Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг щодо видів фінансових послуг 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про присвоєння звання Герой України 
 Про призначення позачергових виборів Чемерпільського сільського голови (Чемерпільська сільська рада Гайворонського району Кіровоградської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про іноземні інвестиції 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про приєднання України до Конвенції про статус апатридів 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Аргентинської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Аргентинської Республіки про науково-технічне співробітництво 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про внесення змін до Закону України Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною щодо узгодження його положень у сфері ... 
 Про призначення позачергових виборів Степанівського сільського голови (Степанівська сільська рада Драбівського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до Митного тарифу України 
 Про звіт Фонду державного майна України 
 Про призначення позачергових виборів Мар'янопільського сільського голови (Мар'янопільська сільська рада Новоукраїнського району Кіровоградської області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв'язання 
 Про призначення позачергових виборів Хотинського сільського голови (Хотинська сільська рада Радивилівського району Рівненської області) 
 Про призначення позачергових виборів Саївського сільського голови (Саївська сільська рада Липоводолинського району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Новошинського сільського голови (Новошинська сільська рада Долинського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до статті 51 Закону України Про Державний бюджет України на 2006 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Туркменистану про реструктуризацію державного боргу України Туркменистану за 1993 рік, Протоколу про внесе... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування законності прийняття рішень Національною радою України з питань ... 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів 
 Про управління майном підприємств, установ та організацій, що є у загальнодержавній власності 
 Про хід виконання Постанови Верховної Ради України Про незадовільне виконання Кабінетом Міністрів України та Державним спеціалізованим комерційним ощадним б... 
 Про День Уряду України у листопаді 2006 року 
 Про вшанування пам'яті великих українських вчених-садівників Л.П. Симиренка та В.Л. Симиренка 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо відповідності Консти... 
 Про реалізацію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про Державний бюджет України на 1994 рік 
 Про затвердження фінансового плану державного підприємства редакції газети “Урядовий кур'єр” на 2018 рік 
 Про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про заяву Скопенка В.В., обраного народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про правовий режим майна у Збройних Силах України 
 Про проведення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про затвердження результатів жеребкування щодо графіка проведення Національною телекомпанією України передвиборних теледебатів між кандидатами на пост Презид... 
 Про загальну безпечність нехарчової продукції 
 Про нагородження орденом За заслуги 
 Про денонсацію Гарантійної угоди (Проект розвитку енергоринку України) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про банки і банківську діяльність 
 Про призначення позачергових виборів Черченського сільського голови (Черченська сільська рада Рогатинського району Івано-Франківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Інгуло-Кам'янського сільського голови (Інгуло-Кам'янська сільська рада Новгородківського району Кіровоградської області) 
 Про призначення позачергових виборів Підвербцівського сільського голови (Підвербцівська сільська рада Тлумацького району Івано-Франківської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів 
 Про призначення позачергових виборів Байрацького сільського голови (Байрацька сільська рада Диканського району Полтавської області) 
 Про призначення позачергових виборів Дорогівського сільського голови (Дорогівська сільська рада Галицького району Івано-Франківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Зміївського сільського голови (Зміївська сільська рада Бериславського району Херсонської області) 
 Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року 
 Про призначення позачергових виборів Зіньківського міського голови (Зіньківська міська рада Зіньківського району Полтавської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху 
 Про звільнення О. Шевчука з посади Голови Державного комітету зв'язку та інформатизації України 
 Про внесення змін до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 
 Про призначення Магути Р.М. Головою Рахункової палати 
 Про День Уряду України у травні 2004 року 
 Про ратифікацію Четвертого додаткового протоколу до Статуту Всесвітнього поштового союзу 
 Про призначення Віце-Прем'єр-міністра Української РСР 
 Про Звернення Верховної Ради України до Президента Парламентської асамблеї Ради Європи пана Рене ван дер Ліндена, президентів, глав урядів і парламентів євро... 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з утворенням податкової міліції 
 Про тваринний світ 
 Про призначення позачергових виборів Бражинецького сільського голови (Бражинецька сільська рада Полонського району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2017 році 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про рекламу 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про повітряні перевезення 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про цінні папери і фондову біржу 
 Про парламентські слухання Стратегія розвитку телерадіоінформаційного простору України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права релігійних організацій на постійне користування земельною ділянкою 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та... 
 Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг 
 Про проведення парламентських слухань з нагоди 20-х роковин Чорнобильської катастрофи 
 Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні 
 Про некваліфіковані дії органів виконавчої влади із забезпечення споживачів України природним газом 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Гриценка Анатолія Степановича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Новомиколаївського селищного голови (Новомиколаївська селищна рада Верхньодніпровського району Дніпропетровської області) 
 Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України 
 Про призначення позачергових виборів Кукушкінського сільського голови (Кукушкінська сільська рада Роздольненського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Новополтавського сільського голови (Новополтавська сільська рада Костянтинівського району Донецької області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Бурлакова П.М. 
 Про Рекомендації парламентських слухань Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 225 Зеленчуку В.В. 
 Про ратифікацію Протоколу до Угоди з питань, пов'язаних з відновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів 
 Про підтримку проведення творчого вечора Р. Кириченко 
 Про призначення позачергових виборів Малолуцького сільського голови (Малолуцька сільська рада Гусятинського району Тернопільської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з прикордонних питань 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних пр... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Українська Національна Асамблея 
 Про призначення позачергових виборів Мирненського селищного голови (Мирненська селищна рада Каланчацького району Херсонської області) 
 Про призначення Яценюка А.П. Прем'єр-міністром України 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про ратифікацію Конвенції між Україною і Королівством Нідерланди про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків ... 
 Про внесення змін до Закону України Про Митний тариф України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про приймання та передачу осіб, які перебувають на території держав нел... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосов... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про оплату праці 
 Про приєднання України до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових культур 
 Про затвердження Указу Президента України Про оголошення окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Черн... 
 Про присудження у 2013 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 
 Про внесення зміни до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування факту порушень прав народних депутатів України 
 Про внесення змін до Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям щодо соціального захисту членів сімей учасників антитерористичн... 
 Про призначення позачергових виборів Триліського сільського голови (Триліська сільська рада Олександрівського району Кіровоградської області) 
 Про призначення позачергових виборів Зеленогірського селищного голови (Зеленогірська селищна рада Любашівського району Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Сторчівського сільського голови (Сторчівська сільська рада Новомиколаївського району Запорізької області) 
 Про відзначення 110-річчя з дня народження Наталі Забіли 
 Про призначення позачергових виборів Козарівського сільського голови (Козарівська сільська рада Носівського району Чернігівської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Ісламською Республікою Іран про правові відносини та правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 
 Про перенесення робочого дня з п'ятниці 3 травня на суботу 11 травня 2002 року 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтвердження якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань повернення неповнолітніх у держави їх постійного проживання 
 Про внесення змін до календарного плану проведення п'ятої сесії Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ... 
 Про присвоєння В. Стусу звання Герой України 
 Про внесення змін до Закону України Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України щодо здійснення державного технічного ... 
 Про призначення позачергових виборів Спаського сільського голови (Спаська сільська рада Рожнятівського району Івано-Франківської області) 
 Про встановлення межі міста Новояворівськ Яворівського району Львівської області 
 Про внесення зміни до статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про звіт Голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин вбивств журналістів Георгія Гонгадзе, Ігоря Александрова, посяганн... 
 Про День Уряду України у травні 2003 року 
 Про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 24 березня 2014 року № 334 
 Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в будівництві енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС 
 Про призначення позачергових виборів Кожанського селищного голови (Кожанська селищна рада Фастівського району Київської області) 
 Про державну підтримку публікацій, наукових, освітніх та дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення об'єктивної та достовірної інформації щодо агресії... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про вільну торгівлю 
 Про внесення змін та доповнень до Постанови Верховної Ради України Про звіт Тимчасової депутатської слідчої комісії по перевірці фактів фальсифікації окреми... 
 Про приєднання України до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року 
 Про призначення позачергових виборів Хотинського міського голови (місто Хотин Хотинського району Чернівецької області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про захист прав споживачів 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних на... 
 Про внесення змін до Закону України Про тваринний світ щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством 
 Про сільськогосподарську дорадчу діяльність 
 Про тимчасову заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту, що надаються громадянам України 
 Про заходи щодо забезпечення державної підтримки санаторно-курортних закладів, у яких лікуються та проходять реабілітацію інваліди 
 Про транскордонне співробітництво 
 Про передачу колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства Градобанк у державну власність 
 Про внесення змін до Закону України Про ветеринарну медицину 
 Про внесення змін до розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі 
 Про приєднання України до Статуту Ради Європи 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про звільнення Стецюка П.Б. з посади судді Конституційного Суду України 
 Про призначення позачергових виборів Андріївського сільського голови (Андріївська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області) 
 Про внесення змін до статті 7 Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності 
 Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Закону України Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участ... 
 Про стабілізацію роботи підприємств-виробників легкових автомобілів 
 Про внесення змін до Закону України Про судову експертизу 
 Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України Про податок на добавлену вартість 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Ващенка Олександра Михайловича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry