Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік 
 Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водов... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності священнослужителів (капеланів) в органах та установах, що належать до сфер... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ Верховним Судом України 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про звільнення Демченка С.Ф. з посади судді Вищого господарського суду України 
 Про призначення позачергових виборів Широківського сільського голови (Широківська сільська рада Виноградівського району Закарпатської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земель... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік щодо погашення заборгованості перед Державним бюджетом України за субкредитами... 
 Про затвердження результатів жеребкування щодо надання Національною телекомпанією України ефірного часу політичним партіям, виборчим блокам політичних партій... 
 Про звільнення Голованя М.М. з посади головного контролера Рахункової палати 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної з... 
 Про проект Конституції України 
 Про внесення змін до Закону України Про боротьбу з корупцією 
 Про діяльність Національного банку України в період фінансової кризи та стан виконання рішень Верховної Ради України з цих питань 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні 
 Про Заяву Верховної Ради України Про неприпустимість вчинення неправомірних дій з боку Президента України Ющенка В.А. 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Білорусь про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці ... 
 Про внесення змін до Митного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні 
 Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво у військовій галузі 
 Про внесення змін до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності 
 Про внесення до Декрету Кабінету Міністрів України Про оплату праці змін і доповнень щодо порядку укладання та реєстрації тарифних угод 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції 
 Про призначення Головіна А.С. суддею Конституційного Суду України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Сирійської Арабської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень с... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про війська внутрішньої та конвойної охорони 
 Про призначення позачергових виборів Шевченківського сільського голови (Шевченківська сільська рада Магдалинівського району Дніпропетровської області) 
 Про віднесення міста Бережани Бережанського району Тернопільської області до категорії міст обласного значення 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Гонконгом - Спеціальним Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки про взаємну правову допомогу у кримінал... 
 Про затвердження Тимчасового порядку реєстрації фізичних осіб за місцем проживання 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2011 році для участі у багатонаціональних ві... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності 
 Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про День Уряду України у листопаді 2003 року 
 Про внесення зміни до статті 22 Закону України Про міліцію щодо вдосконалення соціального захисту працівників міліції 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 21 ... 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Садового Андрія Івановича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подару... 
 Про формування складу Кабінету Міністрів України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами 
 Про призначення Пасенюка О.М. суддею Конституційного Суду України 
 Про надання згоди на звільнення Президентом України з посади члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Портнова А.В. 
 Про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів тиску на народних депутатів України з боку державних органів 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій ... 
 Про призначення позачергових виборів Стрюківського сільського голови (Стрюківська сільська рада Миколаївського району Одеської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вінського Й.В. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування законності прийняття рішень Національною радою України з питань телеба... 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про зміну і встановлення меж міста Хмельницький і Хмельницького району Хмельницької області 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про боротьбу з корупцією 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про повноваження Фонду державного майна України щодо забезпечення виконання угод між Україною та Російською Федерацією, Україною та Республікою Бєларусь про ... 
 Про внесення зміни до статті 30 Закону України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань справляння державного мита 
 Про реєстрацію Абдулліна О.Р., обраного народним депутатом України 13 вересня 1998 року замість депутата, який вибув, в одномандатному виборчому окрузі N 97 
 Про порядок дії на території Української РСР в 1991 році Закону СРСР Про податки з підприємств, об'єднань і організацій 
 Про заходи Кабінету Міністрів України щодо захисту національних інтересів держави у сферах національно свідомого і патріотичного виховання молодого покоління... 
 Про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо виплати одноразової грошової допомоги волонтерам, добр... 
 Про внесення змін до статті 31 Закону України Про телебачення і радіомовлення 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку від виборчого блок... 
 Про заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України 
 Про призначення позачергових виборів Наддніпрянського селищного голови (Наддніпрянська селищна рада Херсонської міської ради Херсонської області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до Парламентської асамблеї Ради Європи 
 Про скасування деяких положень пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про дострокове припинення повноважень складу Центральної виборчої комісії 
 Про введення в дію Закону України Про формування місцевих органів влади і самоврядування 
 Про відзначення 960-річчя з дня заснування Києво-Печерського монастиря святим Антонієм 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про призначення позачергових виборів Охрамієвицького сільського голови (Охрамієвицька сільська рада Корюківського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Озерянівського сільського голови (Озерянівська сільська рада Горлівської міської ради Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Солонського сільського голови (Солонська сільська рада Дрогобицького району Львівської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо механізму прийняття рішень про будівництво ядерно та радіаційно небезпечних об'єктів 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування 
 Про реабілітацію осіб на виконання рішень Європейського суду з прав людини 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про виробничу кооперацію 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кре... 
 Про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України 
 Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ни... 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про акцизний збір 
 З приводу невиконання американською стороною своїх зобов'язань за двосторонньою Угодою щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї 
 Про призначення Тігіпка С.Л. на посаду Голови Національного банку України 
 Про призначення позачергових виборів Раделицького сільського голови (Миколаївський район Львівської області) 
 Про заяву Семиноженка В.П., обраного народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про ратифікацію Протоколів N 12 та N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань встановлення факту незаконного втручання громадянина Російської Федерації зі статусо... 
 Про ратифікацію Угоди про дружбу і співробітництво між Україною і Канадою 
 Про внесення змін до Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 
 Про внесення зміни до статті 25 Закону України Про приватизацію державного майна 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Стан суспільної моралі в Україні 
 Про відзначення 130-річчя з часу заснування Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.Л. Кропивницького 
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших ... 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Степненської сільської ради та Степненського сільського голови (Степненська сільська рада Запорізького району ... 
 Про порядок комплектування, військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення Прикордонних військ України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг 
 Про внесення змін до статті 57 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва та обігу тютюнових виробів 
 Про внесення змін до Митного тарифу України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення 
 Про ліквідацію надзвичайних ситуацій, що виникають у районі Всеукраїнської дитячої оздоровниці - курорту Євпаторія та лікувально-оздоровчої місцевості курорт... 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та його часткового списання 
 Про перейменування села Мала Тарасівка Броварського району Київської області 
 Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою 
 Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань вивчення соціально-політичної ситуації, що склалася у місті Василькові Київської області ... 
 Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про надання державному закладу Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності статусу національного 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кожари Л.О. 
 Про затвердження описів прапора та розпізнавального знака митних органів України 
 Про перейменування села Бихальцохівка Ріпкинського району Чернігівської області 
 Про внесення змін до Закону України Про благодійництво та благодійні організації 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Тимошенка Юрія Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення зміни до Переліку державних підприємств та організацій агропромислового комплексу, приватизація майна яких здійснюється за погодженням з Кабінет... 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питання підготовки проекту Закону України про вибори народних депутатів України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій 
 Про внесення змін до Закону України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про державну експертизу землевпорядної документації 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання музичн... 
 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юрид... 
 Про продовження дії статті 28 Закону України Про Державний бюджет України на 1996 рік 
 Повітряний кодекс України 
 Про призначення позачергових виборів Березівського сільського голови Хустського району Закарпатської області 
 Про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України шостого скликання законопроекту про внесення зміни до Конституції України (щодо обмеженн... 
 Про призначення позачергових виборів Вишнівцівського сільського голови (Вишнівцівська сільська рада Онуфріївського району Кіровоградської області) 
 Про призначення позачергових виборів Лузанівського сільського голови (Лузанівська сільська рада Кам'янського району Черкаської області) 
 Про інформацію Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України про хід розслідування обставин, що мали місце... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин 
 Про меліорацію земель 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про зайнятість населення та до Житлового кодексу Української РСР 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України, Земельного кодексу України, ін... 
 Про призначення позачергових виборів Жадьківського сільського голови (Жадьківська сільська рада Черняхівського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії 
 Про призначення позачергових виборів Володимирівського сільського голови (Володимирівська сільська рада Запорізького району Запорізької області) 
 Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських ... 
 Про призначення позачергових виборів Кадомського сільського голови (Кадомська сільська рада Кагарлицького району Київської області) 
 Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry