Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій соціального захисту військовослужбовців в особливий період 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони прав на зазначення походження товарів 
 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України 
 Про Заяву Верховної Ради України з приводу 70-річчя Організації Об'єднаних Націй та членства України в ООН 
 Про призначення позачергових виборів Перечинського міського голови (місто Перечин Перечинського району Закарпатської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування 
 Про призначення позачергових виборів Ярівського сільського голови (Ярівська сільська рада Тарутинського району Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Касперівського сільського голови (Касперівська сільська рада Заліщицького району Тернопільської області) 
 Про питання вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки про міжнародне автомобільне сполучення та Виконавчого протоколу про застосування ціє... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус автономної Республіки Крим 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності 
 Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати пода... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Закону України Про культуру щодо визначення поняття креативні індустрії 
 Про ратифікацію Угоди між урядами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про звільнення від сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за... 
 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких з... 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил про валютні операції 
 Про призначення Гонтаревої В.О. на посаду Голови Національного банку України 
 Про внесення зміни до Митного тарифу України 
 Про відповідальність за створення не передбачених законодавством військових або інших збройних формувань чи груп 
 Про ратифікацію Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Молдова 
 Про призначення позачергових виборів Мигалківського сільського голови (Мигалківська сільська рада Бородянського району Київської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про транспорт 
 Про розклад засідань Верховної Ради України на період до сформування коаліції депутатських фракцій 
 Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки 
 Про Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань моніторингу реалізації законодавства про вибори Президента України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про врегулювання претензій, які виникли внаслідок повітряної катастрофи, що сталася 4... 
 Про внесення змін до Закону України Про ціни і ціноутворення 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Мірошника А.М. 
 Про проведення парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрями реалізації та вдосконалення екологічної політики 
 Про зміни у складі Ради Національного банку України 
 Про призначення позачергових виборів Куйбишевського сільського голови (Куйбишевська сільська рада Єланецького району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про зерно та ринок зерна в Україні 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу, утворених постановою Центральної виборчо... 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві 
 Про призначення позачергових виборів Ярославецького сільського голови (Ярославецька сільська рада Кролевецького району Сумської області) 
 Про зміну і встановлення меж міста Харків, Дергачівського і Харківського районів Харківської області 
 Про внесення змін до деяких законів України з прикордонних питань 
 Про відновлення селу Івана Франка Дрогобицького району Львівської області колишнього найменування 
 Про призначення В. Стельмаха на посаду Голови Національного банку України 
 Про порядок проведення голосування щодо прийняття рішень з окремих питань, які належать до повноважень Верховної Ради України і включені або згідно з чинним ... 
 Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині 
 Про Звернення Верховної Ради України до Президента України 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів 
 Про подальший розвиток гірничо-металургійного комплексу 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів 
 Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про акціонерні товариства 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини 
 Про нагородження В. Коваля орденом За заслуги 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування 
 Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей 
 Про призначення позачергових виборів Черганівського сільського голови (Черганівська сільська рада Косівського району Івано-Франківської області) 
 Про прийняття Статуту Продовольчої та сільськогосподарської організації Організації Об'єднаних Націй 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення в галуз... 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Норвегія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно... 
 Про призначення позачергових виборів Південного сільського голови (Південна сільська рада Нікопольського району Дніпропетровської області) 
 Про призначення позачергових виборів Романівського сільського голови (Романівська сільська рада Тернопільського району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 
 Щодо оголошення результатів виборів Президента України 
 Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році 
 Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм 
 Про призначення позачергових виборів Дашковецького сільського голови (Дашковецька сільська рада Віньковецького району Хмельницької області) 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження Михайла Панасовича Стельмаха 
 Про зміну і встановлення меж міста Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької області 
 Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення 8 червня 2003 року проміжних виборів народного депутата України в одномандатн... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Рубанського сільського голови (Рубанська сільська рада Недригайлівського району Сумської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про військово-технічне співробітництво 
 Про внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради України Про право власності на окремі види майна 
 Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення митного оформлення транзитних вантажів 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил перебування в Україні 
 Про виключну (морську) економічну зону України 
 Про прийняття за основу проекту Закону України про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про невідкладні заходи щодо збереження цілісності лікувального комплексу Української дитячої спеціаліз... 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності 
 Про заходи щодо посилення соціального захисту ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування угод про розподіл продукції 
 Про внесення змін до Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2002 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті 
 Про звіт про виконання Державного бюджету України за 1994 рік 
 Про призначення позачергових виборів Бугаївського сільського голови (Бугаївська сільська рада Ізюмського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Плосківського сільського голови (Плосківська сільська рада Путильського району Чернівецької області) 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами 
 Про оголошення попередження кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 207 Рибакову І.О. 
 Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про призначення позачергових виборів Миролюбівського сільського голови (Братський район Миколаївської області) 
 Про ратифікацію Угоди про спільні заходи стосовно запобігання блокаді та відвернення її 
 Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян 
 Про заборону репродуктивного клонування людини 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Симоненка П.М. 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Гриневич Л.М. 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про державну політику щодо вирішення проблеми повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень г... 
 Про призначення позачергових виборів Миропільського сільського голови (Миропільська сільська рада Краснопільського району Сумської області) 
 Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Косівського сільського голови (Косівська сільська рада Олександрійського району Кіровоградської області) 
 Про призначення позачергових виборів Жукотинського сільського голови (Жукотинська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною 
 Про призначення позачергових виборів Штормівського сільського голови (Штормівська сільська рада Сакського району Автономної Республіки Крим) 
 Про заяву Блоку НАША УКРАЇНА - НАРОДНА САМООБОРОНА , зареєстровану в Центральній виборчій комісії 19 вересня 2007 року за N 21-34-8412 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про призначення позачергових виборів Новопсковського селищного голови (Новопсковська селищна рада Новопсковського району Луганської області) 
 Про призначення Шипілова Л.М. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань Автономної Республіки Крим 
 Про проведення парламентських слухань Про державну політику в галузі повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян. Стан відновлення ... 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2015 році для участі у багатонаціональних на... 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 
 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Чапаєвського сільського голови (Чапаєвська сільська рада Совєтського району Автономної Республіки Крим) 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення змін до Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб щодо призначення пенсії дружинам (... 
 Про призначення позачергових виборів Аполлонівського сільського голови (Аполлонівська сільська рада Сахновщинського району Харківської області) 
 Про День Соборності України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Монголії про співробітництво в галузі оборони 
 Про надання згоди на арешт народного депутата України Клюєва С.П. 
 Про призначення позачергових виборів Рожищенського міського голови (місто Рожище Рожищенського району Волинської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності 
 Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України 
 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області 
 Про призначення позачергових виборів Білицького селищного голови (Білицька селищна рада Кобеляцького району Полтавської області) 
 Про призначення позачергових виборів Котляревського сільського голови (Котляревська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області) 
 Про призначення позачергових виборів Стрільниківського сільського голови (Стрільниківська сільська рада Путивльського району Сумської області) 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства 
 Про призначення позачергових виборів Тенетниківського сільського голови (Тенетниківська сільська рада Галицького району Івано-Франківської області) 
 Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової під час представлення у Верховній Раді України Спеціальної доповіді Стан дотриман... 
 Про порушення законодавства України про порядок висвітлення діяльності Верховної Ради України 
 Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України шостого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Старожадівського сільського голови (Старожадівська сільська рада Сторожинецького району Чернівецької області) 
 Про спеціальні засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії 
 Про дії Кабінету Міністрів України щодо подолання економічної кризи, поліпшення керованості державним сектором економіки, ліквідації взаємозаборгованості під... 
 Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною і Республікою Еквадор 
 Про внесення змін до Закону України Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну щодо процедурних питань спеціального розслідування та засто... 
 Про державну підтримку розвитку фізичної культури і спорту в Україні 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання 
 Про деякі заходи щодо запобігання порушенням конституційного ладу та забезпечення невтручання Національного банку України у дії, які загрожують конституційно... 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 105 про скасування примусової праці 
 Про ратифікацію Меморандуму про створення і діяльність Японського центру в Україні 
 Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Північним інвестиційним банком 
 Про рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з Європейським Союзом 
 Про призначення позачергових виборів Івановецького сільського голови (Івановецька сільська рада Кельменецького району Чернівецької області) 
 Про відзначення 150-річчя з дня народження Миколи Пимоненка 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття п... 
 Про доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2005 рік 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry