Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення позачергових виборів Майданецького сільського голови (Майданецька сільська рада Тальнівського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Роздольненського селищного голови (Роздольненська селищна рада Роздольненського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про виконання міжнародних зобов'язань України щодо звільнення Тимошенко Ю.В. 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про взаємну охорону секретної інформації 
 Про скликання позачергової сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про державну політику щодо вирішення проблеми повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень гро... 
 Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії 
 Про внесення зміни до Закону України Про особливості застосування Закону України Про вибори Президента України при повторному голосуванні 26 грудня 2004 р... 
 Про призначення позачергових виборів Ушкальського сільського голови (Ушкальська сільська рада Верхньорогачицького району Херсонської області) 
 Про електронну комерцію 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2006 рік 
 Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів 
 Про ратифікацію Угоди про економічне, торговельне і технічне співробітництво між Урядом України та Урядом Держави Катар 
 Про ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Азербайджанською Республікою 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань страхування 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про судоустрій Української РСР 
 Про віднесення селища міського типу Перечин Перечинського району Закарпатської області до категорії міст районного значення 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про металобрухт 
 Про Рекомендації парламентських слухань щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років 
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних е... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік 
 Про звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії 
 Про призначення позачергових виборів Супівського сільського голови (Супівська сільська рада Барського району Вінницької області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення структури та функціонування податкової міліції та соціального захисту її працівників 
 Про призначення позачергових виборів Гордіївського сільського голови (Гордіївська сільська рада Романівського району Житомирської області) 
 Про призначення позачергових виборів Омелянівського сільського голови (Омелянівська сільська рада Нижньогірського району Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Томашівського сільського голови (Томашівська сільська рада Уманського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Вівнянського сільського голови (Вівнянська сільська рада Стрийського району Львівської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про проведення парламентських слухань на тему: Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх ... 
 Про внесення зміни до статті 25 Закону України Про відпустки 
 Про відзначення на державному рівні 14 жовтня 2012 року 360-річчя заснування Чортомлицької Запорозької Січі та вшанування пам'яті кошового отамана Івана Сірка 
 Про введення в дію Закону України Про державну службу 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо розвідувальних органів України 
 Про відзначення 120-річчя з дня народження Миколи Куліша 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про економічне співробітництво 
 Про порядок розгляду законопроектів, які регулюють діяльність небанківських фінансових установ 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про порядок ввезення в Україну солоду та окремих видів хмелесировини у 1999 році 
 Про внесення змін до Закону України Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного Євразійського об'єднання вугілля та металу 
 Про внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо спрощення припинення юридичних осіб шляхом з... 
 Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними 
 Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки 
 Про внесення змін до статті 5 Указу Президента України від 16 січня 2013 року № 19 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Петренка П.Д. 
 Про внесення змін до пункту 3 розділу VIII Прикінцеві положення Закону України Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків щодо продо... 
 Про інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо стану розслідування кримінальних справ відносно зникнення журналіста Г. Гонгадзе, грома... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Іспанія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні дипломатич... 
 Про ратифікацію Правил перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та портами Турецької Респуб... 
 Про припинення повноважень членів територіальних виборчих комісій з виборів Президента України 
 Про призначення позачергових виборів Реутинського сільського голови (Реутинська сільська рада Кролевецького району Сумської області) 
 Про професійний розвиток працівників 
 Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2009 року 
 Про призначення позачергових виборів Милівського сільського голови (Милівська сільська рада Бериславського району Херсонської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про основи містобудування 
 Про звіт головного редактора газети Голос України Правденка С.М. 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 вересня 2... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Бондика В.А. 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, од... 
 Про День Уряду України у липні 2005 року 
 Про призначення позачергових виборів Новокраснівського сільського голови (Новокраснівська сільська рада Володарського району Донецької області) 
 Про ратифікацію Конвенції про транснаціональні корпорації 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі технічного захисту інформації 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання музич... 
 Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України Про жертви нацистських переслідувань щодо віку неповно... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про туризм 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності 
 Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та вибухонебезпечни... 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про призначення позачергових виборів Межигорецького сільського голови Галицького району Івано-Франківської області 
 Щодо відомостей про обраного народного депутата України 
 Про незадовільний соціальний захист населення у зв'язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги 
 Про Заяву Верховної Ради України з приводу законодавчого врегулювання умов та процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в Україні 
 Про реєстрацію обраного народним депутатом України 29 березня 1998 року Кочерги В.Г. в одномандатному виборчому окрузі N 49 та скасування постанови Центральн... 
 Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України 
 Про звіт про виконання Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік 
 Про призначення позачергових виборів Самгородоцького сільського голови (Самгородоцька сільська рада Смілянського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування УЄФА 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Філатова Б.А. 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері перевезення небезпечних вантажів 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про призначення Пацкана В.В. на посаду Голови Рахункової палати 
 Про призначення позачергових виборів Веселівського сільського голови (Веселівська сільська рада Новомиргородського району Кіровоградської області) 
 Про призначення повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Онкологічні захворювання в Україні. Проблема та шляхи подолання 
 Про розмір податку на добавлену вартість на окремі м'ясні вироби 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про вшанування Героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військових 
 Про внесення змін до Закону України Про гастрольні заходи в Україні щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держ... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо привілеїв, імунітетів та пільг, наданих О... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по перевірці фактів незаконної торгівлі зброєю і військовим майном та їх незаконної передачі ... 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких доходів бюджету 
 Про Державну програму приватизації 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік 
 Про проект Договору про Союз Суверенних Держав, представлений Президентом СРСР 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про економічне, промислове і науково-технічне співробітництво 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвідувальних органів України 
 Про призначення позачергових виборів Мурахівського сільського голови (Мурахівська сільська рада Березнегуватського району Миколаївської області) 
 Про внесення зміни до статті 19 Закону України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні 
 Про розроблення Загальнодержавної програми укріплення берегів поверхневих водних об'єктів і узбережжя морів та їх інженерного захисту 
 Про відзначення 800-річчя заснування міста Бібрка Львівської області та 540-річчя надання місту Магдебурзького права 
 Про внесення змін та доповнень до Закону України Про господарські товариства 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України 
 Про призначення позачергових виборів Тарасівського сільського голови (Тарасівська сільська рада Ярмолинецького району Хмельницької області) 
 Про вшанування пам'яті Валентина Феліксовича Войно-Ясенецького (святителя і сповідника Луки), православного святого, вченого, лікаря-хірурга, подвижника, арх... 
 Про відзначення 40-річчя від дня присвоєння місту Керчі почесного звання Місто-Герой 
 Про Конституційний Суд України 
 Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік 
 Про ратифікацію Протоколу про затвердження Положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав - учасниць ... 
 Про Загальнодержавну (Національну) космічну програму України на 1998-2002 роки 
 Про призначення позачергових виборів Скварявського сільського голови (Скварявська сільська рада Золочівського району Львівської області) 
 Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення найменувань головного розпорядника коштів 
 Про призначення позачергових виборів Зеленогайського сільського голови (Зеленогайська сільська рада Заліщицького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах (стосовно нафтопродуктів, що реалізуються на р... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про скасування Конституції і деяких законів Автономної Республіки Крим 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про призначення позачергових виборів Військового сільського голови (Військова сільська рада Солонянського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до Земельного кодексу України 
 Про Генерального прокурора України, його першого заступника і колегію Генеральної прокуратури України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ткача Р.В. 
 Про призначення позачергових виборів Кодрянського селищного голови (Кодрянська селищна рада Макарівського району Київської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про арбітражний суд 
 Про проект Закону України про управління об'єктами державної власності 
 Про внесення змін до складу Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дотримання органами державної влади і місцевого самоврядування та ... 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави 
 Про програму навчання студентів з Республіки Куба в Україні 
 Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання 
 Про порядок введення в дію Закону України Про інвестиційну діяльність 
 Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України Про продовження терміну використання житлових чеків для приватизації державного ж... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про Антимонопольний комітет України 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з металобрухтом 
 Про призначення позачергових виборів Саївського сільського голови (Саївська сільська рада П'ятихатського району Дніпропетровської області) 
 Про призначення позачергових виборів Плосківського сільського голови (Плосківська сільська рада Путильського району Чернівецької області) 
 Про відзначення 120-ї річниці з дня народження видатного українського театрального діяча Леся Курбаса 
 Про ратифікацію Конвенції про охорону підводної культурної спадщини 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств 
 Про виноград та виноградне вино 
 Про призначення позачергових виборів Комарівського сільського голови (Ізюмський район Харківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про здійснення державних закупівель щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації проекті... 
 Про Вищу раду юстиції 
 Про внесення змін до Закону України Про фізичну культуру і спорт щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про здійснення державних закупівель 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry