Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про проведення парламентських слухань на тему: 15 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання 
 Про внесення зміни до статті 153 Кримінального кодексу України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Полохала В.І. 
 Про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей 
 Про введення в дію Закону України Про насіння 
 Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) 
 Про відзначення 75-річчя з дня народження Богдана Ступки 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів з виборів народних депут... 
 Про аудиторську діяльність 
 Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану 
 Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу 
 Про призначення позачергових виборів Лучистівського сільського голови (Лучистівська сільська рада Алуштинської міської ради Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення Ющенка В.А. Головою Національного банку України 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби та заходи щодо її зниження 
 Про часткову мобілізацію 
 Про основні напрями бюджетної політики на 1998 рік (Бюджетна резолюція) 
 Про внесення змін до Закону України Про електроенергетику 
 Про відзначення 75-річчя з дня народження видатного українського поета, політв'язня, Героя України Василя Стуса 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб 
 Про призначення позачергових виборів Іванковецького сільського голови (Іванковецька сільська рада Лановецького району Тернопільської області) 
 Про обов'язковий примірник документів 
 Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного держ... 
 Про ставки акцизного збору на окремі товари 
 Про посилення правового захисту працівників правоохоронних органів 
 Про внесення зміни до статті 34 Закону України Про комітети Верховної Ради України 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про психіатричну допомогу 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Лелюка О.В. 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Об'єднанського сільського голови (Об'єднанська сільська рада Новгород-Сіверського району Чернігівської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Гордєєва А.А. 
 Про скликання пленарного засідання Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 вересня 1998 року Про заходи щодо подолання впливу кризових явищ на енергетичну сферу України 
 Про Заяву Верховної Ради України Про європейський вибір України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Цушка В.П. на посаду Голови Антимонопольного комітету України 
 Про внесення доповнень до Закону України Про підприємництво 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку Юлії Тимошенко - Виборчого блоку політичних партій Всеукраїнське ... 
 Про призначення позачергових виборів Мурафського сільського голови (Шаргородський район Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Зеленченського сільського голови (Зеленченська сільська рада Дунаєвецького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого документа на примусове вик... 
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних е... 
 Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення у сфері захисту рослин 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання Слава Україні! - Героям слава! 
 Про внесення доповнень до статті 4 Закону України Про підприємництво 
 Про внесення змін до статті 11 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок щодо казначейських зобов'язань 
 Про призначення позачергових виборів Червонохатківського сільського голови (Червонохатківська сільська рада Романівського району Житомирської області) 
 Про проведення в 2005 році парламентських слухань про становище молоді в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Новоспаського сільського голови (Новоспаська сільська рада Приазовського району Запорізької області) 
 Про поточну ситуацію у вугільній промисловості та тепловій енергетиці і шляхи подолання кризових явищ в енергетичній сфері 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу 
 Про внесення змін до Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Яреми В.Г. 
 Про внесення змін до Закону України Про виноград та виноградне вино 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про посилення боротьби з наркоманією в Україні 
 Про внесення зміни до статті 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації 
 Про призначення позачергових виборів Привітненського сільського голови (Привітненська сільська рада Золотоніського району Черкаської області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до Генеральних штатів (Парламенту) Королівства Нідерланди щодо ситуації навколо повернення до України музейних цінностей 
 Про проект Закону України про державне регулювання експорту, імпорту, оптової, роздрібної торгівлі нафтопродуктами 
 Про призначення позачергових виборів Новодонецького селищного голови (Новодонецька селищна рада Добропільської міської ради Донецької області) 
 Про призначення Желтової О.М. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів законодавства України у зв'язку з прийняттям Закону України Про громадянство України 
 Про внесення зміни до статті 39 Закону України Про здійснення державних закупівель 
 Про стан фінансування науково-технічної сфери в державі 
 Про внесення змін до статті 60 Закону України Про господарські товариства щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповід... 
 Про призначення позачергових виборів Озерівського сільського голови (Озерівська сільська рада Березнегуватського району Миколаївської області) 
 Про призначення позачергових виборів Сальківського селищного голови (Сальківська селищна рада Гайворонського району Кіровоградської області) 
 Про призначення позачергових виборів Макарівського сільського голови (Макарівська сільська рада Ширяївського району Одеської області) 
 Про Премію Верховної Ради України молодим ученим 
 Про ратифікацію Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва 
 Про призначення позачергових виборів Тростянецького сільського голови (Тростянецька сільська рада Бережанського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування 
 Про внесення змін до Закону України Про телекомунікації щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіка 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування 
 Про зупинення дії Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року N 911 
 Про внесення зміни до статті 61 Закону України Про Державний бюджет України на 2002 рік 
 Про призначення позачергових виборів Мар'янівського сільського голови (Мар'янівська сільська рада Тернопільського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін і доповнень до статті 4 Закону України Про підприємництво 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Панама про морське торговельне судноплавство 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питання порушення законодавства під час проведення виборів до органів місцевого самоврядування в... 
 Про внесення зміни до статті 6.2.2 Регламенту Верховної Ради України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб 
 Про вибори народних депутатів України 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України в операції Океанський Щит 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про заохочення та взаємний захист інвестицій 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження Андрія Малишка 
 Про перейменування села Просокиряни Глибоцького району Чернівецької області 
 Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості 
 Про призначення позачергових виборів Малонехворощанського сільського голови (Малонехворощанська сільська рада Машівського району Полтавської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про міжнародне автомобільне сполучення 
 Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського голови (Миколаївська сільська рада Новомосковського району Дніпропетровської області) 
 Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією 
 Про молоко та молочні продукти 
 Про внесення зміни до статті 240 Кримінального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Каташинського сільського голови (Каташинська сільська рада Чечельницького району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Андріївського сільського голови (Андріївська сільська рада Чемеровецького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до законів України щодо боротьби з тероризмом 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про призначення позачергових виборів Олександрівського сільського голови (Олександрівська сільська рада Красногвардійського району Автономної Республіки Крим) 
 Про географічні назви 
 Про інформацію робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочин... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Єханурова Ю.І. 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Австрія про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої агресії Росій... 
 Про ратифікацію Угоди про правовий статус Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи 
 Про внесення зміни до пункту 2 Закону України Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої) 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про призначення позачергових виборів Жуківського сільського голови (Жуківська сільська рада Бережанського району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів Шпанівського сільського голови (Шпанівська сільська рада Рівненського району Рівненської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про застосування амністії в Україні щодо повної реабілітації політичних в'язнів 
 Про відзначення 240-річчя з дня народження Василя Каразіна 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін до статті 15 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про внесення зміни до розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування 
 Про призначення позачергових виборів Осівського сільського голови (Осівська сільська рада Ємільчинського району Житомирської області) 
 Про основні напрями бюджетної політики на 1999 рік (бюджетна резолюція) 
 Про виконання базової угоди від 2 квітня 1996 року N 329 між виробничим об'єднанням Південний машинобудівний завод і компанією Sea Launсh 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань 
 Про внесення змін до Закону України Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки 
 Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо ставок акцизного збору і ввізного мита та порядку сплати акцизного збору 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про умови розміщення і обслуговування дипломатичних представництв України... 
 Про оголошення попередження Радикальній Партії Олега Ляшка 
 Про внесення змін до Закону України Про теплопостачання щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо статусу Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки Укр... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про проведення парламентських слухань на тему: Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні в... 
 Про збереження у власності держави пакета акцій ВАТ Криворізький гірничо-металургійний комбінат Криворіжсталь 
 Про ратифікацію Торговельної Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Марокко 
 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження 
 Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму у виборах депутатів місцевих Рад в Автономній Республіці Крим 
 Про відзначення 70-річчя визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників 
 Про парламентські слухання Стан і перспективи євроінтеграції України та її участі у формуванні Єдиного економічного простору 
 Про призначення позачергових виборів Холоневичівського сільського голови (Холоневичівська сільська рада Ківерцівського району Волинської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про призначення позачергових виборів Бірківського сільського голови (Бірківська сільська рада Зміївського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Дальницького сільського голови (Овідіопольський район Одеської області) 
 Про дострокове припинення повноважень Коцюбинської селищної ради Київської області у зв'язку з діями, що порушують Конституцію України і закони України, підр... 
 Про введення в дію Закону України Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними 
 Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2006 році для участі у багатонаціональних ві... 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини пе... 
 Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах ... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про міжнародні автомобільні перевезення 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry