Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до статті 43 Закону України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ ... 
 Про політичну кризу у державі, що виникла у зв'язку з виборами Президента України 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування при відчуженні транспортних засобів 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Ліберальної партії України, у загальнодержавному багатомандатному виборчо... 
 Про призначення позачергових виборів Батрадівського сільського голови (Батрадівська сільська рада Берегівського району Закарпатської області) 
 Про призначення позачергових виборів Кисорицького сільського голови (Кисорицька сільська рада Рокитнівського району Рівненської області) 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Антимонопольного комітету України про офіційне тлумачення поняття організація розпо... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхні... 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про підвищення соціальних гарантій для трудящих 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 31 березня 2014 року № 140 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Царьова Олега... 
 Про призначення позачергових виборів Феодосійського міського голови (Феодосійська міська рада Автономної Республіки Крим) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Азарова М.Я. 
 Про призначення позачергових виборів Ясеновецького сільського голови (Ясеновецька сільська рада Рожнятівського району Івано-Франківської області) 
 Установчий акт Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ 
 Про призначення позачергових виборів Андріяшівського сільського голови (Андріяшівська сільська рада Крижопільського району Вінницької області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про заслуховування інформації Кабінету Міністрів України про дотримання органами виконавчої влади вим... 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції 
 Про внесення зміни до Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік 
 Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, грома... 
 Про внесення зміни до Закону України Про тваринний світ щодо наукових досліджень у галузі охорони тваринного світу 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про державну підтримку сільського господарства України 
 Про проект Закону Української РСР про оренду 
 Про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб) 
 Про призначення позачергових виборів Вікторівського сільського голови (Вікторівська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Суходільського сільського голови (Суходільська сільська рада Глухівського району Сумської області) 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про Конституційний Суд України 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про здійснення державної політики щодо виконання законів України Про природно-заповідний фонд України і Про охор... 
 Про внесення змін до Закону України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства щодо підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства ... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гласності та прозорості у діяльності фондів загальнообов'язкового державного соціального страху... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Актуальні питання зовнішньої політики України 
 Про призначення позачергових виборів Почетненського сільського голови (Красноперекопський район Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту прав дітей 
 Про внесення змін до Закону України Про банки і банківську діяльність щодо державного земельного банку 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про призначення позачергових виборів Крилівського сільського голови (Крилівська сільська рада Андрушівського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про призначення позачергових виборів Підзамочківського сільського голови (Підзамочківська сільська рада Бучацького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального вод... 
 Про ратифікацію Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших де... 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм наданн... 
 Про внесення змін до Закону Української РСР Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування 
 Про скасування постанов Центральної виборчої комісії від 1 лютого 2002 року N 177 та від 4 лютого 2002 року N 209 Про реєстрацію кандидатів у народні депута... 
 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень державних органів у сферах природних монополій та у галузі зв'язку 
 Про призначення позачергових виборів Свердловського сільського голови (Свердловська сільська рада Комінтернівського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 
 Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про протимінну діяльність в Україні щодо удосконалення механізмів залучення коштів для фінансування заходів п... 
 Про призначення позачергових виборів Мащанського сільського голови (Мащанська сільська рада Тростянецького району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Пироговецького сільського голови (Пироговецька сільська рада Хмельницького району Хмельницької області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Тягнибока Олега Ярославовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за викрадення чужого... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги 
 Про введення в дію Лісового кодексу України 
 Про звільнення Семиноженка В.П. з посади Віце-прем'єр-міністра України 
 Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування 
 Про призначення позачергових виборів Геронимівського сільського голови (Геронимівська сільська рада Черкаського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо Центру з усиновлення дітей 
 Про ратифікацію Паризької угоди 
 Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України 
 Про підсумки парламентських слухань Енергетична стратегія України на період до 2030 року 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Барни С.С. 
 Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо встановлення обмежень для медичних і фармацевтичних працівників під час здійсненн... 
 Про інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування причин, що призвели до кризового фінансового стану Акціонерного комерційного ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації 
 Про Рекомендації парламентських слухань про стан підготовки до вступу України до Світової організації торгівлі 
 Про внесення змін до Закону України Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку щодо доповнення переліку ядерних установок 
 Про Рекомендації парламентських слухань Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Васютинського сільського голови (Чорнобаївський район Черкаської області) 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки та Угоди... 
 Про призначення позачергових виборів Придніпровського сільського голови (Придніпровська сільська рада Чорнобаївського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів 
 Про внесення доповнень до Указу Президента України від 29 травня 2000 року N 727 
 Про призначення позачергових виборів Мисловецького сільського голови (Мисловецька сільська рада Підволочиського району Тернопільської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Смешка Ігоря Петровича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Садового Андрія Івановича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Великоцепцевицького сільського голови (Великоцепцевицька сільська рада Володимирецького району Рівненської області) 
 Про початок виборчого процесу повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах N 18, 35, 201 
 Про денонсацію Договору між Україною та Грузією про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства та усунення вже існуючого подвійного громадянства 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Долинської сільської ради та Долинського сільського голови (Долинська сільська рада Запорізького району Запорі... 
 Про віднесення селища міського типу Чуднів Чуднівського району Житомирської області до категорії міст районного значення 
 Про нагородження орденом За заслуги 
 Про відновлення довіри до судової влади в Україні 
 Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво з реалізації проекту інтеграції нафтопроводів Дружба та Адрія 
 Про оголошення попередження партії Політичне об'єднання Рідна Вітчизна 
 Про призначення Мельника М.І. суддею Конституційного Суду України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
 Про Звернення Верховної Ради України до лідерів держав - членів НАТО, Північноатлантичної Ради та Парламентської Асамблеї НАТО, національних парламентів держ... 
 Про приєднання України до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (КАПП) 
 Про внесення доповнень до Закону Української РСР Про підвищення соціальних гарантій для трудящих 
 Про порядок висвітлення роботи четвертої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кириленка І.Г. 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Грузії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на ... 
 Про призначення позачергових виборів Новоартемівського сільського голови (Новоартемівська сільська рада Костянтинівського району Донецької області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку від політичної пар... 
 Про призначення позачергових виборів Дубівського сільського голови (Дубівська сільська рада Красноокнянського району Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Личківського сільського голови (Личківська сільська рада Магдалинівського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Малодорогостаївського сільського голови (Малодорогостаївська сільська рада Млинівського району Рівненської області) 
 Про внесення змін до статті 18 Закону України Про міліцію щодо підготовки фахівців 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції 
 Про внесення змін до законів України Про міліцію , Про попереднє ув'язнення , Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддею Одеського апеляційного адміністративного суду безстроково 
 Про віднесення селища міського типу Решетилівка Решетилівського району Полтавської області до категорії міст районного значення 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження) 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур 
 Про призначення позачергових виборів Плесецького сільського голови (Плесецька сільська рада Васильківського району Київської області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення банківського законодавства 
 Про внесення змін до статті 2 Закону України Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів Артек і Молода гвардія 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2010 році для участі у багатонаціональних ві... 
 Про призначення позачергових виборів Новосвітлівського селищного голови (Новосвітлівська селищна рада Краснодонського району Луганської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Мохника А.В. 
 Про присвоєння І. Юхновському звання Герой України 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про інноваційну діяльність 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям і лікв... 
 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України 
 Про проведення парламентських слухань Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи її подолання 
 Про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстраці... 
 Про вшанування пам'яті Героя України В.М. Чорновола 
 Про призначення позачергових виборів Первомайського селищного голови (Первомайська селищна рада Первомайського району Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Роменського міського голови (Роменська міська рада Сумської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Духовна криза суспільства і шляхи її подолання 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування причин, що призвели до кризового фінансового стану комерційного акціонерного б... 
 Про призначення позачергових виборів Ришавського сільського голови (Ришавська сільська рада Коростенського району Житомирської області) 
 Про організацію формування та обігу кредитних історій 
 Про транзит вантажів 
 Про введення в дію Закону України Про внесення доповнень до Цивільного процесуального кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України Про внесення зм... 
 Про внесення зміни до статті 35 Господарського процесуального кодексу України щодо підстав звільнення від доказування 
 Про призначення позачергових виборів Заліського сільського голови (Заліська сільська рада Тальнівського району Черкаської області) 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про страхування 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про племінну справу у т... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Фріз І.В. 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Корчинського Д.О. 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні 
 Про дипломатичні ранги України 
 Про забезпечення розрахунків за поставлену у 1993 році до державних ресурсів сільськогосподарську продукцію 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури посвідчення права власності на землю 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку політичної партії ... 
 Про внесення змін до статті 12 Закону України Про зв'язок 
 Про внесення зміни до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди частин вогнепальної зброї 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил судноплавства 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry