Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про посилення охоронних заходів щодо збереження культурних цінностей 
 Про реалізацію євроінтеграційних прагнень України та укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли 
 Про невідкладні заходи у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 
 Про внесення зміни до статті 108 Митного кодексу України 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів ... 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про поштовий зв'язок 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про взаємну охорону таємної інформації та матеріалів 
 Про призначення позачергових виборів Пакульського сільського голови (Пакульська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області) 
 Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Тарашанського сільського голови (Тарашанська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області) 
 Про внесення зміни до статті 17 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу щодо надання кандидатам та докторам наук відстрочки від призову ... 
 Про призначення позачергових виборів Бурдюзького сільського голови (Бурдюзька сільська рада Кельменецького району Чернівецької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Киргизькою Республікою про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Киргизькі... 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення 
 Про автомобільні дороги 
 Про внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень та інших законодавчих актів України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про молодіжні та дитячі громадські організації 
 Про внесення зміни до статті 61 Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік щодо списання заборгованості за фінансовою допомогою, наданою на по... 
 Про призначення позачергових виборів Рокитненського сільського голови (Рокитненська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Кузьминського сільського голови (Городоцький район Хмельницької області) 
 Про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії 
 Про зміну і встановлення меж міста Любомль Любомльського району Волинської області 
 Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Попаснянського і Слов'яносербського районів Луганської області 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо пестицидів і агрохімікатів 
 Зведений звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Душина Ігоря Леонідовича 
 Про призначення позачергових виборів Іскрисківщинського сільського голови (Іскрисківщинська сільська рада Білопільського району Сумської області) 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні п... 
 Про призначення позачергових виборів Привільського сільського голови (Привільська сільська рада Слов'янського району Донецької області) 
 Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Суми у зв'язку з 350-річчям його заснування 
 Про призначення позачергових виборів Малокопанівського сільського голови (Малокопанівська сільська рада Голопристанського району Херсонської області) 
 Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1998-2000 роки 
 Про проведення повторного голосування з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Кайтанівського сільського голови (Кайтанівська сільська рада Катеринопільського району Черкаської області) 
 Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про підвищення мінімального розміру пенсії 
 Про відзначення 150-річчя з дня народження Владислава Городецького 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Петрова Володимира Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Питання кадрового забезпечення державної служби 
 Про внесення змін до статті 3 Закону України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Омельченка О.О. 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори Президента України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття 
 Про тимчасове виконання обов'язків Міністра внутрішніх справ України Аваковим А.Б 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про поставки продукції для державних потреб 
 Про звернення Центральної виборчої комісії з приводу виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223 
 Про доповнення Постанови Верховної Ради України від 25 листопада 1993 року Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін до декретів Кабінету... 
 Про призначення позачергових виборів Монастирецького сільського голови (Монастирецька сільська рада Жидачівського району Львівської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проведення медико-соціальної експертизи 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Лозінського В.О. 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Сновидовицького сільського голови (Сновидовицька сільська рада Рокитнівського району Рівненської області) 
 Про перейменування Ленінського району міста Чернівці 
 Про призначення позачергових виборів Берізківського сільського голови (Берізківська сільська рада Кривоозерського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян 
 Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Кіровограда у зв'язку з відзначенням 250-річчя його заснування 
 Про ратифікацію Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів 
 Про призначення позачергових виборів Кальнянського сільського голови Деражнянського району Хмельницької області 
 Про організацію виконання Постанови Верховної Ради України Про деякі заходи щодо забезпечення реалізації положень пункту 6 частини другої статті 81 Конститу... 
 Про призначення позачергових виборів Бугаського сільського голови (Бугаська сільська рада Волноваського району Донецької області) 
 Про ситуацію, що склалася у зв'язку з подіями, які мали місце під час виборів міського голови м. Мукачевого Закарпатської області 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на об... 
 Про проект Закону України про запровадження державного збору, який сплачується під час здійснення бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоеконо... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про колективні договори і угоди 
 Про введення в дію Закону України Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони Сиваш 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряног... 
 Про призначення позачергових виборів Маломаяцького сільського голови (Маломаяцька сільська рада Алуштинської міської ради Автономної Республіки Крим) 
 Про інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією по справі Бласко 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення доповнень до Закону України Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядува... 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність 
 Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво 
 Про призначення позачергових виборів Слабинського сільського голови (Слабинська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Радикальної Партії Олега Ляшка, у загальнодержавному багатомандатному виб... 
 Про внесення змін до Митного кодексу України 
 Про внесення зміни до Закону України Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності 
 Про звернення Верховної Ради України до Президента України щодо звільнення Савенка О.М. з посади Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Монголії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно по... 
 Про забезпечення єдності вимірювань 
 Про порядок висвітлення роботи п'ятої сесії Верховної Ради України 
 Про звільнення вугледобувних та вуглезбагачувальних підприємств Міністерства вугільної промисловості України від сплати заборгованості 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо облігацій 
 Про призначення позачергових виборів Новозлатопільського сільського голови (Новозлатопільська сільська рада Гуляйпільського району Запорізької області) 
 Про призначення позачергових виборів Кулівецького сільського голови (Кулівецька сільська рада Заставнівського району Чернівецької області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про державні нагороди України 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про призначення позачергових виборів Стягайлівського сільського голови (Стягайлівська сільська рада Середино-Будського району Сумської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (щодо ВАТ Одеський припортовий завод ) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Куба про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції 
 Про призначення позачергових виборів Микитичівського сільського голови (Микитичівська сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області) 
 Про призначення позачергових виборів Грушівського сільського голови (Грушівська сільська рада Березнівського району Рівненської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Політичної партії ... 
 Про внесення змін до статті 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо посилення соціального захисту родин Небесної... 
 Про відставку Кабінету Міністрів України 
 Про внесення доповнення до статті 73 Кодексу законів про працю України 
 Про призначення позачергових виборів Біликовецького сільського голови (Біликовецька сільська рада Жмеринського району Вінницької області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про податок на добавлену вартість 
 Про призначення позачергових виборів Червонохвильського сільського голови (Червонохвильська сільська рада Великобурлуцького району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Котлярського сільського голови (Котлярська сільська рада Попільнянського району Житомирської області) 
 Про професійних творчих працівників та творчі спілки 
 Про призначення позачергових виборів Харківецького сільського голови (Харківецька сільська рада Лохвицького району Полтавської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Гарбуза Ю.Г. 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового кон... 
 Про призначення позачергових виборів Пшеничницького сільського голови (Пшеничницька сільська рада Канівського району Черкаської області) 
 Про звільнення з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Шевченка Віталія Федоровича 
 Про призначення позачергових виборів Сиворогівського сільського голови (Сиворогівська сільська рада Дунаєвецького району Хмельницької області) 
 Лист Президента України Віктора Ющенка Президенту Російської Федерації Дмитру Медведєву 
 Про призначення позачергових виборів Райпільського сільського голови (Райпільська сільська рада Межівського району Дніпропетровської області) 
 Про призначення позачергових виборів Кримського сільського голови (Кримська сільська рада Слов'яносербського району Луганської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода , у загальнодержавном... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Перехідної Ісламської Держави Афганістан про торговельно-економічне співробітництво 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про невідкладні заходи щодо поліпшення стану справ у системі охорони здоров'я України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дотримання органами держа... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ванзуряка Р.С. 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку Держава - Трудовий Союз 
 Про прийняття Поправок до статей 25 і 26 Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій 
 Про проект Закону України про списання та реструктуризацію заборгованості сільськогосподарських товаровиробників і заготівельних підприємств за отриманими бю... 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2017 року строку дії Угоди між Україною та ... 
 Про внесення змін до Закону України Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 
 Про використання кредиту Експортно-імпортного Банку Японії 
 Про призначення позачергових виборів Зарубинецького сільського голови (Зарубинецька сільська рада Підволочиського району Тернопільської області) 
 Про формування складу Кабінету Міністрів України 
 Про угоди про розподіл продукції 
 Про основні напрями грошово-кредитної політики Національного банку України на 1995 рік 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про державні цільові програми 
 Про відзначення на державному рівні 750-річчя заснування міста Бучача Тернопільської області 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору ... 
 Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) 
 Про внесення змін до Кодексу законів про працю України у зв'язку з встановленням 40-годинного робочого тижня 
 Про День Уряду України з порядком денним Про Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України 
 Про приєднання до Конвенції про торгівлю зерном 
 Про схвалення рекомендацій парламентських слухань з питань реформування Збройних Сил України 
 Про перейменування села Дібрівка Брусилівського району Житомирської області 
 Про призначення позачергових виборів Першотравневого сільського голови (Першотравнева сільська рада Снігурівського району Миколаївської області) 
 Про призначення позачергових виборів Одеського міського голови (місто Одеса Одеської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік щодо виплати заробітної плати шахтарям 
 Про призначення позачергових виборів Партизанського сільського голови (Партизанська сільська рада Дніпропетровського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль ... 
 Про ратифікацію Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про внесення змін до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконан... 
 Про внесення змін до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці закордонного виборчого округу, утвореної відповідно до постанови Центра... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry