Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про внесення змін до Закону України Про Національний архівний фонд і архі... 
 Про присвоєння І. Сподаренку звання Герой України 
 Про проект Закону України про внесення змін до статті 15 Закону України Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодов... 
 Про призначення позачергових виборів Михайло-Ларинського сільського голови (Михайло-Ларинська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області) 
 Про внесення зміни до Указу Президента України від 23 серпня 2004 року № 987 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо порушень вимог законодавства України при відчуженні паке... 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності 
 Про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів щодо удосконалення положень про статус членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
 Про призначення позачергових виборів Луговицького сільського голови (Луговицька сільська рада Поліського району Київської області) 
 Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення 14 липня 2002 року повторних виборів народних депутатів України в одномандатн... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних... 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про оренду державного та комунального майна 
 Про призначення позачергових виборів Спаського сільського голови Коломийського району Івано-Франківської області 
 Про внесення змін до Закону України Про телекомунікації щодо переліку загальнодоступних телекомунікаційних послуг 
 Про ратифікацію Статуту Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення розпорядників бюджетних коштів 
 Про цінні папери і фондову біржу 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про міжнародні автомобільні перевезення 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Скубашевського С.В. 
 Про перейменування села Дубка Городенківського району Івано-Франківської області 
 Про призначення позачергових виборів Летичівського селищного голови (Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області) 
 Про відзначення 100-річчя від дня народження Олексія Федоровича Федорова 
 Про внесення змін до Закону України Про участь України в міжнародних миротворчих операціях 
 Про оголошення природних територій міста Саки Автономної Республіки Крим курортом державного значення 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про підприємництво 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проекту реконструкції Старобешівської ТЕС) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 
 Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
 Про призначення позачергових виборів Василівського сільського голови (Василівська сільська рада Роменського району Сумської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для пов... 
 Про ратифікацію Статуту Організації Чорноморського Економічного Співробітництва 
 Про внесення змін до статті 7 Закону України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо права... 
 Про часткову зміну деяких законів України з питань бюджету 
 Про Кабінет Міністрів України 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про Республіканський бюджет Української РСР на 1991 рік 
 Про дипломатичну службу 
 Про внесення змін і доповнень до деяких указів Президента України 
 Про призначення позачергових виборів Підлісноолексинецького сільського голови (Підлісноолексинецька сільська рада Городоцького району Хмельницької області) 
 Про підсумки парламентських слухань про стан та перспективи розвитку туризму в Україні 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу 
 Про призначення позачергових виборів Криворізького сільського голови (Криворізька сільська рада Добропільського району Донецької області) 
 Про внесення змін до Рекомендацій парламентських слухань Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
 Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
 Про призначення позачергових виборів Богданівського сільського голови (Богданівська сільська рада Шосткинського району Сумської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про внесення змін до Закону України Про боротьбу з корупцією щодо суб'єктів корупційних діянь та інших правопорушень 
 Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про внесення змін до Закону України Про фіксований сільськогосподарський податок 
 Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України Про внесення змін до Конституції України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про запобіжне затримання особи 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку Держава - Трудовий Союз 
 Про обрання суддів 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про громадянство 
 Про основні напрями бюджетної політики на 1997 рік (Бюджетна резолюція) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Малайзією про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака Malaysian Airlines рейсу MH17 
 Про державні цільові програми 
 Про День Уряду України у лютому 2001 року 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України на час проведення антитерорист... 
 Про внесення змін до Закону України Про цінні папери та фондовий ринок щодо розкриття інформації на фондовому ринку 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на охорону здоров'я 
 Про призначення позачергових виборів Биківського сільського голови (Биківська сільська рада Криничанського району Дніпропетровської області) 
 Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Синьооківського сільського голови (Синьооківська сільська рада Золотоніського району Черкаської області) 
 Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територ... 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах, 1972 рік 
 Про внесення зміни до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про працю 
 Про призначення повторного голосування по виборах Президента України 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан дотримання вимог законодавства та його вдосконалення щодо забезпечення розвитку спорту вищих досягнень і п... 
 Про підтвердження результатів голосування щодо законів України, прийнятих Верховною Радою України в період з 3 квітня по 29 травня 2007 року 
 Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Норвегія про торговельні зв'язки та економічне співробітництво 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати 
 Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Правила визначення країни походження товарів 
 Про призначення позачергових виборів Кумарівського сільського голови (Кумарівська сільська рада Первомайського району Миколаївської області) 
 Про відзначення 150-річчя з дня народження Володимира Вернадського 
 Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року 
 Про призначення позачергових виборів Вознесенського міського голови (Вознесенська міська рада Миколаївської області) 
 Про призначення позачергових виборів Березівського сільського голови (Березівська сільська рада Любарського району Житомирської області) 
 Про призначення Маловацького О.В. членом Вищої ради юстиції 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції 
 Про заходи щодо підготовки проекту Закону України про припинення участі держави у діяльності акціонерних та холдингових компаній 
 Про Звернення Верховної Ради України до держав - партнерів України щодо визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні злочином геноциду Українського народу 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій Гориз... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шуфрича Н.І. 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
 Про внесення змін до Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 
 Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реактор... 
 Про обрання Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України 
 Про Національну програму інформатизації 
 Про внесення змін до Закону України Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 
 Про призначення позачергових виборів Роксоланівського сільського голови (Роксоланівська сільська рада Овідіопольського району Одеської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Купрія Віталія Миколайовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Залузького сільського голови (Залузька сільська рада Білогірського району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України 
 Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарі... 
 Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про стимулювання розвитку регіонів щодо розширення груп територій, які визнаються депресивними, та надання їм такого ст... 
 Про введення в дію Закону України Про внесення зміни до статті 22 Закону України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і ряд... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту жертв нацистських переслідувань 
 Про звільнення Поляченка Ю.В. з посади Міністра охорони здоров'я України 
 Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі 
 Про призначення позачергових виборів Шабельниківського сільського голови (Шабельниківська сільська рада Золотоніського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Великовільшанського сільського голови (Великовільшанська сільська рада Васильківського району Київської області) 
 Про інформацію Уряду України щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 21 березня 1995 року Про незадовільний соціальний захист населення у зв'язк... 
 Про внесення змін до Закону України Про державну службу 
 Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні 
 Про міжнародний симпозіум Здійснення реформ у сільськогосподарській економіці країн СНД і Східної Європи при переході до ринкових відносин 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про організацію спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовськкий держ... 
 Про внесення змін до Закону України Про захист рослин 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Державної спеціальної служби транспорту 
 Про інформацію президента Національної телекомпанії України 
 Про призначення позачергових виборів Лошкарівського сільського голови (Нікопольський район Дніпропетровської області) 
 Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індонезія 
 Про відзначення 200-річчя з дня народження Миколи Пирогова 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій 
 Про внесення зміни до Закону України Про доступ до судових рішень щодо усунення прогалин, які перешкоджають доступу до інформації стосовно судових рішень 
 Про внесення зміни до статті 60 Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про Державну спеціальну службу транспорту 
 Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі 
 Про міський електричний транспорт 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Українська книга: реалії сьогодення та перспективи розвитку вітчизняного книговидавництва та книгорозповсюдже... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Соціал-демократичн... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом Словацької Республіки стосовно створення багатон... 
 Про внесення змін до розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухт... 
 Про державне регулювання експорту, імпорту, оптової, роздрібної торгівлі нафтопродуктами 
 Про ратифікацію Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 
 Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань 
 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про поетапну відміну вилучень з режиму вільної торгівлі 
 Про відзначення 950-річчя заснування міста Берегова 
 Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму 
 Про День Уряду України у березні 2001 року 
 Про дострокові вибори Верховної Ради України і Президента України 
 Про призначення позачергових виборів Канівського міського голови (місто Канів Черкаської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про Представництво Президента України в Республіці Крим 
 Про внесення змін до статті 7 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про господарські товариства 
 Про призначення позачергових виборів Вільненського сільського голови (Вільненська сільська рада Коропського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Угорницького сільського голови (Івано-Франківська міська рада Івано-Франківської області) 
 Про порядок фінансування видатків з Державного бюджету України у 1997 році до прийняття Закону України Про Державний бюджет України на 1997 рік 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry