Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення зміни до пункту 2 Закону України Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів 
 Про призначення позачергових виборів Поповичківського сільського голови (Поповичківська сільська рада Талалаївського району Чернігівської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Зеленського Володимира Олександровича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Новомощаницького сільського голови (Новомощаницька сільська рада Здолбунівського району Рівненської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Єдиний митний тариф 
 Про призначення позачергових виборів Осокорівського сільського голови (Нововоронцовський район Херсонської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Польща у справі створення спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних о... 
 Послання Президента України Віктора Ющенка до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про визнання обраним та реєстрацію Шила В.В. народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про внесення змін до Закону України Про природно-заповідний фонд України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про призначення позачергових виборів Сивашівського сільського голови (Сивашівська сільська рада Новотроїцького району Херсонської області) 
 Про призначення позачергових виборів Демуринського селищного голови (Демуринська селищна рада Межівського району Дніпропетровської області) 
 Про призначення позачергових виборів Благодатненського сільського голови (Благодатненська сільська рада Арбузинського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до статті 12 Закону України Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнова... 
 Про ратифікацію Угоди про Спільний аграрний ринок держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав 
 Про чисельність Збройних Сил України на 2011 рік 
 Про порядок введення в дію Закону України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України) між Україною та Європейським банком рекон... 
 Про внесення змін до законодавчих актів України щодо застосування кримінальних покарань у вигляді штрафу 
 Про призначення позачергових виборів Ковалівського сільського голови (Ковалівська сільська рада Полтавського району Полтавської області) 
 Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною та Республікою Перу 
 Про відзначення 95-ї річниці від дня народження Василя Сухомлинського 
 Про призначення позачергових виборів Одрадокам'янського сільського голови (Бериславський район Херсонської області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності 
 Про звільнення Тарасюка Б.І. з посади Міністра закордонних справ України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом Республіки Болгарія, Виконавчою Владою Грузії і Кабінетом Міністрів України про спільну експлуатацію залізничної поромної пе... 
 Про призначення Махніцького О.І. Уповноваженим по контролю за діяльністю Генеральної прокуратури України 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи ... 
 Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про перейменування окремих населених пунктів та районів на тимчасово окупованих територіях Донецької т... 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до розділу V Прикінцеві положення Закону України Про регулювання містобудівної діяльності щодо зупинення дії заборони на відведення зем... 
 Про Конституційний Суд України 
 Про ратифікацію Угоди про економічне та промислове співробітництво між Україною та Королівством Іспанія 
 Про внесення змін до Закону України Про акціонерні товариства щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств 
 Про позицію преси, телебачення і радіо України під час державного перевороту та заходи, що випливають з цього 
 Про проект Закону України про податок на майно підприємств 
 Про Порядок контролю за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента... 
 Про розмір обов'язкових внесків на соціальне страхування на 1994 рік 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти) 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Черкаської міської ради (місто Черкаси Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Катеринівського сільського голови (Лозівський район Харківської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про видачу правопорушників 
 Про деякі питання організації діяльності Служби безпеки України 
 Про деякі питання забезпечення організації роботи Верховної Ради України на період до дня відкриття чергової сесії Верховної Ради України п'ятого скликання 
 Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок 
 Про визнання Ткаленка О.С., Келестина В.В., Поживанова М.О., Ляпіної К.М., Кисельова О.В. обраними народними депутатами України в багатомандатному загальноде... 
 Про присудження у 2014 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Джиги М.В. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Домініканської Республіки про торговельно-економічне співробітництво 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Яцуби В.Г. 
 Про внесення змін до Закону України Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення щодо дострокового припинення повноважень членів Націо... 
 Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 53 і 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положення частини треть... 
 Про офіційне оприлюднення результатів виборів народних депутатів України 31 березня 2002 року в одномандатних виборчих округах N 11 та N 194 
 Про внесення змін до Закону України Про боротьбу з тероризмом 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Лисичанського міського голови (місто Лисичанськ Луганської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалі... 
 Про заяву Черепа В.І., обраного народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про призначення позачергових виборів Долинненського сільського голови 
 Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Громадянська позиція (Анатолій Гриценко) у загальноде... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік 
 Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року 
 Про рекомендації парламентських слухань з питань практичної діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо реалізації законодавс... 
 Про перейменування селища міського типу Пересічна Дергачівського району Харківської області 
 Про внесення змін до статті 5 Закону України Про оперативно-розшукову діяльність 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за ухилення від сплати податків 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання 
 Про внесення змін до Закону України Про комітети Верховної Ради України 
 Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва 
 Про відзначення 190-річчя з дня народження Костянтина Ушинського 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (щодо державного підприємства Дельта-лоц... 
 Про призначення позачергових виборів Плосківського сільського голови (Плосківська сільська рада Дубенського району Рівненської області) 
 Про відзначення 70-річчя визволення міста Орджонікідзе Дніпропетровської області від німецько-фашистських загарбників 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат 
 Про виконання Державної програми приватизації майна державних підприємств на 1992 рік та роботу Фонду державного майна України 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний посів ... 
 Про інформацію Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупц... 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Російською Федерацією про економічне співробітництво на 1998-2007 роки 
 Про призначення позачергових виборів Межівського селищного голови (Межівський район Дніпропетровської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Петрова Володимира Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Малобубнівського сільського голови (Малобубнівська сільська рада Роменського району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Ялтинського міського голови (Ялтинська міська рада Автономної Республіки Крим) 
 Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької області 
 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених Національної академії наук України 2001 року 
 Про введення в дію Закону України Про екологічну експертизу 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по перевірці достовірності фактів незаконної торгівлі зброєю з Республікою Ірак 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення в галузі зв'язку 
 Про призначення позачергових виборів Новобурлуцького сільського голови (Новобурлуцька сільська рада Печенізького району Харківської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям 
 Про зупинення дії пунктів 5 і 46 Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії України Партія політики ПУТІНА 
 Про внесення зміни до статті 18 Закону України Про електроенергетику 
 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Уряд... 
 Про припинення повноважень члена Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції Голуба В.В. 
 Про пропозицію Кабінету Міністрів України щодо вирішення питань, висунутих шахтарями Кривбасу 
 Про призначення позачергових виборів Дмитрівського сільського голови (Дмитрівська сільська рада Слов'янського району Донецької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С.І. 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про Концепцію нової Конституції України 
 Питання Конституційної Комісії 
 Про Першого заступника Голови Верховної Ради України 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії національно-економічного розвитку України 
 Про проект Закону України про внесення доповнень до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про внесення змін до Закону України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності щодо провадження господарської діяльності на підставі подання де... 
 Про державне мито 
 Про призначення позачергових виборів Ганнівського сільського голови (Петрівський район Кіровоградської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про будівництво автодорожнього мосту через ріку Західний Буг на українсько-польському де... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів та Прото... 
 Про внесення змін до Закону України Про електроенергетику 
 Про порядок введення в дію Закону України Про телебачення і радіомовлення 
 Про внесення змін до Закону України Про прожитковий мінімум 
 Про призначення позачергових виборів Колодязянського сільського голови (Колодязянська сільська рада Красногвардійського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до Закону України Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масово... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Боснією і Герцеговиною про заохочення і взаємний захист інвестицій 
 Про затвердження Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України 
 Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної ... 
 Про призначення головних контролерів Рахункової палати 
 Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
 Про звільнення від обкладення податком на добавлену вартість оборотів з реалізації малогабаритних тракторів вітчизняного виробництва та двигунів для них 
 Про призначення позачергових виборів Замківського сільського голови (Замківська сільська рада Жовківського району Львівської області) 
 Про ратифікацію Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів 
 Про призначення позачергових виборів Дейманівського сільського голови (Дейманівська сільська рада Пирятинського району Полтавської області) 
 Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій 
 Про призначення позачергових виборів Перегінського селищного голови (Перегінська селищна рада Рожнятівського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про призначення позачергових виборів Грузького сільського голови (Грузька сільська рада Голованівського району Кіровоградської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого 
 Про оплату праці 
 Про призначення позачергових виборів Яблунівського сільського голови (Яблунівська сільська рада Буського району Львівської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про господарські товариства 
 Про призначення Полторака С.Т. на посаду командувача Національної гвардії України 
 Про внесення змін до статті 15 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо надання членам сімей загиблих пільг без урах... 
 Про призначення позачергових виборів Мар'янівського сільського голови (Ширяївський район Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Сьомаківського сільського голови (Сьомаківська сільська рада Старосинявського району Хмельницької області) 
 Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry