Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення позачергових виборів Петрівського селищного голови (Петрівська селищна рада Петрівського району Кіровоградської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про пенсійне забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей 
 Про затвердження результатів жеребкування серед кандидатів у Президенти України 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері карантину рослин 
 Про засади внутрішньої і зовнішньої політики 
 Про продовження перебування на державній службі ЗАЙЧУКУ В.О. 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Порошенка Петра Олексійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Комунарівського сільського голови (Комунарівська сільська рада Старобешівського району Донецької області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, національних парламентів держав світу щодо створення міжнародного трибуналу для судовог... 
 Про призначення Азарова М.Я. Прем'єр-міністром України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Лукаш О.Л. 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницьк... 
 Загальна декларація прав людини (рос/укр) 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про внесення змін до Закону України Про телекомунікації щодо забезпечення доступу до кабельної каналізації електрозв'язку 
 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Рудківського сільського голови (Рудківська сільська рада Царичанського району Дніпропетровської області) 
 Про перейменування деяких населених пунктів 
 Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про День Уряду України у вересні 2004 року 
 Про внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків 
 Про призначення позачергових виборів Пробійнівського сільського голови (Пробійнівська сільська рада Верховинського району Івано-Франківської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Словацькою Республікою про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про зауваження Президента України до Закону України Про звернення громадян 
 Про Голову Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 
 Про ратифікацію Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про ратифікацію Консульської Конвенції між Україною і Корейською Народно-Демократичною Республікою 
 Про призначення позачергових виборів Великокам'янського сільського голови (Великокам'янська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Гутянського сільського голови (Гутянська сільська рада Богородчанського району Івано-Франківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Дідовецького сільського голови (Дідовецька сільська рада Прилуцького району Чернігівської області) 
 Про звільнення Б. Клімчука з посади голови Волинської обласної державної адміністрації 
 Про внесення зміни до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за самовільне випалювання сухої рослинності або її... 
 Про призначення позачергових виборів Папужинського сільського голови (Папужинська сільська рада Тальнівського району Черкаської області) 
 Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну науково-технічну програму Створення конкурентозда... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Кінаха А.К. 
 Про призначення позачергових виборів Васильківського міського голови (місто Васильків Київської області) 
 Про призначення позачергових виборів Ліснівського сільського голови (Сакський район Автономної Республіки Крим) 
 Про деякі питання організації бюджетного процесу у 2010 році 
 Про призначення позачергових виборів Мар'янівського сільського голови (Мар'янівська сільська рада Старобешівського району Донецької області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Калєтніка І.Г. 
 Про ратифікацію Протоколу про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері земельних відносин щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Всеукраїнської партії Народної Довіри 
 Про внесення змін до Закону України Про Єдиний митний тариф 
 Про заслуховування інформації Кабінету Міністрів України про дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства при проведенні комплексу весняно-польов... 
 Про зупинення дії пункту 18 частини першої статті 20 та частини другої статті 23 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали вна... 
 Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Республікою Білорусь 
 Про призначення позачергових виборів Ярівського селищного голови (Ярівська селищна рада Краснолиманського району Донецької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про порядок дії на території Української РСР в 1991 році Закону СРСР Про податки з підприємств, об'єднань... 
 Про призначення позачергових виборів Зарудчівського сільського голови (Зарудчівська сільська рада Любешівського району Волинської області) 
 Про звіт про роботу Національного банку, баланс його діяльності і зведений баланс банківської системи та розподіл прибутку Національного банку України за 199... 
 Про забезпечення комерційного обліку природного газу 
 Про призначення Г.Реви Міністром України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
 Про звільнення судді Конституційного Суду України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації 
 Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міст... 
 Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках 
 Про внесення змін до статті 2 Закону України Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про епідемію туберкульозу в Україні та заходи щодо її подолання 
 Про призначення позачергових виборів Кобилецько-Полянського селищного голови (Кобилецько-Полянська селищна рада Рахівського району Закарпатської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про вищу освіту щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована тер... 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податко... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення справності і модернізації озброєння та військової техніки Збройних Сил України 
 Про призначення позачергових виборів Нетішинського міського голови (місто Нетішин Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Комишанського сільського голови (Комишанська сільська рада Охтирського району Сумської області) 
 Про відзначення 100-річчя з часу виходу журналу Україна - першого громадсько-політичного літературно-художнього часопису України 
 Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України про валютне регулювання 
 Про призначення позачергових виборів Шабельницького сільського голови (Миколаївський район Одеської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України (оновленої), на позачергових виборах народни... 
 Про призначення позачергових виборів Гавриляцького сільського голови (Гавриляцька сільська рада Тлумацького району Івано-Франківської області) 
 Про звільнення Зайчука В.О. з посади Керівника Апарату Верховної Ради України 
 Про інформаційну блокаду роботи Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Бузького сільського голови (Бузька сільська рада Вознесенського району Миколаївської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про статус народного депутата України 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Бойка Б.Ф. 
 Про внесення змін до пункту 24 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України 
 Про забезпечення введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності 
 Про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації, щодо зловживань у Державному концерні Укроборонпром та причетності до цьог... 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво в сфері збереження і використання генетичних ресурсів культурних рослин держав - учасниць СНД 
 Про внесення змін до Закону України Про металобрухт 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з моніторингу виконання Рекомендацій парламентських слухань Про взаємовідносини та співр... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік 
 Про порядок висвітлення роботи п'ятої сесії Верховної Ради України чотирнадцятого скликання 
 Про Заяву Верховної Ради України Про незаконне позбавлення свободи українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів 
 Про внесення змін до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні 
 Про списання вартості несплачених обсягів природного газу 
 Про приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Тігіпка Сергія Леонідовича 
 Про Комісію у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. при Верховній Раді України 
 Про затвердження результатів жеребкувань щодо черговості надання ефірного часу та друкованих площ кандидатам на пост Президента України Тимошенко Ю.В. та Яну... 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про державні нагороди України 
 Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень 
 Про Лічильну комісію Верховної Ради України п'ятого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Овсяниківського сільського голови (Овсяниківська сільська рада Кіровоградського району Кіровоградської області) 
 Про звільнення головного контролера Рахункової палати 
 Про призначення Баранова Є.В. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про відзначення 75-річчя Карпатської України 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення 
 Про уточнення найменування окремих населених пунктів Дубенського та Здолбунівського районів Рівненської області 
 Про невідповідність проекту Закону України про забезпечення розвитку вітчизняного підприємництва та збалансування доходів і видатків бюджету Конституції Укра... 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо самовільного захоплення земельних ділянок, незаконного будівн... 
 Про ратифікацію Протоколу, що вносить зміни до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом 
 Про реєстрацію кандидата у Президенти України Вітренко Наталії Михайлівни 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про призначення позачергових виборів Михлинського сільського голови (Михлинська сільська рада Горохівського району Волинської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Гнапа Дмитра Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про порядок введення в дію Закону України Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності 
 Про Заяву Верховної Ради України Про резолюцію Генеральної Асамблеї ООН щодо Республіки Куба 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про призначення позачергових виборів Великокам'янського сільського голови (Великокам'янська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області) 
 Про створення Громадської ради телерадіоорганізації Суспільного мовлення України 
 Про внесення змін до Закону України Про статус народного депутата України 
 Про призначення позачергових виборів Ладигівського сільського голови (Ладигівська сільська рада Старокостянтинівського району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про прокуратуру та Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Будо-Вороб'ївського сільського голови (Будо-Вороб'ївська сільська рада Новгород-Сіверського району Чернігівської області) 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і угод 
 Про призначення В. Щербаня головою Сумської обласної державної адміністрації 
 Про оголошення природних територій міста Бердянська Запорізької області курортом державного значення 
 Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності 
 Про попередній звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для вивчення питань аналізу стану додержання Конституції та законів України у нормо... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Соловйова Олександра Миколайовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Гамбія про співробітництво у галузях економіки, освіти, науки і техніки 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України Про електронні довірчі послуги 
 Про призначення позачергових виборів Молодіжненського селищного голови (Молодіжненська селищна рада Сімферопольського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони 
 Про акцизний збір 
 Про часткову мобілізацію 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення 
 Про відзначення 90-річчя з дня народження Дмитра Луценка 
 Про внесення зміни до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України п'ятого скликання 
 Про порядок введення в дію Закону України Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвест... 
 Про призначення позачергових виборів Милятинського сільського голови (Милятинська сільська рада Острозького району Рівненської області) 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісламської Республіки Пакистан про взаємну охорону секретної інформації 
 Про призначення позачергових виборів Базалійського селищного голови (Базалійська селищна рада Теофіпольського району Хмельницької області) 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення Конституції України, Земельного кодексу України, інших зак... 
 Про діяльність Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості по заробітній платі працівникам вугільної промисловості України 
 Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в сфері науки та технологій 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про припинення справляння державного мита по грошових переказах, що надходять з-за кордону 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій, світових лідерів та міжнародного співт... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry