Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до статті 10-1 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства 
 Про призначення позачергових виборів Гюнівського сільського голови (Гюнівська сільська рада Приморського району Запорізької області) 
 Про призначення позачергових виборів Одрадокам'янського сільського голови (Одрадокам'янська сільська рада Бериславського району Херсонської області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом щодо заборони на порушення справ про банкрутств... 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 4 листопада 1997 року Про звіт Фонду державного майна України про роботу протягом жовтня-грудня 19... 
 Про внесення змін до статті 23 Закону України Про місцеві державні адміністрації 
 Про приєднання України до Міжнародної угоди по цукру 1992 року 
 Про внесення змін до Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 
 Про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок 
 Про забезпечення реалізації прав громадян, принципів демократичного суспільства, відкритості і прозорості у процесі підготовки та проведення виборів 2002 року 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні 
 Про відзначення 75-річчя з дня народження видатного естрадного співака Ю.Й. Богатикова 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ющенка В.А. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Ліванської Республіки про торгівлю та економічне співробітництво 
 Про призначення позачергових виборів Пединівського сільського голови (Пединівська сільська рада Звенигородського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Великочернігівського сільського голови (Великочернігівська сільська рада Станично-Луганського району Луганської області) 
 Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо звільнення від призову на військову службу під час мобіліза... 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Україною та Державою Кувейт про надання допомоги 19-м окремим батальйоном радіаційного, хімічного та біоло... 
 Про внесення зміни до статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за поруше... 
 Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери 
 Про введення в дію Закону України Про внесення доповнень до Закону України Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилог... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб, які нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні 
 Про перейменування села Черепівка Недригайлівського району Сумської області 
 Про призначення позачергових виборів Росіянівського сільського голови (Росіянівська сільська рада Фрунзівського району Одеської області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин неефективного управління державним майном в агропро... 
 Про проведення референдуму в Українській РСР 17 березня 1991 року 
 Про внесення змін до Закону України Про металобрухт щодо спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств, а також форм розрахунків... 
 Про Бойка В.Ф. 
 Про внесення зміни до Закону України Про вищу освіту щодо освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 
 Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік щодо зміни назви субвенції 
 Про призначення на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян Україн... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Турчинова О.В. 
 Про внесення змін і доповнень до статті 52 Закону України Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість щодо спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників 
 Про призначення позачергових виборів Артюхівського сільського голови (Артюхівська сільська рада Роменського району Сумської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України 
 Про звільнення з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Понеділка Віктора Івановича 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки додержання вимог законодавства України Міністерством екології та природних ресурс... 
 Про паводкову ситуацію в Закарпатській області 
 Про відпуск Міністерству оборони України авіаційного палива з незнижуваного запасу державного резерву 
 Про прожитковий мінімум на 2003 рік 
 Про внесення зміни до розділу VIII Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціа... 
 Про Звернення Верховної Ради України до Президента Російської Федерації про неприпустимість порушення Мінських домовленостей і утримання в заручниках народно... 
 Про відзначення на державному рівні 300-річчя заснування міста Голої Пристані Херсонської області 
 Про доповнення статті 55 Закону Української РСР Про вибори народних депутатів Української РСР 
 Про призначення позачергових виборів Цвіточненського сільського голови (Цвіточненська сільська рада Білогірського району Автономної Республіки Крим) 
 Про збільшення у 2007 році обсягів видатків на заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень 
 Про віднесення міста Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського району Чернігівської області до категорії міст обласного значення 
 Про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлен... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2004 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про військовий обов'язок і військову службу 
 Про призначення В. Медведчука Главою Адміністрації Президента України 
 Про призначення позачергових виборів Очеретуватського сільського голови (Очеретуватська сільська рада Магдалинівського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про порядок висвітлення роботи шостої сесії Верховної Ради України третього скликання 
 Про призначення Сліпачук Т.В. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про внесення змін і доповнень до законів України Про вибори народних депутатів України , Про загальний військовий обов'язок і військову службу та Про ста... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин 
 Про звільнення з посади першого заступника глави Вінницької обласної державної адміністрації 
 Земельний кодекс України 
 Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства Антонов 
 Про затвердження результатів жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм кандидатів на пост Президента України в газетах Голос України та... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави 
 Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, я... 
 Про внесення зміни до статті 24-1 Кодексу законів про працю України 
 Про внесення зміни до статті 115 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо призначення дострокової пенсії за віком членам с... 
 Про внесення змін до пункту 3 розділу VIII Прикінцеві положення Закону України Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 21 липня 1998 року N 805 
 Про призначення позачергових виборів Конюхівського сільського голови (Конюхівська сільська рада Козівського району Тернопільської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку партії Віче 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва 
 Про відзначення 130-річчя з дня народження видатного українського вченого-медика Олександра Олександровича Богомольця 
 Про призначення позачергових виборів Чубарівського сільського голови (Чубарівська сільська рада Пологівського району Запорізької області) 
 Про призначення Басалаєвої А.В. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про оголошення попередження кандидату на пост Президента України Базилюку О.Ф. 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю України 
 Про Звернення Центральної виборчої комісії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб 
 Про призначення позачергових виборів Ставківського сільського голови (Ставківська сільська рада Піщанського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Тростинсько-Новоселицького сільського голови (Васильківський район Київської області) 
 Про рекомендації учасників парламентських слухань про становище молоді в Україні 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про призначення позачергових виборів Паріївського сільського голови (Паріївська сільська рада Іллінецького району Вінницької області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Огнєвіч З.Л. 
 Про призначення позачергових виборів Світлогірського сільського голови (Світлогірська сільська рада Кобеляцького району Полтавської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування 
 Про надання згоди на звільнення Президентом України Костусєва О.О. з посади Голови Антимонопольного комітету України 
 Про внесення зміни до Закону України Про податок з доходів фізичних осіб (щодо оподаткування відсотків з банківських вкладів) 
 Про внесення зміни до Закону України Про безоплатну правову допомогу щодо відтермінування набрання чинності положеннями пункту 6 розділу VI Прикінцеві та ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім б... 
 Про внесення змін до Закону України Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експ... 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на речовини, які використовуються як компоненти моторних палив 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного т... 
 Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про внесення зміни до Закону України Про внесення змін до Закону України Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів 
 Про внесення зміни до статті 39 Закону України Про здійснення державних закупівель щодо здійснення державних закупівель Національною поліцією України 
 Про проведення парламентських слухань у жовтні та листопаді 2002 року 
 Про призначення позачергових виборів Вишнівського сільського голови (Вишнівська сільська рада Ружинського району Житомирської області) 
 Про призначення позачергових виборів Олбинського сільського голови (Олбинська сільська рада Козелецького району Чернігівської області) 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності щодо об'єктів інженерної інфраструктури водопр... 
 Про призначення позачергових виборів Мокрецького сільського голови (Мокрецька сільська рада Броварського району Київської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Митний тариф України 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Сергія Тігіпка Сильна Україна у загальнодержавному багатомандатн... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про акцизний збір 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань встановлення фактів закордонного втручання у фінансування виборчих кампаній в Україн... 
 Про внесення змін до Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Закону України Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України від 21 грудня 2000 року Про продовження терміну використання житлових чеків для приватизації державно... 
 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин 
 Про призначення позачергових виборів Ставчинецького сільського голови (Ставчинецька сільська рада Хмельницького району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Петриковецького сільського голови (Петриковецька сільська рада Волочиського району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Кам'янського сільського голови Сторожинецького району Чернівецької області 
 Про присвоєння Р. Лижичко почесного звання Народний артист України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту 
 Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків 
 Про ратифікацію Угоди про торговельно-економічне, інвестиційне та науково-технічне співробітництво між Україною та Королівством Саудівська Аравія 
 Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Портнова А.В. 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, пов'язаних із вступом Україн... 
 Про призначення позачергових виборів Заміхівського сільського голови (Заміхівська сільська рада Новоушицького району Хмельницької області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України, на позачергових виборах народних депутатів ... 
 Про спеціальну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Стан дотримання Україною європейських стандартів з прав і свобод людини 
 Про призначення позачергових виборів Овсюківського сільського голови (Овсюківська сільська рада Гребінківського району Полтавської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Толстоухова А.В. 
 Про ратифікацію Меморандуму про домовленість у зв'язку з Договором між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про обмеження... 
 Про внесення змін до розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують ін... 
 Про внесення зміни до статті 25 Закону України Про видавничу справу 
 Про Рекомендації парламентських слухань Українська культура: стан та перспективи розвитку 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для перевірки ситуації, що склалася на ринку зерна і хліба в Україні 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Литвина Володимира Михайловича 
 Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року Про виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Нац... 
 Про продовження дії пункту 6 Постанови Верховної Ради України Про земельну реформу 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємну охорону секретної інформації 
 Про введення в дію Закону України Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією до творів, виданих у спеціальному фо... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, які повинні одержувати оператори ринку харчових проду... 
 Про забезпечення проведення демократичних, чесних і прозорих місцевих виборів 25 жовтня 2015 року 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про Національну гвардію України 
 Про внесення змін до Закону Української РСР Про індексацію грошових доходів населення 
 Про внесення змін до статті 9 Закону України Про лікарські засоби 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про освіту 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry