Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 
 Про визнання таким, що втратив чинність, пункту і статті 19 Закону України Про Єдиний митний тариф 
 Про внесення змін до Закону України Про Антимонопольний комітет України 
 Про призначення позачергових виборів Кулажинського сільського голови (Кулажинська сільська рада Гребінківського району Полтавської області) 
 Про введення в дію Закону України Про державний внутрішній борг України 
 Про внесення змін до Закону України Про нотаріат щодо повноважень по вчиненню нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування 
 Про призначення позачергових виборів Олександрівського сільського голови (Олександрівська сільська рада Каланчацького району Херсонської області) 
 Про призначення позачергових виборів Високопільського селищного голови (Високопільська селищна рада Високопільського району Херсонської області) 
 Про відкладення призначення виборів народних депутатів України у виборчих округах, де вибори тричі визнавались такими, що не відбулися, або депутата не було ... 
 Про призначення позачергових виборів Вербківського сільського голови (Вербківська сільська рада Павлоградського району Дніпропетровської області) 
 Про призначення позачергових виборів Гуто-Потіївського сільського голови (Гуто-Потіївська сільська рада Радомишльського району Житомирської області) 
 Про включення до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України (... 
 Про внесення змін до Закону України Про застосування амністії в Україні 
 Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сі... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України 
 Про скасування постанови Центральної виборчої комісії від 5 лютого 2002 року N 241 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному з... 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини 
 Про призначення позачергових виборів Чернівецького міського голови (місто Чернівці Чернівецької області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей щодо звільнення української льотчиці та народного депутата Укра... 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про підприємництво 
 Про внесення змін до Закону України Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу виборчого законодавства 
 Про призначення позачергових виборів Глибочківського сільського голови Тальнівського району Черкаської області 
 Про внесення зміни до статті 25 Закону України Про відпустки 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про призначення позачергових виборів Гологірського сільського голови (Гологірська сільська рада Золочівського району Львівської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість 
 Про внесення зміни до пункту 22.3 статті 22 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Куба про торгово-економічне співробітництво 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань митної справи 
 Про внесення доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів 
 Про призначення позачергових виборів Преображенського сільського голови (Чаплинський район Херсонської області) 
 Про політичну ситуацію, яка склалася у зв'язку з рішеннями, прийнятими Верховною Радою Республіки Крим 5 травня 1992 року 
 Про проект Закону України про місцеві податки і збори 
 Про роботу Кабінету Міністрів України із забезпечення потреб України природним газом і у сфері енергозбереження та про стан виконання Постанови Верховної Рад... 
 Про призначення позачергових виборів Соловйовського сільського голови (Соловйовська сільська рада Ясинуватського району Донецької області) 
 Про внесення змін і доповнень до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремал... 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони Миколаїв 
 Про доповнення Декрету Кабінету Міністрів України Про місцеві податки і збори 
 Про попередню інформацію Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для вивчення питань аналізу стану додержання Конституції та законів України у ... 
 Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних 
 У зв'язку з агресією США та Великобританії проти Іраку 
 Про внесення змін до Закону України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів 
 Про ратифікацію Кредитної угоди (Третій проект Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп ) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 
 Про Загальнодержавну програму створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект розширення доступу до ринків фінансових послуг) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про внесення змін до Закону України Про чисельність Збройних Сил України на 2000-2005 роки 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань проведення технічної експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності використ... 
 Про перерахування одноденного заробітку народних депутатів України сім'ям загиблих у результаті аварії на шахті Україна Державної холдингової компанії Сел... 
 Про призначення позачергових виборів Комарівського сільського голови (Комарівська сільська рада Макарівського району Київської області) 
 Про призначення позачергових виборів Льговського сільського голови (Льговська сільська рада Кіровського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення зміни до статті 38 Закону України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні щодо надання інвалідам першої та другої груп права на ... 
 Про проведення спеціального засідання Верховної Ради України 22 червня 2001 року - в день 60-річчя початку Великої Вітчизняної війни 
 Про призначення позачергових виборів Біївецького сільського голови (Біївецька сільська рада Богуславського району Київської області) 
 Про реструктуризацію заборгованості за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і комунальні послуги, що утворилася станом на ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню 
 Статут Міжпарламентської асамблеї Парламенту Грузії, Парламенту Республіки Молдова і Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про призначення позачергових виборів Конятинського сільського голови (Конятинська сільська рада Путильського району Чернівецької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про вдосконалення діяльності органів доходів і зборів 
 Про розроблення Загальнодержавної програми поводження з небезпечними відходами 
 Про приєднання України до Конвенції про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання 
 Про призначення позачергових виборів Заберезького сільського голови (Заберезька сільська рада Богородчанського району Івано-Франківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Хорлівського сільського голови (Хорлівська сільська рада Каланчацького району Херсонської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ілляшова Г.О. 
 Про затвердження результатів жеребкування щодо черговості друкування в газеті Урядовий кур'єр передвиборних програм політичних партій, виборчих блоків полі... 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 21 січня 2008 року N 43 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим верствам населення та покращення їх... 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Французької Республіки про морське торговельне судноплавство 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Новотроянівської сільської ради (Новотроянівська сільська рада Болградського району Одеської області) 
 Про внесення змін до статті 41 Закону України Про акціонерні товариства щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними ... 
 Про внесення зміни до статті 31 Закону України Про реабілітацію інвалідів в Україні щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів з питань оподаткування 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку політичних партій Блок Юлії Тимошенко 
 Про перейменування села Мазинки Переяслав-Хмельницького району Київської області 
 Про звільнення Рябченка О.В. з посади Голови Фонду державного майна України 
 Про призначення позачергових виборів Романовоселівського сільського голови (Романовоселівська сільська рада Збаразького району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів Серединського сільського голови (Серединська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області) 
 Звернення Президента України до народних депутатів України VI скликання 
 Про призначення позачергових виборів Гончарівського сільського голови (Гончарівська сільська рада Сватівського району Луганської області) 
 Про звіт Фонду державного майна України про роботу протягом жовтня - грудня 1996 року та січня - вересня 1997 року 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності 
 Про призначення позачергових виборів Кучанського сільського голови (Кучанська сільська рада Новоушицького району Хмельницької області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про зв'язок 
 Про військові формування на Україні 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про скасування рішень голови Київської міської державної адміністрації 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною 
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2014 року Про передислокацію військових частин (підрозділів), установ та організацій ... 
 Про внесення зміни до статті 18 Закону України Про оцінку земель 
 Про призначення позачергових виборів Степанівського селищного голови (Степанівська селищна рада Сумського району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Солонівського сільського голови (Солонівська сільська рада Городнянського району Чернігівської області) 
 Про заступника Голови Верховної Ради України 
 Про внесення змін до статті 8 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Зелених України, на позачергових виборах народних депутатів Україн... 
 Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про протимінну діяльність в Україні щодо удосконалення механізмів залучення коштів для фінансування заходів п... 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання безстроково на посади суддів 
 Про внесення змін до Закону України Про фіксований сільськогосподарський податок 
 Про призначення позачергових виборів Старобешівського селищного голови (Старобешівська селищна рада Старобешівського району Донецької області) 
 Про звіт про роботу Національного банку України, баланс його діяльності і зведений баланс банківської системи України та розподіл прибутку Національного банк... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України 
 Про призначення позачергових виборів Ананьївського Другого сільського голови (Ананьївська Друга сільська рада Ананьївського району Одеської області) 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції) 
 Про призначення позачергових виборів Веселківського сільського голови (Веселківська сільська рада Любарського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг щодо розкриття інформації 
 Про надання Кабінетом Міністрів України гарантій щодо звільнення іноземних юридичних осіб від цивільної відповідальності за ядерну шкоду 
 Про внесення зміни до Закону України Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї 
 Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мосійчука І.В. 
 Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про відзначення 950-річчя заснування міста Тисмениці Івано-Франківської області 
 Про ратифікацію Поправки до додатка В до Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про призначення позачергових виборів Княжпільського сільського голови (Княжпільська сільська рада Кам'янець-Подільського району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради ... 
 Про призначення позачергових виборів Андрушівського сільського голови (Андрушівська сільська рада Погребищенського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Краснознам'янського сільського голови (Краснознам'янська сільська рада Снігурівського району Миколаївської області) 
 Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2008 році 
 Про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо посилення соціального захисту учасників антитерористич... 
 Про перейменування села Добровілля Мар'їнського району Донецької області 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кубіва С.І. 
 Про внесення змін до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку політичних партій КУЧМА (Конституція - Україна - Честь ... 
 Про чисельність Збройних Сил України на 2006 рік 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення організаційно-правових основ боротьби із злочинністю та корупцією 
 Про надання згоди на призначення Президентом України С.М. Піскуна на посаду Генерального прокурора України 
 Про відзначення 120-річчя з дня народження видатного письменника Михайла Булгакова 
 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про підприємництво 
 Про призначення позачергових виборів Сухолиманського сільського голови 
 Про призначення позачергових виборів Бандишівського сільського голови (Бандишівська сільська рада Могилів-Подільського району Вінницької області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 
 Про внесення зміни до статті 10 Закону України Про державні нагороди України 
 Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною та Східною Республікою Уругвай 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація 
 Про внесення змін до розділу ІІ Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України що... 
 Про відзначення 120-річчя з дня народження Олександра Довженка 
 Про призначення позачергових виборів Давидівського сільського голови (Давидівська сільська рада Кіцманського району Чернівецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Староолексинецького сільського голови (Староолексинецька сільська рада Кременецького району Тернопільської області) 
 Про державну охорону Донецької обласної державної адміністрації 
 Про введення в дію Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової ін... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry