Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік щодо збільшення обсягу видатків на заробітну плату працівникам вугледобувних п... 
 Про ратифікацію Угоди про надання позики (Проект з розвитку насінництва) між Україною та Міжнародним банком реконструкції і розвитку 
 Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 3 травня 2003 року у Львівській області 
 Про підсумки організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2005 року і про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровленн... 
 Про призначення позачергових виборів Боровківського сільського голови (Боровківська сільська рада Верхньодніпровського району Дніпропетровської області) 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиле... 
 Про внесення зміни до Закону України Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності використання меліорованих земель 
 Про звільнення суддів 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті 
 Про ратифікацію Рішення про внесення змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року 
 Про внесення доповнення до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України Про податок на добавлену вартість 
 Про призначення позачергових виборів Красилівського сільського голови (Красилівська сільська рада Козелецького району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Козлівського сільського голови (Козлівська сільська рада Локачинського району Волинської області) 
 Про призначення Наливайченка В.О. Уповноваженим по контролю за діяльністю Служби Безпеки України 
 Про призначення позачергових виборів Шахворостівського сільського голови (Шахворостівська сільська рада Миргородського району Полтавської області) 
 Про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про Декларацію пам'яті і солідарності Верховної Ради України та Сейму Республіки Польща 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків... 
 Про внесення змін до Закону України Про ідентифікацію та реєстрацію тварин 
 Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо касаційного провадження 
 Про подання Генерального прокурора України щодо згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і взяття під варту судді Радянського районного суду м.К... 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про встановлення стипендій Верховної Ради України курсантам і слухачам вищих військово-навчальних закл... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Богрівського сільського голови (Богрівська сільська рада Богородчанського району Івано-Франківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Борівського сільського голови (Борівська сільська рада Зміївського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Охтирського міського голови (Охтирська міська рада Сумської області) 
 Про підтвердження відповідності 
 Про внесення зміни до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків 
 Про уповноваження виконуючого обов'язки Президента України, Голову Верховної Ради України Турчинова О.В. на підписання законів України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік щодо додаткових джерел фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бю... 
 Про внесення змін до Закону України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про призначення позачергових виборів Улянівського сільського голови (Улянівська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області) 
 Про призначення позачергових виборів Маркеєвського сільського голови (Маркеєвська сільська рада Чаплинського району Херсонської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України 
 Про Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народ... 
 Про внесення змін до календарного плану проведення п'ятої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про внесення змін до Закону України Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України 
 Про призначення позачергових виборів Первомайського міського голови (місто Первомайськ Миколаївської області) 
 Щодо реєстрації Всеукраїнської спілки громадських організацій Тендерна палата України об'єднана 
 Про призначення позачергових виборів Кленівського сільського голови (Кленівська сільська рада Амвросіївського району Донецької області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Зелених України, у загальнодержавному багатомандатному виборчому о... 
 Про попередження насильства в сім'ї 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності та Протоколу між Кабінетом ... 
 Про призначення позачергових виборів Мирненського сільського голови (Мирненська сільська рада Біляївського району Одеської області) 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протип... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про економічне, наукове, технічне та промислове співробітництво 
 Про внесення змін до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом щодо здійснення управління підприємством-боржник... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Кривенка Віктора Миколайовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про Заяву Верховної Ради України Про засудження випробувань зброї масового ураження Корейською Народно-Демократичною Республікою 
 Про призначення позачергових виборів Садківського сільського голови (Садківська сільська рада Заліщицького району Тернопільської області) 
 Про захист іноземних інвестицій на Україні 
 Про внесення змін до статті 15 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про призначення Міністра праці України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення 
 Про призначення позачергових виборів В'язівського сільського голови (В'язівська сільська рада Охтирського району Сумської області) 
 Про ратифікацію Договору з відкритого неба 
 Про призначення позачергових виборів Єлизаветівського сільського голови (Єлизаветівська сільська рада Лозівського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Очеретуватського сільського голови (Очеретуватська сільська рада Магдалинівського району Дніпропетровської області) 
 Зведений звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Симоненка Петра Миколайовича 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації 
 Про перейменування деяких населених пунктів 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування обставин порушень конституційних прав людини та громадянина стосовно таємни... 
 Про призначення позачергових виборів Яблунівського сільського голови (Яблунівська сільська рада Деражнянського району Хмельницької області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по розслідуванню масових порушень виборчого законодавства під час виборів до Верховної Ради У... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення 
 Про призначення позачергових виборів Жмеринського міського голови (місто Жмеринка Вінницької області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань вивчення причин вибіркового відшкодування податку на додану вартість, порушення поса... 
 Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект Основний кредит для аграрної галузі - Україна ) між Україною та Європейським інвестиційним банком 
 Про висвітлення роботи третьої сесії Верховної Ради України чотирнадцятого скликання засобами масової інформації 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Гриненка Андрія Валерійовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про Державну програму приватизації 
 Про призначення позачергових виборів Левківського сільського голови (Левківська сільська рада Погребищенського району Вінницької області) 
 Про внесення зміни до статті 65 Закону України Про вищу освіту 
 Про призначення позачергових виборів Броньківського сільського голови (Броньківська сільська рада Іршавського району Закарпатської області) 
 Про внесення змін до статті 7 Закону України Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та... 
 Про захист прав покупців сільськогосподарських машин 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Третя сила 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) щодо заборони приватизації приміщень, де... 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення 
 Про ратифікацію Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про призначення членів наглядових рад Відкритого акціонерного товариства Державний ощадний банк Укра... 
 Про внесення змін до Закону України Про цінні папери та фондовий ринок щодо створення умов для забезпечення належного обігу облігацій підприємств 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про підтримку Збройних Сил України, інших військових формувань України 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Добкіна Михайла Марковича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про утворення Тимчасової спеціальної слідчої комісії Верховної Ради України щодо стану розслідування кримінальних справ відносно зникнення журналіста Г. Гонг... 
 Про внесення змін до Закону України Про державну службу 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про надання пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38 
 Про призначення позачергових виборів Війтовецького селищного голови (Війтовецька селищна рада Волочиського району Хмельницької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Аргентинською Республікою з питань міграції 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про діяльність Уряду щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати та пенсій 
 Про звільнення Тігіпка С.Л. з посади Голови Національного банку України 
 Про внесення змін і доповнень до статті 17 Закону України Про оборону України 
 Про призначення позачергових виборів Коржовокутського сільського голови (Коржовокутська сільська рада Уманського району Черкаської області) 
 Про проведення жеребкувань щодо черговості надання ефірного часу на державних загальнонаціональних телерадіоканалах та друкованих площ у газетах Голос Украї... 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітл... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо найменування національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері ринку цінних паперів та ринків... 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюнови... 
 Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо виїмки матеріальних носіїв секретної інформації 
 Про призначення позачергових виборів Слобідського сільського голови (Слобідська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення зміни до розділу ІІ Прикінцеві положення Закону України Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України Про розвиток літакобу... 
 Про внесення змін до Закону України Про природні монополії 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Всеукраїнського об'єднання Свобода 
 Про внесення змін до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України щодо набрання судовим рішенням законної сили 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Сімейна політика України - цілі та завдання 
 Про внесення змін до Закону України Про електроенергетику щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця про юридичний статус Міжнародної Федераці... 
 Про внесення змін до Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність (щодо уточнення деяких термінів) 
 Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні 
 Про порядок висвітлення роботи дев'ятої сесії Верховної Ради України 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання аудіоо... 
 Про призначення позачергових виборів Боївського сільського голови (Боївська сільська рада Володарського району Донецької області) 
 Про порядок висвітлення роботи другої сесії Верховної Ради України 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку політичних партій Опозиційний блок НЕ ТАК! 
 Про Методичні роз'яснення з питань організації і проведення повторного голосування по виборах Президента України 
 Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про протимінну діяльність в Україні щодо удосконалення механізмів залучення коштів для фінансування заходів п... 
 Про призначення позачергових виборів Трьохізбенського сільського голови (Трьохізбенська сільська рада Слов'яносербського району Луганської області) 
 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо попереднього розгляду законопроектів, проектів інших актів у комітетах 
 Про внесення зміни до розділу XXI Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України щодо постачання на митну територію України матеріалів (тканин) ... 
 Про призначення позачергових виборів Грушівського сільського голови (Грушівська сільська рада Судацької міської ради Автономної Республіки Крим) 
 Про ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 
 Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження видатної української письменниці Ірини Вільде (Полотнюк Дарії Дмитрівни) 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про стан і перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС (зона вільної торгівлі) та Митним союзом 
 Про створення Антикризової коаліції у Верховній Раді України п'ятого скликання 
 Про оголошення природних територій міста Миргорода Полтавської області курортом державного значення 
 Про призначення позачергових виборів Міняйлівського сільського голови (Міняйлівська сільська рада Саратського району Одеської області) 
 Про внесення змін до статті 2 Закону України Про страхування 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про телебачення і радіомовлення 
 Про призначення позачергових виборів Кулизького сільського голови (Кулизька сільська рада Літинського району Вінницької області) 
 Про внесення доповнень до Цивільного процесуального кодексу України 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної ... 
 Про призначення позачергових виборів Андріївського селищного голови (Андріївська селищна рада Сніжнянської міської ради Донецької області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування витрат коштів, отриманих від приватизації ВАТ Криворіжсталь 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об'єкт Укриття та перспективи розвитку зони відчуження 
 Про призначення позачергових виборів Кузнецівського сільського голови (Кузнецівська сільська рада Розівського району Запорізької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів корупцій... 
 Про внесення зміни до статті 21 Декрету Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про природні монополії 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry