Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про стан забезпечення в Україні встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та... 
 Про Конституцію Автономної Республіки Крим 
 Про внесення змін до Закону України Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків та інших законів України 
 Про Антикризовий центр 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов'язаннями 
 Про призначення позачергових виборів Перегноївського сільського голови (Перегноївська сільська рада Золочівського району Львівської області) 
 Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України 
 Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні 
 Про правила етичної поведінки 
 Про виконання Постанови Верховної Ради України від 2 листопада 1995 року Про усунення порушень чинного законодавства України з питань приватизації в нафтові... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про захист прав споживачів 
 Про ратифікацію Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС) про приєднан... 
 Про призначення позачергових виборів Вознесенського сільського голови (Вознесенська сільська рада Золотоніського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Бакланово-Муравійського сільського голови (Куликівський район Чернігівської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Сича О.М. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізне... 
 Про призначення позачергових виборів Калениківського сільського голови (Калениківська сільська рада Золотоніського району Черкаської області) 
 Про Концепцію Національної програми інформатизації 
 Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин 
 Про зміну і встановлення меж міста Коростень і Коростенського району Житомирської області 
 Про пільги Героям Радянського Союзу і повним Кавалерам ордена Слави 
 Про початок виборчого процесу чергових виборів народних депутатів України 31 березня 2002 року 
 Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Солідарність жінок України , у загальнодержавному багатомандатном... 
 Про деякі заходи у зв'язку з відзначенням 54-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України Про розвиток літакобудівної промисловості щодо підтримки літакобудівної галузі 
 Про призначення позачергових виборів Колочавського сільського голови (Колочавська сільська рада Міжгірського району Закарпатської області) 
 Про внесення змін до статті 97 Закону України Про Національну поліцію щодо виплати одноразової грошової допомоги поліцейському 
 Про призначення позачергових виборів Тростянецького сільського голови (Тростянецька сільська рада Великомихайлівського району Одеської області) 
 Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування 
 Про внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради України від 31 травня 1995 року Про застосування статті 28 Закону України Про Державний бюджет Ук... 
 Про визначення представника Верховної Ради України у складі конкурсної комісії з відбору на зайняття посад членів Національного агентства з питань запобіганн... 
 Про призначення позачергових виборів Рибинського сільського голови (Рибинська сільська рада Корюківського району Чернігівської області) 
 Про ратифікацію Поправок до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар 
 Про призначення позачергових виборів Пугачівського сільського голови (Пугачівська сільська рада Уманського району Черкаської області) 
 Про Порядок складання загальних списків виборців для підготовки проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Австралії про торговельно-економічне співробітництво 
 Заява Верховної Ради України з приводу терористичних актів у Російській Федерації 
 Про призначення позачергових виборів Одрадокам'янського сільського голови (Одрадокам'янська сільська рада Бериславського району Херсонської області) 
 Про уточнення найменування села Вільшана Ічнянського району Чернігівської області 
 Про парламентські слухання на тему: Про державну політику в галузі повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян. Стан відновлення та... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до стажу роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах, часу проходження строкової військ... 
 Про призначення позачергових виборів Кугаєвецького сільського голови (Кугаєвецька сільська рада Чемеровицького району Хмельницької області) 
 Про деякі державні соціальні гарантії малозабезпеченим громадянам 
 Про внесення змін до Закону України Про статус суддів 
 Про утворення закордонних виборчих дільниць з виборів Президента України 31 жовтня 2004 року 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів 
 Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі 
 Про призначення позачергових виборів Прилісненського сільського голови (Прилісненська сільська рада Маневицького району Волинської області) 
 Про відхилення проекту Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законів України щодо банкрутства 
 Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду 
 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної... 
 Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо інформування керівниками правоохоронних органів громадськості про стан законності та заходи щодо її зміцнення 
 Про внесення змін до Закону України Про ветеринарну медицину 
 Про заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації Стратегії подолання бідності в Україні 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про торговельне судноплавство 
 Про внесення зміни до статті 5 Арбітражного процесуального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Зеленогайського сільського голови (Зеленогайська сільська рада Васильківського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за несвоєчасну випла... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підсудності спорів 
 Про призначення позачергових виборів Радульського селищного голови (Радульська селищна рада Ріпкинського району Чернігівської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Словацької Республіки про перевезення ядерних матеріалів між Рос... 
 Про внесення зміни до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань, що унеможливлюють виконання адміністративних стягнень 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин організації підготовки та видання посадовими особами Служби безпеки ... 
 Про чисельність Збройних Сил України на 2000-2004 роки 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Гриценка Анатолія Степановича 
 Про оптові ринки сільськогосподарської продукції 
 Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про внесення доповнення до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про телебачення і радіомовлення 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва) між Україною та Міжнародним банком реконструкц... 
 Про відзначення 140-річчя з дня народження Василя Стефаника 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про призначення позачергових виборів Теслугівського сільського голови (Теслугівська сільська рада Радивилівського району Рівненської області) 
 Про призначення позачергових виборів Росошанівського сільського голови (Росошанівська сільська рада Кельменецького району Чернівецької області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Головатого С.П. 
 Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України 
 Про призначення М. Білоблоцького Надзвичайним і Повноважним Послом України в Російській Федерації 
 Про ратифікацію Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду ... 
 Про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Корнієнка М.І. 
 Про внесення зміни до додатка № 7 до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2017 рік щодо фінансового забезпечення місцевих виборів 
 Про призначення позачергових виборів Пересадівського сільського голови (Пересадівська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до статті 13 Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індонезія про сприяння та захист інвестицій 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2006 рік 
 Про включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції Украї... 
 Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору 
 Про процедуру розгляду питання про обрання Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України четвертого скликання 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про відзначення 150-річчя з дня народження Бориса Грінченка 
 Про порядок введення в дію Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні 
 Про День Уряду України у листопаді 2003 року 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про відпустки 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України 
 Про призначення позачергових виборів Тополівського сільського голови (Троїцький район Луганської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпечення 
 Про ратифікацію Подальшого додаткового протоколу до Угоди між державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у п... 
 Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'... 
 Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки 
 Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про скаргу кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 17 Волковського В.Г., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 24 вер... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання У... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Чернякова В.В. 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
 Про скликання позачергової сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про затвердження Указу Президента України Про часткову мобілізацію 
 Про внесення змін до Закону України Про запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стяг... 
 Про призначення позачергових виборів Першотравневого сільського голови (Першотравнева сільська рада Борівського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Сумського міського голови (місто Суми Сумської області) 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
 Про внесення доповнення до статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про віднесення міста Моршин Стрийського району Львівської області до категорії міст обласного значення 
 Про призначення позачергових виборів Семенівського сільського голови (Семенівська сільська рада Пустомитівського району Львівської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання позики на реструктуризацію вугільної галузі 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Ющенка В.А. 
 Про призначення позачергових виборів Стриївського сільського голови (Стриївська сільська рада Збаразького району Тернопільської області) 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 55 Нагорному Т.О. 
 Про внесення змін до Закону України Про громадянство України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків 
 Про зовнішню трудову міграцію 
 Про зміну і встановлення меж міста Новоград-Волинський і Новоград-Волинського району Житомирської області 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підпри... 
 Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції 
 Про театри і театральну справу 
 Про відповідальність за діяльність, спрямовану на порушення територіальної цілосності України 
 Про введення в дію Закону України Про промислово-фінансові групи в Україні 
 Про внесення зміни до статті 22 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про порядок висвітлення роботи восьмої сесії Верховної Ради України третього скликання 
 Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України щодо обов'язку батька забрати дитину з пологового будинку 
 Про проведення повторного голосування з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу 
 Про нагородження орденом За мужність 
 Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю) 
 Про внесення змін до Закону України Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві щодо надання індиві... 
 Про призначення позачергових виборів Зачепилівського селищного голови (Зачепилівська селищна рада Зачепилівського району Харківської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про сучасний стан та перспективи охорони об'єктів культурної спадщини України, а також пам'яток історії та культури... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Лебедєва П.В. 
 Про парламентські слухання Співробітництво України та Німеччини 
 Про внесення змін до Закону України Про вищу освіту щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов'язків) керівника вищого н... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry