Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2007 рік 
 Про внесення змін до статті 3 Закону України Про застосування амністії в Україні 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Чилі про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про призначення М. Литвина Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України 
 Про відставку Міністра оборони України О. Кузьмука 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів щодо з... 
 Про участь контингенту Збройних Сил України в Миротворчих Силах Організації Об'єднаних Націй у Східній Славонії 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про виконання Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської кат... 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Сиротюка О.М. 
 Про призначення позачергових виборів Устивицького сільського голови (Устивицька сільська рада Великобагачанського району Полтавської області) 
 Про внесення доповнень до Постанови Верховної Ради України Про відкриття дипломатичних або консульських представництв України 
 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Р... 
 Про Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України 
 Про День Уряду України у червні 2005 року 
 Про призначення позачергових виборів Дубовецького сільського голови (Дубовецька сільська рада Галицького району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до статей 19 та 20 Закону України Про комітети Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Малокошелівського сільського голови (Малокошелівська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Митного тарифу України 
 Про надання згоди на звільнення Президентом України Шокіна В.М. з посади Генерального прокурора України 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів корупційної д... 
 Про призначення позачергових виборів Українського сільського голови (Українська сільська рада Петропавлівського району Дніпропетровської області) 
 Про Заяву Верховної Ради України Щодо протидії поширенню підтримуваного Російською Федерацією міжнародного тероризму 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з підготовки концепції судово-правової реформи 
 Про призначення позачергових виборів Войковського селищного голови (Войковська селищна рада Амвросіївського району Донецької області) 
 Про залучення кредитних ресурсів для фінансування проектування і будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві 
 Про внесення змін до Закону України Про виконавче провадження та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання... 
 Про внесення змін до Закону України Про питну воду та питне водопостачання 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про міжнародне автомобільне сполучення 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фіна... 
 Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах 
 Про внесення змін до Закону України Про прокуратуру щодо забезпечення прозорості в організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з мет... 
 Про призначення позачергових виборів Мотовилівського сільського голови (Мотовилівська сільська рада Любарського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі 
 Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ... 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про внесення змін до Закону України Про приватизацію майна державних підприємств 
 Про призначення позачергових виборів Нижньояблунського сільського голови (Нижньояблунська сільська рада Турківського району Львівської області) 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження Платона Воронька 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Добродомова Дмитра Євгеновича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони Рені 
 Про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Заболотського сільського голови Радомишльського району Житомирської області 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Костенка Юрія Івановича 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Туркменистану про виробничу кооперацію 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів 
 Про відзначення у 2019 році Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про правовий статус іноземців 
 Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, пов'язаних із звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення працевлаштування молоді 
 Про Порядок надання ефірного часу та друкованих площ для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених ... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку партії Політичне об'єднання Рідна Вітчизна , у загальнодержавному багато... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Четверікова І.А. 
 Про внесення змін до Закону України Про приватизацію державного житлового фонду 
 Про чисельність Збройних Сил України 
 Про внесення зміни до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про День Уряду України у грудні 2005 року 
 Про призначення позачергових виборів Прохідського сільського голови (Прохідська сільська рада Ратнівського району Волинської області) 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про відзначення подвигу героїв бою під Крутами 
 Про призначення Стельмаха В.С. на посаду Голови Національного банку України 
 Про Постанову Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1999 року N 650 Про створення Національної системи мобільного конфіденційного радіозв'язку 
 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи та їхніх парламентських а... 
 Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України п'ятого скликання 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Зеленобалківського сільського голови (Зеленобалківська сільська рада Широківського району Дніпропетровської області) 
 Про встановлення мораторію на відпускні ціни на природний газ для населення та підприємств житлово-комунального господарства 
 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік 
 Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансово-економічного стану підприємств водного транспорту України у зв'язку з військовими діями НАТО проти Союзної... 
 Про внесення змін до Закону України Про Національний банк України щодо організації готівкового грошового обігу 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення 
 Про призначення позачергових виборів Воєводського сільського голови (Воєводська сільська рада Троїцького району Луганської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання військового обов'язку 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про політичну обстановку на Україні і негайні дії Верховної Ради України по створенню умов неповторення надалі військового перевороту 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Китайською Народною Республікою про передачу засуджених для відбування покарання 
 Про порядок введення в дію Закону України Про поводження з радіоактивними відходами 
 Про призначення позачергових виборів Прутівського сільського голови (Прутівська сільська рада Снятинського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження Андрія Сови 
 Про внесення зміни до статті 217 Кримінально-процесуального кодексу України щодо обов'язків слідчого 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям та лікв... 
 Про створення Коаліції депутатських фракцій Стабільність і реформи у Верховній Раді України шостого скликання 
 Про День Уряду України у квітні 2003 року 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про призначення позачергових виборів Пекурівського сільського голови (Пекурівська сільська рада Городнянського району Чернігівської області) 
 Про внесення зміни до пункту 9 розділу V Прикінцеві положення Закону України Про регулювання містобудівної діяльності щодо продовження терміну прийняття ... 
 Про призначення позачергових виборів Гальжбіївського сільського голови Ямпільського району Вінницької області 
 Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат 
 Про внесення зміни до статті 3.4 Положення про помічника-консультанта народного депутата України 
 Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності водіїв транспортних засобів за ненадання п... 
 Про відзначення 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації Молода гвардія 
 Про призначення позачергових виборів Вільногірського міського голови (місто Вільногірськ Дніпропетровської області) 
 Про надання згоди на призначення Президентом України на посаду члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Пефтієва М.А. 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України Про карантин рослин 
 Про ратифікацію Конвенції між Кабінетом Міністрів України і Урядом Туркменистану про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на майно 
 Про внесення доповнення до статті 67 Кодексу законів про працю України 
 Про призначення Бондика В.А. членом Вищої ради юстиції 
 Про призначення позачергових виборів Солідарненського сільського голови (Солідарненська сільська рада Білокуракинського району Луганської області) 
 Про відзначення 150-річчя з дня народження митрополита Української Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про податок на добавлену вартість 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із запровадженням державного фінансування політичних партій в Україні 
 Про Голову Верховної Ради України 
 Про звільнення Попова О.П. з посади Міністра з питань житлово-комунального господарства України 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про податок з доходів фізичних осіб щодо операцій з продажу сільськогосподарської продукції 
 Про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності 
 Про призначення позачергових виборів Федірківського сільського голови (Федірківська сільська рада Волочиського району Хмельницької області) 
 Про Міністра Кабінету Міністрів України 
 Про призначення позачергових виборів Костуватського сільського голови (Костуватська сільська рада Братського району Миколаївської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про безоплатну передачу гелікоптера Мі-8ПС-9 
 Про ратифікацію Додаткової угоди до Рамкової угоди від 29 травня 1996 р. між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і ... 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 1 грудня 2005 року N 157 Про утворення територіальних виборчих округів з виборів народних де... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільних процедур 
 Про споживче кредитування 
 Про призначення позачергових виборів Возилівського сільського голови (Возилівська сільська рада Бучацького району Тернопільської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку виборчого блоку Де... 
 Про державний контракт і державне замовлення на 1993 рік 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції 
 Про внесення зміни до статті 24 Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність 
 Про внесення змін до Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку політичних партій Християнський блок : Соціально-Христия... 
 Про Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України 
 Про амністію 
 Про звільнення першого заступника глави Тернопільської обласної державної адміністрації 
 Про відкликання Рибака В.В. з посади Голови Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Гнильченського сільського голови (Гнильченська сільська рада Підгаєцького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладни... 
 Про Заяву Верховної Ради України з приводу тиску Президента України Ющенка В.А. на Конституційний Суд України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про статус суддів 
 Про відзначення у 2017 році Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
 Про відзначення 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо видачі особи (екстрадиції) 
 Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект Міський громадський транспорт України ) між Україною та Європейським інвестиційним банком 
 Про персональний склад Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питання порушення законодавства під час проведення виборів до органів місцевого са... 
 Про внесення змін до статті 14 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування 
 Про чисельність Збройних Сил України на 2012 рік 
 Про призначення позачергових виборів Рай-Олександрівського сільського голови (Рай-Олександрівська сільська рада Слов'янського району Донецької області) 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди (Другий проект розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про ратифікацію Угоди про позику (проект Україна - розвиток через Інтернет ) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої щодо ставки акцизного збору на спиртові дистиляти та с... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry