Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про проведення парламентських слухань на тему: Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу 
 Питання Академії правових наук України 
 Про внесення змін до статті 10-1 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо неврахування часу проїзду в ме... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України 
 Про призначення позачергових виборів Міжгірського селищного голови (Міжгірська селищна рада Міжгірського району Закарпатської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, як... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Артеменка Ю.А. 
 Про визначення Механізму перерахування коштів для оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільних справ 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про надання державного кредиту для фінансування добудови атомних електрос... 
 Про відзначення 170-річчя з дня народження Михайла Старицького 
 Про призначення позачергових виборів Вишнівчицького сільського голови (Вишнівчицька сільська рада Теребовлянського району Тернопільської області) 
 Про внесення зміни до статті 19 Закону України Про інвестиційну діяльність 
 Про призначення позачергових виборів Миляновичівського сільського голови (Миляновичівська сільська рада Турійського району Волинської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія про співробітництво в оборонній галузі 
 Про звільнення Луценка Ю.В. з посади Міністра внутрішніх справ України 
 Про внесення змін до статті 51 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність Постійного представництва ЄБРР... 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про державну таємницю 
 Про звільнення суб'єктів господарської діяльності від сплати процентів за кредити та від відповідальності за прострочення їх погашення 
 Про зміну порядку обчислення часу на території України 
 Про День місцевого самоврядування 
 Про відзначення 150-річчя з дня народження Володимира Самійленка 
 Про внесення зміни до статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України щодо компетенції адміністративних судів 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону Української РСР Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР 
 Про призначення позачергових виборів Наквашанського сільського голови (Наквашанська сільська рада Бродівського району Львівської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заб... 
 Про призначення позачергових виборів Понятівського сільського голови (Понятівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області) 
 Про внесення зміни до пункту 9 розділу II Прикінцеві положення Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про приєднання України до Конвенції про колізії законів, які стосуються форми заповітів 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про мінімальний споживчий бюджет 
 Про призначення позачергових виборів Переяслав-Хмельницького міського голови (місто Переяслав-Хмельницький Київської області) 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 3 січня 2006 року N 22 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до ви... 
 Про призначення Замани В.М. Уповноваженим по контролю за діяльністю Міністерства оборони України 
 Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва С.П. 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань надання державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 
 Про призначення позачергових виборів Староягільницького сільського голови (Староягільницька сільська рада Чортківського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів 
 Про призначення позачергових виборів Олександрівського сільського голови (Олександрівська сільська рада Валківського району Харківської області) 
 Про внесення зміни до розділу ХХІ Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту 
 Про внесення змін до статті 43 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 
 Про внесення змін до Закону України Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та ... 
 Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій 
 Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні 
 Про звільнення Кожари Л.О. від виконання обов'язків Міністра закордонних справ України 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про призначення позачергових виборів Станинського сільського голови (Станинська сільська рада Радехівського району Львівської області) 
 Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України 
 Про відзначення 440-річчя з дня народження гетьмана Петра Сагайдачного 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження 
 Про пробацію 
 Про призначення позачергових виборів Івангородського сільського голови (Івангородська сільська рада Ічнянського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про оренду державного майна 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху 
 Про проекти законів України про особливості приватизації майна лікеро-горілчаних підприємств 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Сила і Честь , у загальнодержавному багатомандатному в... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення розміру одноразової допомоги при народженні дитини 
 Про внесення змін до Закону України Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків Напівпровідникові технології і мате... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення багатодітних матерів 
 Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у березні - травні 2006 року 
 Про призначення Грицака В.С. на посаду Голови Служби безпеки України 
 Про введення в дію Водного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Городищенського сільського голови (Городищенська сільська рада Самбірського району Львівської області) 
 Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Громадянського блоку ПОРА-ПРП 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та... 
 Про призначення позачергових виборів Петрівського селищного голови (Петрівська селищна рада Іванівського району Одеської області) 
 Про призначення Злочевського М.В. Міністром охорони навколишнього природного середовища України 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Тарути Сергія Олексійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного Євразійського об'єднання вугілля та металу 
 Про скасування Постанови Верховної Ради України Про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України 
 Про грубі порушення Урядом законодавства в галузі освіти 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в будівництві енергоблоків N 3 та 4 Хмельницької АЕС 
 Про призначення позачергових виборів Ставчанського сільського голови (Ставчанська сільська рада Новоушицького району Хмельницької області) 
 Про скасування постанов Центральної виборчої комісії від 24 жовтня 2004 року про створення закордонних та спеціальних виборчих дільниць та відповідних виборч... 
 Про внесення змін до Закону України Про систему оподаткування 
 Про призначення позачергових виборів Черевківського сільського голови (Черевківська сільська рада Оржицького району Полтавської області) 
 Про невідповідність Указу Президента України від 27 січня 1995 року N 85/95 Про фінансово-промислові групи в Україні чинним законам України 
 Про призначення позачергових виборів Костуватського сільського голови (Костуватська сільська рада Братського району Миколаївської області) 
 Про тимчасове припинення акредитації журналістів та представників деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах державної влади України 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами - учасницями ГУУАМ 
 Про перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та ставки цього збору 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність 
 Про усунення зловживань у процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян 
 Про Звернення Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо звільнення протиправно утримуваної під вартою в Російській Федерації народно... 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про призначення позачергових виборів Загір'янського сільського голови (Загір'янська сільська рада Зборівського району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів Озерецького сільського голови Володимирецького району Рівненської області 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ківалова С.В. 
 Про віднесення деяких населених пунктів Волинської та Рівненської областей до зони гарантованого добровільного відселення 
 Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища 
 Про призначення позачергових виборів Кременецького міського голови (місто Кременець Кременецького району Тернопільської області) 
 Про об'єднання державних електроенергетичних підприємств 
 Про призначення позачергових виборів Міловського сільського голови (Міловська сільська рада Балаклійського району Харківської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального захисту військовослужбовців 
 Про схвалення рішення Президента України про направлення миротворчого контингенту для участі України у міжнародній миротворчій операції в Республіці Ірак 
 Про ратифікацію Листа про внесення змін до Фінансової угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україно... 
 Про звіт Фонду державного майна України про хід виконання Державної програми приватизації на 2000-2002 роки у 2001 році 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про призначення позачергових виборів Дубрівського сільського голови (Дубрівська сільська рада Іршавського району Закарпатської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист 
 Про звіт Кабінету Міністрів України щодо стану виконання Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка... 
 Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі 
 Звернення Голови Верховної Ради України до народних депутатів України 
 Про введення в дію Закону України Про наукову і науково-технічну експертизу 
 Про ратифікацію Меморандуму про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв'язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенці... 
 Про уточнення часу проведення парламентських слухань Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, осіб начальн... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про перевезення військових вантажів та персоналу через тери... 
 Про призначення позачергових виборів Дачнівського сільського голови (Дачнівська сільська рада Судацької міської ради Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про призначення позачергових виборів Курахівського міського голови (Курахівська міська рада Мар'їнського району Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Малинського міського голови (місто Малин Житомирської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу Української РСР 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Авакова А.Б. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємодію під час експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів 
 Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання іноземних інвестицій та кредитування 
 Про внесення змін до статті 1 Закону України Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби 
 Про призначення позачергових виборів Степнянського сільського голови (Степнянська сільська рада Богодухівського району Харківської області) 
 Про підвищення заробітної плати, пенсій та соціальних виплат 
 Про звільнення судді Конституційного Суду України 
 Про внесення змін до статті 17 Закону України Про Конституційний Суд України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про співробітництво у галузі попередження промислових аварій, катастроф, ст... 
 Про призначення позачергових виборів Комсомольського селищного голови (Комсомольська селищна рада Зміївського району Харківської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Щербаня В.П. 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в... 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріо... 
 Про призначення позачергових виборів Ярмолинецького селищного голови (Ярмолинецька селищна рада Ярмолинецького району Хмельницької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспор... 
 Про Рекомендації парламентських слухань 18 річниця Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє 
 Про призначення позачергових виборів Любимівського сільського голови 
 Про стан боєздатності Збройних Сил України та хід виконання заходів розділу Обороноздатність держави Програми діяльності Кабінету Міністрів України 
 Про внесення змін до статті 10 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в частині виконання вимог, пов'язаних з вступом України до СОТ 
 Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
 Про проект Закону України про закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб 
 Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 
 Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо права на інформацію 
 Про утворення виборчих дільниць при представництвах України за кордоном по виборах Президента України 31 жовтня 1999 року 
 Про Голову Правління Національного банку України 
 Про ратифікацію Угоди про відновлення Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво 
 Про внесення зміни до статті 19 Закону України Про звернення громадян 
 Про ратифікацію Рамкової угоди про інституційні засади створення міждержавних систем транспортування нафти та газу 
 Про захист від недобросовісної конкуренції 
 Про звільнення Ткачука П.М. з посади судді Конституційного Суду України 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry