Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про ратифікацію Договору про принципи відносин та співробітництва між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам 
 Про утворення Національної координаційної ради боротьби з наркоманією 
 Про введення в дію Закону Української РСР Про власність 
 Про призначення позачергових виборів Бедриковецького сільського голови (Бедриковецька сільська рада Городоцького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України 
 Про День Уряду України у січні 2004 року 
 Про заснування довічних державних стипендій для учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939 - 1945 років 
 Про внесення зміни до Закону України Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 
 Про призначення позачергових виборів Степанівського сільського голови (Степанівська сільська рада Шахтарського району Донецької області) 
 Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про взаємну охорону секретної інформації 
 Про внесення змін до деяких законів України у сфері охорони здоров'я щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціальног... 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про охорону прав на сорти рослин 
 Про розвиток літакобудівної промисловості 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських судів 
 Про призначення А.Зленка Міністром закордонних справ України 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів Про всеукраїнський та місцеві референдуми і Про вибори П... 
 Про внесення зміни до статті 72-12 Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про призначення позачергових виборів Октябрського сільського голови (Октябрська сільська рада Красноградського району Харківської області) 
 Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй 
 Про перевірку інформації щодо незаконних дій окремих посадових осіб, що призвели до заподіяння збитків бюджету Автономної Республіки Крим 
 Про внесення змін до Закону України Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 
 Про внесення змін до фінансового плану публічного акціонерного товариства “Центренерго” на 2017 рік 
 Про проведення 15 лютого 2006 року парламентських слухань щодо актуальних проблем зрошення, підтоплення та повеней в Україні 
 Про відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та звільнення України від фашистських загарбників 
 Про перейменування міста Слов'яногірська Слов'янської міськради Донецької області 
 Про призначення позачергових виборів Степнянського сільського голови (Степнянська сільська рада Бериславського району Херсонської області) 
 Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України Про податок на добавлену вартість 
 Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в Операції ООН у Кот-д'Івуарі та транскордонних операці... 
 Про скаргу кандидата на пост Президента України Противсіх В.В., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 22 грудня 2009 року за N 21-36-24661 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерац... 
 Про внесення змін до Закону України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про Основні положення податкової політики в Україні 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до Закону України Про залізничний транспорт 
 Про реалізацію Закону України Про Державний бюджет України на 1992 рік 
 Про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів та референдумів в Україні 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України Про дотримання вимог законодавства щодо підтримки агропромислового виробництва та пріоритетності соціального розви... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях 
 Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу ... 
 Про призначення позачергових виборів Роздольського сільського голови (Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області) 
 Про застосування законів України Про вибори народних депутатів України , Про вибори Президента України , Про вибори депутатів і голів сільських, селищних,... 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорноб... 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про призначення позачергових виборів Борівського сільського голови (Борівська сільська рада Шевченківського району Харківської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Шляхи реформування охорони здоров'я та медичне страхування в Україні 
 Про надання згоди на звільнення Президентом України з посади члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Головка А.Т. 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України (оновленої), на позачергових виборах народни... 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статт... 
 Про проведення парламентських слухань Стан та проблеми правового і соціального статусу сучасної української трудової міграції 
 Про внесення змін до Закону України Про державні нагороди України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про боротьбу з корупцією 
 Про внесення змін до Закону України Про надання пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом N... 
 Про відзначення 360-річчя з дня народження святителя Іоанна Максимовича, митрополита Тобольського і всього Сибіру 
 Про скликання позачергової сесії Верховної Ради України п'ятого скликання 
 Про інформацію голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по розслідуванню обставин відкриття за кордоном валютних рахунків, використання та пр... 
 Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України 
 Про забезпечення продовольчими товарами населення України в першому півріччі 1991 року 
 Про призначення позачергових виборів Веснянського сільського голови (Веснянська сільська рада Старокостянтинівського району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
 Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 
 Про внесення змін до статті 64 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища 
 Про відзначення 195-річчя від дня народження Івана Айвазовського 
 Про чисельність Збройних Сил України на 2008 рік 
 Про призначення позачергових виборів Чорнобаївського селищного голови (Чорнобаївська селищна рада Чорнобаївського району Черкаської області) 
 Про відзначення 110-річчя з дня народження Бориса Гмирі 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про призначення позачергових виборів Комісарівського селищного голови (Комісарівська селищна рада Перевальського району Луганської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату 
 Про призначення позачергових виборів Зарваницького сільського голови (Зарваницька сільська рада Теребовлянського району Тернопільської області) 
 Про відзначення на державному рівні 1800-річчя заснування міста Судак 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та Виконавчо... 
 Про списання заборгованості за позичками, що надавалися з державного бюджету підприємствам вугільної промисловості на зворотній основі у 1994-1996 роках 
 Про призначення позачергових виборів Сагунівського сільського голови (Сагунівська сільська рада Черкаського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Зідьківського селищного голови (Зміївський район Харківської області) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 24 травня 2001 року Про проведення парламентських слухань П'ята річниця прийняття Конституції Укр... 
 Про внесення змін до Закону України Про авторське право і суміжні права щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про лікарські засоби щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських за... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Всеукраїнського об'єднання Свобода , на позачергових виборах народних де... 
 Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо врегулювання порядку визначення розміру аліментів 
 Про державні нагороди України 
 Про призначення позачергових виборів Соколівського сільського голови (Соколівська сільська рада Кіровоградського району Кіровоградської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки 
 Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про призначення позачергових виборів Застугнянського сільського голови (Застугнянська сільська рада Васильківського району Київської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про державне мито 
 Про внесення змін до статті 32 Закону України Про статус народного депутата України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про ... 
 Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про внесення зміни до статті 56 Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про внесення зміни до статті 18 Закону України Про засади функціонування ринку природного газу 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про призначення Єжеля М.Б. Міністром оборони України 
 Про основи містобудування 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про розмежування земель державної та комунальної власності 
 Про внесення зміни до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Ісландської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосо... 
 Про підсумки парламентських слухань з питань виконання Постанови Верховної Ради України від 19 лютого 1997 року Про порядок ратифікації Угоди між Україною т... 
 Про Звернення Верховної Ради України до глав держав, урядів і парламентів країн Європи, країн - гарантів безпеки України, міждержавних та міжпарламентських о... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі 
 Про призначення позачергових виборів Чернелицького селищного голови (Городенківський район Івано-Франківської області) 
 Про звернення IV з'їзду Організації ветеранів України щодо оголошення 2005 року Роком ветеранів в Україні 
 Про внесення доповнень до статті 4 Закону України Про підприємництво 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Сенегал про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах 
 Про внесення зміни до статті 98 Закону України Про судоустрій і статус суддів щодо забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
 Про відзначення 90-річчя з дня народження Павла Загребельного 
 Про включення до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України проекту Постанови Верховної Ради України про відкликання Медведчука В.В. з посади Першо... 
 Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Савченко Н.В. 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво 
 Про призначення позачергових виборів Малаївського сільського голови (Малаївська сільська рада Красноокнянського району Одеської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо структури та порядку обліку кадрів Служби безпеки України 
 Про видання оновленого тексту Конституції України 
 Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям 
 Про призначення позачергових виборів Новофедорівського селищного голови (Новофедорівська селищна рада Сакського району Автономної Республіки Крим) 
 Про Рекомендації парламентських слухань з питання сучасного стану та перспектив розвитку українсько-російських відносин 
 Про ратифікацію Угоди про економічне та технічне співробітництво між Урядом України та Урядом Держави Кувейт 
 Про зміни у складі Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності у сфері цивільної оборони та захисту населення і т... 
 Про зміну статті 25 Кримінального кодексу України 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення зміни до статті 69 Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про відзначення 300-річчя з дня народження Івана Григоровича-Барського 
 Про відзначення 360-річчя з часу битви під Батогом 
 Про відзначення 100-річчя першої прижиттєвої діагностики гострого інфаркту міокарда 
 Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Білорусь про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання 
 Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України Про освіту педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям прац... 
 Про внесення змін до статті 10 Закону України Про пожежну безпеку 
 Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону 
 Про Державну службу експортного контролю України 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних... 
 Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну програму створення мережі інформаційно-маркетингових центрів для про... 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України 
 Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі 
 Про внесення зміни до статті 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про ратифікацію Рішення про внесення доповнень та змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 лист... 
 Про визнання обраними народними депутатами України Джоджика Я.І., Шандри В.М., Зейналова Е.Д., Василенка С.В., Кендзьора Я.М., Круця М.Ф., Кравчука В.П., Гуд... 
 Про призначення позачергових виборів Надточаївського сільського голови (Надточаївська сільська рада Шполянського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний реєстр виборців 
 Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України 
 Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки 
 Про призначення позачергових виборів Радульського селищного голови (Радульська селищна рада Ріпкинського району Чернігівської області) 
 Про відзначення Міжнародного дня голокосту ромів 
 Про внесення змін до Закону Української РСР Про власність 
 Про відзначення 60-ї річниці створення підпільної молодіжної організації Молода гвардія 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry