу, утворених відповідно до постанови Центра... 
 Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої) 
 Про внесення змін до Закону України Про податок з доходів фізичних осіб щодо оподаткування спадщини 
 Про призначення позачергових виборів Пантаївського селищного голови (Пантаївська селищна рада Олександрійської міської ради Кіровоградської області) 
 Про призначення позачергових виборів Любецького селищного голови (Любецька селищна рада Ріпкинського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про призначення позачергових виборів Краснолуцького сільського голови (Краснолуцька сільська рада Гадяцького району Полтавської області) 
 Про призначення позачергових виборів Алупкинського міського голови (Алупкинська міська рада Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Омбиського сільського голови (Омбиська сільська рада Борзнянського району Чернігівської області) 
 Про відзначення 180-річчя утворення Руської трійці та 175-річчя випуску альманаху Русалка Дністровая 
 Про призначення позачергових виборів Зайцівського селищного голови (Зайцівська селищна рада Горлівської міської ради Донецької області) 
 Про відзначення 70-річчя звільнення Червоною Армією міста-героя Києва від німецько-фашистських загарбників 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry