Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про заходи щодо запобігання кризі в державному секторі галузі зв'язку України 
 Про внесення змін до Закону України Про кінематографію 
 Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України 
 Про внесення змін до Закону України Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами 
 Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво причорноморських держав з пошуку та рятування на Чорному морі 
 Про внесення зміни до статті 10 Закону України Про державні нагороди України 
 Про призначення Дещиці А.Б. виконуючим обов'язки Міністра закордонних справ України 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддею безстроково 
 Про присвоєння звання Герой України 
 Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці 
 Про внесення зміни до статті 19 Сімейного кодексу України щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про призначення позачергових виборів Марківського сільського голови (Марківська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Благодатненського сільського голови (Благодатненська сільська рада Іванівського району Херсонської області) 
 Про призначення позачергових виборів Удовиченківського сільського голови (Удовиченківська сільська рада Зіньківського району Полтавської області) 
 Про професійну (професійно-технічну) освіту 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про приєднання України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2019 року строку дії Угоди між Україною та ... 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України, що регулюють банківську діяльність 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів 
 Про введення в дію Закону України Про форми власності на землю 
 Про День Уряду України у грудні 2002 року 
 Про призначення позачергових виборів Олександрівського сільського голови (Олександрівська сільська рада Красногвардійського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про зв'язок 
 Про призначення позачергових виборів Веприцького сільського голови (Веприцька сільська рада Гадяцького району Полтавської області) 
 Про відкликання Першого заступника Голови Верховної Ради України 
 Про День Уряду України у листопаді 2004 року 
 Про призначення позачергових виборів Руднє-Димерського сільського голови (Руднє-Димерська сільська рада Вишгородського району Київської області) 
 Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу Курортополіс Трускавець 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Кривоноса Сергія Григоровича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про перейменування села Поляхове Теофіпольського району Хмельницької області 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок 
 Про звільнення з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Плаксюка Юрія Олександровича 
 Про внесення змін до Закону України Про розвиток автомобільної промисловості України 
 Про призначення позачергових виборів Новоастраханського сільського голови (Кремінський район Луганської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про стан і перспективи розвитку економічних відносин з ЄС (зона вільної торгівлі) та Митним союзом 
 Про ратифікацію Договору (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької стан... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ у загальнодержавному багатоман... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителя... 
 Про призначення позачергових виборів Смордвівського сільського голови (Смордвівська сільська рада Млинівського району Рівненської області) 
 Про календарний план проведення одинадцятої сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів та окремих посадових осіб, п... 
 Про племінну справу у тваринництві 
 Про внесення зміни до статті 17-1 Закону України Про електроенергетику щодо зміни строку набрання чинності додатковою умовою застосування порядку стимулюва... 
 Про призначення позачергових виборів Славгородського сільського голови (Славгородська сільська рада Краснопільського району Сумської області) 
 Про призначення Клімкіна П.А. Міністром закордонних справ України 
 Про призначення позачергових виборів Петропавлівського сільського голови (Петропавлівська сільська рада Братського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань обкладення ввізним митом товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 
 Про деякі питання вдосконалення системи надання державних соціальних послуг населенню на місцевому рівні 
 Про проведення парламентських слухань з порядком денним: 18 річниця Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє 
 Про призначення позачергових виборів Багриновецького сільського голови (Багриновецька сільська рада Літинського району Вінницької області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо видобування бурштину) 
 Заява Верховної Ради з приводу скасування Конституційним Судом України Закону України Про тимчасову заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні ... 
 Про призначення позачергових виборів Іванівського сільського голови (Іванівська сільська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області) 
 Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції 
 Про доповідь Кабінету Міністрів України про участь України у діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки у 2012 році 
 Про визначення представників Верховної Ради України у складі комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційн... 
 Про створення Контрольної палати Верховної Ради України та проект Закону України про Контрольну палату Верховної Ради України 
 Про призначення на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про призначення позачергових виборів Городищенського сільського голови (Городищенська сільська рада Козівського району Тернопільської області) 
 Про внесення зміни до статті 25 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу 
 Про внесення зміни до статті 61 Сімейного кодексу України щодо об'єктів права спільної сумісної власності подружжя 
 Про призначення позачергових виборів Нетішинського міського голови (місто Нетішин Хмельницької області) 
 Про внесення змін до статті 8 Закону України Про обов'язковий примірник документів 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Відродження 
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2017 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України т... 
 Про додаткове регулювання орендних відносин 
 Про внесення доповнень до статей 97, 108, 110, 117 Конституції (Основного Закону) України 
 Про призначення Колесниченка В.М. членом Вищої ради юстиції 
 Про призначення позачергових виборів Новоандріївського сільського голови Новгородківського району Кіровоградської області 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорської Республіки про точки з'єднання автомобільних доріг на українсько-угорському кордоні... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів нападу на представників засобів масової інформації 18 травня 20... 
 Про внесення зміни до статті 18 Закону України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам щодо встановлення щомісячної доплат... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузях військової підготовки, технологій та науки 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Пинзеника В.М. 
 Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
 Про ратифікацію Конвенції з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ 
 Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 
 Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським інвестиці... 
 Про забезпечення завершення конституційної процедури законотворчого процесу і набрання чинності законами України, прийнятими Верховною Радою України протягом... 
 Про внесення зміни до статті 64 Закону України Про виконавче провадження 
 Про продовження роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів... 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2012 році для участі у багатонаціональних ві... 
 Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
 Про ратифікацію Антидопінгової конвенції 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіо... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про виробничу кооперацію 
 Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії 
 Про ратифікацію Угоди про поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав 
 Про підвищення престижності шахтарської праці 
 Про стан реалізації Постанови Верховної Ради України Про подолання кризового стану в агропромисловому комплексі 
 Про внесення змін до статті 23 Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про звіт про виконання Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік 
 Про відкликання Гройсмана В.Б. з посади Голови Верховної Ради України 
 Про Конституційний Суд України 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування нападу на головного редактора газети Коммунист Донбасса Георгія Попо... 
 Про призначення позачергових виборів Скуратівського сільського голови (Скуратівська сільська рада Малинського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань міграції 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань пільгового оподаткування підприємств і організацій всеукраїнських та міжнародних ... 
 Про направлення миротворчого контингенту для участі України у міжнародній миротворчій операції в Республіці Ірак 
 Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Артемівського району Донецької області 
 Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування е... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ 
 Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні 
 Про ратифікацію Угоди про позику між Україною (що діє через Міністерство фінансів України) та Експортно-імпортним Банком Японії щодо надання незв'язаного кре... 
 Про членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації 
 Про внесення змін до статті 1 Закону України Про підприємництво 
 Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів 
 Про призначення позачергових виборів Пархомовецького сільського голови (Хмельницький район Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних проц... 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за ... 
 Про внесення зміни до Закону України Про здійснення державних закупівель щодо спрощення процедури закупівель товарів, робіт та послуг вищими навчальними за... 
 Про День Уряду України у лютому 2007 року (з порядком денним Про стан виконання законодавства України щодо соціального, правового і морального захисту вет... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про стан промислової безпеки та охорони праці 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки суднобудівної промисловості України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах... 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито щодо операцій з цінними паперами 
 Про внесення змін до розділу XXI Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод 
 Про позбавлення народного депутата України Чародєєва О.В. права брати участь у п'яти пленарних засіданнях Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Сахнівського сільського голови (Сахнівська сільська рада Конотопського району Сумської області) 
 Про ухвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему: Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Лавківського сільського голови (Лавківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус суддів 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав, Європейського Парламенту і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо продовж... 
 Про присвоєння звання Герой України 
 Про внесення доповнень до Цивільного процесуального кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб ... 
 Про ратифікацію Угоди про незаконний обіг на морі, укладеної на виконання статті 17 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з незаконним обігом н... 
 Про призначення позачергових виборів Підстепненського сільського голови (Підстепненська сільська рада Цюрупинського району Херсонської області) 
 Про призначення Хіврича Ю.Є. Міністром з питань житлово-комунального господарства України 
 Про призначення позачергових виборів Щербанівського сільського голови (Щербанівська сільська рада Вознесенського району Миколаївської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Кармазіна Юрія Анатолійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях 
 Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною і Федеративною Республікою Бразилія 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону України Про приватизацію майна державних підприємств 
 Про призначення позачергових виборів Ланчинського селищного голови (Ланчинська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області) 
 Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ... 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів 
 Про призначення позачергових виборів Брониківського сільського голови (Брониківська сільська рада Новоград-Волинського району Житомирської області) 
 Про призначення позачергових виборів Тимченківського сільського голови (Тимченківська сільська рада Чорнобаївського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Комінтернівського селищного голови (Комінтернівська селищна рада Комінтернівського району Одеської області) 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва) між Україною та Міжнародним банком реконстру... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry