Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про роботу Уряду по виконанню законів та постанов Верховної Ради України щодо стабілізації фінансового забезпечення паливно-енергетичного комплексу і підгото... 
 Про уточнення найменування села Голенка Роменського району Сумської області 
 Про внесення змін до Закону України Про добровільне об'єднання територіальних громад щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до тери... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги 
 Про внесення зміни до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я 
 Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України 
 Про призначення позачергових виборів Шевченківського селищного голови (Шевченківська селищна рада Красноармійської міської ради Донецької області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжн... 
 Про заяви щодо реєстрації претендента на кандидата у Президенти України, висунутого зборами, що відбулися на території Павлівської сільської ради Тисменицько... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Порошенка Петра Олексійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку політичних партій Селянський Блок Аграрна Україна Парті... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про боротьбу з корупцією 
 Про внесення змін до Закону України Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки 
 Про Президента Української РСР 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об'єктів нерухомості 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про основні принципи та напрямки економічного співробітництва 
 Про надання згоди на призначення Президентом України на посаду Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Балюка А.І. 
 Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності 
 Про призначення позачергових виборів Ісаківського сільського голови (Ісаківська сільська рада Тлумацького району Івано-Франківської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Литовської Республіки про співробітництво і взаємну допомогу в галузі попередження надзвичайни... 
 Про внесення змін до підрозділу 4 розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток 
 Про інформацію Урядової комісії по комплексній перевірці діяльності довірчих товариств 
 Про призначення позачергових виборів Тилявського сільського голови (Тилявська сільська рада Шумського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про Першого заступника Голови Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Закону України Про захист економічної конкуренції щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями 
 Про призначення позачергових виборів Машівського селищного голови (Машівська селищна рада Машівського району Полтавської області) 
 Про призначення позачергових виборів Оноківського сільського голови (Оноківська сільська рада Ужгородського району Закарпатської області) 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обо... 
 Про Порядок надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку ... 
 Про внесення зміни до статті 988 Цивільного кодексу України щодо обов'язків страховика 
 Про надання згоди на звільнення Президентом України Завади О.Л. з посади Голови Антимонопольного комітету України 
 Про призначення позачергових виборів Комишуватського сільського голови (Першотравневий район Донецької області) 
 Про внесення зміни до Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про призначення Міністра соціального забезпечення України 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні 
 Про внесення змін і доповнень до статті 6 Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про визнання колекції образотворчого мистецтва національним надбанням України 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про призначення позачергових виборів Свічківського сільського голови (Свічківська сільська рада Драбівського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про споживчу кооперацію 
 Про призначення позачергових виборів Ємчиського сільського голови (Миронівський район Київської області) 
 Про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Бердичівської районної Ради народних депутатів Шевчука В.О. 
 Про скасування рішення Верховної Ради України від 28 листопада 2002 року про прийняття Закону України Про внесення змін до Закону України Про соціальний і ... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНА - ЄДИНА КРА... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Всеукраїнського об'єднання Свобода , на позачергових виборах народних де... 
 Про внесення змін до Закону України Про транскордонне співробітництво 
 Про День Уряду України у червні 2001 року 
 Про визнання Чичкова В.М. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 
 Про внесення змін до деяких законів України за результатами парламентських слухань Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності т... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Черниша Г.С. 
 Про призначення позачергових виборів Хатнянського сільського голови (Хатнянська сільська рада Великобурлуцького району Харківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Національну гвардію України щодо удосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти щодо збільш... 
 Про порядок одержання згоди Ради народних депутатів на притягнення депутата до відповідальності 
 Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки 
 Про внесення змін до Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колеснікова Б.В. 
 Про призначення позачергових виборів Шпотинського сільського голови Старобільського району Луганської області 
 Про відзначення 23-ї річниці незалежності України 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для вивчення питань аналізу стану додержання Конституції та законів України у нормотворчі... 
 Про проведення парламентських слухань Регіональна політика та місцеве самоврядування в Україні: законодавчі аспекти 
 Про підготовку заходів Верховної Ради України щодо відзначення 10-ї річниці проголошення незалежності України 
 Про Державний реєстр виборців 
 Про внесення змін до Закону України Про нотаріат щодо державного регулювання нотаріальної діяльності 
 Про внесення змін до Закону України Про фіксований сільськогосподарський податок 
 Про призначення Державного секретаря Кабінету Міністрів Української РСР 
 Про внесення змін до Закону України Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положення частини четвертої ст... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в житлово-комунальному господарстві 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із запровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про дипломатичну службу щодо кандидатур на призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України,... 
 Про призначення позачергових виборів Залучанського сільського голови (Залучанська сільська рада Чемеровецького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до статті 26 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу щодо звільнення з військової служби осіб, які мають на утриманні ... 
 Про проведення слухань на тему: Про стан дотримання в Україні прав профспілок та організацій роботодавців відповідно до Конвенції Міжнародної організації пр... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізаційної підготовки, мобілізації та охорони праці 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків 
 Про відзначення 130-річчя з дня народження видатного українського композитора, хорового диригента, фольклориста, громадського діяча Миколи Дмитровича Леонтовича 
 Про призначення позачергових виборів Цегівського сільського голови Горохівського району Волинської області 
 Про внесення змін до Закону України Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів 
 Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони 
 Про асоціації органів місцевого самоврядування 
 Про призначення позачергових виборів Киселівського сільського голови (Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Тінистівського сільського голови (Тінистівська сільська рада Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим) 
 Про реструктуризацію заборгованості Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату Криворіжсталь 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) 
 Про звільнення Пасенюка О.М. з посади судді Конституційного Суду України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Гвоздьова М.О. 
 Про зв'язок 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії України Партія політики ПУТІНА 
 Про призначення позачергових виборів Топорівського сільського голови (Топорівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про введення в дію Закону України Про охорону атмосферного повітря 
 Про призначення позачергових виборів Борівського селищного голови (Фастівський район Київської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про акціонерні товариства 
 Про призначення позачергових виборів Верхньодніпровського міського голови (Верхньодніпровська міська рада Верхньодніпровського району Дніпропетровської області) 
 Про невідкладні заходи щодо врегулювання ситуації навколо ВАТ Нікопольський завод феросплавів 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичаль... 
 Про внесення змін до статей 71 і 73 Кодексу законів про працю України 
 Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії 
 Про внесення змін до Закону України Про вищу освіту щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
 Про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні 
 Про звільнення підприємств суднобудівної промисловості від сплати пені з сум недоїмки за платежами до Пенсійного фонду України 
 Про майно санаторіїв Горний та Прикарпаття 
 Про призначення позачергових виборів Тетерівського сільського голови (Тетерівська сільська рада Жашківського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про безпечність та якість харчових продуктів щодо інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично мо... 
 Про призначення позачергових виборів Реутинського сільського голови 
 Про внесення змін до статті 54 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про перейменування міста Новояворівське Яворівського району Львівської області 
 Про призначення позачергових виборів Кузьмівського сільського голови (Кузьмівська сільська рада Сарненського району Рівненської області) 
 Про Державну програму приватизації 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Українська Національна Асамблея 
 Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2015 році 
 Про внесення змін до статті 460 Цивільного кодексу Української РСР 
 Про внесення змін до Закону України Про житловий фонд соціального призначення щодо умов забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб 
 Про призначення позачергових виборів Любахівського сільського голови (Любахівська сільська рада Володимирецького району Рівненської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Павловського М.А. 
 Про внесення змін до Порядку контролю за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення в... 
 Про відзначення 60-річчя утворення Черкаської області 
 Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму 
 Про внесення зміни до Закону України Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту нафти і нафтопродуктів магістральними трубоп... 
 Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з імпорту крупи гречки 
 Про деякі питання порядку підготовки законопроектів про внесення змін до Конституції України до розгляду Верховною Радою України 
 Про Звернення до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав - членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії... 
 Про внесення змін до Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям 
 Про призначення позачергових виборів Стовпинського сільського голови (Стовпинська сільська рада Корецького району Рівненської області) 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Поріченської сільської ради (Поріченська сільська рада Краснодонського району Луганської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 
 Про рекомендації парламентських слухань Проблемні питання розвитку підприємництва в Україні: регуляторна політика держави та заходи щодо підтримки малого та... 
 Про внесення зміни до Закону України Про боротьбу з корупцією 
 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи та їхніх парламентських а... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів 
 Про внесення зміни до статті 1241 Цивільного кодексу України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про військово-технічне співробітництво 
 Про призначення позачергових виборів Землянського сільського голови (Землянська сільська рада Вовчанського району Харківської області) 
 Про оголошення попередження кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 103 Медвідю В.В. 
 Про призначення позачергових виборів Червоногригорівського селищного голови (Червоногригорівська селищна рада Нікопольського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення зміни до статті 23 Кодексу України про надра щодо видобування підземних вод 
 Про включення до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України ... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry