Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення позачергових виборів Вівчарівського сільського голови (Вівчарівська сільська рада Троїцького району Луганської області) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про вшанування учасників збройних конфліктів під час мирних акцій протесту 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розташоване на території проведення антитерористичної операції 
 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про статус народного депутата України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики 
 Про призначення позачергових виборів Річківського сільського голови (Річківська сільська рада Жовківського району Львівської області) 
 Про проект Закону України про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про призначення позачергових виборів Володарського сільського голови (Володарська сільська рада Поліського району Київської області) 
 Про День Уряду України у березні 2003 року 
 Про призначення позачергових виборів Краснослобідського сільського голови (Краснослобідська сільська рада Обухівського району Київської області) 
 Про внесення зміни до статті 28 Закону України Про телебачення і радіомовлення щодо визначення передач європейського виробництва 
 Про внесення змін до Закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції щодо вдосконалення регулювання відносин з використ... 
 Про призначення А. Парубія Секретарем Ради національної безпеки і оборони України 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про бюджетну систему Української РСР 
 Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України 
 Про відставку Міністра юстиції України Зварича Р.М. 
 Про введення в дію Закону України Про Державний бюджет України на 1997 рік 
 Про призначення позачергових виборів Солотвинського селищного голови (Солотвинська селищна рада Богородчанського району Івано-Франківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Роздільнянського міського голови (місто Роздільна Роздільнянського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо скорочення строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб 
 Про звільнення від оподаткування грошових коштів та майнових цінностей на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків та новорічних подарунків 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу 
 Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах деце... 
 Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про екстрену медичну допомогу 
 Про призначення Плаксюка Ю.О. на посаду Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України 
 Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про включення до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України (... 
 Про призначення позачергових виборів Сакського міського голови (місто Саки Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 
 Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці ... 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги 
 Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України 
 Про ратифікацію Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Індонезія про співробітництво у сфері дослідження та використання космічно... 
 Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про заслуховування доповіді Кабінету Міністрів України про участь України в діяльності з підтримання чи відновлення міжнародного миру і безпеки 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної ст... 
 Про календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про внесення змін до Закону України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності щодо розширення мережі дозвільних центрів 
 Про визнання Корчинського А.І. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про посилення захисту майна творчих спілок України 
 Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за незаконне виготовлення, підробку марок акцизного збору або ... 
 Про ратифікацію Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією і Додаткової угоди до нього у формі обміну листами Міністра ... 
 Про приєднання України до Протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Законодавче забезпечення сучасної економічної політики в умовах конституційної реформи 
 Про призначення Черниша О.М. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про внесення зміни до Кодексу адміністративного судочинства України щодо усунення неточностей в процедурі оскарження результатів загальнонаціональних виборів 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію 
 Про урочистий вечір, присвячений 75-й річниці IV Універсалу Центральної Ради 
 Про внесення зміни до статті 17 Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення розміру аліментів на дітей 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Жданова І.О. 
 Про призначення позачергових виборів Таверівського сільського голови (Таверівська сільська рада Чутівського району Полтавської області) 
 Про внесення змін до частини першої статті 46 Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про персональний склад Тимчасової робочої групи з підготовки законопроекту щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі 
 Про відзначення 170-річчя з дня народження Миколи Лисенка 
 Про внесення змін до Закону України Про насіння і садивний матеріал 
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних е... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про взаємну охорону секретної інформації 
 Про призначення позачергових виборів Новоазовського міського голови (Новоазовська міська рада Новоазовського району Донецької області) 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони Яворів 
 Про внесення змін до статей 172, 173 і 229 Цивільного процесуального кодексу України 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних на... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин прийняття Радою суддів України рішення про призначення суддів на... 
 Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової на представленні у Верховній Раді України Спеціальної доповіді Стан дотримання Ук... 
 Про призначення позачергових виборів Лисичанського міського голови (Лисичанська міська рада Луганської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про Національну гвардію України 
 Про поширення дії окремих положень Закону України Про міліцію на особовий склад Головного управління та підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку Держ... 
 Про призначення позачергових виборів Штормівського сільського голови (Штормівська сільська рада Сакського району Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення І. Данькевича Міністром транспорту України 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з митних питань 
 Про призначення позачергових виборів Веселівського сільського голови (Веселівська сільська рада Сакського району Автономної Республіки Крим) 
 Про ратифікацію Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку 
 Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань 
 Про звернення громадян з соціальних питань 
 Спільна заява Президента України, Голови Верховної Ради України і Прем'єр-міністра України щодо невідкладних заходів, спрямованих на розв'язання політичної к... 
 Про розрахунки за електричну енергію 
 Про призначення позачергових виборів Хорішківського сільського голови (Хорішківська сільська рада Козельщинського району Полтавської області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження 
 Про порядок введення в дію Закону України Про Конституційний Суд України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про міжнародне автомобільне сполучення 
 Про внесення змін до Земельного кодексу України 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні 
 Про дострокове припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Карпачової Н.І. у зв'язку з її обранням народним депутатом України 
 Про внесення змін до Закону України Про охорону культурної спадщини щодо визначення поняття пам'ятка культурної спадщини 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Прогресивної соціалістичної партії України, на позачергових виборах народ... 
 Про звіт про виконання Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про призначення позачергових виборів Черняхівського сільського голови (Яготинський район Київської області) 
 Про Концепцію розвитку гірничо-металургійного комплексу України до 2010 року 
 Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та пе... 
 Про призначення позачергових виборів Бережинського сільського голови (Бережинська сільська рада Кіровоградського району Кіровоградської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік щодо погашення заборгованості за спожиту електроенергію і поставлене вугілля, ... 
 Про оголошення попередження Політичній партії УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка 
 Про призначення позачергових виборів Нагірянського сільського голови (Нагірянська сільська рада Чортківського району Тернопільської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про соціальне, медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни та відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Віт... 
 Про ратифікацію Сінгапурського договору про право товарних знаків 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення... 
 Про призначення на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії регіонів 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки про співробітництво в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях 
 Про призначення позачергових виборів Інгульського сільського голови (Устинівський район Кіровоградської області) 
 Про надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) народного депутата України Добкіна М.М. 
 Про призначення позачергових виборів Пісківського сільського голови (Пісківська сільська рада Буринського району Сумської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в ... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями ... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про призначення позачергових виборів Бурканівського сільського голови (Бурканівська сільська рада Теребовлянського району Тернопільської області) 
 Про визнання деяких законодавчих актів України такими, що втратили чинність, у зв'язку з прийняттям Закону України Про статус народного депутата України 
 Про призначення позачергових виборів Зачепилівського селищного голови (Зачепилівська селищна рада Зачепилівського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Кузнецово-Михайлівського сільського голови (Кузнецово-Михайлівська сільська рада Тельманівського району Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Зборівського міського голови (Зборівська міська рада Зборівського району Тернопільської області) 
 Про введення в дію Закону України Про залізничний транспорт 
 Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів 
 Про ратифікацію Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект Будівництво повітряної лінії 750 к... 
 Про введення в дію Закону України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокура... 
 Про внесення змін до Закону України Про джерела фінансування дорожнього господарства України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів держав - гарантів безпеки України та міжнародних організацій 
 Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про внесення змін до Водного кодексу України 
 Про внесення зміни до статті 21 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування 
 Про призначення позачергових виборів Кормівського сільського голови 
 Про призначення позачергових виборів Просторівського сільського голови (Просторівська сільська рада Білокуракинського району Луганської області) 
 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візов... 
 Про відзначення 90-річчя з дня народження Анатолія Дімарова 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Порошенка Петра Олексійовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про призначення позачергових виборів Щурівського сільського голови (Щурівська сільська рада Ічнянського району Чернігівської області) 
 Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності 
 Про відзначення 150-річчя з дня народження видатного оперного співака О.П. Мишуги 
 Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки 
 Про призначення позачергових виборів Званівського сільського голови (Званівська сільська рада Артемівського району Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Шупарського сільського голови (Шупарська сільська рада Борщівського району Тернопільської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Карпачової Н.І. 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності господарських товариств 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання заходів щодо вступу України до Світової організації торгівлі 
 Про призначення позачергових виборів Березівського сільського голови (Березівська сільська рада Гребінківського району Полтавської області) 
 Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про використання земель оборони щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей 
 Про відзначення 80-річчя з дня народження Юрія Богатикова 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry