Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до Земельного та Лісового кодексів України щодо збереження лісів 
 Про порядок висвітлення роботи першої сесії Верховної Ради України нового скликання 
 Про призначення позачергових виборів Смородьківського сільського голови (Смородьківська сільська рада Куп'янського району Харківської області) 
 Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями 
 Про призначення позачергових виборів Синявського сільського голови (Синявська сільська рада Збаразького району Тернопільської області) 
 Про ратифікацію Європейської угоди про правила, що регулюють пересування осіб між державами - членами Ради Європи 
 Про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2003 року 
 Про внесення змін до Закону України Про податок з доходів фізичних осіб (щодо збільшення суми податкової соціальної пільги на утримання дітей) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індія про науково-технологічне співробітництво 
 Про внесення зміни до статті 245 Цивільного кодексу України щодо повноважень посадових осіб органів місцевого самоврядування по вчиненню дій, прирівняних до ... 
 Про Рекомендації парламентських слухань Сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про призначення позачергових виборів Усть-Путильського сільського голови (Усть-Путильська сільська рада Путильського району Чернівецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Лючанського сільського голови (Лючанська сільська рада Косівського району Івано-Франківської області) 
 Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект Реабілітація гідроелектростанцій ) між Україною та Європейським інвестиційним банком 
 Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України 
 Про внесення змін до статті 8 Закону України Про альтернативні види палива 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про транзит вантажів 
 Про призначення позачергових виборів Високопічського сільського голови (Високопічська сільська рада Житомирського району Житомирської області) 
 Про внесення зміни до статті 10 Закону України Про державні нагороди України 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про представників працівників N 135 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Кононова В.М. 
 Про призначення позачергових виборів Скірченського сільського голови (Скірченська сільська рада Горохівського району Волинської області) 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про ветеринарну медицину 
 Про припинення виплати державних стипендій 
 Про волонтерську діяльність 
 Про заборону відключення енерговодогазопостачання боржникам - бюджетним закладам освіти та медицини 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про джерела фінансування шляхового господарства України 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України Про стан справ у системі охорони здоров'я України та перспективи її розвитку 
 Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України Про державну службу в Апараті Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Саражинського сільського голови (Саражинська сільська рада Балтського району Одеської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності 
 Про визнання Місюри В.Я. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про відзначення у 2016 році Дня хрещення Київської Русі - України 
 Про позбавлення народного депутата України Марченка В.Р. права брати участь у п'яти пленарних засіданнях Верховної Ради України 
 Про продовження терміну виконання Постанови Верховної Ради України Про заходи щодо забезпечення теплом жилих будинків, закладів освіти, охорони здоров'я, ку... 
 Про внесення зміни до Закону України Про очищення влади щодо додаткових заходів із забезпечення обороноздатності держави 
 Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії Київміськбуд 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про призначення позачергових виборів Пологівського сільського голови (Пологівський район Запорізької області) 
 Про призначення позачергових виборів Загребельського сільського голови (Загребельська сільська рада Сосницького району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення 
 Про призначення позачергових виборів Великорусавського сільського голови (Великорусавська сільська рада Томашпільського району Вінницької області) 
 Про забезпечення діяльності судів 
 Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій 
 Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом 
 Про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бо... 
 Про обрання заступника Голови Верховної Ради України 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про здійснення державних закупівель щодо закупівель товарів підприємствами літакобудівної промисловості 
 Про звільнення Голови та інших членів Рахункової палати 
 Про ратифікацію Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики 
 Про призначення Голови Служби безпеки України 
 Про призначення позачергових виборів Зуївського селищного голови (Зуївська селищна рада Харцизької міської ради Донецької області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Обороноздатність України у XXI столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання 
 Про порядок введення в дію Закону України Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів 
 Про індексацію грошових доходів населення 
 Про призначення В.Шевчука Міністром екології та природних ресурсів України 
 Про внесення зміни до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 
 Про внесення змін до Закону Української РСР Про ціни і ціноутворення 
 Про внесення зміни до розділу XXI Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України у зв'язку з організацією та проведенням фінальних матчів Ліги ч... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про призначення на посади членів Рахункової палати 
 Про приєднання України до Міжнародної конвенції про морські застави та іпотеки 1993 року 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи 
 Про призначення позачергових виборів Губарівського сільського голови (Богодухівський район Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Шупарського сільського голови (Шупарська сільська рада Борщівського району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів Кривоколінського сільського голови (Кривоколінська сільська рада Тальнівського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Гройсмана В.Б. 
 Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності 
 Про призначення позачергових виборів Стильського сільського голови (Стильська сільська рада Старобешівського району Донецької області) 
 Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про звіт Фонду державного майна України про роботу протягом жовтня-грудня 1996 року та січня-вересня 1... 
 Про внесення змін до Закону України Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортни... 
 Про внесення змін до Закону України Про інформаційні агентства 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Рогожинського М.В. 
 Про внесення змін до Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Кириківського селищного голови (Кириківська селищна рада Великописарівського району Сумської області) 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав 
 Про внесення зміни до статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про офіційне оприлюднення результатів проміжних виборів народного депутата України 8 грудня 2002 року в одномандатному виборчому окрузі N 82 (Запорізька обла... 
 Про призначення позачергових виборів Сядринського сільського голови (Сядринська сільська рада Корюківського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про ветеринарну медицину 
 Про призначення позачергових виборів Голубинського сільського голови (Голубинська сільська рада Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до Закону України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо місця перебува... 
 Про призначення позачергових виборів Приютівського селищного голови (Приютівська селищна рада Олександрійського району Кіровоградської області) 
 Про внесення доповнень до Закону України Про підприємництво 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про введення в дію Закону України Про оренду майна державних підприємств і організацій 
 Про внесення змін до Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі 
 Про призначення позачергових виборів Сніжківського сільського голови (Сніжківська сільська рада Валківського району Харківської області) 
 Про ратифікацію Гарантійної структурної угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки 
 Про внесення змін до Закону України Про аудиторську діяльність 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР у зв'язку з вдосконаленням системи д... 
 Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо коригування ставок акцизного податку 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальний захист 
 Про ратифікацію Протоколу про припинення дії Угоди про створення Міждержавного Європейсько-азійського об'єднання вугілля та металу від 24 вересня 1993 року 
 Про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з ухваленням Сенатом і Сеймом Республіки Польща постанов від 7 липня 2016 року та 22 липня 2016 року щодо оцінки п... 
 Про затвердження Указу Президента України Про оголошення окремих районів Закарпатської області зоною надзвичайної екологічної ситуації 
 Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Іспанією щодо врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків між двома державами 
 Про внесення зміни до Закону України Про планування і забудову територій 
 Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки 
 Про соціальний захист дітей війни 
 Про зняття застереження до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про міжнародні автомобільні перевезення 
 Про відновлення селу Світанок Володимир-Волинського району Волинської області колишнього найменування 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Новака Андрія Яремовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування обставин видання Указу Президента України Про звільнення В. Сацюка з посад... 
 Про ратифікацію Протоколу про введення нової статті 83-bis до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 
 Про призначення позачергових виборів Переймівського сільського голови (Переймівська сільська рада Балтського району Одеської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про пенсійне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей ... 
 Про десяту річницю виведення радянських військ з Республіки Афганістан 
 Про перенесення дати проведення парламентських слухань на тему: Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізаційних викликів: проблеми та шляхи збер... 
 Про призначення позачергових виборів Георгіївського сільського голови (Георгіївська сільська рада Приазовського району Запорізької області) 
 Про призначення позачергових виборів Івашковецького сільського голови (Івашковецька сільська рада Шаргородського району Вінницької області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку речового забезпечення військовослужбовців 
 Про внесення змін до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо усунення дискримінаці... 
 Про проект Закону України про державну реєстрацію прав на нерухоме майно 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 131 про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються 
 Про призначення позачергових виборів Михайлівського сільського голови (Михайлівська сільська рада Синельниківського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про зерно та ринок зерна в Україні 
 Про розроблення Загальнодержавної програми укріплення берегів поверхневих водних об'єктів і узбережжя морів та їх інженерного захисту 
 Про призначення В. Карабаня Головою Державної судової адміністрації України 
 Про проведення парламентських слухань Підтоплення земель в Україні: проблема та шляхи подолання 
 Про скликання пленарного засідання Верховної Ради України сьомого скликання 
 Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про ... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про забезпечення безпеки громадян під час проведення параду військ на честь 17-ї річниці незалежності України 
 Про затвердження концепцій телевізійної програми і радіопрограми Твій вибір для інформування населення про нове виборче законодавство та хід виборчої кампа... 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю 
 Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі N 136 (Одеська область) та оголошення початку виборчого процесу 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо розмірів допомоги 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Соловйова Олександра Миколайовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про усунення загрози територіальній цілісності України, що виникла внаслідок будівництва Російською Федерацією дамби в Керченській протоці 
 Про призначення позачергових виборів Улашківського сільського голови (Улашківська сільська рада Чортківського району Тернопільської області) 
 Про включення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо строків п... 
 Про призначення позачергових виборів Руднянського сільського голови (Руднянська сільська рада Броварського району Київської області) 
 Про призначення позачергових виборів Макарівського сільського голови (Попільнянський район Житомирської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу України 
 Повідомлення Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року 
 Про призначення позачергових виборів Комишуваського селищного голови (Комишуваська селищна рада Оріхівського району Запорізької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень сто... 
 Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Бакуліна Є.М. 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про сучасний стан і перспективи розвитку фармацевтичної галузі України 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry