Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення позачергових виборів Кропивницького сільського голови (Кропивницька сільська рада Калуського району Івано-Франківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Жадівського сільського голови (Жадівська сільська рада Семенівського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Кропивнянського сільського голови (Кропивнянська сільська рада Золотоніського району Черкаської області) 
 Про звільнення Огризка В.С. з посади Міністра закордонних справ України 
 Про призначення позачергових виборів Пилипівського сільського голови (Пилипівська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області) 
 Про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів У... 
 Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни 
 Про призначення Яцуби В.Г. на посаду Міністра регіонального розвитку та будівництва України 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування 
 Про перейменування села Діброва Тячівського району Закарпатської області 
 Про порядок введення в дію Закону України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 
 Про внесення змін до Закону України Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення щодо вдосконалення стадій прийняття та порядку оприлю... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії 
 Про офіційне оприлюднення результатів проміжних виборів народного депутата України 8 червня 2003 року в одномандатному виборчому окрузі N 206 (Чернігівська о... 
 Про призначення позачергових виборів Іванівського сільського голови (Іванівська сільська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області) 
 Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідаль... 
 Про внесення доповнення до Закону України Про підприємства в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Козацького сільського голови (Козацька сільська рада Конотопського району Сумської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про прокуратуру 
 Про введення в дію Закону України Про оперативно-розшукову діяльність 
 Про державну підтримку сільського господарства України 
 Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в ЦЕРН 
 Про ціноутворення в умовах реформування економіки 
 Про внесення змін до Закону України Про фізичну культуру і спорт та інших законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Денисівського сільського голови (Денисівська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області) 
 Про призначення позачергових виборів Красноторського селищного голови 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про визначення виду і способу голосування при відкликанні та обранні Голови Верховної Ради України 
 Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів 
 Про внесення змін до Закону України Про громадські об'єднання щодо забезпечення діяльності всеукраїнських громадських об'єднань 
 Про внесення змін до розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогос... 
 Про призначення позачергових виборів Олексіївського сільського голови (Олексіївська сільська рада Сумського району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Нечволодівського сільського голови (Нечволодівська сільська рада Куп'янського району Харківської області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про соціальне, медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни та відзначення 65-річчя Перемоги у Великій В... 
 Про призначення позачергових виборів Новолимарівського сільського голови (Новолимарівська сільська рада Біловодського району Луганської області) 
 Про підсумки розгляду звіту Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, доповідей Голови Координаційног... 
 Про ратифікацію Договору про основи взаємовідносин і принципи співробітництва між Україною та Ісламською Республікою Іран 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій 
 Про ратифікацію Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про оздоровлення та відпочинок дітей щодо розширення категорій дітей, які потребують особливої соціальної ува... 
 Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполі 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності посадових осіб 
 Про внесення змін до Закону України Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про призначення позачергових виборів Дружбівського селищного голови (Дружбівська селищна рада Олевського району Житомирської області) 
 Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України 
 Про внесення змін до Закону України Про оренду державного та комунального майна 
 Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань 
 Про призначення Радченка В.І. на посаду Віце-прем'єр-міністра України 
 Про проведення жеребкування серед політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані Центральн... 
 Про альтернативні види палива 
 Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування висвітлених у засобах масової інформації фактів щодо можливих порушень законо... 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 Про акцизний збір 
 Про внесення змін до Закону України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих орг... 
 Про прокуратуру 
 Про Кабінет Міністрів України 
 Про внесення доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 жовтня 2009 року N 159 Про утворення територіальних виборчих округів для проведення вибор... 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків 
 Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 98 Конституції України 
 Про призначення позачергових виборів Верхньоторецького селищного голови (Верхньоторецька селищна рада Ясинуватського району Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Червоноармійського Першого сільського голови (Червоноармійська Перша сільська рада Вовчанського району Харківської області) 
 Про відзначення 145-річчя з дня заснування Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення посадовими особами державних адміністрацій Київської облас... 
 Про призначення позачергових виборів Халеп'янського сільського голови (Халеп'янська сільська рада Обухівського району Київської області) 
 Про звільнення Балоги В.І. з посади Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
 Про призначення Онопрієнка М.В. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про визнання Кульчинського М.Г. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про податок на додану вартість щодо оздоровлення дітей 
 Про призначення позачергових виборів Окунівського сільського голови (Окунівська сільська рада Чорноморського району Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Вірлівського сільського голови (Вірлівська сільська рада Зборівського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на тери... 
 Про призначення позачергових виборів Новопетрівського сільського голови (Новопетрівська сільська рада Нижньосірогозького району Херсонської області) 
 Про визнання Павличка Д.В. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про призначення позачергових виборів Уладівського сільського голови (Уладівська сільська рада Літинського району Вінницької області) 
 Про ратифікацію Угоди про взаємодію держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на випадок евакуації їх громадян з третіх країн у разі виникнення надзв... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Казахстан про спрощений порядок набуття і припинення громадянства громадянами України, які постійно проживаю... 
 Про внесення змін до законів України Про здійснення державних закупівель та Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з ... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про Державний бюджет України на 1995 рік 
 Про сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна та з послуг, що надаються підприємствами, установам... 
 Про призначення позачергових виборів Переспівського сільського голови (Переспівська сільська рада Рожищенського району Волинської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії регіонів, на позачергових виборах народних депутатів України 30 ве... 
 Про День Уряду України у жовтні 2004 року 
 Про призначення позачергових виборів Ічнянського міського голови (Ічнянська міська рада Ічнянського району Чернігівської області) 
 Про визнання Песоцького М.Ф. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про внесення змін до Закону України Про стимулювання розвитку регіонів 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про організацію військових міждержавних перевезень та розрахунки за них 
 Про призначення Опілат І.В. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву 
 Про ратифікацію Фінансової угоди Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. К... 
 Про внесення змін до Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про призначення позачергових виборів Маломидського сільського голови (Маломидська сільська рада Костопільського району Рівненської області) 
 Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 31 грудня 2005 року N 345 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до... 
 Про внесення змін до складу окружної виборчої комісії, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про податок з доходів фізичних осіб щодо плати за академічні звання 
 Про внесення змін до Закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції щодо безперешкодної діяльності органів місцевого с... 
 Про призначення Прутніка Е.А. Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування 
 Про призначення позачергових виборів Світильнянського сільського голови (Світильнянська сільська рада Броварського району Київської області) 
 Про призначення позачергових виборів Олександрівського сільського голови (Олександрівська сільська рада Широківського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про призначення позачергових виборів Троїцького сільського голови (Троїцька сільська рада Біляївського району Одеської області) 
 Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України Про призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовл... 
 Про визнання повноважень народного депутата України Лук'яненка Л.Г. 
 Про Загальнодержавну програму Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кравця А.В. 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 21 ... 
 Про реєстрацію народних депутатів України Драчевського В.В., Шуфрича Н.І. 
 Про звернення до Вищої ради юстиції 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кучеренка О.Ю. 
 Про внесення змін до Закону України Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів щодо колісних транспортних зас... 
 Про призначення позачергових виборів Кіровського сільського голови (Кіровська сільська рада Корсунь-Шевченківського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Курненського сільського голови (Курненська сільська рада Червоноармійського району Житомирської області) 
 Про оголошення природних територій міста Слов'янська Донецької області курортом державного значення 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною і Малайзією про продовження дії Угоди між Україною та Малайзією про направлення Малайзійського пер... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 
 Про призначення позачергових виборів Черешенського сільського голови (Черешенська сільська рада Вижницького району Чернівецької області) 
 Про внесення змін до календарного плану проведення п'ятої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ ) між Україною та Європейським банком реконструкції та роз... 
 Про внесення змін до Господарського кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Верхняківського сільського голови (Верхняківська сільська рада Борщівського району Тернопільської області) 
 Про Національний інститут економічних програм 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Богомолець Ольги Вадимівни на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про внесення змін до Закону України Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання 
 Про внесення змін до статті 18 Закону України Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами 
 Про внесення змін до статті 9 Закону України Про природні монополії 
 Про порядок введення в дію Закону України Про альтернативну (невійськову) службу 
 Про прийняття змін до Статуту Міжнародного агентства з атомної енергії 
 Про внесення зміни до статті 290 Цивільного кодексу України 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Кривоноса Сергія Григоровича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про деякі питання інноваційного інвестування підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави 
 Про призначення позачергових виборів Радісненського селищного голови Іванівського району Одеської області 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Савченка О.Ю. 
 Про величину вартості межі малозабезпеченості 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про ратифікацію Кредитної угоди між Україною і Європейським Співтовариством про надання Україні позики в сумі 200 млн. екю 
 Про призначення позачергових виборів Швайківського сільського голови Бердичівського району Житомирської області 
 Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про систему оподаткування 
 Про призначення О. Дьоміна виконуючим обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку Блок Юрія Кармазіна 
 Про призначення члена Вищої ради юстиції 
 Про стан забезпечення населення України лікарськими засобами 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry